Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma 5 – Energie Téma 6 – Životní prostředí (včetně změny klimatu) Plán pro rok 2010 Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma 5 – Energie Téma 6 – Životní prostředí (včetně změny klimatu) Plán pro rok 2010 Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum."— Transkript prezentace:

1 Téma 5 – Energie Téma 6 – Životní prostředí (včetně změny klimatu) Plán pro rok 2010 Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR

2 Obsah 1. Energie - Zastřešující téma - Jaké výzvy budou vyhlášeny - Kritéria způsobilosti, hodnotící kritéria - Vybraná témata pracovního programu 2010 2. Životní prostředí - Zastřešující téma - Jaké výzvy budou vyhlášeny - Kritéria způsobilosti, hodnotící kritéria - Vybraná témata pracovního programu 2010

3 1. Energie

4 ENERGIE Podpora velkých demonstračních projektů – CCS, rozvodné sítě s konceptem „Smart Grids“, OZE – solární, bioenergetika, využití větru.

5 Výzvy pro rok 2010 (1) FP7-ENERGY-2010-1 – výzva DG RTD Vyhlášení: 30. července 2009 Uzávěrka: 15. října 2009 - 1. kolo/březen 2010 - 2. kolo Rozpočet: 54 mil. € Hodnocení: dvoukolové (výsledky 1.kolo prosinec 2009,2. kolo duben 2010) Typy projektů: CP, CSA

6 Výzvy pro rok 2010 (2) FP7-ENERGY-2010-2 – výzva DG TREN Vyhlášení: 30. července 2009 Uzávěrka: 4. březen 2010 Rozpočet: 135 mil. € Hodnocení: jednokolové (výsledky květen 2010) Typy projektů: CP, CSA

7 Výzvy pro rok 2010 (3) FP7-ENERGY-2010-FET – výzva DG RTD Vyhlášení: 30. července 2009 Uzávěrka: 15. října 2009 - 1. kolo/březen 2010 - 2. kolo Rozpočet: 18 mil. € Hodnocení: dvoukolové (výsledky 1.kolo prosinec 2009,2. kolo duben 2010) Typy projektů: CP

8 Výzvy pro rok 2010 (4) FP7-ENERGY-2010-INDIA – výzva DG RTD Vyhlášení: 30. července 2009 Uzávěrka: 30. listopadu 2009 Rozpočet: 5 mil. € Hodnocení: jednokolové (výsledky únor 2010) Typy projektů: CP

9 Public-Private Partnership (PPP) Cíle: součást evropského plánu na oživení ekonomiky; zajištění součinnosti veřejných zájmů a aktivit průmyslu – zapojení, zavázání se k činnostem v důležitých oblastech výzkumu Vyhlášení průřezových/multitematických výzev: -Energy efficient buildings initiative (65 mil. €) -Factories of the future initiative (80 mil. €) -Green cars initiative (25 mil. €) DG ENTR, DG INFSO, DG TREN, DG RTD (ICT, NMP, Energy, Envi, Transport) Vyhlášení: 30. července 2009

10 Kritéria způsobilosti -Odeslání před uzávěrkou -Minimální počet partnerů – CP, CSA – POZOR!: koordinovaná výzva s Indií – 3 MS/AC partneři+(alespoň 1)partner z Indie! -Kompletnost – části A, část B (je přiložená, jde stáhnout, otevřít, vytisknout!) -Relevance k vypsanému tématu -Výzva FET – dodržení limitu max. příspěvku pro CP (3 mil. €)

11 Hodnotící kritéria (1) 1. Vědeckotechnická kvalita (S&T quality) - Jasný koncept a kvalitní a dobře definované cíle - Vědeckotechnický posun oproti současnému poznání/technologiím - Kvalita a efektivnost metodologie a pracovního plánu Téma návrhu musí odpovídat tématu z WP! Registrace do databáze hodnotitelů: https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome

12 Hodnotící kritéria (2) 2. Implementace (implementation) Kvalita a efektivita provedení a managementu -Struktura managementu a postupu práce -Kvalita a význam účasti jednotlivých partnerů -Kvalita konsorcia -Přiměřené využití zdrojů, jejich oprávněnost (rozpočet, lid. zdroje, zařízení…) Registrace do databáze hodnotitelů: https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome

13 Hodnotící kritéria (3) 3. Dopad (impact) -Dosažení dopadů popsaných v WP – na evropské/mezinárodní úrovni -Opatření pro šíření/využívání výsledků, management ochrany duševního vlastnictví Dopad projektu musí odpovídat očekávanému dopadu z WP Registrace do databáze hodnotitelů: https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome

14 Hodnotící kritéria - Energie FP7-ENERGY-2010-1 1. kolo S&T - 3/5 2. kolo S&T - 4/5, Implementation, Impact – 3/5 (12/15) FP7-ENERGY-2010-2 S&T, Implementation, Impact - 3/5 (10/15) FP7-ENERGY-2010-FET 1. kolo S&T, Impact - 3/5 2. kolo S&T 4/5, Implementation –3/5, Impact–4/5 (12/15) FP7-ENERGY-2010-INDIA S&T, Implementation, Impact - 3/5 (10/15)

15 Hodnotící kritéria - PPP Energy efficient buildings initiative FP7-2010-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB Green cars initiative FP7-2010-ELECTROCHEMICAL-STORAGE S&T, Implementation, Impact - 3/5 (10/15)

16 Struktura tématu Energie 1.Vodík a palivové články 2.Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 3.Výroba biopaliv 4.Obnovitelné zdroje pro vytápění a chlazení 5.Technologie zachycování a uchování CO 2 pro bezemisní výrobu energie 6.Clean Coal Technologie 7.Inteligentní energetické sítě 8.Energetická účinnost a úspory 9.Znalosti pro tvorbu energetické politiky 10.Horizontální témata

17 Vodík a palivové články Výzvy vyhlašované JU FCH Oblasti: •Transportation & Refuelling Infrastructure Hydrogen (32-36 %) •Hydrogen Production & Distribution (10-12 %) •Stationary Power Generation & CHP (34-37 %) •Early Markets (12-14 %) •Cross-cutting Issues (6-8 %) MAIP → AIP – výzva 2009: uzávěrka leden 2009, rozpočet 28 mil. € - výzva 2010 - ??

18 OZE – výroba elektřiny Fotovoltaika: c-Si PV (CP-RTD), PV-materiály, zp. výr.(CP-INDIA), Koncentrátory&jejich hodnocení (CP-INDIA) Energie větru: Offshore větrné elektrárny (CP-RTD) CSP: Suché chlazení pro mnoha-MW CSP elektrárny (CP-RTD), CSP komponenty pro provoz ve vysokých teplotách (CP-RTD), Parní motor poháněný systémem lineárních Fresnelových čoček (CP-INDIA)

19 Biopaliva Alternativní zdroje pro výrobu biopaliv: Biopaliva z přímé biologické přeměny slunečního záření (CP-RTD)

20 CCS, čistá výroba elektřiny CO 2 zachycování: Nové technologie (CP-RTD) CO 2 uchování: Identifikace a charakterizace lokalit (CP-RTD), Uzavírání lokalit (CP-RTD)

21 Inteligentní rozvodné sítě Průřezové technologie: Systémy uchování energie malých rozvodných sítí (CP-RTD)

22 Energetická účinnost a úspory Zpracovatelský průmysl, budovy: Využití tepla s nízkou teplotou – výroba elektřiny, tepla (CP-RTD)

23 Horizontální témata FET výzva: FET v energetických aplikacích (CP-FET)

24 2. Životní prostředí

25 Environmental safety and welfare  Posuzování, zmírňování a prevence problémů objevujících se v důsledku úbytku přírodních zdrojů a služeb ekosystémů, které vznikají jako následek změny klimatu a prostředí a/nebo přírodních/antropogenních rizik, důraz na zvýšení produktivity zdrojů pomocí environmentálních technologií (65 mil. €) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

26 Výzvy pro rok 2010 (I) FP7-ENV-2010-1 Vyhlášení: 30. července 2009 Uzávěrka: 5. ledna 2010 Rozpočet: 180 mil. € Hodnocení: jednokolové (výsledky březen 2010, negociace květen 2010) Typy projektů: CP (i SICA), CSA

27 FP7-OCEAN-2010 (Společná výzva: KBBE, Energie, ŽP, Doprava, SSH – Mořský&námořní výzkum) Vyhlášení: 30. července 2009 Uzávěrka: 14. ledna 2010 Rozpočet: 34 mil. € Hodnocení: jednokolové Typ projektu: CP Výzvy pro rok 2010 (II)

28 FP7-AFRICA-2010 Koordinovaná výzva: KBBE, ŽP – Zajištění dodávek vody a potravin pro Afriku Vyhlášení: 30. července 2009 Uzávěrka: 14. ledna 2010 Rozpočet: 63 mil. € Hodnocení: jednokolové Typy projektů: CP Výzvy pro rok 2010 (III)

29 Kritéria způsobilosti -Odeslání před uzávěrkou -Minimální počet partnerů – POZOR!: koordinovaná výzva s Afrikou – 4 partneři - 2MS/AC partneři+2 partneři z AKT země/středozemní státy (Alžírsko, Egypt, Libye, Maroko a Tunisko) -Kompletnost – části A, část B (je přiložená, jde stáhnout, otevřít, vytisknout!) -Relevance k vypsanému tématu -Dodržení limitu max. příspěvku pro CP, CSA

30 Hodnotící kritéria FP7-ENV-2010-1 FP7-OCEAN-2010 FP7-AFRICA-2010 S&T, Implementation, Impact - 3/5

31 FP7-ENV-2010-1 Aktivita 6.1. Změna klimatu, znečištění a rizika -Tlak na životní prostředí a klima (32,5 mil. €, 8 témat: 6 CP, 2 CSA) - Interakce chemie atmosféry a ZK (CP-l), Propojení výzkumníků-politiků (CSA), Pohlcování CO 2 oceány (CP-l), Získání informací o místních měřeních ZK (CP s-m) -Životní prostředí a zdraví (16 mil. €, 4 témata CP) -Přírodní katastrofy (11,5 mil. €, 3 témata: 2 CP, 1 CSA) – Prevence rizik v Evropě (CP s-m)

32 FP7-ENV-2010-1 Aktivita 6.2. Udržitelný management zdrojů -Ochrana a udržitelný management přírodních a antropogenních zdrojů a biodiverzity (32 mil. €, 8 témat: 5 CP, 3 CSA) -Management mořského prostředí (11,5 mil. €, 3 témata: 2 CP, 1 CSA)

33 FP7-ENV-2010-1 Aktivita 6.3. Environmentální technologie (1) -Environmentální technologie – přírodní a antropogenní prostředí (51,5 mil. €, 12 témat: 8 CP, 3 CSA) – Oběh vody ve městech (CP-l), Úprava odpadních vod ve městech (CP s-m), Stavební a demoliční odpad – recyklace/znovuvyužití (CP s-m), Management TKO ve městech (CP s-m), ERA-Net eko-inovace (CSA), Logistika stavenišť (CP s- m), Regenerace brownfields (CP s-m), Monitorování znečištění ovzduší ve městech (CSA), Dlouhodobé ukládání CO 2 (CP s-m)

34 FP7-ENV-2010-1 Aktivita 6.3. Environmentální technologie (2) -Péče o zachování, ochranu a zlepšení stavu kulturního dědictví (8,5 mil. €, 2 témata CP) – Zachování movitého KD (CP s-m), -Hodnocení, ověřování a testování technologií (4,5 mil. €, 2 témata: 1 CP, 1 CSA)

35 GEOSS Aktivita 6.4. Pozorování prostředí Země a nástroje pro hodnocení udržitelného rozvoje -Systémy pozorování Země a způsoby monitorování - ŽP a udržitelný rozvoj (17 mil. € 6 témat: 3 CP, 3 CSA) – Data pro předvídání atmosférických, terestrických a oceánských procesů (CP s-m), Monitorování rtuti v prostředí (CP-l) -Metody pro předpovídání a nástroje pro hodnocení udržitelného rozvoje (16,5 mil. €, 5 témat: 3 CP, 2 CSA) – Integrace modelů popisujících ZK (CP s-m), Rozvoj integrovaného ekonomicko-environmentálního účetnictví (CP s-m), Zajištění změn umožňující přechod Evropy směrem k udržitelnosti (CP s-m), Podpora udržitelné spotřeby a produkce (CP s-m) FP7-ENV-2010-1

36 Aktivita 6.5. Horizontální aktivity -Šíření výsledků a horizontální aktivity (4 mil. €, 2 témata CSA) – šíření a využívání výsledků výzkumu uživatel é výsledky výzkum u výzku m

37 FP7-AFRICA-2010 Aktivita 6.1. Změna klimatu, znečištění a rizika Včasné varování – meteorologické extrémy – období sucha (CP s-m) Aktivita 6.3. Environmentální technologie Technologie zadržování vody (water harvesting) (CP s-m), Decentralizované dodávky vody a sanitace v malých komunitách a příměstských oblastech (CP s-m)

38 PPP – Energeticky efektivní budovy Koordinovaná výzva témat NMP, Energie, ICT, ŽP,Dopravy Aktivita 6.3 Environmentální technologie -Zvyšování energetické efektivity historických budov (CP-l)

39 Zdeňka Šustáková 234 006 115 sustakova@tc.cz


Stáhnout ppt "Téma 5 – Energie Téma 6 – Životní prostředí (včetně změny klimatu) Plán pro rok 2010 Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum."

Podobné prezentace


Reklamy Google