Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 7 Autor: Lenka Poláková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 7 Autor: Lenka Poláková"— Transkript prezentace:

1 Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 7 Autor: Lenka Poláková
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ Vzduch Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 7 Autor: Lenka Poláková

2 Vzduch Je směs látek tvořících atmosféru = plynný obal Země
Složení vzduchu: 78 % dusík 21 % kyslík 1 % vzácné plyny (argon, neon), oxid uhličitý (0,03 %) Oxidy dusíku, oxid siřitý, ozón Mikroorganismy, vodní pára, prach, pyl Kyslík ze vzduchu je důležitý pro existenci všech živých organismů 1

3 Ozonová vrstva Složení vzduchu je poměrně stálé až do výšky asi 100 km nad Zemí Nejnižší vrstva atmosféry je troposféra s teplotami 17 až -52⁰C Stratosféra dosahuje výšky 50 km nad mořem, její nejdůležitější částí je ozonosféra tj. ozonová vrstva(25 – 35 km) – největší výskyt ozonu v atmosféře Ozonová vrstva chrání Zemi před škodlivým UV zářením Existují oblasti s oslabenou vrstvou ozonu tj. ozonová díra (hlavně na pólech planety – Antarktida) 2

4 Vznik ozonové díry způsobuje:
„freony“ tj. látky používané jako chladící a hnací plyny v ledničkách, klimatizacích, sprejích, hasicích přístrojích Dnes se freony vyrábět nesmí, jsou nahrazeny jinými látkami (výrobky jsou označeny CFC free), probíhá sběr freonů obsažených v používaných zařízeních Zplodiny z motorů nadzvukových letadel Důsledky ozonové díry Průnik UV záření na Zemi – rakovina kůže, poškození zraku Modrofialová oblast označuje ozonovou díru nad Antarktidou k 24. září Oblast má rozlohu 27,3 mil. km² (srovnatelná s rozlohou Afriky) 3

5 Teplotní inverze V troposféře platí, že s rostoucí výškou nad zemským povrchem klesá teplota vzduchu Někdy docházení k obrácení = inverzi teplot vzduchu, tj. dolní vrstva troposféry je chladnější než vyšší vrstvy Charakter inverze: v nížinách je nízká oblačnost, mlha, chladno, naopak na horách je teplo, jasno Kdy vzniká inverze? Podzim, zima, předjaří – ochlazování dolní vrstvy atmosféry (od sněhu) nebo stékáním chladného vzduchu po svazích do údolí Bezvětří Vzniká „poklička“ nad údolím, která zabraňuje běžnému proudění vzduchu → dochází ke zvýšení koncentrace škodlivin ve vzduchu (z továren a výfuků)

6 Nedoporučuje se větrání a pobyt venku
V údolí vzniká smog (smoke = kouř + fog = mlha), je to směs mlhy, prachu a kouřových zplodin, má nepříznivý vliv na lidský organismus (dýchací problémy, při dlouhodobém působení vznik rakoviny) Nedoporučuje se větrání a pobyt venku Existují opatření na omezení průmyslové výroby v případě vyhlášení smogové situace v dané oblasti K zániku inverze pomáhá vítr, který oblačnost rozfouká 4 Teplotní inverze Smog v Praze 5

7 Výfukové plyny automobilů
Znečištění ovzduší Zdroje znečištění ovzduší: Teplárny, tepelné elektrárny, spalování méně kvalitního uhlí Výfukové plyny motorových vozidel Průmyslová činnost (výroba železa a dalších kovů) Spalování v domácích kotlích, lesní požáry, používání chem. látek (rozpouštědla, spreje), sopečná aktivita Tepelné elektrárny a teplárny 6 Sopečné plyny a prach při erupci 8 7 Výfukové plyny automobilů

8 Negativní účinky znečištěného vzduchu:
Dýchací problémy, onemocnění plic Zvýšení nemocnosti, alergií a úmrtnosti Vznik rakoviny Existují celosvětová opatření pro snížení obsahu škodlivin ve vzduchu Průmyslové závody – prachové filtry a katalyzátory na komíny Doprava – kvalitnější palivo (bezolovnaté), omezení rychlosti a zlepšení plynulosti dopravy, v některých zemích vznikají „nízkoemisní zóny“ – omezen vjezd automobilů, katalyzátory = zařízení, která omezují únik škodlivých plynů do ovzduší Výsadba zeleně, která působí jako filtr jemných prachových částic – velké zdravotní riziko

9 Další znečištění vzduchu
Skleníkový efekt Atmosféra ohřívá povrch planety – snadno propouští sluneční záření, ale tepelné záření z povrchu planety pohlcuje a neuvolňuje jej zpět, probíhá na Zemi přirozeně Skleníkové plyny: vodní pára, oxid uhličitý, methan Vyšší koncentrace skleníkových plynů, které vznikají hlavně spalováním paliv, posiluje přirozený skleníkový efekt, což přispívá ke globálnímu oteplování 9

10 Les zničený kyselým deštěm
Kyselé deště Jsou způsobeny zvýšenými koncentracemi oxidu uhličitého, oxidů síry a dusíku (vznikají spalováním, výfukové plyny, sopečná činnost) Tyto oxidy reagují v atmosféře s vodou, vytváří kyseliny a padají na zem ve formě deště tj. „kyselé deště“ Negativní vliv: půdy, lesy, ryby, sochy, vápencové skály Přízemní ozon Vzniká v přízemní vrstvě atmosféry působením slunečního záření především na oxidy dusíku (i v létě) Přízemní ozon je nebezpečný - poškozuje dýchací soustavu, způsobuje podráždění očí, bolest hlavy, snižuje obranyschopnost organismu Les zničený kyselým deštěm 10

11 Využití vzduchu Vzduch je důležitá průmyslová surovina – hlavně jako kapalný vzduch (namodralá kapalina) Vznik kapalného vzduchu: plynný vzduch se stlačuje, ochlazuje, rozpíná několikrát po sobě – dosáhne se tak nízké teploty, při které vzduch zkapalní Využití kapalného vzduchu: destilací kapalného vzduchu se získává kyslík, dusík, argon, helium 11

12 Dýchací zařízení pro potápěče
Stlačený vzduch Využití stlačeného vzduchu: Nafukování pneumatik, záchranných a zvedacích vaků, gumových člunů, míčů Pneumatické nářadí (pneumatické kladivo) Tlakové láhve pro vzduchové dýchací přístroje – potápěči, hasiči, záchranáři Pneumatické kladivo 13 12 Dýchací zařízení pro potápěče

13 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Zdroje Obrázky: Použité obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons nebo Public Domain Súbor:Straník.jpg. [Online] [Citace: ] Koroner. Soubor:Atmosphere layers-cs.svg. [Online] [Citace: ] Allefant. Soubor:Antarcitc ozone layer jpg. [Online] [Citace: ] Nienetwiler. File:Hochdorf-im-Morgennebel.jpg. [Online] [Citace: ] Mychajlo. Soubor:Michelská teplárna.jpg. [Online] [Citace: ] Wzwz. Soubor:Wzwz heizkraftwerk mtb 2.jpg. [Online] [Citace: ] Jensbn. Soubor:Exhaust.jpg. [Online] [Citace: ] McGimsey, Game. Soubor:Augustine Volcano Jan jpg. [Online] [Citace: ] Slejška, Antonín. Soubor:Schema sklenikovy efekt.gif. [Online] [Citace: ] Nipik. Soubor:Acid rain woods1.JPG. [Online] [Citace: ] Jastremski, Michael. Soubor:Cumulus clouds in fair weather.jpeg. [Online] [Citace: ] Soubor:Scuba diving elba.jpg. [Online] [Citace: ] Appleyard, Anthony. Soubor:Pneumatic drill.jpeg. [Online] [Citace: ] Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, ISBN


Stáhnout ppt "Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 7 Autor: Lenka Poláková"

Podobné prezentace


Reklamy Google