Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzduch Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 7 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzduch Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 7 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."— Transkript prezentace:

1 Vzduch Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 7 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Vzduch • Je směs látek tvořících atmosféru = plynný obal Země • Složení vzduchu:  78 % dusík  21 % kyslík  1 % vzácné plyny (argon, neon), oxid uhličitý (0,03 %)  Oxidy dusíku, oxid siřitý, ozón  Mikroorganismy, vodní pára, prach, pyl • Kyslík ze vzduchu je důležitý pro existenci všech živých organismů 2 1

3 Ozonová vrstva • Složení vzduchu je poměrně stálé až do výšky asi 100 km nad Zemí • Nejnižší vrstva atmosféry je troposféra s teplotami 17 až -52⁰C • Stratosféra dosahuje výšky 50 km nad mořem, její nejdůležitější částí je ozonosféra tj. ozonová vrstva(25 – 35 km) – největší výskyt ozonu v atmosféře • Ozonová vrstva chrání Zemi před škodlivým UV zářením • Existují oblasti s oslabenou vrstvou ozonu tj. ozonová díra (hlavně na pólech planety – Antarktida) 3 2

4 4 • Vznik ozonové díry způsobuje: – „freony“ tj. látky používané jako chladící a hnací plyny v ledničkách, klimatizacích, sprejích, hasicích přístrojích Dnes se freony vyrábět nesmí, jsou nahrazeny jinými látkami (výrobky jsou označeny CFC free), probíhá sběr freonů obsažených v používaných zařízeních – Zplodiny z motorů nadzvukových letadel • Důsledky ozonové díry – Průnik UV záření na Zemi – rakovina kůže, poškození zraku Modrofialová oblast označuje ozonovou díru nad Antarktidou k 24. září Oblast má rozlohu 27,3 mil. km² (srovnatelná s rozlohou Afriky) 3

5 Teplotní inverze • V troposféře platí, že s rostoucí výškou nad zemským povrchem klesá teplota vzduchu • Někdy docházení k obrácení = inverzi teplot vzduchu, tj. dolní vrstva troposféry je chladnější než vyšší vrstvy • Charakter inverze: v nížinách je nízká oblačnost, mlha, chladno, naopak na horách je teplo, jasno • Kdy vzniká inverze? – Podzim, zima, předjaří – ochlazování dolní vrstvy atmosféry (od sněhu) nebo stékáním chladného vzduchu po svazích do údolí – Bezvětří • Vzniká „poklička“ nad údolím, která zabraňuje běžnému proudění vzduchu → dochází ke zvýšení koncentrace škodlivin ve vzduchu (z továren a výfuků) 5

6 6 • V údolí vzniká smog (smoke = kouř + fog = mlha), je to směs mlhy, prachu a kouřových zplodin, má nepříznivý vliv na lidský organismus (dýchací problémy, při dlouhodobém působení vznik rakoviny) • Nedoporučuje se větrání a pobyt venku • Existují opatření na omezení průmyslové výroby v případě vyhlášení smogové situace v dané oblasti • K zániku inverze pomáhá vítr, který oblačnost rozfouká Smog v Praze5 4 Teplotní inverze

7 Znečištění ovzduší Zdroje znečištění ovzduší: •Teplárny, tepelné elektrárny, spalování méně kvalitního uhlí •Výfukové plyny motorových vozidel •Průmyslová činnost (výroba železa a dalších kovů) •Spalování v domácích kotlích, lesní požáry, používání chem. látek (rozpouštědla, spreje), sopečná aktivita 7 Tepelné elektrárny a teplárny6 Výfukové plyny automobilů 7 Sopečné plyny a prach při erupci 8

8 8 • Negativní účinky znečištěného vzduchu: – Dýchací problémy, onemocnění plic – Zvýšení nemocnosti, alergií a úmrtnosti – Vznik rakoviny • Existují celosvětová opatření pro snížení obsahu škodlivin ve vzduchu – Průmyslové závody – prachové filtry a katalyzátory na komíny – Doprava – kvalitnější palivo (bezolovnaté), omezení rychlosti a zlepšení plynulosti dopravy, v některých zemích vznikají „nízkoemisní zóny“ – omezen vjezd automobilů, katalyzátory = zařízení, která omezují únik škodlivých plynů do ovzduší – Výsadba zeleně, která působí jako filtr jemných prachových částic – velké zdravotní riziko

9 Další znečištění vzduchu • Skleníkový efekt – Atmosféra ohřívá povrch planety – snadno propouští sluneční záření, ale tepelné záření z povrchu planety pohlcuje a neuvolňuje jej zpět, probíhá na Zemi přirozeně – Skleníkové plyny: vodní pára, oxid uhličitý, methan – Vyšší koncentrace skleníkových plynů, které vznikají hlavně spalováním paliv, posiluje přirozený skleníkový efekt, což přispívá ke globálnímu oteplování 9 9

10 10 • Kyselé deště – Jsou způsobeny zvýšenými koncentracemi oxidu uhličitého, oxidů síry a dusíku (vznikají spalováním, výfukové plyny, sopečná činnost) – Tyto oxidy reagují v atmosféře s vodou, vytváří kyseliny a padají na zem ve formě deště tj. „kyselé deště“ – Negativní vliv: půdy, lesy, ryby, sochy, vápencové skály • Přízemní ozon – Vzniká v přízemní vrstvě atmosféry působením slunečního záření především na oxidy dusíku (i v létě) – Přízemní ozon je nebezpečný - poškozuje dýchací soustavu, způsobuje podráždění očí, bolest hlavy, snižuje obranyschopnost organismu Les zničený kyselým deštěm 10

11 Využití vzduchu • Vzduch je důležitá průmyslová surovina – hlavně jako kapalný vzduch (namodralá kapalina) • Vznik kapalného vzduchu: plynný vzduch se stlačuje, ochlazuje, rozpíná několikrát po sobě – dosáhne se tak nízké teploty, při které vzduch zkapalní • Využití kapalného vzduchu: destilací kapalného vzduchu se získává kyslík, dusík, argon, helium 11

12 Stlačený vzduch Využití stlačeného vzduchu: • Nafukování pneumatik, záchranných a zvedacích vaků, gumových člunů, míčů • Pneumatické nářadí (pneumatické kladivo) • Tlakové láhve pro vzduchové dýchací přístroje – potápěči, hasiči, záchranáři 12 Dýchací zařízení pro potápěče Pneumatické kladivo13

13 Zdroje Obrázky: Použité obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons nebo Public Domain 1.Súbor:Straník.jpg. [Online] [Citace: ] 2.Koroner. Soubor:Atmosphere layers-cs.svg. [Online] [Citace: ] 3.Allefant. Soubor:Antarcitc ozone layer jpg. [Online] [Citace: ] 4.Nienetwiler. File:Hochdorf-im-Morgennebel.jpg. [Online] [Citace: ] 5.Mychajlo. Soubor:Michelská teplárna.jpg. [Online] [Citace: ] 6.Wzwz. Soubor:Wzwz heizkraftwerk mtb 2.jpg. [Online] [Citace: ] 7.Jensbn. Soubor:Exhaust.jpg. [Online] [Citace: ] 8.McGimsey, Game. Soubor:Augustine Volcano Jan jpg. [Online] [Citace: ] 9.Slejška, Antonín. Soubor:Schema sklenikovy efekt.gif. [Online] [Citace: ] 10.Nipik. Soubor:Acid rain woods1.JPG. [Online] [Citace: ] 11.Jastremski, Michael. Soubor:Cumulus clouds in fair weather.jpeg. [Online] [Citace: ] 12.http://flickr.com/photos/andersfinn/. Soubor:Scuba diving elba.jpg. [Online] [Citace: ] 13.Appleyard, Anthony. Soubor:Pneumatic drill.jpeg. [Online] [Citace: ] Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, ISBN ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293


Stáhnout ppt "Vzduch Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 7 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."

Podobné prezentace


Reklamy Google