Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady  06 Číslo DUM  17 Předmět  Biologie Tematický okruh  Biologie a ekologie Název materiálu Znečištění atmosféry Autor  Mgr. Radka Nováková Datum tvorby březen 2013 Ročník  první Anotace Prezentace slouží k zopakování složení a členění atmosféry a seznamuje žáky se základními jevy v atmosféře, které člověk svojí činností zesiluje. Metodický pokyn  Powerpointová prezentace určena k zopakování základních poznatků o atmosféře a výkladu. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radka Nováková. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). 1

2 Atmosféra složení atmosféry členění atmosféry skleníkový jev
ozonová vrstva smog

3 Složení atmosféry Vyjmenujte základní složky atmosféry.

4 Složení atmosféry plynný obal Země dusík – 78 % kyslík – 21 %
argon – 0,93 % oxid uhličitý vodní pára aerosoly – polétavé částečky živé organismy, pylová zrnka,mikroorganismy, spory plísní Obr. 1

5 Členění atmosféry Vyjmenujte jednotlivé vrstvy atmosféry.
Do kterých vrstev zasahuje člověk nejvíce?

6 Členění atmosféry troposféra
od povrchu země až do 7 km v polárních oblastech a 17-20 km okolo rovníku Teplota troposféry klesá s nadmořskou výškou. stratosféra  od konce troposféry, přibližně do 50 km. Teplota vzrůstá s nadmořskou výškou. mezosféra od konce stratosféry, přibližně do 80 až 85 km. Teplota s nadmořskou výškou klesá. termosféra od konce mezosféry zhruba do vzdálenosti 690 km od povrchu. Teplota stoupá s nadmořskou výškou. exosféra Teplota s nadmořskou výškou klesá. Průměrná teplota atmosféry u povrchu země je 14 °C a v troposféře klesá průměrně o 0,65 °C na každých 100 m výšky. Obr. 2

7 Skleníkový jev Obr. 3

8 Obr. 4

9 Které činnosti člověka zesilují skleníkový efekt?
nadpřirozená produkce skleníkových plynů CO2 spalování fosilních paliv ( uhlí, ropa) odlesňování, vypalování lesů metan těžba zemního plynu pěstování rýže chov dobytka skládky odpadů

10 Ozonová vrstva je část stratosféry ve výšce 25 – 35 km nad povrchem Země zvýšený poměr ozonu vůči kyslíku chrání planetu před UV zářením rakovina kůže poškození zraku narušení fotosyntézy Obr. 5

11 Poškození ozonové vrstvy
zkoušky jaderných zbraní průlety letadel ve vyšších vrstvách troposféry ! produkce a používání freonů freony výborné chladící kapaliny a nosná media pro spreje a těsnící pěny stálé, netoxické způsobují rozklad ozonu

12 Redukční smog londýnský nebo zimní smog
městský a průmyslový kouř + mlha ( smoke + fog) v zimních podmínkách s výraznými přízemními inverzemi teploty vzduchu ( studená vrstva vzduchu se drží při zemi, teplý vzduch je nad ní) obsahuje prašný aerosol ( popílek a saze), SO2, CO zhoršení dýchacích potíží, astmatu Severní Čechy a Morava ( Mostecko, Ostravsko)

13 Oxidační smog losangeleský, fotochemický či letní smog
vzniká ve městských oblastech vlivem působení slunečních paprsků na některé složky dopravních exhalací vysoké koncentrace přízemního ozónu ( namodralý opar) směs uhlovodíků a oxidů dusíku a uhlíku (NOx, CO, CO2) má silné oxidační, agresivní a dráždivé účinky na sliznice, dýchací cesty a oči

14 Zdroje BRANIŠ, Martin. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. Praha: Informatorium, ISBN Atmosféra Země. (7. 02. 2014). Wikipedie: Otevřená encyklopedie. Získáno 20:52, 7. 04. 2014 z Smog. (17. 02. 2014). Wikipedie: Otevřená encyklopedie. Získáno 21:34, 7. 04. 2014 z Obr. 1 KVED. Wikimedia Commons. Wikimedia Commons [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na: Obr. 2 KORONER. Wikimedia Commons. Wikimedia Commons [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Public Domain na: Obr. 3 PAVOUK. Wikimedia Commons. Wikimedia Commons [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Public Domain na: Obr. 4 SLEJŠKA, Antonín. Wikimedia Commons. Wikimedia Commons [online] [cit ]. Dostupné pod licení Creative Commons na:


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google