Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Dunajská Streda, 16.5.2011 Opatření k provázaní dopravních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Dunajská Streda, 16.5.2011 Opatření k provázaní dopravních."— Transkript prezentace:

1 Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Dunajská Streda, 16.5.2011 Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace VXIII. seminář IDS Lázně Bohdaneč, 16. 5. 2011 Jiří Schmidt RegioJet, a.s.

2 Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Dunajská Streda, 16.5.2011 Základní východiska - demografie JV aglomerace Bratislavy – Žitný ostrov  230 tis. obyvatel + Bratislava 455 tis. • 65% maďarské národnosti (145 tis.)  Největší města: • Komárno (Komárom) 36 tis. • Dunajská Streda (Dunaszerdahely) 24 tis. • Šamorín (Somorja) 13 tis. • Veľký Meďer (Nagymegyer) 9 tis. • Dunajská Lužná5 tis.  Území je rozděleno do tří samosprávných celků (VÚC): Bratislava, Trnava, Nitra

3 Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Dunajská Streda, 16.5.2011 Základní východiska – urbanizační textura  Převažuje liniová textura osídlení – zhruba 85% obyvatelstva je soustředěno do hlavní JV úhlopříčné urbanizační osy Bratislava – DS – Komárno • Jediné velké sídlo mimo osu - Gabčíkovo

4 Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Dunajská Streda, 16.5.2011 Základní východiska – spádovost  V celém území se projevuje extrémní gravitace Bratislavy  Až do cca 50 km perimetru jednosměrná spádovost do Bratislavy  Tenké bifurkační území mezi Dunajskou Stredou a Velkým Meděrem  Gravitační pole Komárna cca 20 – 30 km  Intenzivní gravitační pole maďarského Komárom • Průmyslová zóna cca 15 000 zaměstnanců • Neveřejná autobusová doprava zajíždí až na hranici Žitného ostrova  Minimální spádovost do center VÚC • Značně nelogicky volená centra

5 Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Dunajská Streda, 16.5.2011 Základní východiska – doprava Silniční doprava:  Chronické kongesce na silnicích I/63 a II/572 • Standardní ranní zdržení až 40 minut • Vzdutí kolon až 15 km (zhruba do úrovně Rovinky) • Nedořešení politika parkování v širším centru Bratislavy • Prodlužující se termín výstavby D6  Problematika velmi intenzivní suburbanizace v prostoru Dunajské Lužné a Rovinky • Počet obyvatel roste meziročně až 10%  Mimořádná intenzita autobusových spojů • Ranní interval v profilu Šamorín 5 minut!  Extrémní špičkovost a intenzita ukazuje na příměstský, nikoliv regionální režim dojížďky

6 Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Dunajská Streda, 16.5.2011 Potreba riešenia dopravnej situácie

7 Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Dunajská Streda, 16.5.2011 Východiska – problém dopravní inverze  Železnice je vhodná pro přenos dopravních momentů: • Dunajská Streda – Bratislava • Velký Meder – Dunajská Streda/Bratislava • Do jisté míry (Šamorín) Kvetoslavov – Bratislava • menší obce s malou docházkovou vzdáleností (Miloslavov, V/M Paka, Okoč, ….) – DS/Bratislava  To znamená, že železnice může zabezpečovat těžiště přepravních vazeb v ose regionu

8 Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Dunajská Streda, 16.5.2011 Východiska – problém dopravní inverze V rozporu s tím  Železnice v posledních 20 letech úplně vyklidila svoji pozici a jádro denní dojížďky přenechala silnici • Počet spojů stagnuje, přestože přepravní poptávka dlouhodobě roste • Kapacita průměrného spoje se snížila zhruba 3x  Vlak funguje jako posilový dopravní mod – odváží ranní a odpolední špičky  Železnice není integrována v žádném tarifním systému  Neexistují vhodná propojení s IAD  Situaci zhoršují mimořádně nevhodné infrastrukturní zásahy • Samovratné výměny ve stanicích

9 Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Dunajská Streda, 16.5.2011 1989/90 2010/11 …(ne)překvapivá podobnost?

10 Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Dunajská Streda, 16.5.2011 Odhad modal-splitu (2010)  Modal split v profilu Dunajská Lužná/Rovinka (podzim 2010)

11 Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Dunajská Streda, 16.5.2011 Koncept řešení – cíle a základní teze  Cíle: • Odlehčit zatížení silnic I/63 a II/572 • Okamžité dopady do bezpečnosti, úspory času a environmentálních škod • Dosáhnout modal-shiftu: zvrátit nepříznivý trend rozdělení přepravního trhu • Ergo: zvýšit kvalitu dopravní obsluhy v celém regionu  Základní teze řešení: • Efektivního modal-shiftu je možno dosáhnout pouze účinnou kombinací: 1.Vyhovujícího provozního konceptu 2.Kvalitního vozového parku + nových služeb pro cestující 3.Integrací s ostatními druhy dopravy: – Časovou – Tarifní 4.Vyhovující infrastruktury – Včetně integrace prostorové

12 Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Dunajská Streda, 16.5.2011 1. Nový provozní koncept  Nový provozní koncept vychází z principů semi-symetrického integrálního JŘ  Základní efekty: • Navýšení počtu spojů • Pásmovost na hraně Dunajská Streda • Pravidelný celodenní takt • Provoz od ranních až do nočních hodin – 19,5 hodin denně • Špičkové dělení taktu 60/30 • Princip urychlených špičkových směrů • Jeden ze základních kamenů celého konceptu – obtížné podmínky zatížené jednokolejné tratě • Razantní zrychlení především v klíčové trase Dunajská Streda – Bratislava  Nový provozní koncept mimo jiné umožňuje výrazně lepší efektivitu investic do vozidlového parku

13 Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Dunajská Streda, 16.5.2011

14 Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Dunajská Streda, 16.5.2011 2. Vozidlový park, služby  Kompletní flotila moderních dieselových jednotek • Včetně záložních souprav – tzn., že ani operativní rezervy nejsou kryty náhradní soupravou  Kvalitativní standard: klimatizace, bezpečnostní kamery, uzavřený systém WC, wi-fi, ….  Vysoká dynamika provozu – dosažení jízdní doby 43 minut DS-Bratislava • Bus ve špičce 1:20 – 1:40

15 Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Dunajská Streda, 16.5.2011

16 Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Dunajská Streda, 16.5.2011 3. Tarifní integrace  Trať je ve druhé fázi růstu BID • Předpokládaný start březen 2012 • Zóny 725 a 735 až do zastávky Miloslavov (hranice kraje)  Odbavení „brněnského modelu“  Očekávaný růst za hranice kraje • Zásadní především pro Kvetoslavov a Šamorín  Společné tarifní nabídky s BID

17 Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Dunajská Streda, 16.5.2011 4. Časová integrace  V současnosti nejsou autobusové linky na železnici provázány • Kromě několika náhodných nesystémových „polopřípojů“  První fáze: • Provázání linky Šamorín – Senec v Kvetoslavově + rozšíření provozu • Provázání linek směřujících na SV v Zemské Olči • Časová úprava vybraných linek z Dunajské Stredy na S • Zajištění vybraných přípojů na neveřejnou dopravu do Komárom v Komárně • Začátky a konce směn • Dílčí úpravy v časových polohách autobusových linek 70, 79 a N70 BID v Poddunajských Biskupicích • Především v okrajových sedlových hodinách

18 Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Dunajská Streda, 16.5.2011 Infrastruktura + prostorová integrace s IAD a cyklo 1.Zastávky • Zvýšení nástupních hran • Vybudování nástupištních přístřešku • Rekonstrukce pochozích ploch • Dovybavení informačními systémy • Parkovací boxy a stojany na jízdní kola ve vybraných zastávkách • Vše investice RegioJet na základě memoranda MD-RJ-ŽSR 2.Parkoviště P+R • První fáze: v hlavních přípojných bodech IAD • Dunajská Streda a Kvetoslavov • Plochy pronajímá ŽSR, stavební investice RegioJet 3.Cyklostezka Šamorín – Kvetoslavov • Na tělese zrušené dráhy • Investice obec(+evropské fondy)

19 Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Dunajská Streda, 16.5.2011 Co usnadňuje řešení/realizaci projektu?  Podpora a bezprecedentní zájem: • obcí, místních radnic, starostů, veřejných institucí • Interference i s národnostním podtextem • občanů, cestujících, škol, zaměstnavatelů v regionu • Demonstrativní zájem při prezentačních jízdách • médií • Opět – velmi silný akcent podpory dlouho ostentativně zanedbávaného regionu

20 Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Dunajská Streda, 16.5.2011 Dopravní laboratoř „on line“ - závěr Za zahraničních zkušeností vyplývá, že základním momentem úspěšnosti obdobných projektů je interference všech opatření: provozní model, vozidla+služby, integrace s ostatními mody, infrastruktura. První výsledky budeme moci komentovat nejdříve za rok. Zajímavý komparativní etalon – Jizerskohorská železnice. Jen houšť!

21 Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Dunajská Streda, 16.5.2011 Integraci zdar! Kontakt Jiří Schmidt obchodní ředitel RegioJet, a.s. Tel: +420 606 856 656 E-mail: schmidt@regoiojet.cz


Stáhnout ppt "Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Dunajská Streda, 16.5.2011 Opatření k provázaní dopravních."

Podobné prezentace


Reklamy Google