Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opava – pravé místo pro život i v roce 2020. Opava • 60.000 obyvatel ve městě a 8 městských částech • 102.000 obyvatel v rámci ORP • univerzitní slezské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opava – pravé místo pro život i v roce 2020. Opava • 60.000 obyvatel ve městě a 8 městských částech • 102.000 obyvatel v rámci ORP • univerzitní slezské."— Transkript prezentace:

1 Opava – pravé místo pro život i v roce 2020

2 Opava • 60.000 obyvatel ve městě a 8 městských částech • 102.000 obyvatel v rámci ORP • univerzitní slezské město • hlavní zaměření na sport, kulturu a volný čas • široké zázemí pro všechny stupně vzdělávání • širší portfolio průmyslových odvětví (zaměstnanost lépe odolává výkyvům v jednotlivých odvětvích) NÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTA 2020, BRNO 30.9.2010

3 PLÁNOVÁNÍ A AGLOMERAČNÍ VAZBY NÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTA 2020, BRNO 30.9.2010 • Základní strategie města: • Strategický plán rozvoje města • Územní plán • Obě strategie se dotýkají bezprostředních potřeb obyvatel města (jinak by to byly špatné strategie) • Obě strategie zohledňují fakt, že Opava je servisním městem v rámci ORP (územní plánování, stavební úřad, elektronizace veřejné správy)

4 PLÁNOVÁNÍ A AGLOMERAČNÍ VAZBY NÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTA 2020, BRNO 30.9.2010 • Strategický plán rozvoje města • před zpracováním náměty od široké veřejnosti • zpracování díky klíčovým osobám z rozhodujících oborů v Opavě (kultura, sociální služby, podnikání, veřejná správa) • brán v potaz vliv na okolní obce (dojezdnost - MHD, zaměstnanost, komunální služby, sport, kultura…) • Územní plán • velký vliv na okolní katastry – např. jižní obchvat vede přes katastr jiné obce • úzká spolupráce s dotčenými obcemi na klíčových projektech, které územní plán obsahuje • ostatní spolupráce dle zákona

5 REALIZACE STRATEGIÍ DÍKY IPRM NÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTA 2020, BRNO 30.9.2010 • Realizace dvou IPRM v Opavě • ROP – IPRM Přitažlivé město (infrastruktura pro kulturu, sport, volný čas); tématický přístup; 420 mil.Kč na dotacích • IOP – IPRM pro sídliště Kateřinky (veřejná prostranství, revitalizace domů); územní přístup; 180 mil.Kč na dotacích do veřejných prostranství • brán v potaz vliv na okolní obce (dojezdnost - MHD, zaměstnanost, komunální služby, sport, kultura…) • Kombinace územního a tematického přístupu • (vy)řešena jedna celá oblast strategického plánu • (vy)řešena kvalita bydlení v problémovější oblasti sídliště Kateřinky • IPRM v Opavě je zkratkou od plánu k fyzické realizaci

6 REALIZACE STRATEGIÍ DÍKY IPRM NÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTA 2020, BRNO 30.9.2010 • ROP – IPRM: • strategie: 4 velké projekty doprovázené menšími = velice rychlé čerpání • rekonstrukce Obecního domu (130 mil.Kč; oživení společenského života, nová funkce opuštěné historické budově banky) • investice do hlavní městské galerie (128 mil.Kč; reprezentativní budova pro výstavy, škola umění, prestižní prostředí kostela např. pro koncerty) • rekonstrukce technického zázemí divadla (105 mil.Kč; klimatizace; jevištní technika, sedadla) • rekonstrukce kulturního domu (149 mil.Kč; rekonstruovaná historická budova, prostor pro plesy, menší koncerty)

7 REALIZACE STRATEGIÍ DÍKY IPRM NÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTA 2020, BRNO 30.9.2010 • IOP – IPRM: • strategie: postupné a plynulé vylepšování prostoru sídliště pomocí komplexních projektů pro vnitrobloky i dílčích projektů pro celé území • 180 mil.Kč do zeleně, chodníků, parkovišť, dětských hřišť a mobiliáře • Omezení v rámci IPRM ? • administrativní náročnost získání dotací na projekty, které se v IPRM nacházejí (i u těch, které jsou zde od počátku a jsou indikativně jmenovány) • jednou nebudou – proto je nutné klást stále větší důraz na rozvojový potenciál jednotlivých projektů, tj. připravovat silné rozvojové projekty atraktivní pro investory a partnery

8 PŘÍKLAD DOBRÉ PŘÍLEŽITOSTI NÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTA 2020, BRNO 30.9.2010 • Projekt s velkým rozvojovým potenciálem ? • není lehké vůbec nějaký mít • ještě těžší je správně takový projekt využít co nejvýhodněji pro město a jeho obyvatele • pro město samotné není možné realizovat rozvojový projekt bez stabilních a silných partnerů (ať už je partnerem např. developer, veřejnoprávní subjekt nebo veřejnost) • v Opavě chceme, aby rozvojový projekt zvýšil konkurenceschopnost města a jeho obyvatel • Rozvojový projekt v Opavě: Dukelské kasárny • 10ha území bývalých kasáren v blízkosti centra s budovami z 19.století i s garážemi ke stržení • největší rozvojový projekt v Opavě náročný na vysokou míru spolupráce • cíl: věnovat toto území pro vzdělávání

9 PŘÍKLAD DOBRÉ PŘÍLEŽITOSTI NÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTA 2020, BRNO 30.9.2010 • Hlavní myšlenkové varianty pro využití Dukelských kasáren: • spolupráce se Slezskou univerzitou: vytvořit univerzitní kampus a umístit existující nebo novou fakultu • spolupráce s více vzdělávacími institucemi: umístit zde všechny stupně celoživotního vzdělávání (alternativní základní školy, kvalitní střední školy s obory, které Opavě chybí, menší forma vysokého školství, U3V) • spolupráce se středními školami a podniky: vzdělávací centrum s finanční i profesionální podporou opavských podniků, které tím získají kvalifikované zaměstnance; studenti získávají praxi přímo v podnicích, profesionálové se přímo účastní výuky) pro město samotné není možné realizovat rozvojový projekt bez stabilních a silných partnerů • Která varianta je a BUDE pro Opavu nejvýhodnější ?

10 OBDOBÍ 2014-2020 NÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTA 2020, BRNO 30.9.2010 • 2014 – 2020: Období bez dotací • stav bez dotací je ekonomicky normálnější stav s dotacemi: nyní je příležitost se připravit (např. na realizaci projektu Dukelské kasárny) • větší důraz na spolupráci s investory a místními skupinami: mohou investovat nejen peníze, ale i znalosti • změna role města: z příjemce dotací, realizátora a investora v tahouna rozvoje města založeného na spolupráci • větší důraz na výběr projektů pro realizaci: pro úspěšnou spolupráci musí město nabídnout pro investory atraktivní projekty a kvalitní partnerství (jedině tak zbudou finanční prostředky pro méně „atraktivní“ projekty – např. v sociální oblasti)

11 OBDOBÍ 2014-2020 NÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTA 2020, BRNO 30.9.2010 • 2014 – 2020: Fond rozvoje měst • rozjíždí se v Moravskoslezském kraji za podpory finančního nástroje Jessica • podpora nespočívá v dotacích, ale v poskytování revolvingových úvěrů a ve vstupech do projektů v podobě equity • přínosy ? Zprostředkování spolupráce se soukromým sektorem, zjednodušení přístupu k soukromému kapitálu, větší atraktivita vybraných městských projektů pro investory díky lepšímu přístupu k vlastnímu financování • 2014 – 2020: Opava klade důraz na kvalitní partnerství • investoři umisťují své investice do projektů i podle síly a kvality partnerství, které jim město nabízí • Opava chce být kvalitním partnerem nejen díky vedení města, ale i díky kvalitnímu týmu pracovníků (např. projektovým manažerům)

12 SHRNUTÍ NÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTA 2020, BRNO 30.9.2010 • 2007 – 2013: velmi dobré využití dotací v Opavě • realizovány projekty ze všech důležitých oblastí života Opavy – i díky IPRM • 2014 – 2020: období bez dotací v Opavě • důraz na rozvoj, vzdělanost, konkurenceschopnost • Opava je a bude kvalitním partnerem při realizaci rozvojových projektů • Cíl 2020: Bílá Opava – pravé místo pro život • zdroj: Petr Bezruč, motto Strategického plánu rozvoje

13 Ing. Zbyněk Stanjura primátor Statutární město Opava DĚKUJI ZA POZORNOST www.opava-city.cz NÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTA 2020, BRNO 30.9.2010


Stáhnout ppt "Opava – pravé místo pro život i v roce 2020. Opava • 60.000 obyvatel ve městě a 8 městských částech • 102.000 obyvatel v rámci ORP • univerzitní slezské."

Podobné prezentace


Reklamy Google