Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti Ústí nad Labem s implementací IPRM. Jak města plánují v kontextu svých aglomeračních vazeb? •Plánování prostřednictvím Strategie rozvoje města.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti Ústí nad Labem s implementací IPRM. Jak města plánují v kontextu svých aglomeračních vazeb? •Plánování prostřednictvím Strategie rozvoje města."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti Ústí nad Labem s implementací IPRM

2 Jak města plánují v kontextu svých aglomeračních vazeb? •Plánování prostřednictvím Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2007 – 2015 (týká se okresu) •má dvě části analytickou a návrhovou •formální struktura strategie vize rozvoje města: Ústí nad Labem – prosperující, zdravé a bezpečné město •intervenční oblasti: Ekonomika města –priorita: Rozvoj cestovního ruchu opatření: »rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch zajišťované veřejným sektorem »rozšíření nabídky vybraných služeb a produktů cestovního ruchu •starší strategie na období 2003 - 2006 – úroveň projektů

3 Klíčové body implementace městských strategií. •realizace strategie především prostřednictvím realizačních dokumentů: –IPRM Centrum (ROP SZ) –IPRM Mojžíř (IOP) –IPRM Mobilita (ROP SZ) –4. Komunitní plán péče 2010 -2013 –Strategie přístupu k brownfieldům ve Statutárním městě Ústí nad Labem •Program aktivní politiky

4 Je IPRM přínosem nebo překážkou pro implementaci městských strategií? •IPRM klady + naplňuje strategii města + zohlední názor veřejnosti a snaží se ji zapojit + jisté peníze na dílčí projekty + zajišťuje provázaný přístup k danému tématu zohledňující víc aspektů (oproti jednotlivým projektům) + umožňuje zvýhodnit projekty z jiných dotačních titulů (bonifikace) + možnost návaznosti projektů na sebe z garancí získání dotace + nutí vedení města formulovat dlouhodobé aktivity (není lehké je operativně měnit) + umožňuje lépe finančně plánovat v dlouhodobějším horizontu + odstraňuje „lámání“ projektů vůči dotačním titulům

5 Je IPRM přínosem nebo překážkou pro implementaci městských strategií? •IPRM zápory –nemůže pojmout více priorit strategie (omezené prostředky) –úzce definovaný předmět podpory –je integrovaný pouze částečně – malá administrativní provázanost s TOP –realizací a přípravou dalších a dalších IPRM se ztrácí integrace a zahrnutí širších souvislostí –administrativní náročnost – stejná administrativa dílčích projektů jako běžných dotací, ale k tomu ještě administrace IPRM –stále se měnící obsažné metodiky –zvyšuje radikálně zadlužení měst, předfinancování projektů –nízká kontrola nad soukromými a neměstskými žadateli a jejich přínos pro IPRM – pouze při žádosti o bonifikaci, dále víme málo, neexistuje vymahatelnost –IPRM IOP soukromý sektor, nedostatek nástrojů k motivaci a zajištění seriózní spolupráce

6 Příklady dobré praxe ve Vašem městě a možnosti efektivního řešení. •komunitní plány péče •IPRM Centrum (ROP) •osvojení si nástroje IPRM •OSR – jako nástroj města •Program aktivní politiky

7 Příklady dobré praxe ve Vašem městě a možnosti efektivního řešení •zlepšení komunikace s ÚRR (ale i s ostatními poskytovateli dotací) •dlouhodobě budovaný kvalitní tým schopný : –reagovat na časté změny legislativy (metodické pokyny ÚRR) –projektově myslet a řídit –strategicky plánovat a vstřebávat měnící se podmínky EU –si hledáním a plánováním projektů zajistit pokrytí většiny svých nákladů (včetně mezd) •zapojování se do zahraničních projektů, porovnání s Evropou (zejména administrace)

8 Návrhy na zlepšení pro nové období 2014-2020 •umožnit ve větší míře zajištění administrativní kapacity IPRM •snížení administrativní zátěže, jak na straně žadatele, tak na straně poskytovatele, alespoň u veřejného sektoru •zjednodušení nastavených procesů, které je velice obtížné plnit včas a v požadované kvalitě, platí i pro poskytovatele dotací •veřejná podpora, státní strategie a vymezení podpory, zbytečně přehnaná opatrnost prodražující akce •větší provázanost zákona o veřejných zakázkách s praxí •opuštění či konečné definování PPP a jeho možnou efektivní realizaci v praxi •zónový přístup zohlednit správní území nejen jeho část a kombinovat s tematickým

9 Návrhy na zlepšení pro nové období 2014-2020 •přehnaná víra v Jessica – není slepou uličkou? •řešení zbytečného zadlužování měst - předfinancování •řešení komunálních politik – dopravní infrastruktury měst (silnice, chodníky, MHD), základní školství a obecní infrastruktura •posílení role měst při přípravě programového období •lepší komunikace mezi operačními programy respektive ministerstvy

10 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. František Podrápský vedoucí odboru strategického rozvoje města Ústí nad Labem


Stáhnout ppt "Zkušenosti Ústí nad Labem s implementací IPRM. Jak města plánují v kontextu svých aglomeračních vazeb? •Plánování prostřednictvím Strategie rozvoje města."

Podobné prezentace


Reklamy Google