Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

- 1 - ANGEBOT Beispiel MCA Partner für Automotive MCA Management Consulting Automotive s.r.o. Dipl. Ing. Lubomir Kubelka jednatel I Vše o nás II Praktické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "- 1 - ANGEBOT Beispiel MCA Partner für Automotive MCA Management Consulting Automotive s.r.o. Dipl. Ing. Lubomir Kubelka jednatel I Vše o nás II Praktické."— Transkript prezentace:

1 - 1 - ANGEBOT Beispiel MCA Partner für Automotive MCA Management Consulting Automotive s.r.o. Dipl. Ing. Lubomir Kubelka jednatel I Vše o nás II Praktické zkušenosti III Metody IV Hlavní oblasti optimalizace procesu

2 - 2 - ANGEBOT Beispiel MCA Partner für Automotive Vše o nás …. MCA Management Consulting Automotive je poradenská firma, která se specializovala na komplexní podporu zákazníků a dodavateslkých podniků v automobilovém průmyslu v Čechách a v Evropě. MCA a Partner mají rozsáhlé praktické znalosti na všech důležitých úsecích automobilového průmyslu, jak v Čechách tak i v cizině. Disponují praktickým Know-how ve vztahu k organizaci a výrobním procesům, které vychází z dlouholetých zkušenosti v automobilovém průmyslu v Čechách a v Evropě. Cílem MCA je, podporovat zákazníka při vstupu na trh od fáze plánování projektu vstupu na trh až po realizaci záměru. Sem patří:  Plánování a realizace projektů vstupu na trh, procesní analýzy – checking firem  Příprava projektu, projektový management a podpora při realizaci projektu  Ekonomické informace, finanční plány, rozpočty, daňové poradenství, controlling  Optimalizace výrobních procesů, logistiky, kvalitativních procesů  Aplikace TQM-opatření v podniku  Trénink a coaching managementu, vyhledávání personálu  Překlady technické dokumentace a všeobecné překlady  Interim Management

3 - 3 - ANGEBOT Beispiel MCA Partner für Automotive Interim Management …. Interim management, který je v Evropě již velmi rozšířený, je v našich poměrech ještě poměrně novým pojmem i když začíná mít své přívržence i u nás. Jeho přednosti jako „rychlá disponibilita, měnitelná kompetence, multifiremní zkušenosti a plánovatelné náklady, jsou na snadě. Výpadky managementu se stávají vždy v nevhodnou dobu a během velmi krátké doby mohou narůst k vážným problémům s trvalými následky. V těchto situacích je často potřeba externí osobnost nebo odborník, který není provázán s firmou a který může nastolit jiné cesty. Podle situace mohou být požadavky na „managera na dobu určitou“ různé: Firemní situace:Interim-řešení: Výpadek klíčových osob (CEO, CFO, CIO, Trouble-Shootoer / top manager se zkušeností odborníci atd.) v dotčené odborné oblasti Chybějící kompetence nebo zdroje proExperti a vedoucí projektů, kteří mají potřebné specifické projekty a situacekompetence Turn-around situace„Napravitel“ se zkušeností s Turn-around MCA je k dispozici také pro řešení interim-úkolů.

4 - 4 - ANGEBOT Beispiel MCA Partner für Automotive Jednatel Management Consulting Automotive pan Ing. Lubomír KUBELKA má komplexní zkušenosti v oblasti automotiv, které nasbíral během dvacetileté činnosti u mezinárodních firem jako např. SULZER ESCHER WYSS, BMW, Magna, SIEMENS,Sommer Allibert. Důležité pozice / činnosti: 1986 - 1994 Výrobní inženýr-plánování řízení výroby SULZER ESCHER WYSS (NSR) 1994 - 1995 Projektový manager-consulter pro firmu MAGNA Stamping CZ, BMW : přeložení výroby a realizace výrobního závodu 1996 - 2000 Jednatel firmy Siemens Sommer Allibert (dnes Faurecia): vybudování a management fraktálu montáž kokpitu A4 SKODA OCTAVIA – Just in Time, výroba s ca. 300 zaměstnanci 2000 - 2002 Consulter projekty MCA : ITT Automotive - projekt přeložení a realizace projetku výrobního závodu KAUTEX-TEXTRON - TEXTRON: Analýza a optimalizace procesů (výroba, QM, logistika..) 2002 - 2004 Jednatel ÚVMV – TÜV AUTOMOTIVE : restrukturalizace a optimalizace výrobních procesů 2005 - 2006 Consulter projekty MCA: OLHO-Technik CZ – projektmanagement při realizaci nového výrobního závodu 6/2008 - 12/2009 Gen.ředitel proseat Mladá Boleslav s.r.o. (Joint Venture Recticel –Woodbridge): restrukturalizace a optimalizace výrobních procesů Zkušenosti z praxe ….

5 - 5 - ANGEBOT Beispiel MCA Partner für Automotive  TQM, E.P.S., 5S, HOSHIN, KAIZEN, plánování a realizace projektů vstupu na trh, procesní analýzy / checking firem se zřetelem na snížení nákladů a zvýšení efektivity  Příprava projektu, projektový management a podpora při realizaci projektu  Optimalizace výrobních procesů, logistiky, kvalitativních procesů  Trénink a coaching managementu, personální poradenství  Zkušenosti z mezinárodních koncernů, projektů  Zkušenosti a znalosti v oblasti IT, implementace PPS a používání SW / HW aplikací ve výrobním procesu se zřetelem na bezpečnost a kvalitu produktů a snížení nákladů  Překlady veškeré potřebné dokumentace Praktické zkušenosti

6 - 6 - ANGEBOT Beispiel MCA Partner für Automotive MCA Orientace na zákazníka Strategická orientace Efektivita vedení Orientace na náklady Orientace na kvalitu Optimalizace procesu Základy konkurenceschopnosti v automobilovém průmyslu

7 - 7 - ANGEBOT Beispiel MCA Partner für Automotive Ziele  Optimalizované a centralizované splnění úkolů týkajících se oblastí optimálního zajištění řízení celého procesu  Zajištění úspěšné realizace  Kontrola realizace  Feedback-zpětná vazba mezi všemi účastníky procesu ca. 4 týdny ca. 8 - 10 týdnů ca. 12 - 16 týdnů Phase II  Přesné definice konceptů  Realizace vypracovaných procesních a strukturálních konceptů  Vypracování nového konceptu  Implementace/  Podrobný plán  Změna/optimalizace stávající organizace  Optimalizace procesu  Změna současných procesů, postupů  Definování jednotlivých funkčních úseků pro dosažení optimálního řízení procesu  Určení rozhranní jednotlivých funkčních úseků (oblastí)  Stanovení akčních plánů  zodpovědnosti Realizace okamžitých opatření Vedení a moderace během realizace  Analýza skutečného stavu  Definice struktur, pracovních průběhů, technologií a procesů pro transparentní znázornění problémů a z nich vyplývající nové uspořádání organizace průběhu procesu  Analýza a hodnocení organizace se zřetelem na:  hlavní výrobní procesy  personální kapacitu (kvalita,kvantita)  využití elektronického zpracování dat  zabezpečení kvality  logistiku  Nákup a Out-Sourcing  Analýza rozhranní ve výrobě  logistika  kvalita  Vypracování nejdůležitějších rámcových parametrů pro celkovou optimalizaci procesu  Definice silných a slabých stránek se zřetelem na jednotlivé kompetence příslušných pracovníků Potřeba času Cíle Obsahy 12 3

8 - 8 - ANGEBOT Beispiel MCA Partner für Automotive  Definování a analýza struktury organizace průběhu výrobního procesu  Vypracování katalogu funkcí popř. prací  Dokumentace obsahu činností, příslušní pracovníci, čas vynaložený na určitou činnost, činnost za pomoci elektronického zpracování dat  evidence zbytečných pracovních kroků  Definování a analýza hlavních výrobních procesů  Rozpoznání, ohraničení, definice a dokumentace výrobních kroků  lokalizace základních problémů v průběhu procesu  Srovnání výrobních hodnot všech definovaných průběhů se zdůrazněním "best practice"  Analýza rozhranní k  QS-systému  Logistice  Informačnímu toku  Nákupu  Analýza situace zpracování dat  Podporování zpracování dat  Kompatibilita používaných systémůProblémy rozhranní vždy pro právě sledované organizace  Přípravné funkční diskuse o strukturalizaci základní analýzy a naléhavých dotazů z produkce  Definice důležitých údajů a informací za pomoci zkušební listiny a předběžné určení priority zjištěných problémových úseků  MCA-vnitřní vyhodnocení vybraných dat za pomoci elektronického zpracování dat  Definování důležitých údajů a okolních informací v rámci diskusí s relevantními osobami, které tyto funkce vykonávají  Podrobná analýza slabých míst, rozhranní a příčin (kritické hodnocení skutečného stavu)  Hodnocení výrobních procesů podle čtyř klíčových vlastností (strategické relevance, objemu výroby, účinnost výroby a vhodnosti pro optimalizaci)  Analýza se zřetelem na zavedení a používání metodiky pro zvýšení produktivity jako např: EPS, 5S, KAIZEN, tvorba přidané hodnoty, plýtvání Změny ve výrobě a na všech úrovních managementu v místě  Dokumentace a komentář funkčních interních i dalších procesů, při kterých vzniká přidaná hodnota  Vypracování analýzy silných a slabých stránek se zřetelem na průběhy, procesy a rozhranní, přičemž se zohledňují stěžejní kompetence podniku  Definování, lokalizování a hodnocení důležitých prostředků pro optimalizaci  Hodnocení organizační a informační účinnosti  Hodnocení managementu a výkonnosti spolupracovníků  Hodnocení procesů, organizace průběhu a vnitřní organizace podniku se zřetelem na požadavky zákazníků  Formulace nutnosti jednání  Výpočet potencionálních úspor se zřetelem na dodavatelské ceny ObsahyPostup / MetodikaCíle / Výsledky

9 - 9 - ANGEBOT Beispiel MCA Partner für Automotive Fáze IaFáze IIFáze III Fáze Ib 1 2 Analýza organizace Workshop  zjištění tržních rámcových parametrů pro budoucí organizační strukturu  diskuse a definice cílů a základních strategií firmy XY  průhlednost současné situace  vyhodnocení báze reorganizace a potřeb  organizační struktura  hlavní procesy  výstavba organizace  personální kapacity  Outsourcing- potenciály  potenciál snížení nákladů  optimalizace řetězce tvorby hodnot a hlavních obchodních procesů  restrukturalizace výstavby organizace  vytvoření konceptu synergie (Make or buy - koncept)  realizace vypracovaných návrhů  doladění koncepčně nové podoby  realizace okamžitých opatření na snížení nákladů program okamžitých opatření Koncepčně nová orientace organizace Realizace Přehled programu

10 - 10 - ANGEBOT Beispiel MCA Partner für Automotive Hlavní optimalizační oblasti


Stáhnout ppt "- 1 - ANGEBOT Beispiel MCA Partner für Automotive MCA Management Consulting Automotive s.r.o. Dipl. Ing. Lubomir Kubelka jednatel I Vše o nás II Praktické."

Podobné prezentace


Reklamy Google