Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MCA Management Consulting Automotive s.r.o. Dipl. Ing. Lubomir Kubelka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MCA Management Consulting Automotive s.r.o. Dipl. Ing. Lubomir Kubelka"— Transkript prezentace:

1 MCA Management Consulting Automotive s.r.o. Dipl. Ing. Lubomir Kubelka
jednatel MCA I Vše o nás II Praktické zkušenosti III Metody IV Hlavní oblasti optimalizace procesu

2 Vše o nás …. MCA Management Consulting Automotive je poradenská firma, která se specializovala na komplexní podporu zákazníků a dodavateslkých podniků v automobilovém průmyslu v Čechách a v Evropě. MCA a Partner mají rozsáhlé praktické znalosti na všech důležitých úsecích automobilového průmyslu, jak v Čechách tak i v cizině. Disponují praktickým Know-how ve vztahu k organizaci a výrobním procesům, které vychází z dlouholetých zkušenosti v automobilovém průmyslu v Čechách a v Evropě. Cílem MCA je, podporovat zákazníka při vstupu na trh od fáze plánování projektu vstupu na trh až po realizaci záměru. Sem patří: Plánování a realizace projektů vstupu na trh, procesní analýzy – checking firem Příprava projektu, projektový management a podpora při realizaci projektu Ekonomické informace, finanční plány, rozpočty, daňové poradenství, controlling Optimalizace výrobních procesů, logistiky, kvalitativních procesů Aplikace TQM-opatření v podniku Trénink a coaching managementu, vyhledávání personálu Překlady technické dokumentace a všeobecné překlady Interim Management

3 Interim Management …. Interim management, který je v Evropě již velmi rozšířený, je v našich poměrech ještě poměrně novým pojmem i když začíná mít své přívržence i u nás. Jeho přednosti jako „rychlá disponibilita, měnitelná kompetence, multifiremní zkušenosti a plánovatelné náklady, jsou na snadě. Výpadky managementu se stávají vždy v nevhodnou dobu a během velmi krátké doby mohou narůst k vážným problémům s trvalými následky. V těchto situacích je často potřeba externí osobnost nebo odborník, který není provázán s firmou a který může nastolit jiné cesty. Podle situace mohou být požadavky na „managera na dobu určitou“ různé: Firemní situace: Interim-řešení: Výpadek klíčových osob (CEO, CFO, CIO, Trouble-Shootoer / top manager se zkušeností odborníci atd.) v dotčené odborné oblasti Chybějící kompetence nebo zdroje pro Experti a vedoucí projektů, kteří mají potřebné specifické projekty a situace kompetence Turn-around situace „Napravitel“ se zkušeností s Turn-around MCA je k dispozici také pro řešení interim-úkolů.

4 Zkušenosti z praxe …. Jednatel Management Consulting Automotive pan Ing. Lubomír KUBELKA má komplexní zkušenosti v oblasti automotiv, které nasbíral během dvacetileté činnosti u mezinárodních firem jako např. SULZER ESCHER WYSS, BMW, Magna, SIEMENS,Sommer Allibert. Důležité pozice / činnosti: Výrobní inženýr-plánování řízení výroby SULZER ESCHER WYSS (NSR) Projektový manager-consulter pro firmu MAGNA Stamping CZ, BMW : přeložení výroby a realizace výrobního závodu Jednatel firmy Siemens Sommer Allibert (dnes Faurecia): vybudování a management fraktálu montáž kokpitu A4 SKODA OCTAVIA – Just in Time, výroba s ca. 300 zaměstnanci Consulter projekty MCA : ITT Automotive - projekt přeložení a realizace projetku výrobního závodu KAUTEX-TEXTRON - TEXTRON: Analýza a optimalizace procesů (výroba, QM, logistika..) Jednatel ÚVMV – TÜV AUTOMOTIVE : restrukturalizace a optimalizace výrobních procesů Consulter projekty MCA: OLHO-Technik CZ – projektmanagement při realizaci nového výrobního závodu 6/ /2009 Gen.ředitel proseat Mladá Boleslav s.r.o. (Joint Venture Recticel –Woodbridge): restrukturalizace a optimalizace výrobních procesů

5 Praktické zkušenosti TQM, E.P.S., 5S, HOSHIN, KAIZEN, plánování a realizace projektů vstupu na trh, procesní analýzy / checking firem se zřetelem na snížení nákladů a zvýšení efektivity Příprava projektu, projektový management a podpora při realizaci projektu Optimalizace výrobních procesů, logistiky, kvalitativních procesů Trénink a coaching managementu, personální poradenství Zkušenosti z mezinárodních koncernů, projektů Zkušenosti a znalosti v oblasti IT, implementace PPS a používání SW / HW aplikací ve výrobním procesu se zřetelem na bezpečnost a kvalitu produktů a snížení nákladů Překlady veškeré potřebné dokumentace

6 Strategická orientace Orientace na zákazníka
Základy konkurenceschopnosti v automobilovém průmyslu Efektivita vedení Strategická orientace Orientace na náklady Orientace na zákazníka MCA Orientace na kvalitu Optimalizace procesu

7 1 2 3 Implementace/ Analýza skutečného stavu
Phase II Implementace/ Podrobný plán Analýza skutečného stavu 1 Vypracování nového konceptu 2 3 Definice struktur, pracovních průběhů, technologií a procesů pro transparentní znázornění problémů a z nich vyplývající nové uspořádání organizace průběhu procesu Analýza a hodnocení organizace se zřetelem na: hlavní výrobní procesy personální kapacitu (kvalita,kvantita) využití elektronického zpracování dat zabezpečení kvality logistiku Nákup a Out-Sourcing Analýza rozhranní ve výrobě  logistika  kvalita Změna/optimalizace stávající organizace Optimalizace procesu Změna současných procesů, postupů Definování jednotlivých funkčních úseků pro dosažení optimálního řízení procesu Určení rozhranní jednotlivých funkčních úseků (oblastí) Stanovení akčních plánů  zodpovědnosti Přesné definice konceptů Realizace vypracovaných procesních a strukturálních konceptů Obsahy Vedení a moderace během realizace Realizace okamžitých opatření Vypracování nejdůležitějších rámcových parametrů pro celkovou optimalizaci procesu Definice silných a slabých stránek se zřetelem na jednotlivé kompetence příslušných pracovníků Optimalizované a centralizované splnění úkolů týkajících se oblastí optimálního zajištění řízení celého procesu Zajištění úspěšné realizace Kontrola realizace Feedback-zpětná vazba mezi všemi účastníky procesu Cíle Ziele ca. 4 týdny ca týdnů ca týdnů Potřeba času 14

8 Obsahy Postup / Metodika Cíle / Výsledky
Definování a analýza struktury organizace průběhu výrobního procesu Vypracování katalogu funkcí popř. prací Dokumentace obsahu činností, příslušní pracovníci, čas vynaložený na určitou činnost, činnost za pomoci elektronického zpracování dat evidence zbytečných pracovních kroků Definování a analýza hlavních výrobních procesů Rozpoznání, ohraničení, definice a dokumentace výrobních kroků lokalizace základních problémů v průběhu procesu Srovnání výrobních hodnot všech definovaných průběhů se zdůrazněním "best practice" Analýza rozhranní k QS-systému Logistice Informačnímu toku Nákupu Analýza situace zpracování dat Podporování zpracování dat Kompatibilita používaných systémůProblémy rozhranní vždy pro právě sledované organizace Přípravné funkční diskuse o strukturalizaci základní analýzy a naléhavých dotazů z produkce Definice důležitých údajů a informací za pomoci zkušební listiny a předběžné určení priority zjištěných problémových úseků MCA-vnitřní vyhodnocení vybraných dat za pomoci elektronického zpracování dat Definování důležitých údajů a okolních informací v rámci diskusí s relevantními osobami, které tyto funkce vykonávají Podrobná analýza slabých míst, rozhranní a příčin (kritické hodnocení skutečného stavu) Hodnocení výrobních procesů podle čtyř klíčových vlastností (strategické relevance, objemu výroby, účinnost výroby a vhodnosti pro optimalizaci) Analýza se zřetelem na zavedení a používání metodiky pro zvýšení produktivity jako např: EPS, 5S, KAIZEN, tvorba přidané hodnoty, plýtvání Změny ve výrobě a na všech úrovních managementu v místě Dokumentace a komentář funkčních interních i dalších procesů, při kterých vzniká přidaná hodnota Vypracování analýzy silných a slabých stránek se zřetelem na průběhy, procesy a rozhranní, přičemž se zohledňují stěžejní kompetence podniku Definování, lokalizování a hodnocení důležitých prostředků pro optimalizaci Hodnocení organizační a informační účinnosti Hodnocení managementu a výkonnosti spolupracovníků Hodnocení procesů, organizace průběhu a vnitřní organizace podniku se zřetelem na požadavky zákazníků Formulace nutnosti jednání Výpočet potencionálních úspor se zřetelem na dodavatelské ceny 15

9 Koncepčně nová orientace organizace program okamžitých opatření
Přehled programu Fáze Ia Fáze II Fáze III Koncepčně nová orientace organizace 2 Analýza organizace Realizace průhlednost současné situace vyhodnocení báze reorganizace a potřeb organizační struktura hlavní procesy výstavba organizace personální kapacity Outsourcing- potenciály potenciál snížení nákladů optimalizace řetězce tvorby hodnot a hlavních obchodních procesů restrukturalizace výstavby organizace vytvoření konceptu synergie (Make or buy - koncept) Workshop 1 zjištění tržních rámcových parametrů pro budoucí organizační strukturu diskuse a definice cílů a základních strategií firmy XY realizace vypracovaných návrhů doladění koncepčně nové podoby Fáze Ib program okamžitých opatření realizace okamžitých opatření na snížení nákladů

10 Hlavní optimalizační oblasti


Stáhnout ppt "MCA Management Consulting Automotive s.r.o. Dipl. Ing. Lubomir Kubelka"

Podobné prezentace


Reklamy Google