Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DÁLNICE D5 OBCHVAT PLZNĚ. Plzeňský obchvat Obchvat Plzně •stavba 0510 •dělena na dva úseky:  0510/I (část A a B) Ejpovice - Útušice, cca 12 km (Ejpovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DÁLNICE D5 OBCHVAT PLZNĚ. Plzeňský obchvat Obchvat Plzně •stavba 0510 •dělena na dva úseky:  0510/I (část A a B) Ejpovice - Útušice, cca 12 km (Ejpovice."— Transkript prezentace:

1 DÁLNICE D5 OBCHVAT PLZNĚ

2 Plzeňský obchvat

3 Obchvat Plzně •stavba 0510 •dělena na dva úseky:  0510/I (část A a B) Ejpovice - Útušice, cca 12 km (Ejpovice – Černice/Černice – Útušice)  0510/II Útušice – Sulkov, cca 8 km •mosty přes Úhlavu, Úslavu a Radbuzu jsou projektově i investorsky samostatnými stavbami

4 Sporný úsek 0510/I B Černice – Útušice

5 Varianty •KUO – podporovaná ekologickými organizacemi a obcemi Útušice a Štěnovice •SUK 2 – podporovaná MMR, MD, zastupitelstvem města Plzně a investorem (Ředitelství silnic a dálnic Praha) •SUK 1 – zpočátku nepodporovaná snad vůbec nikým (později MŽP)

6 Historie • Vláda ČSR rozhodla o severním obchvatu (usnesením č.336) • Usnesení vlády ČR č. 357 uložilo ministrovi ŽP "uzavřít řešení problémů spojených s vedením trasy dálnice D5 v oblasti Plzně a podle výsledku projednání předložit vládě návrh změny územního plánu plzeňské aglomerace" • Vláda usnesením č. 534 schvaluje změnu územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace, který mění trasu obchvatu na jižní – varianta KUO

7 • vláda schválila změnu územního plánu. Trasa dálnice D5 má vést podle nařízení vlády č. 104/1994 „...s jižním obchvatem Černic, severně od Štěnovic...“ - varinta SUK 2 • zastupitelstvo obce Štěnovice zasílá Ústavnímu soudu v Brně ústavní stížnost, v níž navrhuje zrušení usnesení vlády ČR ze dne 6.dubna 1994 • – ÚS v Brně odmítá ústavní stížnost obce Štěnovice pro opožděnost podání.  Územní odbor MŽP v Plzni rozhodl o vedení obchvatu jižně od vrchu Val – SUK 1. Důvodem je „nutnost minimalizovat zásahy do lesního komplexu Val“, který varianta SUK2 rozdělovala hlubokým zářezem.

8 • Primátor Plzně Zdeněk Prosek píše dopis ministrovi ŽP Fr. Bendovi, kde jej žádá o rychlou změnu rozhodnutí Územního odboru MŽP ČR z (tedy o návrat k SUK 2) • – MŽP vyhovělo a ruší své vlastní rozhodnutí (rozpor s nařízením vlády o SUK 2) • Ministr ŽP na základě odvolání občanských sdružení a dotčených obcí ruší rozhodnutí ze dne Opět tak vstupuje v platnost rozhodnutí – SUK 1 • Ministr ŽP na podnět Ministerstva dopravy ruší rozhodnutí ze dne pro údajný rozpor s nařízením vlády o SUK 2. Dále platí SUK 2.

9 • Ústavní soud zamítl požadavek skupiny poslanců na zrušení vládního nařízení z r. 1994, které schválilo SUK. • MŽP vydalo souhlas s umístěním varianty SUK2 do VKP Val s podmínkou, že část vrchu bude chráněna tunelem.  listopad Členové některých ekologických organizací, kteří nesouhlasí s SUK 2, začali jednat o vykoupení pozemků v lokalitě vrchu Val, aby zabránili výstavbě.  Magistrátu MP vydává územní rozhodnutí pro stavbu. Trasa dálnice bude v SUK2 s hlubokým zářezem a 200 m dlouhým tunelem ve vrchu Val.

10 • MH potvrdilo územní rozhodnutí o výstavbě obchvatu Plzně podle varianty SUK 2. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání. •prosinec proti územnímu rozhodnutí se k MH odvolává 58 účastníků územního řízení. Policie podává proti územnímu rozhodnutí protest kvůli nebezpečnosti navržené stavby a její nesoulad s platnými ČSN. • vlastníků půdy z území, kudy má vést obchvat Plzně podalo k Vrchnímu soudu v Praze žalobu proti územnímu rozhodnutí Magistrátu MP.

11 • občanů z celé ČR a sdružení Brontosaurus Praha 7 uzavírají kupní smlouvu na pozemek, který se nachází na vrchu Val. Noví majitelé se rozhodli prostřednictvím svých vlastnických práv usilovat o dodržení stanoviska MŽP ČR ze dne (SUK 1) • Vrchní soud v Praze zrušil územní rozhodnutí někdejšího ministerstva hospodářství o umístění dálničního obchvatu Plzně (SUK 2). Při schvalování varianty SUK 2 byl porušen zákon, protože k ní nebyl vypracován posudek vlivu na životní prostředí. • otevřen česko-německý hraniční přechod Rozvadov-Weidhaus na trase D5, který je největším hraničním přechodem v ČR. Jedinou nedokončenou částí dálnice D5 zůstává obchvat Plzně.

12 • – Ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař schválil průchod stavby přes VKP Val (SUK2). Proti rozhodnutí hodlají vystoupit dotčené obce, občanská sdružení a majitelé nemovitostí kolem vrchu Val. • Právní posudky na trasy obchvatu, které nechal vypracovat místopředseda vlády P. Rychetský, potvrdily stanovisko MŽP, že obchvat může vést jen v SUK 1. • Ministerstvo MR v územním řízení rozhodlo vést obchvat přes VKP Val. Ekologičtí aktivisté považují tuto variantu za nejhorší; nesouhlasí s ní ani ministerstvo ŽP.

13 • Trestní oznámení na ministra ŽP Miloše Kužvarta podalo plzeňské sdružení Dálnice, kteří chtějí brzké dokončení obchvatu. Sdružení podalo trestní oznámení v reakci na žalobu, kterou podali koncem roku 1999 obce a ekologičtí aktivisté, kteří požadují KUO.  Na dočasném řešení dopravní situace Plzně se dohodli ministři Kužvart a Císař. Do dvou let budou dobudovány nekontroverzní úseky dálničního obchvatu a jeho přípojky na již existující takzvanou vojenskou silnici. Tudy by měly kamióny jezdit do doby, než bude vybudován i sporný úsek.

14  odvedení tranzitní dopravy z Plzně požadovali zdejší zdravotníci v petici, kterou zaslali vládě a příslušným ministerstvům. Poukazovali zejména na zvýšený výskyt rakovinotvorných látek v ovzduší a zhoršující se zdravotní stav obyvatel Plzně.  zahájena výstavba části obchvatu v úseku Sulkov - Útušice, který tvoří zhruba 40 procent z více než 20 kilometrů délky celého obchvatu

15  PS schválila kontroverzní poslanecký návrh zákona, jehož cílem je prohlášení stavby obchvatu Plzně za veřejný zájem. Část poslanců přitom byla přesvědčena, že návrh je v rozporu s právními normami. I ministr ŽP Miloš Kužvart dříve o návrhu řekl, že je v rozporu s několika zákony a Ústavou, a zamítavě se k němu vyjádřila i vláda  Vrchní soud v Praze schválil postup ministerstva MR při povolování sporného úseku obchvatu a dal tak zelenou výstavbě SUK 2. Rozhodnutí napadlo sdružení Děti Země a dvě obce kvůli chybám ve správním řízení. Soud neshledal žalobu jako opodstatněnou.

16 • Senát podpořil návrh zákona • Návrh zákona, vrátil prezident Václav Havel Poslanecké sněmovně. Havel chápe, že dopravní problém v Plzni je třeba urychleně řešit, přijetí speciálního zákona však nepovažuje za vhodné a účelné.  PS podle očekávání přehlasovala veto prezidenta a znovu schválila poslanecký návrh zákona, jehož cílem je urychlit stavbu dálničního obchvatu Plzně (č. 168/2001 Sb., Zákon o dálničním obchvatu Plzně ze dne 4. dubna 2001). Zákonem je stavba obchvatu prohlášena za veřejný zájem. Podle názoru části poslanců zákon omezuje práva chráněná Listinou základních práv a svobod.

17  Děti Země se po sedmi letech vzdaly úmyslu prosadit kratší variantu obchvatu Plzně. Stavbu nebudou už zdržovat, řekl mluvčí plzeňských Dětí Země Jan Rovenský.  Zahájením prací na průzkumné geologické štole vrchem Valík odstartovala výstavba v úseku Černice-Útušice  Proti některým technickým parametrům východní část stavby v úseku Ejpovice-Černice se odvolaly obce Štěnovice, Útušice a Sdružení na ochranu vrchu Val. Ministerstvo dopravy ale jejich námitky zamítlo.

18  Žalobu na MD proti stavbě části obchvatu v úseku Ejpovice-Černice podala k Vrchnímu soudu obec Štěnovice. Představitelé obce požadují, aby dálnice vedla v těsné blízkosti obce hlubším zářezem a zároveň protestují proti sjezdu z dálnice na vojenskou silnici, která není na zvýšenou dopravu připravena.  zahájena stavba východní části obchvatu. Náklady na zhotovení úseku si vyžádají téměř 3 miliardy korun. Výstavba celého obchvatu má stát 12,6 miliardy korun.

19  žalobu na MD proti stavbě části obchvatu v úseku Ejpovice-Černice podala i obec Útušice. Následovala tak nedaleké Štěnovice.  Vrchní soud zamítl žaloby obcí.  Desetiletá série odvolání a soudních sporů, jimiž se odpůrci bránili schválené trase obchvatu, definitivně skončila. Posledních 15 odpůrců, kteří nechtěli prodat ani směnit pozemek ve schválené trase obchvatu, se vzdalo odvolání proti vyvlastnění.

20  Investor (ŘSD) požádal o stavební povolení úsek Útušice-Štěnovice. Proti výstavbě tunelu vrchem Valík už nevystupují žádní oponenti.  Byly otevřeny oba krajní 8,5kilometrové dálniční úseky a provizorní prostřední část obchvatu po rekonstruovaných silnicích I. třídy. Obchvat zkrátí průjezd Plzní ze současných 40 minut na polovinu.  Začala ražba tunelu Valík. Občané ze Štěnovic a Útušic se přestali bránit poté, co trasu definitivně potvrdil soud a ŘSD slíbilo ekologické ústupky - protihlukové valy, výraznější rozsah zeleně aj.

21  25. duben Proraženy oba tunely pod vrchem Valík  6. října Zprovoznění posledního úseku dálničního obchvatu Plzně včetně tunelu pod vrchem Valík.

22 Tunel Valík •technický unikát - poprvé na našem území využito rakouské metody používané v tunelových stavbách v Alpách.

23 •vybaven nejmodernější elektronikou, která:  měří rychlost  čte registrační značky  váží projíždějící vozidla  měří exhalace •veškerá data shromažďována v centrále ve Svojkovicích, která bude provoz nepřetržitě monitorovat

24 Tranzitní doprava v době provizorního obchvatu •Po otevření provizorního obchvatu (2003) klesla tranzitní doprava Plzní o 15 – 20% (6 000 aut) •podíl aut nákladní dopravy klesl z 60% na 35%

25 Tranzitní doprava dnes •Množství tranzitní dopravy je až do dneška stále nižší, než byla v roce 2003 před otevřením provizorního obchvatu (o 12%). Ve směru západ - východ obchvat absorboval veškerý nárůst dopravy posledních čtyř let. •Do Plzně vjede aut denně, (14%) je tranzitních, z toho nákladní dopravy 2100 (20%) •Zbytkovou dopravu na průtahu, tvoří 218 nákladních vozů denně x po obchvatu projede vozů nákladní dopravy

26 •Nákladní vozy míří přes Plzeň hlavně do oblastí severně od Plzně: do Třemošné, Horní Břízy a Kaznějova •V Plzni je dominantním cílem nákladní dopravy průmyslová oblast na Borských polích a areál Škodovky. 26. dubna 2007 v nich skončilo 360 kamionů. Do pivovaru Prazdroje přijelo 160 kamionů...

27


Stáhnout ppt "DÁLNICE D5 OBCHVAT PLZNĚ. Plzeňský obchvat Obchvat Plzně •stavba 0510 •dělena na dva úseky:  0510/I (část A a B) Ejpovice - Útušice, cca 12 km (Ejpovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google