Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DÁLNICE D5 OBCHVAT PLZNĚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DÁLNICE D5 OBCHVAT PLZNĚ"— Transkript prezentace:

1 DÁLNICE D5 OBCHVAT PLZNĚ

2 Plzeňský obchvat

3 Obchvat Plzně stavba 0510 dělena na dva úseky:
0510/I (část A a B) Ejpovice - Útušice, cca 12 km (Ejpovice – Černice/Černice – Útušice) 0510/II Útušice – Sulkov, cca 8 km mosty přes Úhlavu, Úslavu a Radbuzu jsou projektově i investorsky samostatnými stavbami

4 Sporný úsek 0510/I B Černice – Útušice

5 Varianty KUO – podporovaná ekologickými organizacemi a obcemi Útušice a Štěnovice SUK 2 – podporovaná MMR, MD, zastupitelstvem města Plzně a investorem (Ředitelství silnic a dálnic Praha) SUK 1 – zpočátku nepodporovaná snad vůbec nikým (později MŽP)

6 Historie Vláda ČSR rozhodla o severním obchvatu (usnesením č.336) Usnesení vlády ČR č. 357 uložilo ministrovi ŽP "uzavřít řešení problémů spojených s vedením trasy dálnice D5 v oblasti Plzně a podle výsledku projednání předložit vládě návrh změny územního plánu plzeňské aglomerace" Vláda usnesením č. 534 schvaluje změnu územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace, který mění trasu obchvatu na jižní – varianta KUO

7 6. 4. 1994 - vláda schválila změnu územního plánu
vláda schválila změnu územního plánu. Trasa dálnice D5 má vést podle nařízení vlády č. 104/1994 „...s jižním obchvatem Černic, severně od Štěnovic...“ - varinta SUK 2 zastupitelstvo obce Štěnovice zasílá Ústavnímu soudu v Brně ústavní stížnost, v níž navrhuje zrušení usnesení vlády ČR ze dne 6.dubna 1994 – ÚS v Brně odmítá ústavní stížnost obce Štěnovice pro opožděnost podání. Územní odbor MŽP v Plzni rozhodl o vedení obchvatu jižně od vrchu Val – SUK 1. Důvodem je „nutnost minimalizovat zásahy do lesního komplexu Val“, který varianta SUK2 rozdělovala hlubokým zářezem.

8 9. 5. 1995 - Primátor Plzně Zdeněk Prosek píše dopis ministrovi ŽP Fr
Primátor Plzně Zdeněk Prosek píše dopis ministrovi ŽP Fr. Bendovi, kde jej žádá o rychlou změnu rozhodnutí Územního odboru MŽP ČR z (tedy o návrat k SUK 2) – MŽP vyhovělo a ruší své vlastní rozhodnutí (rozpor s nařízením vlády o SUK 2) Ministr ŽP na základě odvolání občanských sdružení a dotčených obcí ruší rozhodnutí ze dne Opět tak vstupuje v platnost rozhodnutí – SUK 1 Ministr ŽP na podnět Ministerstva dopravy ruší rozhodnutí ze dne pro údajný rozpor s nařízením vlády o SUK 2. Dále platí SUK 2.

9 Ústavní soud zamítl požadavek skupiny poslanců na zrušení vládního nařízení z r. 1994, které schválilo SUK. MŽP vydalo souhlas s umístěním varianty SUK2 do VKP Val s podmínkou, že část vrchu bude chráněna tunelem. listopad Členové některých ekologických organizací, kteří nesouhlasí s SUK 2, začali jednat o vykoupení pozemků v lokalitě vrchu Val, aby zabránili výstavbě. Magistrátu MP vydává územní rozhodnutí pro stavbu. Trasa dálnice bude v SUK2 s hlubokým zářezem a 200 m dlouhým tunelem ve vrchu Val.

10 MH potvrdilo územní rozhodnutí o výstavbě obchvatu Plzně podle varianty SUK 2. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání. prosinec proti územnímu rozhodnutí se k MH odvolává 58 účastníků územního řízení. Policie podává proti územnímu rozhodnutí protest kvůli nebezpečnosti navržené stavby a její nesoulad s platnými ČSN. vlastníků půdy z území, kudy má vést obchvat Plzně podalo k Vrchnímu soudu v Praze žalobu proti územnímu rozhodnutí Magistrátu MP.

11 občanů z celé ČR a sdružení Brontosaurus Praha 7 uzavírají kupní smlouvu na pozemek, který se nachází na vrchu Val. Noví majitelé se rozhodli prostřednictvím svých vlastnických práv usilovat o dodržení stanoviska MŽP ČR ze dne (SUK 1) Vrchní soud v Praze zrušil územní rozhodnutí někdejšího ministerstva hospodářství o umístění dálničního obchvatu Plzně (SUK 2). Při schvalování varianty SUK 2 byl porušen zákon, protože k ní nebyl vypracován posudek vlivu na životní prostředí. otevřen česko-německý hraniční přechod Rozvadov-Weidhaus na trase D5, který je největším hraničním přechodem v ČR. Jedinou nedokončenou částí dálnice D5 zůstává obchvat Plzně.

12 – Ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař schválil průchod stavby přes VKP Val (SUK2). Proti rozhodnutí hodlají vystoupit dotčené obce, občanská sdružení a majitelé nemovitostí kolem vrchu Val. Právní posudky na trasy obchvatu, které nechal vypracovat místopředseda vlády P. Rychetský, potvrdily stanovisko MŽP, že obchvat může vést jen v SUK 1. Ministerstvo MR v územním řízení rozhodlo vést obchvat přes VKP Val. Ekologičtí aktivisté považují tuto variantu za nejhorší; nesouhlasí s ní ani ministerstvo ŽP.

13 Trestní oznámení na ministra ŽP Miloše Kužvarta podalo plzeňské sdružení Dálnice, kteří chtějí brzké dokončení obchvatu. Sdružení podalo trestní oznámení v reakci na žalobu, kterou podali koncem roku 1999 obce a ekologičtí aktivisté, kteří požadují KUO. Na dočasném řešení dopravní situace Plzně se dohodli ministři Kužvart a Císař. Do dvou let budou dobudovány nekontroverzní úseky dálničního obchvatu a jeho přípojky na již existující takzvanou vojenskou silnici. Tudy by měly kamióny jezdit do doby, než bude vybudován i sporný úsek.

14 odvedení tranzitní dopravy z Plzně požadovali zdejší zdravotníci v petici, kterou zaslali vládě a příslušným ministerstvům. Poukazovali zejména na zvýšený výskyt rakovinotvorných látek v ovzduší a zhoršující se zdravotní stav obyvatel Plzně. zahájena výstavba části obchvatu v úseku Sulkov - Útušice, který tvoří zhruba 40 procent z více než 20 kilometrů délky celého obchvatu

15 PS schválila kontroverzní poslanecký návrh zákona, jehož cílem je prohlášení stavby obchvatu Plzně za veřejný zájem. Část poslanců přitom byla přesvědčena, že návrh je v rozporu s právními normami. I ministr ŽP Miloš Kužvart dříve o návrhu řekl, že je v rozporu s několika zákony a Ústavou, a zamítavě se k němu vyjádřila i vláda Vrchní soud v Praze schválil postup ministerstva MR při povolování sporného úseku obchvatu a dal tak zelenou výstavbě SUK 2. Rozhodnutí napadlo sdružení Děti Země a dvě obce kvůli chybám ve správním řízení. Soud neshledal žalobu jako opodstatněnou.

16 4. 4. 2001 - Senát podpořil návrh zákona
Návrh zákona, vrátil prezident Václav Havel Poslanecké sněmovně. Havel chápe, že dopravní problém v Plzni je třeba urychleně řešit, přijetí speciálního zákona však nepovažuje za vhodné a účelné. PS podle očekávání přehlasovala veto prezidenta a znovu schválila poslanecký návrh zákona, jehož cílem je urychlit stavbu dálničního obchvatu Plzně (č. 168/2001 Sb., Zákon o dálničním obchvatu Plzně ze dne 4. dubna 2001). Zákonem je stavba obchvatu prohlášena za veřejný zájem. Podle názoru části poslanců zákon omezuje práva chráněná Listinou základních práv a svobod.

17 Děti Země se po sedmi letech vzdaly úmyslu prosadit kratší variantu obchvatu Plzně. Stavbu nebudou už zdržovat, řekl mluvčí plzeňských Dětí Země Jan Rovenský. Zahájením prací na průzkumné geologické štole vrchem Valík odstartovala výstavba v úseku Černice-Útušice Proti některým technickým parametrům východní část stavby v úseku Ejpovice-Černice se odvolaly obce Štěnovice, Útušice a Sdružení na ochranu vrchu Val. Ministerstvo dopravy ale jejich námitky zamítlo.

18 Žalobu na MD proti stavbě části obchvatu v úseku Ejpovice-Černice podala k Vrchnímu soudu obec Štěnovice. Představitelé obce požadují, aby dálnice vedla v těsné blízkosti obce hlubším zářezem a zároveň protestují proti sjezdu z dálnice na vojenskou silnici, která není na zvýšenou dopravu připravena. zahájena stavba východní části obchvatu. Náklady na zhotovení úseku si vyžádají téměř 3 miliardy korun. Výstavba celého obchvatu má stát 12,6 miliardy korun.

19 žalobu na MD proti stavbě části obchvatu v úseku Ejpovice-Černice podala i obec Útušice. Následovala tak nedaleké Štěnovice. Vrchní soud zamítl žaloby obcí. Desetiletá série odvolání a soudních sporů, jimiž se odpůrci bránili schválené trase obchvatu, definitivně skončila. Posledních 15 odpůrců, kteří nechtěli prodat ani směnit pozemek ve schválené trase obchvatu, se vzdalo odvolání proti vyvlastnění.

20 Investor (ŘSD) požádal o stavební povolení úsek Útušice-Štěnovice. Proti výstavbě tunelu vrchem Valík už nevystupují žádní oponenti. Byly otevřeny oba krajní 8,5kilometrové dálniční úseky a provizorní prostřední část obchvatu po rekonstruovaných silnicích I. třídy. Obchvat zkrátí průjezd Plzní ze současných 40 minut na polovinu. Začala ražba tunelu Valík. Občané ze Štěnovic a Útušic se přestali bránit poté, co trasu definitivně potvrdil soud a ŘSD slíbilo ekologické ústupky - protihlukové valy, výraznější rozsah zeleně aj.

21 25. duben 2005 - Proraženy oba tunely pod vrchem Valík
6. října Zprovoznění posledního úseku dálničního obchvatu Plzně včetně tunelu pod vrchem Valík.

22 Tunel Valík technický unikát - poprvé na našem území využito rakouské metody používané v tunelových stavbách v Alpách.

23 vybaven nejmodernější elektronikou, která:
měří rychlost čte registrační značky váží projíždějící vozidla měří exhalace veškerá data shromažďována v centrále ve Svojkovicích, která bude provoz nepřetržitě monitorovat

24 Tranzitní doprava v době provizorního obchvatu
Po otevření provizorního obchvatu (2003) klesla tranzitní doprava Plzní o 15 – 20% (6 000 aut) podíl aut nákladní dopravy klesl z 60% na 35%

25 Tranzitní doprava dnes
Množství tranzitní dopravy je až do dneška stále nižší, než byla v roce 2003 před otevřením provizorního obchvatu (o 12%). Ve směru západ - východ obchvat absorboval veškerý nárůst dopravy posledních čtyř let. Do Plzně vjede aut denně, (14%) je tranzitních, z toho nákladní dopravy 2100 (20%) Zbytkovou dopravu na průtahu, tvoří 218 nákladních vozů denně x po obchvatu projede vozů nákladní dopravy

26 Nákladní vozy míří přes Plzeň hlavně do oblastí severně od Plzně: do Třemošné, Horní Břízy a Kaznějova V Plzni je dominantním cílem nákladní dopravy průmyslová oblast na Borských polích a areál Škodovky. 26. dubna 2007 v nich skončilo 360 kamionů. Do pivovaru Prazdroje přijelo 160 kamionů...

27 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "DÁLNICE D5 OBCHVAT PLZNĚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google