Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zadání úloh BIM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zadání úloh BIM."— Transkript prezentace:

1 Zadání úloh BIM

2 Úloha 1 Půdorys stěn a příček Vytvořit obvodové zdivo domku
Minimálně 6 na sebe kolmých obvodových stěn Použít složenou stěnu např. CW p Zastavěná plocha do cca 150 m2 Minimální výška objektu Dvě podlaží Minimální výška každého podlaží 3000 mm Zadání úloh

3 Úloha 1 Půdorys stěn a příček Do interiéru navrhnout příčky
Na každém podlaží minimálně 3 příčky Dispozice každého podlaží musí být odlišná V dispozici zohlednit budoucí konstrukce Schodiště Koupelna (koupelny) Ložnice Zadání úloh

4 Úloha 2 Okna a dveře Do výkresu doplnit dveře Do výkresu doplnit okna
Alespoň 3 druhy dveří Z toho alespoň 1 dveře z nové (přidané) rodiny Do výkresu doplnit okna Alespoň 4 druhy oken Z toho alespoň 1 okno z nové (přidané) rodiny Z alespoň 1 okno se změněnou výškou parapetu Zadání úloh

5 Úloha 3 Pohledy a řezy Do výkresu vytvořit dva pohledy v interiéru
Nové pohledy budou pojmenovány Do výkresu vytvořit dva řezy budovy Řezy budou pojmenovány Zadání úloh

6 Úloha 4 Podlahy Ve výkresu vytvořit podlahu pro každé podlaží
Podlaha bude jednoduchá, litá Zajistit, aby nedocházelo ke kolizím mezi podlahou a příčkami Zadání úloh

7 Úloha 5 Střecha Do výkresu přidat střechu Střechu s přesahem
Zadání úloh

8 Úloha 6 Podhledy Do výkresu přidat podhledy
Vzdálenost minimálně 100 mm od stropu Zadání úloh

9 Úloha 7 Zařízení Do výkresu přidat minimálně 5 různých objektů zařízení Alespoň 1 objekt musí mít 3D model Alespoň 1 objekt musí být pouze 2D model Alespoň 2 objekty musí být v projektu minimálně 2x Zadání úloh

10 Úloha 8 Schodiště Nakreslit schodiště mezi prvním a druhým podlažím
Schodiště musí mít mezipodestu Vyplnit příčkou mezeru mezi horní plochou podhledů a spodní plochou podlah Doplnit zábradlí ve 2. podlaží tak, aby nebylo možné spadnout do prostoru schodiště Zadání úloh

11 Úloha 9 Seznamy Vytvořit seznam všech dveří
Jednotlivá pole: Mark, Level, Family and Type, Width, Height Width a Height sloučit do jednoho pole, nazvaného Rozměry Výpis rozdělit do tabulek podle podlaží Zadání úloh

12 Úloha 9 Seznamy Vytvořit seznam všech oken
Jednotlivá pole: Mark, Level, Family, Type, Sill Height Výpis rozdělit do tabulek podle podlaží Výpis dále seřadit podle rodiny a pak podle typu Zadání úloh

13 Úloha 9 Seznamy Vytvořit seznam zdiva
Jednotlivá pole: Type, Volume, Width Výpis rozdělit do tabulek podle podlaží Zobrazit celkové součty objemů Udělat výpis pro každý typ zdiva celkově Nerozepisovat na jednotlivé objekty Zadání úloh

14 Úloha 9 Seznamy Vytvořit výpis materiálů zdiva Parametry
Material: Name (zaokrouhleno na setiny) Material: Area (zaokrouhleno na tisíciny) Material: Volume Jednotky metrech zobrazeny v příslušných polích Zaokrouhleno na setiny Výpis rozdělit do tabulek podle typu materiálu Zobrazit celkové součty ploch a objemů pro každý typ materiálu Zadání úloh

15 Úloha 10 Místnosti Označit všechny místnosti
Vytvořit pro každé patro barevnou legendu místností Vytvořit seznam místností Jednotlivá pole: Number, Name, Level, Area, Base Finish, Floor Finish, Ceiling Finish Výpis rozdělit do tabulek podle podlaží Výpis seřadit podle čísel místností Plochu místností zaokrouhlit na setiny a zobrazit celkové součty Zadání úloh

16 Úloha 11 Materiály a světlo V jedné místnosti aplikovat materiály
Cílové plochy Namalovat stěny Namalovat podhled Položit koberec nebo jinou podlahovou plochu Žádná z ploch nesmí přesahovat nad podhled nebo do jiné místnosti Zadání úloh

17 Úloha 11 Materiály a světlo
Do místnosti s materiály umístit alespoň dva různé světelné zdroje V místnosti vytvořit 3D pohled z jejího rohu Pohled bude zachycovat vložené objekty, malby a světla Zadání úloh

18 Úloha 12 Rendering Vyrenderovat pohled do místnosti Uložit obrázek
Zadání úloh

19 Úloha 13 Výkresy Vytvořit alespoň 2 výkresy ze 4 pohledů Pohledy:
Půdorys 1. podlaží, Půdorys 2. podlaží, Řez SJ, Řez VZ Libovolná velikost papíru i použité měřítko Ideální měřítko 1:50 nebo 1:100 Na jednom výkresu může být víc pohledů Ve výkresech nebudou vidět: Šrafy, Značky pohledů a řezů, Značky pokojů, Barevené zobrazení pokojů Zadání úloh

20 Úloha 14 Export dwf Z Revitu exportovat .dwf Bude obsahovat
Všechny výkresy 3D pohled se všemi viditelnými prvky Všechny čtyři pohledy Pozor, ať není některá část modelu neviditelná, protože pak by v exportu chyběla Zadání úloh

21 Úloha 15 Nový projekt Quantity Takeoff
Založit projekt Quantity Takeoff Importovat podklady z Autodesk Revit Zadání úloh

22 Úloha 16 Kategorie Takeoff
Vytvořit základní kategorie Takeoff, popisující projekt Svislé konstrukce Vodorovné konstrukce Otvory (okna a dveře) Kompletní konstrukce (střecha, schodiště, zábradlí) Vybavení (WC, sprcha, postel, umyvadlo, světlo) Zadání úloh

23 Úloha 16 Kategorie Takeoff
Vytvořit podkategorie kategorií, u kterých je to třeba Svislé konstrukce dělíme na nosné a příčky Otvory dělíme na okna a dveře, dveře na pravé a levé, případně na exteriérové a interiérové Vybavení dělíme podle typu určení, případně podle místností apod. Zadání úloh

24 Úloha 16 Kategorie Takeoff
V každé kategorii vytvořit jednotlivé prvky konstrukce dle projektu Pro každý typ konstrukce vytvořit v příslušné kategorii prvek Například „dveře š 700“, „okno malé“, „příčka tl. 79“ apod. Každému prvku přiřadit typ Tj. v čem bude daný prvek z výkresu odebírán Je velmi šikovné si k tomu otevřít projekt v Revitu Zadání úloh

25 Úloha 17 Skladba konstrukce Vytvořit kategorii Materiál
Vytvořit podkategorii Nosné stěny Vytvořit všechny materiály v nosné stěně Ke zjištění materiálů lze použít Revit Definovat rozměry všech použitých materiálů Přiřadit vytvořené materiály do složené konstrukce nosné stěny Definovat vzorce pro výpočet použitého materiálu v nosné stěně Zadání úloh

26 Úloha 18 Manual Takeoff U všech položek ve výkazu nastavit jejich rozměrové charakteristiky Netýká se položek typu Count Udělat manuálním způsobem výkaz všech konstrukcí v projektu Využít pohledu na stavbu (nutné pro střechu) U svislých konstrukcí neřešit otvory Nezapomenout zohlednit otvor v podlaze Pozor na započítání některé z položek 2x Zadání úloh

27 Úloha 19 Workbook U nosných stěn vytvořit ve Workbooku 2. hodnotu, která zobrazí objem U příček vytvořit ve Workbooku 2. hodnotu, která zobrazí plochu U podlah vytvořit ve Workbooku 2. hodnotu, která zobrazí objem Zadání úloh

28 Úloha 20 Příprava na Auto Takeoff Jako vstup použít úlohu 16
Upravit typ nosných stěn na objem a opravit vzorce pro výpočet použitých materiálů Upravit typ příček na plochu Upravit typ podlahu na objem Zadání úloh

29 Úloha 21 Auto Takeoff Za pomoci půdorysů, pohledů a řezů přiřadit všechny objektu projektu předvytvořeným kategoriím Použít příkazy Single Click Auto Takeoff a Search Takeoff Zadání úloh

30 Úloha 22 Model Takeoff Jako vstup použít úlohu 15
Vytvořit automaticky výkaz výměr z modelu Přejmenovat nově vytvořené kategorie Udělat pořádek v nově vytvořených kategoriích Smazat kategorie a objekty, které jsou ve výkazu navíc Definovat u všech objektů jejich typ Zadání úloh

31 Úloha 23 Reporty Jako vstup použít úlohu 21
Vytvořit report všech otvorů (oken a dveří) Typ reportu Skupiny objektů (nevyjmenovávat každý objekt) Sloupce WBS Množství Uložit jako Excel Zadání úloh

32 Úloha 23 Reporty Vytvořit report všech svislých konstrukcí Typ reportu
Skupiny objektů (každý objekt vyjmenovat zvlášť) Sloupce WBS Množství Rozměry (Výška, Délka, Hloubka, Plocha, Objem) Koeficient propustnosti tepla Zadání úloh

33 Úloha 24 Export z Revitu Exportujte z Revitu 3D pohled pro použití v Navisworks Uložit jako .nwc Zadání úloh

34 Úloha 25 Sady (Sets) Vytvořit sady objektů Všechny nosné stěny
Všechny příčky Všechny dveře Všechna okna Dveře do interiéru Okna na jižní stěně Příčky ve druhém patře Okna a dveře dohromady Zadání úloh

35 Úloha 26 Pohledy Vytvořit hezký pohled na domek
Bude v perspektivě Vytvořit půdorysný pohled na domek Bude koukat do druhého podlaží v perspektivě Bude koukat do prvního podlaží v perspektivě Vytvořit další pohled na domek Nebude v perspektivě Bude zobrazovat pouze interiér domku Zadání úloh

36 Úloha 27 Animace Udělat animaci průchodu domkem
Animace bude začínat venku a bude končit v některé místnosti druhého patra Cesta povede přes schodiště Po cestě bude minimálně 10 milníků Tj. animace bude složena minimálně z deseti snímků Cesta do schodiště je výrazně náročnější, proto bude pohyb po schodišti pomalejší než jinde V poslední místnosti se jen pomalu rozhlédneme Tj. jen pootočení, žádný pohyb Zadání úloh

37 Úloha 28 Timeliner Udělat harmonogram výstavby domku
Jednotlivé činnosti Hrubá stavba (Podlaha v 1. patře, Zdivo v 1. patře, Podlaha ve 2. patře, Zdivo ve 2. patře, Střecha) Zbytek (Vchodové dveře, Okna, Schodiště, Příčky, Podhledy, Dveře v interiéru, Světla, Vybavení koupelny a záchodu, Nábytek a ostatní vybavení) Všechny činnosti budou provázány s příslušnými stavebními prvky Zadání úloh

38 Úloha 28 Timeliner Vytvořit animaci výstavby
Animována bude celá výstavba Interval bude v časových jednotkách tak, aby animace trvala maximálně 20 sekund Zadání úloh

39 Úloha 29 Kompilace projektů
Uložit načtené konferenční centrum do jednoho projektu V projektu bude Architektonický, TZB a konstrukční výkres konferenčního centra Načtené sady pro vyhledávání Načtený harmonogram z MS Projectu Propojený harmonogram s jednotlivými objekty modelu Zadání úloh

40 Úloha 30 Kolize Vytvořit 1. test kolizí
Najít kolizi dvou různých skupin konstrukcí v rámci projektu MEP Reálné kolize (Hard) Vygenerovat HTML report Položky reportu: Summary, Clash Point, Date Found, Item ID, Distance, Image Kolize k vygenerování: Pouze nové a aktivní Zadání úloh

41 Úloha 30 Kolize Vytvořit 2. test kolizí
Najít kolizi mezi dvěma skupinami sloupů První skupina: sloupy (columns) v arch. výkresu Druhá skupina: sloupy v konstrukčním výkresu (Structural) Pouze v jednom (libovolném) podlaží Reálné kolize (Hard) Vygenerovat HTML report Položky reportu: Summary, Clash Point, Date Found, Item ID Kolize k vygenerování: Všechny Zadání úloh

42 Úloha 30 Kolize Vytvořit 3. test kolizí
Najít kolize mezi celým TZB výkresem a základy (Foundations) Reálné kolize (Hard) Tolerance v intervalu <0,1;0,5> Vygenerovat HTML report Položky reportu: Summary, Clash Point, Date Found, Item ID Kolize k vygenerování: Pouze nové a aktivní Zadání úloh


Stáhnout ppt "Zadání úloh BIM."

Podobné prezentace


Reklamy Google