Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zadání úloh. Úloha 1  Půdorys stěn a příček  Vytvořit obvodové zdivo domku ○ Minimálně 6 na sebe kolmých obvodových stěn ○ Použít složenou stěnu  např.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zadání úloh. Úloha 1  Půdorys stěn a příček  Vytvořit obvodové zdivo domku ○ Minimálně 6 na sebe kolmých obvodových stěn ○ Použít složenou stěnu  např."— Transkript prezentace:

1 Zadání úloh

2 Úloha 1  Půdorys stěn a příček  Vytvořit obvodové zdivo domku ○ Minimálně 6 na sebe kolmých obvodových stěn ○ Použít složenou stěnu  např. CW-102-85-140p ○ Zastavěná plocha do cca 150 m 2 ○ Minimální výška objektu  Dvě podlaží ○ Minimální výška každého podlaží  3000 mm Zadání úloh2

3 Úloha 1  Půdorys stěn a příček  Do interiéru navrhnout příčky ○ Na každém podlaží minimálně 3 příčky ○ Dispozice každého podlaží musí být odlišná  V dispozici zohlednit budoucí konstrukce ○ Schodiště ○ Koupelna (koupelny) ○ Ložnice Zadání úloh3

4 Úloha 2  Okna a dveře  Do výkresu doplnit dveře ○ Alespoň 3 druhy dveří ○ Z toho alespoň 1 dveře z nové (přidané) rodiny  Do výkresu doplnit okna ○ Alespoň 4 druhy oken ○ Z toho alespoň 1 okno z nové (přidané) rodiny ○ Z alespoň 1 okno se změněnou výškou parapetu Zadání úloh4

5 Úloha 3  Pohledy a řezy  Do výkresu vytvořit dva pohledy v interiéru ○ Nové pohledy budou pojmenovány  Do výkresu vytvořit dva řezy budovy ○ Řezy budou pojmenovány Zadání úloh5

6 Úloha 4  Podlahy  Ve výkresu vytvořit podlahu pro každé podlaží ○ Podlaha bude jednoduchá, litá ○ Zajistit, aby nedocházelo ke kolizím mezi podlahou a příčkami Zadání úloh6

7 Úloha 5  Střecha  Do výkresu přidat střechu ○ Střechu s přesahem Zadání úloh7

8 Úloha 6  Podhledy  Do výkresu přidat podhledy ○ Vzdálenost minimálně 100 mm od stropu Zadání úloh8

9 Úloha 7  Zařízení  Do výkresu přidat minimálně 5 různých objektů zařízení ○ Alespoň 1 objekt musí mít 3D model ○ Alespoň 1 objekt musí být pouze 2D model ○ Alespoň 2 objekty musí být v projektu minimálně 2x Zadání úloh9

10 Úloha 8  Schodiště  Nakreslit schodiště mezi prvním a druhým podlažím ○ Schodiště musí mít mezipodestu  Vyplnit příčkou mezeru mezi horní plochou podhledů a spodní plochou podlah  Doplnit zábradlí ve 2. podlaží tak, aby nebylo možné spadnout do prostoru schodiště Zadání úloh10

11 Úloha 9  Seznamy  Vytvořit seznam všech dveří ○ Jednotlivá pole: Mark, Level, Family and Type, Width, Height ○ Width a Height sloučit do jednoho pole, nazvaného Rozměry ○ Výpis rozdělit do tabulek podle podlaží Zadání úloh11

12 Úloha 9  Seznamy  Vytvořit seznam všech oken ○ Jednotlivá pole: Mark, Level, Family, Type, Sill Height ○ Výpis rozdělit do tabulek podle podlaží ○ Výpis dále seřadit podle rodiny a pak podle typu Zadání úloh12

13 Úloha 9  Seznamy  Vytvořit seznam zdiva ○ Jednotlivá pole: Type, Volume, Width ○ Výpis rozdělit do tabulek podle podlaží ○ Zobrazit celkové součty objemů ○ Udělat výpis pro každý typ zdiva celkově  Nerozepisovat na jednotlivé objekty Zadání úloh13

14 Úloha 9  Seznamy  Vytvořit výpis materiálů zdiva ○ Parametry  Material: Name (zaokrouhleno na setiny)  Material: Area (zaokrouhleno na tisíciny)  Material: Volume -Jednotky metrech zobrazeny v příslušných polích -Zaokrouhleno na setiny ○ Výpis rozdělit do tabulek podle typu materiálu ○ Zobrazit celkové součty ploch a objemů pro každý typ materiálu Zadání úloh14

15 Úloha 10  Místnosti  Označit všechny místnosti  Vytvořit pro každé patro barevnou legendu místností  Vytvořit seznam místností ○ Jednotlivá pole: Number, Name, Level, Area, Base Finish, Floor Finish, Ceiling Finish ○ Výpis rozdělit do tabulek podle podlaží ○ Výpis seřadit podle čísel místností ○ Plochu místností zaokrouhlit na setiny a zobrazit celkové součty Zadání úloh15

16 Úloha 11  Materiály a světlo  V jedné místnosti aplikovat materiály ○ Cílové plochy  Namalovat stěny  Namalovat podhled  Položit koberec nebo jinou podlahovou plochu ○ Žádná z ploch nesmí přesahovat nad podhled nebo do jiné místnosti Zadání úloh16

17 Úloha 11  Materiály a světlo  Do místnosti s materiály umístit alespoň dva různé světelné zdroje  V místnosti vytvořit 3D pohled z jejího rohu ○ Pohled bude zachycovat vložené objekty, malby a světla Zadání úloh17

18 Úloha 12  Rendering  Vyrenderovat pohled do místnosti  Uložit obrázek Zadání úloh18

19 Úloha 13  Výkresy  Vytvořit alespoň 2 výkresy ze 4 pohledů ○ Pohledy:  Půdorys 1. podlaží, Půdorys 2. podlaží, Řez SJ, Řez VZ ○ Libovolná velikost papíru i použité měřítko  Ideální měřítko 1:50 nebo 1:100 ○ Na jednom výkresu může být víc pohledů ○ Ve výkresech nebudou vidět:  Šrafy, Značky pohledů a řezů, Značky pokojů, Barevené zobrazení pokojů Zadání úloh19

20 Úloha 14  Export dwf  Z Revitu exportovat.dwf ○ Bude obsahovat  Všechny výkresy  3D pohled se všemi viditelnými prvky  Všechny čtyři pohledy ○ Pozor, ať není některá část modelu neviditelná, protože pak by v exportu chyběla Zadání úloh20

21 Úloha 15  Nový projekt Quantity Takeoff  Založit projekt Quantity Takeoff  Importovat podklady z Autodesk Revit Zadání úloh21

22 Úloha 16  Kategorie Takeoff  Vytvořit základní kategorie Takeoff, popisující projekt ○ Svislé konstrukce ○ Vodorovné konstrukce ○ Otvory (okna a dveře) ○ Kompletní konstrukce (střecha, schodiště, zábradlí) ○ Vybavení (WC, sprcha, postel, umyvadlo, světlo) Zadání úloh22

23 Úloha 16  Kategorie Takeoff  Vytvořit podkategorie kategorií, u kterých je to třeba ○ Svislé konstrukce dělíme na nosné a příčky ○ Otvory dělíme na okna a dveře, dveře na pravé a levé, případně na exteriérové a interiérové ○ Vybavení dělíme podle typu určení, případně podle místností apod. Zadání úloh23

24 Úloha 16  Kategorie Takeoff  V každé kategorii vytvořit jednotlivé prvky konstrukce dle projektu ○ Pro každý typ konstrukce vytvořit v příslušné kategorii prvek  Například „dveře š 700“, „okno malé“, „příčka tl. 79“ apod. ○ Každému prvku přiřadit typ  Tj. v čem bude daný prvek z výkresu odebírán ○ Je velmi šikovné si k tomu otevřít projekt v Revitu Zadání úloh24

25 Úloha 17  Skladba konstrukce  Vytvořit kategorii Materiál ○ Vytvořit podkategorii Nosné stěny  Vytvořit všechny materiály v nosné stěně -Ke zjištění materiálů lze použít Revit  Definovat rozměry všech použitých materiálů ○ Přiřadit vytvořené materiály do složené konstrukce nosné stěny ○ Definovat vzorce pro výpočet použitého materiálu v nosné stěně Zadání úloh25

26 Úloha 18  Manual Takeoff  U všech položek ve výkazu nastavit jejich rozměrové charakteristiky ○ Netýká se položek typu Count  Udělat manuálním způsobem výkaz všech konstrukcí v projektu ○ Využít pohledu na stavbu (nutné pro střechu) ○ U svislých konstrukcí neřešit otvory ○ Nezapomenout zohlednit otvor v podlaze ○ Pozor na započítání některé z položek 2x Zadání úloh26

27 Úloha 19  Workbook  U nosných stěn vytvořit ve Workbooku 2. hodnotu, která zobrazí objem  U příček vytvořit ve Workbooku 2. hodnotu, která zobrazí plochu  U podlah vytvořit ve Workbooku 2. hodnotu, která zobrazí objem Zadání úloh27

28 Úloha 20  Příprava na Auto Takeoff  Jako vstup použít úlohu 16  Upravit typ nosných stěn na objem a opravit vzorce pro výpočet použitých materiálů  Upravit typ příček na plochu  Upravit typ podlahu na objem Zadání úloh28

29 Úloha 21  Auto Takeoff  Za pomoci půdorysů, pohledů a řezů přiřadit všechny objektu projektu předvytvořeným kategoriím  Použít příkazy Single Click Auto Takeoff a Search Takeoff Zadání úloh29

30 Úloha 22  Model Takeoff  Jako vstup použít úlohu 15  Vytvořit automaticky výkaz výměr z modelu  Přejmenovat nově vytvořené kategorie  Udělat pořádek v nově vytvořených kategoriích ○ Smazat kategorie a objekty, které jsou ve výkazu navíc  Definovat u všech objektů jejich typ Zadání úloh30

31 Úloha 23  Reporty  Jako vstup použít úlohu 21  Vytvořit report všech otvorů (oken a dveří) ○ Typ reportu  Skupiny objektů (nevyjmenovávat každý objekt) ○ Sloupce  WBS  Množství ○ Uložit jako Excel Zadání úloh31

32 Úloha 23  Reporty  Vytvořit report všech svislých konstrukcí ○ Typ reportu  Skupiny objektů (každý objekt vyjmenovat zvlášť) ○ Sloupce  WBS  Množství  Rozměry (Výška, Délka, Hloubka, Plocha, Objem)  Koeficient propustnosti tepla Zadání úloh32

33 Úloha 24  Export z Revitu  Exportujte z Revitu 3D pohled pro použití v Navisworks ○ Uložit jako.nwc Zadání úloh33

34 Úloha 25  Sady (Sets)  Vytvořit sady objektů ○ Všechny nosné stěny ○ Všechny příčky ○ Všechny dveře ○ Všechna okna ○ Dveře do interiéru ○ Okna na jižní stěně ○ Příčky ve druhém patře ○ Okna a dveře dohromady Zadání úloh34

35 Úloha 26  Pohledy  Vytvořit hezký pohled na domek ○ Bude v perspektivě  Vytvořit půdorysný pohled na domek ○ Bude koukat do druhého podlaží v perspektivě  Vytvořit půdorysný pohled na domek ○ Bude koukat do prvního podlaží v perspektivě  Vytvořit další pohled na domek ○ Nebude v perspektivě ○ Bude zobrazovat pouze interiér domku Zadání úloh35

36 Úloha 27  Animace  Udělat animaci průchodu domkem ○ Animace bude začínat venku a bude končit v některé místnosti druhého patra ○ Cesta povede přes schodiště ○ Po cestě bude minimálně 10 milníků  Tj. animace bude složena minimálně z deseti snímků ○ Cesta do schodiště je výrazně náročnější, proto bude pohyb po schodišti pomalejší než jinde ○ V poslední místnosti se jen pomalu rozhlédneme  Tj. jen pootočení, žádný pohyb Zadání úloh36

37 Úloha 28  Timeliner  Udělat harmonogram výstavby domku ○ Jednotlivé činnosti  Hrubá stavba (Podlaha v 1. patře, Zdivo v 1. patře, Podlaha ve 2. patře, Zdivo ve 2. patře, Střecha)  Zbytek (Vchodové dveře, Okna, Schodiště, Příčky, Podhledy, Dveře v interiéru, Světla, Vybavení koupelny a záchodu, Nábytek a ostatní vybavení) ○ Všechny činnosti budou provázány s příslušnými stavebními prvky Zadání úloh37

38 Úloha 28  Timeliner  Vytvořit animaci výstavby ○ Animována bude celá výstavba ○ Interval bude v časových jednotkách tak, aby animace trvala maximálně 20 sekund Zadání úloh38

39 Úloha 29  Kompilace projektů  Uložit načtené konferenční centrum do jednoho projektu ○ V projektu bude  Architektonický, TZB a konstrukční výkres konferenčního centra  Načtené sady pro vyhledávání  Načtený harmonogram z MS Projectu  Propojený harmonogram s jednotlivými objekty modelu Zadání úloh39

40 Úloha 30  Kolize  Vytvořit 1. test kolizí ○ Najít kolizi dvou různých skupin konstrukcí v rámci projektu MEP  Reálné kolize (Hard) ○ Vygenerovat HTML report  Položky reportu: Summary, Clash Point, Date Found, Item ID, Distance, Image  Kolize k vygenerování: Pouze nové a aktivní Zadání úloh40

41 Úloha 30  Kolize  Vytvořit 2. test kolizí ○ Najít kolizi mezi dvěma skupinami sloupů  První skupina: sloupy (columns) v arch. výkresu  Druhá skupina: sloupy v konstrukčním výkresu (Structural)  Pouze v jednom (libovolném) podlaží  Reálné kolize (Hard) ○ Vygenerovat HTML report  Položky reportu: Summary, Clash Point, Date Found, Item ID  Kolize k vygenerování: Všechny Zadání úloh41

42 Úloha 30  Kolize  Vytvořit 3. test kolizí ○ Najít kolize mezi celým TZB výkresem a základy (Foundations)  Reálné kolize (Hard)  Tolerance v intervalu ○ Vygenerovat HTML report  Položky reportu: Summary, Clash Point, Date Found, Item ID  Kolize k vygenerování: Pouze nové a aktivní Zadání úloh42


Stáhnout ppt "Zadání úloh. Úloha 1  Půdorys stěn a příček  Vytvořit obvodové zdivo domku ○ Minimálně 6 na sebe kolmých obvodových stěn ○ Použít složenou stěnu  např."

Podobné prezentace


Reklamy Google