Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémová enzymoterapie a imunologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémová enzymoterapie a imunologie"— Transkript prezentace:

1 Systémová enzymoterapie a imunologie
teorie a praxe MUDr. Karel Nouza, DrSc. MUDr. Martin Nouza, CSc. CENTRUM KLINICKÉ IMUNOLOGIE Havelská 14, Praha 1 - Staré Město Top Hotel Praha 25. květen 2002

2 Farmakologické vlastnosti kombinovaných enzymových preparátů
Fibrinolytický a trombolytický efekt Příznivé působení na reologické vlastnosti krve Antiedematózní působení Analgetické působení Antifibrotické působení (ateroskleróza, fibróza plic, ledvin, jater a d.) Efekt vehikula lepší vstřebávání a vyšší účinnost antibiotik Zánět optimalizující působení Imunonormalizační působení

3 Imunomodulace v roce 2002 Pokroky v imunosupresi (CyA, tacrolimus, antiséra, monoklonální protilátky) Pokroky v imunostimulaci (firemní bakteriální a chemické IM) Rozvoj imunonormalizační léčby

4 Příklady imunonormalizační léčby:
Imunoglobuliny (J. Lokaj a d.) v nízkých dávkách léčí prvotní i druhotné humorální ID ve vysokých dávkách léčí imunopatologické (autoimunitní) procesy, opakované potrácení Přenosový faktor (Immodin) (J.Pekárek a d.) léčí primární i druhotné stavy buněčné ID „supresorický“ TF (nízkomolekulová frakce) léčí imunopatologické procesy a ALS Perorální enzymová léčba (Nouza K. a Nouza M.) posiluje nedostatečnou imunitu potlačuje imunopatologické (IK, AI, opak. potrácení)

5 Mechanismy zásahu SET Přímá proteolýza a peptidolýza (štěpeny jsou faktory zánětu a imunitní reakce, polymery cytokinů, zmnožené adhezní molekuly) Působení proteáz prostřednictvím PAR (proteinázami aktivovatelných receptorů) (modulovány jsou cévní, koagulační a homeostatické procesy) Nepřímé působení proteáz prostřednictvím komplexů proteáza-antiproteáza

6 Záněty - hlavní terče SET
Zánětlivá ORL a respirační onemocnění Zánětlivá gynekologická onemocnění Zánětlivá urologická a nefrologická onemocnění Zánětlivá revmatologická onemocnění Zánětlivá onemocnění cévního systému Zánětlivé komplikace chirurgické, ortopedické a stomatologické

7 C-reaktivní protein 80 pacientů s extrakcí zubu moudrosti dostávalo 2 dny před operací až 7 dní po operaci 20 tbl. Wobenzymu nebo placeba denně - Vinzenz (1991)

8 Imunomodulační účinky SET
stimulace a regulace aktivity buněk specifické i nespecifické imunity makrofágy, granulocyty, NK buňky, T lymfocyty regulace produkce a degradace prozánětlivých cytokinů TNFa, TGF, INF, IL regulace nadměrné exprese adhezních molekul CD4, CD44, CD54, CD80, CD 106 vliv na clearance patogenních imunokomplexů

9 Imunonormalizační účinky SET Cytotoxická aktivita makrofágů a NK buněk
po inkubaci s Wobenzymem Efektorové buňky od pacientů s karcinomem močového měchýře byly inkubovány 10 min in vitro s Wobenzymem - Leskovar (1989)

10 Posílení imunity (vedle zvýšení biodostupnosti ATB)
vysvětluje u bakteriálních infekcí větší účinnost kombinace ATB a proteináz než samotných ATB sinusitidy - Wohlrab 1993 otitidy Hubáček a spol. 1997 stomatitidy Vinzenz 1998 bronchitidy Grimminger 1968 urogenitální - Dittmar 1992, Schlüter 1993, infekce tromboflebitidy - Klimm 1994, Baumüller 1997, Džupina 1998

11 se osvědčuje u virových infekcí
Kombinace proteináz se osvědčuje u virových infekcí Papilomatóza skotu a velbloudů (Wolf) Herpes zoster (Kleine, Klaschka, Billingham, Uffelmann, Luger, Benáková) Infekce HIV (Mathé, Staňková, Svoboda) Hepatitida B a C (Kabil) Infekce EBV (Svoboda, Nouza M.) Infekce CMV (Nouza M.) Papilomatóza hrtanu (Mudrák)

12 Imunonormalizační účinky SET
Imunokomplexy obnova a zlepšení clearance patogenních imunokomplexů (IK), blokujících ve zvýšených koncentracích funkce fagocytů odbourávány cirkulující, shluklé i tkáňově fixované IK blokována novotvorba IK

13 Hlavní imunopatologické procesy ovlivnitelné systémovou enzymoterapií
Revmatoidní artritida, „aktivovaná“ artróza, mimokloubní revmatismus, ankylozující spondylartritida Mnohotná skleróza Další ověřované indikace: vaskulitidy, glomerulonefritidy, uveitidy, autoimunitní hepatitida, tyreoitida a další

14 Stárnutí imunity Klesá aktivita „T systému“ (m>z, Th2 >Th1)
B lymfocytů (pokles afinních pl.), leukocytů Ubývá některých cytokinů (CSF, IL-2, IFN ) Přibývá jiných cytokinů (IL-6, IL-4, TNF, TGF ) Zvyšuje se exprese a aktivita některých adhezních molekul Projevuje se: vyšší výskyt infekcí a chronických zánětů, imunokomplexové a autoimunitní procesy, fibrotizace cév (arterioskleróza) a orgánů (ledvin, jater, plic a d.)

15 předčasného stárnutí a chorob stáří
SET v prevenci a léčbě předčasného stárnutí a chorob stáří Reologický efekt Fibrinolytický efekt Zánět optimalizující působení Imunonormalizační působení na imunitní komplexy, autoprotilátky a autoimunitní buňky, prozánětlivé cytokiny, nadměrně exprimované adhezivní molekuly Antifibrotické působení ateroskleróza, fibróza plic, ledvin, jater ad.

16 Adhezní molekuly Jsou specifické struktury na povrchu buněk, které zprostředkují přímým kontaktem a interakcí komunikaci mezi buňkami U zánětů a imunopatologických procesů jsou některé adhezní molekuly zmnoženy SET jejich expresi normalizuje

17

18 Jsou tkáňové hormony, secernované leukocyty a jinými buňkami
Cytokiny Jsou tkáňové hormony, secernované leukocyty a jinými buňkami působí prostřednictvím specifických receptorů na různé buňky imunitního systému i mimo něj Patří k základním regulátorům imunitního systému některé mají prozánětlivé působení tyto SET normalizuje

19 Enzymy redukují nadprodukci TGF
b Redukce fibrotizace pneumotoxicita po bleomycinu a záření, chronické choroby ledvin Redukce nádorového růstu zvýšení cytotoxicity buněk MFS Redukce metastáz inhibice exprese integrinů a dalších adhezních molekul na nádorových a endotelových buňkách

20

21 SET u Alzheimerovy nemoci Lauer D. et al.,
Experimental Neurology 167, 385, 2001 Komplexy trypsinu, -chymotrypsinu a bromelainu s 2-makroglobulinem dokážou navázat amyloid  (A 1-42), klíčovou molekulu Alzheimerovy nemoci, a degradovat ho (umožní to těsný kontakt v raménkách antiproteinázy) (plasmin a prostatický enzym byly neúčinné) A byl degradován i v plazmě dobrovolníků po bolusu Phlogenzymu

22 Imunonormalizační účinky SET
Zásahy kombinací proteáz do patofyziologických procesů mohou být prospěšné zvláště: u poruch imunity dětí v prevenci předčasného stárnutí v prevenci a léčbě poruch imunity ve stáří

23

24 Systémová enzymoterapie a imunologie
teorie a praxe MUDr. Karel Nouza, DrSc. MUDr. Martin Nouza, CSc. CENTRUM KLINICKÉ IMUNOLOGIE Havelská 14, Praha 1 - Staré Město Top Hotel Praha 25. květen 2002

25 Indikace SET - poruchy imunity
ORL a respirační onemocnění gynekologická onemocnění urologické a nefrologické choroby revmatologická onemocnění onemocnění cévního systému komplikace chirurgické, ortopedické a stomatologické

26 SET a imunopatologie vlastní zkušenosti 525 nemocných
V průběhu 22 měsíců od 3/2000 do 12/2001 bylo v Centru klinické imunologie léčeno přípravky SET 525 nemocných žen (79 %) mužů 108 (21 %) Wobenzym - Phlogenzym - WobeMugos

27 SET a imunopatologie vlastní zkušenosti

28 SET a imunopatologie vlastní zkušenosti
ORL a respirační onemocnění gynekologická onemocnění 62 urologické a nefrologické choroby 66 revmatologická onemocnění 37 onemocnění cévního systému 24 komplikace chir., ortoped., stomatol. 56 komplexní imunopatologické stavy 89 n=525

29 Záněty - hlavní terče SET

30 ORL a respirační onemocnění (36 %)
faryngitidy laryngitidy papilomatóza laryngu sinusitidy tracheobronchitidy mesotitidy

31 Gynekologická onemocnění (12 %)
adnexitidy vulvovaginitidy herpes genitalis neplodnost potrácení cystická mastopatie

32 Urologické a nefrologické choroby (13 %)
recidivující cystitidy chronické glomerulonefritidy chronické prostatitidy herpes genitalis u mužů

33 Revmatologická onemocnění (7 %)
reaktivní artritidy synovitidy revmatoidní artritidy aktivovaná artróza revmatismus měkkých tkání entezopatie syndrom karpálního tunelu

34 Onemocnění cévního systému (5 %)
vaskulitidy flebitidy posttrombotický syndrom varikózní komplex lymfedém, primární sekundární

35 Komplikace chirurgické, ortopedické a stomatologické (11 %)
sportovní úrazy operační léčba kosmetická chirurgie dentitio difficilis

36 Různé imunopatologické stavy (16 %)
povirový únavový syndrom chronický únavový syndrom autoimunitní tyreoiditida polyvalentní alergické stavy idiopatické střevní záněty

37 u 87 % léčených Závěry: SET - léčba volby pro zánětlivá
a imunopatologická onemocnění V souboru 525 nemocných jsme zaznamenali vymizení obtíží, zásadní zlepšení klinického stavu či úpravu laboratorního nálezu u 458 nemocných, tj. u 87 % léčených

38 SET - léčba volby pro zánětlivá a imunopatologická onemocnění
Závěry: SET - léčba volby pro zánětlivá a imunopatologická onemocnění Začínající imunopatologické procesy Opakovaná zánětlivá, infekční onemocnění Nevyhraněné chorobné stavy s rolí imunopatologie a zánětu

39 SET - léčba volby pro zánětlivá a imunopatologická onemocnění


Stáhnout ppt "Systémová enzymoterapie a imunologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google