Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Českomoravská společnost chovatelů a.s. Jan Turek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Českomoravská společnost chovatelů a.s. Jan Turek"— Transkript prezentace:

1 Českomoravská společnost chovatelů a.s. Jan Turek
Projekt: „Právní předpoklady ekologizace hospodaření, bezpečnosti a hygieny zpracování zemědělských produktů “ 07/002/13100/561/001893 I&R + IZR systém Identifikace a Registrace hospodářských zvířat v České republice a jeho včlenění do Integrovaného zemědělského registru Náměšť nad Oslavou Českomoravská společnost chovatelů a.s Jan Turek

2 Koho se I&R týká MZe -Ministerstvo zemědělství (příslušný úřad) - koordinuje činnost a vlastní centrální databázi ČMSCH – (pověřená osoba) - vede ústřední evidenci (I&R) subjekt - fyzická nebo právnická osoba, která je povinna provádět I&R provozovna - nejmenší jednotka, která se v I&R sleduje (hospodářství, jatka, líheň..)

3 Legislativa Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) – Účinnost od , naposledy novelizován zákonem č. 130/2006 Sb. – Úplné znění č. 344/2006 Sb. – ČMSCH, a.s. je pověřenou osobou ve smyslu § 2 písm. o) vyhlášky

4 Legislativa Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č.199/2007 Sb. Účinnost od , naposledy novelizována vyhláškou č.199/2007 Sb. s účinností od Nahradila původní vyhlášky účinné od Podle § 2 písm. f) je MZe příslušným úřadem dle čl. 2 nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1760/2000

5 Ministerstvo zemědělství
Kompetence data odvolání smlouva koordinace SVS orgán dozoru ČPI kontroly jatky asanační podniky shromažďovací střediska uživatelská zařízení chovatelé Ministerstvo zemědělství příslušný úřad ČMSCH, a.s. pověřená osoba

6 Úloha ČMSCH a.s. v systému I&R
Údržba registru subjektů a jejich provozoven Přidělování a evidence identifikačních prostředků Sběr dat pro registry zvířat Sběr dat SEUROP Kontrola vstupních údajů Vystavování a evidence průvodních listů skotu (PLS) Předávání zpracovaných dat do databáze Mze (IRZv) Uživatelská podpora (www, help-desk, regionální pracoviště, formuláře)

7 Subjekty a provozovny Subjekt – je povinen provádět I&R
Fyzická osoba – podnikatel Fyzická osoba – nepodnikatel Právnická osoba Provozovna – nejmenší sledovaná jednotka Hospodářství Provozovna jatek Líheň Asanační podnik Obchodník s vlastním hospodářstvím Shromažďovací středisko Uživatelské zařízení

8 IRZv - integrovaný registr zvířat
Předávání dat do databáze MZe před spuštěním IZR Hovězí maso Portál farmáře …. SVS ČR ČMSCH MZe ČPI …. SZIF Sběr dat IRZv - integrovaný registr zvířat

9 Regionální pracoviště
Údržba subjektů a provozoven před spuštěním IZR Regionální pracoviště Hradec Králové Praha Přerov Brno Datový sklad ČMSCH Portál ČMSCH Opava Plzeň Pelhřimov Hradištko

10 Regionální pracoviště
Údržba subjektů a provozoven od IZR Regionální pracoviště Hradec Králové Praha Přerov Brno Datový sklad IZR Portál vpn.mze.cz Opava Plzeň Pelhřimov Hradištko

11 IRZv - integrovaný registr zvířat
Předávání dat do databáze MZe po spuštění IZR od Hovězí maso Portál farmáře IRZv - integrovaný registr zvířat MZe ČMSCH ČPI SVS SZIF SVS ČR …. Sběr dat IZR – integrovaný zemědělský registr

12 IRZv - integrovaný registr zvířat
Předávání dat do databáze MZe – současný stav od Hovězí maso Portál farmáře IRZv - integrovaný registr zvířat MZe ČMSCH ČPI SVS SZIF SVS ČR …. Sběr dat IZR – integrovaný zemědělský registr

13 IZR - integrovaný zemědělský registr
Předávání dat do databáze MZe cílový stav Hovězí maso Portál farmáře ČMSCH MZe SVS ČR ČPI …. SZIF IZR - integrovaný zemědělský registr Sběr dat

14 Koloběh informací při sběru dat I&R
Přijatá pošta Odeslaná pošta Informační služba Regionální pracoviště Pořízení dat Portál farmáře Elektronická pošta Portál farmáře Off-line část zpracování Datový sklad On-line část zpracování

15 Přidělování identifikačních prostředků
Individuálně označovaná zvířata skot a tuři ovce kozy běžci Originál při narození zvířete při dovozu ze zemí mimo EU Duplikát při zničení originálu

16 Evidence identifikačních prostředků
Originál Subjekt Vyrobená číselná řada Duplikát Číslo duplikátu

17 Kontrola objednávek identifikačních prostředků
Objednávka nových ušních známek Objednávka duplikátu ušních známek Registr zvířat Portál farmáře Registr subjektů a hospodářství Databáze ušních známek On-line kontrola Příkaz k výrobě Výrobní čísla

18 On-line vstupní kontrola
Nové ušní známky Existující subjekt Chová samice Nemá dost ušních známek A nemá je objednané Duplikáty Chová toto zvíře A nemá objednán duplikát

19 Sběr dat pro registry zvířat
Hlášení zasílají všechny provozovny skot a tuři, ovce, kozy, koně, běžci prasata, zvěř ve farmovém chovu, drůbež, líhně včely ryby

20 Formy přebírání údajů od subjektů
Vyplněný papírový formulář Datový soubor jako příloha u Datový soubor na disketě

21 Kontrola vstupních údajů o pohybech zvířat
Registr subjektů a hospodářství Formulář hlášení o narození/pohybu Elektronické hlášení Portál farmáře Databáze *) ušních známek Výpis chyb Registr zvířat Nové umístění zvířete - tisk **) Portál farmáře *) pro individuálně značené **) volitelné

22 Chyby zjišťované při vstupní kontrole (individuálně evidovaná)
Datum - nesmyslné datum, chybné datování události Událost - neexistující kód, nepovolené datování, duplicita záznamu Zavedení zvířete - nepovolené ušní číslo, duplicita, chyba pohlaví, chyba v údajích rodičů, chyba hospodářství, chyba datování Pohyb zvířete - neexistence zvířete, chyba hospodářství, chyba kontextu (přípustnost, párovost), duplicita, chyba datování Doplnění původu - neexistence zvířete, chyba hospodářství, chyba v údajích rodičů, chyba v plemeni Vyřazení zvířete - nepřípustný kód, duplicita, chyba párovosti, chyba datování

23 Chyby zjišťované při vstupní kontrole (skupinově evidovaná)
Datum - nesmyslné datum, chybné datování události Událost - neexistující kód, chybný kontext(provozovna,země) Provozovna - neexistující, chybný kontext(kód, země) Pohyby - chyba provozovny, chyba kontextu, datování, chyba návaznosti

24 Sběr dat pro SEUROP Hlášení zasílají pouze jatka skot, ovce prasata

25 Kontrola vstupních údajů SEUROP
Registr subjektů a hospodářství Formulář protokolu SEUROP Elektronické hlášení Registr *) zvířat Výpis chyb Databáze SEUROP Portál farmáře *) pro individuálně značené

26 Vystavování průvodních listů skotu
Originál při narození zvířete při dovozu ze zahraničí evidují se údaje na PLS Duplikát při zničení originálu eviduje se pořadové číslo

27 Schema vystavení průvodních listů skotu
Registr plemeníků a databáze reprodukce Formulář hlášení o narození/pohybu Formulář doplnění původu *) Registr subjektů a hospodářství Databáze ušních známek Výpis chyb Registr skotu a turů Průvodní list-F Průvodní list-M *) volitelné

28 Tento dokument se neregistruje v databázi ústřední evidence
Průvodní list telete (do 28 dnů věku) Tento dokument se neregistruje v databázi ústřední evidence

29 Novela vyhlášky účinná od 15.8.2007
Hlášení dopravce při přesunu ovcí a koz Hlášení o přemístění ovcí a koz na dočasné hospodářství Změny v označování ovcí a koz (do 2 měsíců věku, možná 1 známka…) Hlášení průběhu porodu u skotu Změny v hlášení drůbeže a včelstev

30 Přemístění na dočasné hospodářství (ovce – kozy)

31 Hlášení přesunů pro ovce - kozy

32 Formulář hlášení pro skot

33 Několik čísel Ke dni 1.2.2008 Subjekty 40 320 26 057 66 377
živých archivních celkem záznamů Ke dni Subjekty Provozovny Skot Skot pohyb Ke dni Subjekty Provozovny Skot Skot pohyb Průměrně vydaných PLS ročně

34 Uživatelská podpora ČMSCH:
Regionální pracoviště - Praha,Plzeň,Pelhřimov,Hradec Králové,Brno,Přerov, Opava Telefonické poradenství - Hradištko, 4 pracovníci Internetová stránka Free program Stájový registr pro tury, ovce, kozy Pokyny k vedení evidence, formuláře MZe: Portál farmáře

35 Regionální pracoviště - umístění

36 Portál farmáře farmar.mze.cz

37

38 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Českomoravská společnost chovatelů a.s. Jan Turek"

Podobné prezentace


Reklamy Google