Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I&R + IZR systém Identifikace a Registrace hospodářských zvířat v České republice a jeho včlenění do Integrovaného zemědělského registru Českomoravská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I&R + IZR systém Identifikace a Registrace hospodářských zvířat v České republice a jeho včlenění do Integrovaného zemědělského registru Českomoravská."— Transkript prezentace:

1 I&R + IZR systém Identifikace a Registrace hospodářských zvířat v České republice a jeho včlenění do Integrovaného zemědělského registru Českomoravská společnost chovatelů a.s. Jan Turek 24.3.2009 Náměšť nad Oslavou Projekt: „Právní předpoklady ekologizace hospodaření, bezpečnosti a hygieny zpracování zemědělských produktů “ 07/002/13100/561/001893

2 Koho se I&R týká MZe -Ministerstvo zemědělství (příslušný úřad) - koordinuje činnost a vlastní centrální databázi ČMSCH – (pověřená osoba) - vede ústřední evidenci (I&R) subjekt - fyzická nebo právnická osoba, která je povinna provádět I&R provozovna - nejmenší jednotka, která se v I&R sleduje (hospodářství, jatka, líheň..)

3 Legislativa •Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) – Účinnost od 1.1.2001, naposledy novelizován zákonem č. 130/2006 Sb. – Úplné znění č. 344/2006 Sb. – ČMSCH, a.s. je pověřenou osobou ve smyslu § 2 písm. o) vyhlášky

4 Legislativa •Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č.199/2007 Sb. –Účinnost od 1.4.2004, naposledy novelizována vyhláškou č.199/2007 Sb. s účinností od 15.8.2007 –Nahradila původní vyhlášky účinné od 19.4.2001 –Podle § 2 písm. f) je MZe příslušným úřadem dle čl. 2 nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1760/2000

5 Kompetence

6 Úloha ČMSCH a.s. v systému I&R •Údržba registru subjektů a jejich provozoven •Přidělování a evidence identifikačních prostředků •Sběr dat pro registry zvířat •Sběr dat SEUROP •Kontrola vstupních údajů •Vystavování a evidence průvodních listů skotu (PLS) •Předávání zpracovaných dat do databáze Mze (IRZv) •Uživatelská podpora (www, help-desk, regionální pracoviště, formuláře)

7 Subjekty a provozovny •Subjekt – je povinen provádět I&R •Fyzická osoba – podnikatel •Fyzická osoba – nepodnikatel •Právnická osoba •Provozovna – nejmenší sledovaná jednotka •Hospodářství •Provozovna jatek •Líheň •Asanační podnik •Obchodník s vlastním hospodářstvím •Shromažďovací středisko •Uživatelské zařízení

8 Předávání dat do databáze MZe před spuštěním IZR ČMSCH SVS ČR ČPI SZIF MZe IRZv - integrovaný registr zvířat …. Sběr dat Portál farmářeHovězí maso

9 Datový sklad ČMSCH Portál ČMSCH Regionální pracoviště Hradec Králové Praha Brno Opava Plzeň Pelhřimov Hradištko Údržba subjektů a provozoven před spuštěním IZR Přerov

10 Datový sklad IZRPortál vpn.mze.cz Regionální pracoviště Hradec Králové Praha Brno Opava Plzeň Pelhřimov Hradištko Údržba subjektů a provozoven od 1.1.2008 - IZR Přerov

11 Předávání dat do databáze MZe po spuštění IZR od 1.1.2008 ČMSCH SVS ČR SVS SZIF MZe IRZv - integrovaný registr zvířat …. Sběr dat Portál farmářeHovězí maso IZR – integrovaný zemědělský registr ČPI

12 Předávání dat do databáze MZe – současný stav od 1.1.2009 ČMSCH SVS ČR SVS SZIF MZe IRZv - integrovaný registr zvířat …. Sběr dat Portál farmářeHovězí maso IZR – integrovaný zemědělský registr ČPI

13 Předávání dat do databáze MZe cílový stav ČMSCH SVS ČR ČPI SZIF MZe IZR - integrovaný zemědělský registr …. Sběr dat Portál farmářeHovězí maso

14 Koloběh informací při sběru dat I&R Datový sklad Elektronická pošta Přijatá pošta Pořízení dat Off-line část zpracování On-line část zpracování Informační služba Regionální pracoviště Odeslaná pošta Portál farmáře

15 Přidělování identifikačních prostředků • Individuálně označovaná zvířata • skot a tuři • ovce • kozy • běžci • Originál • při narození zvířete • při dovozu ze zemí mimo EU • Duplikát • při zničení originálu

16 Evidence identifikačních prostředků • Originál • Subjekt • Vyrobená číselná řada • Duplikát • Subjekt • Číslo duplikátu

17 Objednávka nových ušních známek Příkaz k výroběVýrobní čísla Objednávka duplikátu ušních známek Databáze ušních známek Registr zvířat Registr subjektů a hospodářství Kontrola objednávek identifikačních prostředků On-line kontrola Portál farmáře

18 On-line vstupní kontrola •Nové ušní známky •Existující subjekt •Chová samice •Nemá dost ušních známek •A nemá je objednané •Duplikáty •Existující subjekt •Chová toto zvíře •A nemá objednán duplikát

19 Sběr dat pro registry zvířat • Hlášení zasílají všechny provozovny • skot a tuři, ovce, kozy, koně, běžci • prasata, zvěř ve farmovém chovu, drůbež, líhně • včely • ryby

20 Formy přebírání údajů od subjektů •Vyplněný papírový formulář •Datový soubor jako příloha e-mailu •Datový soubor na disketě

21 Formulář hlášení o narození/pohybu Elektronické hlášení Registr zvířat Registr subjektů a hospodářství Kontrola vstupních údajů o pohybech zvířat Databáze *) ušních známek Nové umístění zvířete - tisk **) Výpis chyb *) pro individuálně značené **) volitelné Portál farmáře

22 Chyby zjišťované při vstupní kontrole (individuálně evidovaná) •Datum - nesmyslné datum, chybné datování události •Událost - neexistující kód, nepovolené datování, duplicita záznamu •Zavedení zvířete - nepovolené ušní číslo, duplicita, chyba pohlaví, chyba v údajích rodičů, chyba hospodářství, chyba datování •Pohyb zvířete - neexistence zvířete, chyba hospodářství, chyba kontextu (přípustnost, párovost), duplicita, chyba datování •Doplnění původu - neexistence zvířete, chyba hospodářství, chyba v údajích rodičů, chyba v plemeni •Vyřazení zvířete - nepřípustný kód, duplicita, chyba párovosti, chyba datování

23 Chyby zjišťované při vstupní kontrole (skupinově evidovaná) •Datum - nesmyslné datum, chybné datování události •Událost - neexistující kód, chybný kontext(provozovna,země) •Provozovna - neexistující, chybný kontext(kód, země) •Pohyby - chyba provozovny, chyba kontextu, datování, chyba návaznosti

24 Sběr dat pro SEUROP • Hlášení zasílají pouze jatka • skot, ovce • prasata

25 Formulář protokolu SEUROP Elektronické hlášení Databáze SEUROP Registr subjektů a hospodářství Kontrola vstupních údajů SEUROP Registr *) zvířat Výpis chyb *) pro individuálně značené Portál farmáře

26 Vystavování průvodních listů skotu • Originál • při narození zvířete • při dovozu ze zahraničí • evidují se údaje na PLS • Duplikát • při zničení originálu • eviduje se pořadové číslo

27 Formulář hlášení o narození/pohybu Průvodní list-FPrůvodní list-M Formulář doplnění původu *) Registr skotu a turů Výpis chyb Registr plemeníků a databáze reprodukce Registr subjektů a hospodářství Schema vystavení průvodních listů skotu *) volitelné Databáze ušních známek

28 Průvodní list telete (do 28 dnů věku) Tento dokument se neregistruje v databázi ústřední evidence

29 Novela vyhlášky účinná od 15.8.2007 •Hlášení dopravce při přesunu ovcí a koz •Hlášení o přemístění ovcí a koz na dočasné hospodářství •Změny v označování ovcí a koz (do 2 měsíců věku, možná 1 známka…) •Hlášení průběhu porodu u skotu •Změny v hlášení drůbeže a včelstev

30 Přemístění na dočasné hospodářství (ovce – kozy)

31 Hlášení přesunů pro ovce - kozy

32 Formulář hlášení pro skot

33 Několik čísel • živých archivníchcelkem záznamů •Ke dni 1.2.2008 •Subjekty40 320 26 057 66 377 •Provozovny46 510 27 970 74 480 •Skot 1 458 819 4 668 566 6 127 385 •Skot pohyb 16 645 405 •Ke dni 1.3.2009 •Subjekty47 285 26 766 74 051 •Provozovny54 555 28 560 83 115 •Skot 1 412 177 5 319 152 6 731 329 •Skot pohyb 18 631 643 •Průměrně 500 000 vydaných PLS ročně

34 Uživatelská podpora ČMSCH: •Regionální pracoviště - Praha,Plzeň,Pelhřimov,Hradec Králové,Brno,Přerov, Opava •Telefonické poradenství - Hradištko, 4 pracovníci •Internetová stránka www.cmsch.czwww.cmsch.cz •Free program Stájový registr pro tury, ovce, kozy •Pokyny k vedení evidence, formuláře MZe: •Portál farmáře

35 Regionální pracoviště - umístění www.cmsch.cz/regiony

36 Portál farmáře farmar.mze.cz

37 www.hovezimaso.cz

38 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "I&R + IZR systém Identifikace a Registrace hospodářských zvířat v České republice a jeho včlenění do Integrovaného zemědělského registru Českomoravská."

Podobné prezentace


Reklamy Google