Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INKONTINENCE VE STÁŘÍ Vliv inkontinence na kvalitu života, postoje seniorů, informovanost, inkontinenční pomůcky Eva Topinková Geriatrická klinika, 1.Lékařská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INKONTINENCE VE STÁŘÍ Vliv inkontinence na kvalitu života, postoje seniorů, informovanost, inkontinenční pomůcky Eva Topinková Geriatrická klinika, 1.Lékařská."— Transkript prezentace:

1 INKONTINENCE VE STÁŘÍ Vliv inkontinence na kvalitu života, postoje seniorů, informovanost, inkontinenční pomůcky Eva Topinková Geriatrická klinika, 1.Lékařská fakulta UK Praha

2 Inkontinence ve vyšším věku  vyšší výskyt inkontinence  vyšší výskyt komplikací  časté funkční postižení, invalidizace a závislost  vysoké náklady  malá informovanost Demografický vývoj ČR

3 Výskyt inkontinence moči ve starší populaci a v nemocnici a v ústavní péči Zmrhal 2005

4

5 Kvalita života je to, jak člověk vnímá své postavení v životě v kontextu kultury, ve které žije, a ve vztahu ke svým cílům, očekáváním, životnímu stylu a zájmům.

6 Příčiny nedostatečné diagnózy a léčby inkontinence moči ze strany lékaře l Nedostatečné znalosti l Nedostatek času l Podcenění symptomů, nezájem l Ageistický přístup ke starým pacientům s inkontinencí Nepravdivý mýtus: inkontinence je součástí stáří a nedá se léčit

7 Důsledky inkontinence pro pacienta n zdravotní n psychologické n sociální sociální stigmatizace n ekonomické náklady na léky, pomůcky n důsledky pro partnera, rodinu a ošetřující všechny ovlivňují kvalitu života

8 Psychika inkontinentního seniora n úzkost, strach, ale i zlost n pocity studu, zahanbení a výsměchu n snížená sebeúcta, sebehodnocení - selhání n zvýšená sebekontrola n depresivní symptomatologie n snaha zatajit problém n bezradnost, nespavost, únava n snížená životní spokojenost

9 Sociální důsledky inkontinence ČINNOSTI l snížení příjmu tekutin a potravin s větším obsahem vody – hrozí dehydratace l zvýšení hygienické péče, pomůcek, prádla l omezení v sebeobsluze a domácích pracech l ovlivnění životního stylu, omezení

10 INCOFORUM 2005, Brno Topinková E. Sociální důsledky inkontinence AKTIVITY l vyřizování na úřadech, nákupy l řízení dopravního prostředku l obavy z návštěv kulturních zařízení l prvotní zájem, kde je WC l odmítání rekreace, lázeňské léčby l strach z pobytu kdekoliv mimo svůj byt

11 Sociální důsledky inkontinence VZTAHY l partnerské l sexuální l rodinné l společenské l pracovní Sociální izolace (osamělost), sociální stigmatizace

12

13 Vliv inkontinence na kvalitu života postižených osob

14 Inkontinence v domácí péči, ČR 2002 Topinková, Klevetová 2003

15

16 Používání močového katétru a inkontinenčních pomůcek v Evropě, domácí péče Charakteristika souboru ČRDánsko FinskoFrancieNěmeckoIslandItálieHolandskoNorskoŠvédskoUKCelkem Inkontinence moči (%) 42%43% 62% 46% 39%63%50%37%48%39%47% Močový katétr 2,1%1,0%2,1%8,7%6,2%1,5%23%02,8%1,2%3,8%5,4% Používání inkontinenčních pomůcek (%) 29%45%33%52%40%31%45%37%29%42%46%39%

17 Inkontinenční absorbční pomůcky vložky, pleny, kalhotky, podložky Nejdéle používaná pomůcka historicky hadry, buničina… nyní speciální savé materiály Strovnání menstruační a Inkontinenční vložky

18 Inkontinenční pomůcky kritéria výběru a hrazení v veřejného zdravotního pojištění l Stupeň inkontinence: množství uniklé moči za časový interval, síla proudu unikající moči, typ inkontinence · I. stupeň – lehká i. (únik 50-100 ml/4 hod.) · II. stupeň – střední i. (únik 100-200 ml / 4 hod.) · III. stupeň – těžká i. (únik nad 200 ml / 4 hod.) l Schopnosti pacienta: duševní a fyzická připravenost pacienta, musí chtít se naučit pomůcky správně používat l Preference pacienta: pomůcka musí být účinná, pohodlná a přizpůsobivá

19 Inkontinenční absorbční pomůcky Pro koho jsou určeny? Pro inkontinentní pacienty jako symptomatická léčba k zabránění nepříznivých dopadů inkontinence (mokrý oděv/lůžko, zápach, společenské znevýhodnění) = zlepšení komfortu pacienta a kvality života Nejedná se o léčbu zaměřenou na příčinu inkontinence l Pacient, který čeká na vyšetření, léčbu nebo na plný efekt léčby l pacient, u něhož je není léčba možná nebo vhodná l pacient, který si jinou léčbu nepřeje l pacient, u kterého dosavadní léčba selhala Nutno používat správně = vybrat vhodný typ a savost, správná aplikace a výměna (v kombinaci s dalšími ochrannými prostředky na kůži), vhodný zácvik pacienta

20 Kožní komplikace inkontinence Regenerace a aktivace Účinná ochrana Jemné čištění

21 prodyšnépřizpůsobení tvaru tělavysoká savostjemné a měkké na dotekdermatologicky testovanézvýšený pocit suchaelastické suché zipy pracují s tělem neobsahují latexredukce nepříjemného zápachu Požadavky na inkontinenční pomůcky

22 Inkontinence a ošetřovatelská péče šetření Incofora 2010, ČR Jak často se mění plenkové kalhotky??

23  Vyšetření odborníkem - určení dalšího postupu a harmonogram kontrol Léka ř musí provést objektivní klasifikaci s p ř ihlédnutím k údaj ů m v mik č ní kart ě pacienta (anamnéza), p ř ípadn ě k výsledk ů m vyšet ř ení dolních mo č ových cest (fyzikální vyšet ř ení,cystoskopie, uroflowmetrie, cystografie, ultrasonografie, apod.). l Předpis dle pojišťovny rozdělena do 3 stupňů dle množství unikající moči l Metodika preskribce počítá se spoluúčastí pacienta Preskripce inkontinenčních pomůcek

24  · na Poukaze může být předeps á n pouze jeden druh ZP (pomůcky pro inkontinentn í ) s možností předeps á n í v í ce poukazů, l · pro předpis je směrodatný ú daj o stupni inkontinence v n á vaznosti na finančn í limit,  · absorpční pomůcky ponechat na těle pacienta maxim á lně 8 hodin,  · při preskripci nesm í doj í t k překročen í limitů (množstevn í a finančn í ) pro jednotlivé ZP  · o vystaven í Poukazu mus í být proveden z á znam v dokumentaci poji š těnce s uveden í m stupně inkontinence a ú daj o množstv í předepsaných ZP (pomůcek). Preskripce inkontinenčních pomůcek

25


Stáhnout ppt "INKONTINENCE VE STÁŘÍ Vliv inkontinence na kvalitu života, postoje seniorů, informovanost, inkontinenční pomůcky Eva Topinková Geriatrická klinika, 1.Lékařská."

Podobné prezentace


Reklamy Google