Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LOGICKÝ RÁMEC Návrh projektu pomocí metody logického rámce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LOGICKÝ RÁMEC Návrh projektu pomocí metody logického rámce."— Transkript prezentace:

1 LOGICKÝ RÁMEC Návrh projektu pomocí metody logického rámce

2 Návrh Logický rámec Vyhodnocení Realizace

3 - Organizaci myšlení - Uvedení činností a investic do souvislosti s očekávanými výsledky - Stanovení cílů realizace projektu - Rozdělení odpovědností - Stručné a nedvojsmyslné vyjadřování

4 ….. Co je cílem semináře Používat týmový přístup ke zlepšení postupu při návrhu, realizaci a vyhodnocení projektu Porozumět účelu a požadavkům efektivního návrhu projektu. Procvičovat použití logického rámce při řešení modelových projektů. V průběhu semináře aplikovat logický rámec na projekt, na němž v současnosti pracujete. Naplánovat si další kroky pro využití logického rámce.

5 Přečerpání nákladů / nepřiměřené náklady
…. zjištění, která by měla vyplynout z LF Přečerpání nákladů / nepřiměřené náklady Překračování lhůt, příliš optimistické časové plány? Nedosažení naplánovaných cílů Nejasné vyjádření cílů & ukazatelů výkonů Nejasné rozdělení rolí a odpovědností Nestanovené či příliš optimistické předpoklady/rizika Nemožnost ověření Nejasné vyjádření vlivů, krátko či dlouhodobých (sociálních, technických, environmentálních, …)

6 “Jestliže nevíte, kam vlastně jdete, dovede Vás tam kterákoli z cest.”
Kočka Šklíba Alenka v Říši divů

7 …. zásadní pravidlo řízení
“Jestliže manažer/projektant neuvede či není schopen podrobně a písemně uvést své cíle v předstihu před okamžikem, nutným k započetí akce, nemůže si být jist tím, co dělá.”

8 …… co je to CÍL?? Činnosti + Zdroje Výsledky Cíle jsou specifické výsledky, kterých chceme dosáhnout. Cíl vyjadřuje konečný stav změn. Tyto změny musí být popsány tak, že jsou: Pozorovatelné Měřitelné

9 Cíl Činnosti

10 Zvýšil se národní důchod Je vybudován zavlažovací systém

11 Přínos, dopad do reality
……. hierarchie cílů Přínos, dopad do reality Činnosti

12 ….. co je hypotéza?? Předpověď vztahu mezi příčinou a důsledkem, která obsahuje prvek neurčitosti. … PAK přijdu do kanceláře včas JESTLIŽE nastoupím do autobusu v Nejistota?

13 ….Uspořádejte podle příčiny a důsledku
Instruovat farmáře o správném použití hnojiv. Hektarové výnosy se zvýšily. Příjmy farmářů se zvýšily. Rozšířilo se používání hnojiv.

14 ….Uspořádejte podle příčiny a důsledku
PŘÍKLAD A Pitná voda je dostupná v 60% vesnic v oblasti Snížen výskyt nemocí zapříčiněných znečištěnou vodou Je proveden výběr míst pro čistící systémy Čistící systémy byly uvedeny do provozu PŘÍKLAD B Najmuty další pracovní síly Zvýšena celková produkce výroby Program rozšíření výroby je funkční Zvýšen objem prodeje

15 …….Logika projektu PAK JESTLIŽE PAK JESTLIŽE PAK JESTLIŽE

16 ….Posloupnost projektovaných očekávání
Cíl - DOPAD DO REALITY Cíl vyššího stupně, k jehož dosažení je projekt jen jednou z předběžných podmínek. Účel - PROČ Čeho hodláme dosáhnout, “opravdový” či zásadní motiv pro vytváření výstupů. Vliv projektu. Výstupy - CO Specifické výsledky, dosažené řízením jednotlivých částí. Smluvní podmínky projektu. Dodávky. Činnosti - JAK Činnosti, patřící k jednotlivým výstupům, které mají být naplněny, a potřebné zdroje pro dosažení výstupů.

17 ….Jednoznačné vyjádření vazebných hypotéz zdokonaluje návrh projektu
Cíl Nemoci, způsobené závadnou vodou v SZ oblasti byly odstraněny. Účel Hygienické návyky byly přijaty místním obyvatelstvem. Výstupy 1. Pitná voda byla zavedena v 60% vesnic SZ regionu. Činnosti: 1.1. Vybrat vhodná místa. 1.2. Zorganizovat místní dělníky. 1.3. Vykopat studny.

18 ….Jednoznačné vyjádření vazebných hypotéz zdokonaluje návrh projektu
Cíl Nemoci, způsobené závadnou vodou v SZ oblasti byly odstraněny. Účel Hygienické návyky byly přijaty místním obyvatelstvem. Výstupy 1. Pitná voda byla zavedena v 60% vesnic SZ regionu. 2. Zdravotníci jsou vyškoleni Činnosti: 1.1. Vybrat vhodná místa. 1.2. Zorganizovat místní dělníky. 1.3. Vykopat studny. 2.1 Sestavit kursy 2.2 Uzavřít smlouvy se zdravotníky 2.3 Provést kurzy

19 ……Počet příčinně svázaných úrovní není teoreticky omezen
4 až 5 úrovní obvykle postačuje pro plánování projektu

20 Objektivně ověřitelné ukazatele (OOU).
Jen to, co můžeme měřit, můžeme i řídit!

21 ……Objektivně ověřitelné ukazatele (OOU)
Říkají nám, jak poznáme, že jsme úspěšně dosáhli, co jsme plánovali Nutí nás jasně vyjádřit naše očekávání na jednotlivých úrovních (Cíl, Účel, Výstupy, Činnosti) Poskytují základ pro objektivní hodnocení

22 ……Konečný stav projektu
Sada podmínek, které signalizují úspěšné naplnění ÚČELU. Zastánce i oponent se mohou dohodnout na vyjádření konečného stavu.

23 Minimální množství, postačující k měření všeho, co je důležité.
…..Kolik ukazatelů: Minimální množství, postačující k měření všeho, co je důležité.

24 …..Ukazatele musí být cílené
Kolik? (MNOŽSTVÍ) V jaké kvalitě? (JAKOST) Odkdy? Dokdy? (ČAS)

25 ……Čtyři vlastnosti dobrého ukazatele
Praktický Nezávislý Cílený Objektivně ověřitelný

26 OOU/SPUP …..Nezávislost Účel Úlovek rybářů zvýšen
Zdokonalení místní rybářské techniky: člunů, sítí a lepším výcvikem. Jak byste lépe stanovili OOU?

27 …..Prostředky ověření (PO)
Kde objektivně ověřitelné ukazatele získáte? Jsou dostupné z běžných zdrojů? Je nutný zvláštní sběr dat? Kdo to zaplatí? Jak rozsáhlý sběr dat se vyplatí? Stojí to za to? Kdo to provede?

28 ….Shrnutí Objektivně ověřitelné ukazatele (OOU)
Jsou důkazy pro prokázání úspěšného naplnění jednotlivých úrovní. Měří, co je důležité Musí být cílené: Kolik? (Množství) V jaké kvalitě? (Jakost) Dokdy (Časové ukazatele) Stanovení ukazatelů nás nutí k přesnějšímu popisu našich cílů Soustava OOU na úrovni účelu se nazývá Stav při ukončení projektu (SPUP) Dosažené výsledky mohou být objektivně ověřeny: zastánce i oponent (např. dodavatel a zákazník) se shodnou na tom, co z důkazů vyplývá Prostředky ověření nám řeknou, kde OOU najdeme = odkaz na základní dokumentaci projektu

29 Předpoklady / rizika a vnější vlivy

30 Svět neurčitostí Zde/nyní PROBLÉM Cíl Projekt Dobrý návrh projektu musí počítat se všemi nutnými a postačujícími podmínkami k dosažení cíle na vyšší úrovni. Předpoklady / rizika zahrnují ty vnější podmínky / faktory, které nebyly vybrány k přímému řešení v rámci projektu.

31

32 ……Předpoklady / rizika
Účel: Zvýšila se produkce kukuřice Výstupy: 1. Byly zasety výnosné odrůdy 2. Byla použita kvalitní hnojiva. Předpoklad: Do Spadne 550 mm srážek. Klíčový předpoklad, na který mám malý či žádný vliv.

33 ….Kroky pro zvládnutí předpokladů / rizik
1. Určit klíčové předpoklady / rizika. 2. Rozebrat ty předpoklady / rizika, která jsou příliš obecná. 3. Analyzovat jejich důležitost a pravděpodobnost s jakou mohou nastat. Rozhodnout o způsobu jejich zvládnutí - co podniknout.

34 ….Rozbor předpokladů / rizik

35 ….Určete kritické předpoklady a rizika, která připadají v úvahu
Stupeň kritičnosti Vysoká Nízká Nízká Vysoká Pravděpodobnost

36 …..Možnosti zvládnutí vražedných rizik
Nedělat nic: rizika i výhody současného stavu nezměněny. Sledovat předpoklady v průběhu projektu a snažit se je ovlivňovat. 3. Změnit projekt: Rozšířit výstupy či činnosti. Přidat další projekt. Zrušit projekt: jaké to bude mít důsledky?

37 Martina Kršňáková Petr Holý Krajský úřad Kraje Vysočina oddělení regionálního rozvoje

38

39

40

41

42


Stáhnout ppt "LOGICKÝ RÁMEC Návrh projektu pomocí metody logického rámce."

Podobné prezentace


Reklamy Google