Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Protonová léčba Kulatý stůl PSP ČR MUDr. JUDr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Protonová léčba Kulatý stůl PSP ČR MUDr. JUDr"— Transkript prezentace:

1 Protonová léčba Kulatý stůl PSP ČR 26. 2. 2014 MUDr. JUDr
Protonová léčba Kulatý stůl PSP ČR MUDr. JUDr. Petr Honěk VZP ČR

2 Přehled Postup VZP ČR při schvalování protonové terapie Statistika a administrace požadavků na povolení úhrady protonové terapie pro pojištěnce VZP ČR (období I/2013 – II/2014) Přehled úhrad protonové terapie a počty léčených pacientů v některých státech EU a Švýcarska

3 Podmínky pro úhradu Požadavek na úhradu podá lékař KOC Indikaci potvrdí vedoucí radiační onkolog na základě doloženého doporučení mezioborového indikačního semináře Žádost je adresovaná na Ústředí přímo nebo cestou místně příslušné RP VZP Součástí musí být souhlas pacienta a další dohodnuté podklady (histologie, PS, popisy nálezů + jejich zaslání poštou na CD a další) Mělo by být zdůvodněno proč není možné využít dostupné metody standardní radioterapie, včetně nejmodernějších

4 Počet pacientů VZP, kteří jsou indikováni k protonové terapii
Od do VZP na základě doporučení KOC schválila úhradu protonové terapie u 28 pacientů

5 Průměrná cena léčby na pacienta v roce 2013
v PTC Praha Kč v RPTC Mnichov Kč

6 Věkové rozpětí pacientů 4 – 87 let
Věk pacientů Věkové rozpětí pacientů 4 – 87 let Ve věku let je 7 pacientů, let 1 pacient, let 6 pacientů, 31 – 50 let 9 pacientů, 51 – 70 let 6 pacientů, 70 a více let je 1 pacient.

7 Zastoupení indikujících
VFN Praha 1, FN Motol 14, PTC Praha 1 (evidováno, třebaže nepřišlo z KOC, naléhavá žádost, poslána do KOC k posouzení), NNB Praha 3, FN Plzeň 1, Nemocnice Č. Budějovice 1, FN H. Králové 2, Multiscan Pardubice 1, MOÚ Brno 3, FN Ostrava 2, FN Olomouc 1.

8 Regionální Příslušnost pacientů
Dle příslušnosti k regionální pobočce VZP: Praha 14 žádostí, Plzeň 6, Ústí nad Labem 2, Hradec Králové 2, Brno 3 a Ostrava 3 žádosti.

9 místo protonového záření
S rozhodnutím o úhradě protonového záření je současně rozhodnuto i o místě (2 žádosti t.č. před rozhodnutím)

10 indikace a jejich zastoupení
Nádory CNS Nádory hlavy a krku Nádory lymfatické a krvetvorné tkáně 4 Nádory GIT

11 Návrh smlouvy a urovnání sporu – vzp ČR
VZP předložila návrh PTC standardní smlouvy spolu s dohodoou o narovnání všech sporů Základní parametry smlouvy a úhradového dodatku: Úhrada zdravotních služeb poskytovaných podle smlouvy bude hrazena v souladu s ust. § 16 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění. Poskytovatel poskytuje zdravotní služby po dobu platnosti této Smlouvy maximálně do výše 100 mil. Kč na kalendářní rok – toto odpovídá v úhradě cca 150 pojištěncům/rok Smlouva je koncipována na dobu 5 let kód výkonu VZP č – Protonová léčba – dospělí (nádory spodiny lebeční a páteře, nádory mozku a míchy, ORL nádory): ,- Kč kód výkonu VZP č – Protonová léčba – děti (CNS): ,- Kč

12 Statistické údaje o protonových centrech v evropě
Stát Město Rok počátku činnosti Počet pacientů v roce 2008 Počet pacientů v roce 2009 Počet pacientů v roce 2010 Počet pacientů v roce 2011 Počet pacientů v roce 2012 Počet pacientů celkem Počet obyvatel státu (v mil.) Počet pacientů za rok 2012 na 10 milionů obyvatel Počet pacientů za rok 2012 na 6 milionů obyvatel Velká Británie Clatterbridge 1989 102 120 98 130 146 2 297 65,0 22,46 13,48 Francie Nice 1991 561 245 274 208 275 4 692 64,3 91,76 55,05 Orsay 354 314 405 418 315 5 949 Německo Berlín 1998 213 210 223 199 225 2 084 82,0 105,49 63,29 Munich 2009 78 368 449 482 1 377 Heidelberg 2010 40 54 158 252 Itálie Catania 2002 23 116 3 293 60,0 7,50 4,50 Pavia 2011 42 Polsko Krakow 11 4 15 38,1 1,05 0,63 Švédsko Uppsala 89 71 185 82 1 267 9,2 89,13 53,48 Švýcarsko Villigen 1996 109 230 335 302 1 409 7,9 382,28 229,37 Vybrané státy-celkem 1 428 1 106 1 709 2 105 2 034 19 677 326,5 62,30 37,38 zdroj:

13 Německo SRN má 4 protonová centra:
Rinecker Proton Center (RPTC) – München (ambulantní centrum propojené s privátní klinikou ) /2013: pacientů Protonen – Charité HZB HMI Berlin (Univerzitní klinika – pouze oční nádory) /2013: pacientů 3. Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) – Heidelberg (Univerzitní klinika – protonová terapie i těžké ionty) /2012: pacientů Westdeutsches Protonenzentrum (WPE) – Essen : pacientů

14 Německo Německé zákonné zdravotní pojištění: protonová terapie je stacionární zdravotní péče podle § 137c SGB V (Sociálního zákoníku). Jednotlivé zdravotní pojišťovny kromě toho uzavírají s hadronovými centry speciální dohody pro své pojištěnce pro jednotlivé indikace. Ze zákonného zdravotního pojištění není hrazena tato PT:  PT u metastáz v mozku  PT u tumoru oropharynxu  PT u uveamelanomu  PT u kolorektálního karcinomu  PT u karcinomu prsu  PT u operabilních hepatocelulárních karcinomů  PT u degenerativních onemocnění makuly z důvodu věku  PT u operabilního karcinomu plic  PT u neoperabilního karcinomu plic UICC – IV grade  PT u metastáz jater. Uznané indikace pro PT, kdy je vždy hrazena:  PT u uveamelanomu, který není vhodný pro brachyterapii  PT u chordomu a chondrosarkomu báze lební  PT u cerebrálních arteriovenózních malformací.

15 ŠVýcarsko Od je ve Švýcarsku protonová terapie povinně hrazena zdravotními pojišťovnami u těchto indikací:  Intrakraniální tumory (chordomy, chondorsarkomy, dlaždicové karcinomy, adeno- a adenocystické karcinomy, lymphoepiteliomy, mucoepidermoidní karcinomy, esthesioneuroblastomy, sarkomy měkkých částí a kostní, nediferencované karzinomy, vzácné nádory jako např. paragangliomy)  nádory mozku a mozkových plen (gliomy WHO Grad 1 a 2, meningiomy)  nádory mimo lebeční dutinu v oblasti páteře, trupu a končetin (sarkomy měkkých částí a kostní)  nádory báze lební a ORLv blízkosti kritických míst  nádory u dětí a mladistvých  intraokulární melanomy

16 ŠVýcarsko V roce bylo v Paul Sharer Institut Vilingeng léčeno cca 350 pacientů a pacientek, z nichž zhruba polovina byli zahraniční pacienti. V současné době bylo rozhodnuto o rozšíření daného centra a o tom, že se nebude ve Švýcarsku budovat další nové protonové centrum. Dojde tak k rozšíření kapacity na zhruba pacientů ročně.

17 EU – další ČLENSKÉ státy
Belgie – nemá zatím vlastní PT centrum, PT je od října hrazenou zdravotní péčí (existuje seznam indikovaných nádorů); ročně do zahraničí (FR, Švýc, USA Boston) - cca os. Nizozemí: CVZ/College voor Zorgverzekeringen Niederlande, - nemají zatím žádné vlastní protonové centrum; indikované nádory jsou hrazeny pojištěncům ze zákonného zdravotního pojištění, spektrum diagnóz (děti, vzácné nádory, nádory hlavy)

18 Velká Británie Jediné protonové centrum Clatterbridge (Anglie)
/2013: pouze oční nádory NHS Primary Care Trust (PCT) hradí PT u všech očních nádorů. Velká Británie nemá zatím žádná jiná protonová centra Pacienti NHS jsou posíláni do zahraničí (Guidance for the Referral of Patients Abroad for NHS Proton verze 2.3. July 2011) - (celkový počet: 2008/2009: 11, 2009/2010: 20, 2010/2011: 50, 2011/2012: 79) Protonová centra schválená NHS: Švýcarsko-Villigen, Francie, USA-Florida-Jacksonville, USA Oklahoma (NHS jedná s dalšími centry v EU)

19 Velká Británie „National Proton Beam Therapy Service Development Programme“ NHS stanovila celonárodní prioritní indikace pro PT:  PT u dětí (12 indikací)  PT u spinálních tumorů a chordomů báze lební  PT u chondrosarkomů (báze lební)  PT u spinálních a paraspinálních sarkomů Protonová terapie je centrálně hrazena prostřednictvím NSCT omezenému počtu pacientů NHS v zahraničí. NHS - National Specialised Commissioning Team (NSCT) rozhoduje o předchozím povolení PT.

20 Velká Británie NHS v současné době plánuje vybudování protonového centra v Anglii s roční kapacitou 1500 pacientů (počet obyvatel UK 63,5 mil.) NHS NSCT ustanovila „Proton Overseas Programme Clinical Panel“, který má za úkol do doby, než bude otevřeno protonové centrum ve Velké Británii - provádět analýzy a vyhodnocení léčby britských pacientů, ale rovněž studie, analýzy, doporučení ze zahraničních protonových center. Od roku 2011/12 byly navýšeny finanční prostředky pro „Overseas Proton Programme“, aby se všem tzv. „high priority“ pacientům umožnil přístup k protonové terapii (NHS odhaduje max.400 pacientů ročně v 2014/15).

21 FRANCIE Francie má 2 protonová centra:
CAL v Nice: / pouze oční nádory 2. OPTC (Orsay Proton Therapy Center) Paris – specializace na tumory v dětském věku /2012: 80% - PT očních nádorů (4748): mélanomes de la choroïde, de l’iris certains mélanomes de la conjonctive, hémangiomes choroïdiens localisés 20% - chordomes; chondrosarcomes ; craniopharyngiomes ; épendymomes ; certains gliomes ; rhabdomyosarcomes orbitaires ; carcinomes adénoïdes kystiques et certaines autres tumeurs orbitaires ; certains méningiomes malins ou bénins de localisation délicate ; certaines tumeurs du nasopharynx ; médulloblastomes.

22 ITÁLIE Itálie Catania (INFN-LNS) 2002-12/2012: 293 pouze oční nádory
Všechny případy, které jsou v současné době léčeny PT v Catanii, jsou hrazeny: uveální melanom (melanom cévnatky) a další např. melanom oční spojivky a duhovky Itálie Pavia (CNAO) /2013: PT C-ion


Stáhnout ppt "Protonová léčba Kulatý stůl PSP ČR MUDr. JUDr"

Podobné prezentace


Reklamy Google