Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROTONOVÁ LÉČBA Kulatý stůl PSP ČR 26. 2. 2014 MUDr. JUDr. Petr Honěk VZP ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROTONOVÁ LÉČBA Kulatý stůl PSP ČR 26. 2. 2014 MUDr. JUDr. Petr Honěk VZP ČR."— Transkript prezentace:

1 PROTONOVÁ LÉČBA Kulatý stůl PSP ČR 26. 2. 2014 MUDr. JUDr. Petr Honěk VZP ČR

2 PŘEHLED 1.Postup VZP ČR při schvalování protonové terapie 2.Statistika a administrace požadavků na povolení úhrady protonové terapie pro pojištěnce VZP ČR (období I/2013 – II/2014) 3.Přehled úhrad protonové terapie a počty léčených pacientů v některých státech EU a Švýcarska 2

3 PODMÍNKY PRO ÚHRADU •Požadavek na úhradu podá lékař KOC •Indikaci potvrdí vedoucí radiační onkolog na základě doloženého doporučení mezioborového indikačního semináře •Žádost je adresovaná na Ústředí přímo nebo cestou místně příslušné RP VZP •Součástí musí být souhlas pacienta a další dohodnuté podklady (histologie, PS, popisy nálezů + jejich zaslání poštou na CD a další) •Mělo by být zdůvodněno proč není možné využít dostupné metody standardní radioterapie, včetně nejmodernějších 8

4 POČET PACIENTŮ VZP, KTEŘÍ JSOU INDIKOVÁNI K PROTONOVÉ TERAPII Od 29. 1. 2013 do 21. 2. 2014 VZP na základě doporučení KOC schválila úhradu protonové terapie u 28 28 pacientů 4

5 PRŮMĚRNÁ CENA LÉČBY NA PACIENTA V ROCE 2013  v PTC Praha 797 751 Kč  v RPTC Mnichov 539 505 Kč 5

6 VĚK PACIENTŮ Věkové rozpětí pacientů4 – 87 let Ve věku 4 - 10 let je 7 pacientů, 11 - 18 let 1 pacient, 19 - 30 let 6 pacientů, 31 – 50 let 9 pacientů, 51 – 70 let 6 pacientů, 70 a více let je 1 pacient. 6

7 ZASTOUPENÍ INDIKUJÍCÍCH VFN Praha 1, FN Motol 14, PTC Praha 1 (evidováno, třebaže nepřišlo z KOC, naléhavá žádost, poslána do KOC k posouzení), NNB Praha 3, FN Plzeň 1, Nemocnice Č. Budějovice 1, FN H. Králové 2, Multiscan Pardubice 1, MOÚ Brno 3, FN Ostrava 2, FN Olomouc 1. 7

8 REGIONÁLNÍ PŘÍSLUŠNOST PACIENTŮ Dle příslušnosti k regionální pobočce VZP: Praha 14 žádostí, Plzeň 6, Ústí nad Labem 2, Hradec Králové 2, Brno 3 a Ostrava 3 žádosti. 8

9 MÍSTO PROTONOVÉHO ZÁŘENÍ 9 S rozhodnutím o úhradě protonového záření je současně rozhodnuto i o místě (2 žádosti t.č. před rozhodnutím)

10 INDIKACE A JEJICH ZASTOUPENÍ •Nádory CNS15 •Nádory hlavy a krku 10 •Nádory lymfatické a krvetvorné tkáně4 •Nádory GIT 1 10

11 NÁVRH SMLOUVY A UROVNÁNÍ SPORU – VZP ČR VZP předložila návrh PTC standardní smlouvy spolu s dohodoou o narovnání všech sporů Základní parametry smlouvy a úhradového dodatku: •Úhrada zdravotních služeb poskytovaných podle smlouvy bude hrazena v souladu s ust. § 16 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění. •Poskytovatel poskytuje zdravotní služby po dobu platnosti této Smlouvy maximálně do výše 100 mil. Kč na kalendářní rok – toto odpovídá v úhradě cca 150 pojištěncům/rok •Smlouva je koncipována na dobu 5 let •kód výkonu VZP č. 43686 – Protonová léčba – dospělí (nádory spodiny lebeční a páteře, nádory mozku a míchy, ORL nádory): 505.907,- Kč •kód výkonu VZP č. 43688 – Protonová léčba – děti (CNS): 734.567,- Kč 11

12 STATISTICKÉ ÚDAJE O PROTONOVÝCH CENTRECH V EVROPĚ StátMěsto Rok počátku činnosti Počet pacientů v roce 2008 Počet pacientů v roce 2009 Počet pacientů v roce 2010 Počet pacientů v roce 2011 Počet pacientů v roce 2012 Počet pacientů celkem Počet obyvatel státu (v mil.) Počet pacientů za rok 2012 na 10 milionů obyvatel Počet pacientů za rok 2012 na 6 milionů obyvatel Velká BritánieClatterbridge 198910212098130146 2 29765,0 22,4613,48 FrancieNice 1991561245274208275 4 69264,3 91,7655,05 FrancieOrsay 1991354314405418315 5 94964,3 NěmeckoBerlín 1998213210223199225 2 08482,0 105,4963,29 NěmeckoMunich 2009078368449482 1 37782,0 NěmeckoHeidelberg 2010004054158 25282,0 ItálieCatania 200202301163 29360,0 7,504,50 ItáliePavia 2011000042 60,0 PolskoKrakow 2011000114 1538,1 1,050,63 ŠvédskoUppsala 19898907118582 1 2679,2 89,1353,48 ŠvýcarskoVilligen 1996109116230335302 1 4097,9 382,28229,37 Vybrané státy-celkem 1 4281 1061 7092 1052 034 19 677326,5 62,3037,38 12 zdroj: http://ptcog.web.psi.ch/patient_statistics.htmlhttp://ptcog.web.psi.ch/patient_statistics.html

13 NĚMECKO SRN má 4 protonová centra: 1.Rinecker Proton Center (RPTC) – München (ambulantní centrum propojené s privátní klinikou ) http://www.rptc.de 2009-12/2013: 1811 pacientůhttp://www.rptc.de 2.Protonen – Charité HZB HMI Berlin (Univerzitní klinika – pouze oční nádory) http://www.berlinprotonen.de 1998-12/2013: 2312 pacientůhttp://www.berlinprotonen.de 3. Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) – Heidelberg (Univerzitní klinika – protonová terapie i těžké ionty) http://www.klinikum.uniheidelberg.de 2009-12/2012: 252 pacientůhttp://www.klinikum.uniheidelberg.de 4.Westdeutsches Protonenzentrum (WPE) – Essen http://www.uk-essen.de/wpe/index.php 2013: 24 pacientůhttp://www.uk-essen.de/wpe/index.php 13

14 NĚMECKO Německé zákonné zdravotní pojištění: protonová terapie je stacionární zdravotní péče podle § 137c SGB V (Sociálního zákoníku). Jednotlivé zdravotní pojišťovny kromě toho uzavírají s hadronovými centry speciální dohody pro své pojištěnce pro jednotlivé indikace. Ze zákonného zdravotního pojištění není hrazena tato PT:  PT u metastáz v mozku  PT u tumoru oropharynxu  PT u uveamelanomu  PT u kolorektálního karcinomu  PT u karcinomu prsu  PT u operabilních hepatocelulárních karcinomů  PT u degenerativních onemocnění makuly z důvodu věku  PT u operabilního karcinomu plic  PT u neoperabilního karcinomu plic UICC – IV grade  PT u metastáz jater. Uznané indikace pro PT, kdy je vždy hrazena:  PT u uveamelanomu, který není vhodný pro brachyterapii  PT u chordomu a chondrosarkomu báze lební  PT u cerebrálních arteriovenózních malformací. 14

15 ŠVÝCARSKO Od 1.1.2007 je ve Švýcarsku protonová terapie povinně hrazena zdravotními pojišťovnami u těchto indikací:  Intrakraniální tumory (chordomy, chondorsarkomy, dlaždicové karcinomy, adeno- a adenocystické karcinomy, lymphoepiteliomy, mucoepidermoidní karcinomy, esthesioneuroblastomy, sarkomy měkkých částí a kostní, nediferencované karzinomy, vzácné nádory jako např. paragangliomy)  nádory mozku a mozkových plen (g liomy WHO Grad 1 a 2, meningiomy)  nádory mimo lebeční dutinu v oblasti páteře, trupu a končetin (sarkomy měkkých částí a kostní)  nádory báze lební a ORLv blízkosti kritických míst  nádory u dětí a mladistvých  intraokulární melanomy 15

16 ŠVÝCARSKO V roce 2013 bylo v Paul Sharer Institut Vilingeng léčeno cca 350 pacientů a pacientek, z nichž zhruba polovina byli zahraniční pacienti. V současné době bylo rozhodnuto o rozšíření daného centra a o tom, že se nebude ve Švýcarsku budovat další nové protonové centrum. Dojde tak k rozšíření kapacity na zhruba 500-600 pacientů ročně. 16

17 EU – DALŠÍ ČLENSKÉ STÁTY Belgie – nemá zatím vlastní PT centrum, PT je od října 2013 hrazenou zdravotní péčí (existuje seznam indikovaných nádorů); ročně do zahraničí (FR, Švýc, USA Boston) - cca 25-50 os. Nizozemí: CVZ/College voor Zorgverzekeringen Niederlande, www.cvz.nl - nemají zatím žádné vlastní protonové centrum; indikované nádory jsou hrazeny pojištěncům ze zákonného zdravotního pojištění, spektrum diagnóz (děti, vzácné nádory, nádory hlavy)www.cvz.nl 17

18 VELKÁ BRITÁNIE 1.Jediné protonové centrum Clatterbridge (Anglie) 1989-12/2013: 2 446 - pouze oční nádory NHS Primary Care Trust (PCT) hradí PT u všech očních nádorů. Velká Británie nemá zatím žádná jiná protonová centra 2.Pacienti NHS jsou posíláni do zahraničí (Guidance for the Referral of Patients Abroad for NHS Proton verze 2.3. July 2011) - www.specialisedservices.nhs.uk (celkový počet: 2008/2009: 11, 2009/2010: 20, 2010/2011: 50, 2011/2012: 79)www.specialisedservices.nhs.uk Protonová centra schválená NHS: Švýcarsko-Villigen, Francie, USA-Florida-Jacksonville, USA Oklahoma (NHS jedná s dalšími centry v EU) 18

19 VELKÁ BRITÁNIE „National Proton Beam Therapy Service Development Programme“ NHS stanovila celonárodní prioritní indikace pro PT:  PT u dětí (12 indikací)  PT u spinálních tumorů a chordomů báze lební  PT u chondrosarkomů (báze lební)  PT u spinálních a paraspinálních sarkomů Protonová terapie je centrálně hrazena prostřednictvím NSCT omezenému počtu pacientů NHS v zahraničí. NHS - National Specialised Commissioning Team (NSCT) rozhoduje o předchozím povolení PT. http://www.specialisedservices.nhs.ukhttp://www.specialisedservices.nhs.uk 19

20 VELKÁ BRITÁNIE NHS v současné době plánuje vybudování protonového centra v Anglii s roční kapacitou 1500 pacientů (počet obyvatel UK 63,5 mil.) NHS NSCT ustanovila „Proton Overseas Programme Clinical Panel“, který má za úkol do doby, než bude otevřeno protonové centrum ve Velké Británii - provádět analýzy a vyhodnocení léčby britských pacientů, ale rovněž studie, analýzy, doporučení ze zahraničních protonových center. Od roku 2011/12 byly navýšeny finanční prostředky pro „Overseas Proton Programme“, aby se všem tzv. „high priority“ pacientům umožnil přístup k protonové terapii (NHS odhaduje max.400 pacientů ročně v 2014/15). 20

21 FRANCIE Francie má 2 protonová centra: 1.CAL v Nice: 1991-12/2012 4692 pouze oční nádory 2. OPTC (Orsay Proton Therapy Center) Paris – specializace na tumory v dětském věku 1991-12/2012: 5949 80% - PT očních nádorů (4748): mélanomes de la choroïde, de l’iris certains mélanomes de la conjonctive, hémangiomes choroïdiens localisés 20% - chordomes; chondrosarcomes ; craniopharyngiomes ; épendymomes ; certains gliomes ; rhabdomyosarcomes orbitaires ; carcinomes adénoïdes kystiques et certaines autres tumeurs orbitaires ; certains méningiomes malins ou bénins de localisation délicate ; certaines tumeurs du nasopharynx ; médulloblastomes. 21

22 ITÁLIE Itálie Catania (INFN- LNS) 2002-12/2012: 293 pouze oční nádory Všechny případy, které jsou v současné době léčeny PT v Catanii, jsou hrazeny: uveální melanom (melanom cévnatky) a další např. melanom oční spojivky a duhovky Itálie Pavia (CNAO) 2011-12/2013: PT 76 C-ion 105 22


Stáhnout ppt "PROTONOVÁ LÉČBA Kulatý stůl PSP ČR 26. 2. 2014 MUDr. JUDr. Petr Honěk VZP ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google