Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mladí, Internet, bezpečnost Americké centrum (Praha) 14.4. 2009 Petr Soukup a kol. FSV UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mladí, Internet, bezpečnost Americké centrum (Praha) 14.4. 2009 Petr Soukup a kol. FSV UK."— Transkript prezentace:

1 Mladí, Internet, bezpečnost Americké centrum (Praha) 14.4. 2009 Petr Soukup a kol. FSV UK

2 Struktura prezentace I. Představení použitých výzkumů II. Mladí na Internetu III. Problémová chování mladých IV. Rodiče, děti, Internet V. Závěry a doporučení

3 I. POUŽITÉ VÝZKUMY

4 Výzkumný projekt Kybernetické hrozby: MV ČR (2007-2010) 4 části:  Technická – forensní analyzátor (FEL ČVUT)  Síťová – vytvoření CERT v ČR (CESNET)  Právní – návrhy na úpravy českého práva (trestní, občanské, atd.) (PF UK)  Sociálně-psychologické mapování kyberprostoru (FSV UK a FSS MU)

5 Použité výzkumy: 1. WIP (World Internet Project) 2005-8 2. Výzkum náctiletých 3. Výzkum neuživatelů Internetu 4. Výzkum IT odborníků 5. Výzkum rodičů dětí (6-17 letých) (převzato)

6 1. World Internet Project* - WIP (World Internet Project) 2005, 2006, 2007 a 2008 - Velké kvantitativní šetření české populace (věk 12 a více let) - Cca 1,5 – 2 tisíce respondentů ročně - Sběr dat agentura STEM (vždy v září) - Dotazník vychází z mezinárodního projektu a z otázek navržených na FSS MU a FSV UK *mezinárodní šetření zaměřené na užívání Internetu, v ČR koordinace FSS MU (doc. Šmahel) v letech 2005,2006, 2007, 2008

7 1. World Internet Project WIP základní otázky a témata: - Užívání Internetu doba strávená týdně (z práce, domova, školy a odjinud) - Používané služby (komunikační, multimediální, obchodní, volnočasové) - Typ připojení - Dopad na lidské vztahy a kontakty v reálném světě - Chaty, fóra, komunity - Test závislosti na Internetu - Důležitost jednotlivých médií - Možnost vyšší účasti na politických rozhodováních skrze Internet - Sociodemografické otázky (věk, pohlaví, vzdělání, zaměstnanecký status, příjem rodinný stav, složení domácnosti, okres bydliště)

8 1. WIP v roce 2008 (změny) Nová témata v roce 2008 (bezpečnost):  zjištění míry ohrožení bezpečnostními incidenty populace užívající Internet v ČR;  vnímání nebezpečnosti možných incidentů a určitých typů operací na Internetu;  zjištění hardwarového vybavení českých domácností a způsobů nákupu počítačů;  zjištění softwarového vybavení českých domácností, včetně užívání bezpečnostních prvků;  průzkum chování populace na Internetu a při práci s počítačem;  kontrola dětí při užívání Internetu a srovnání dovedností rodičů a dětí Poznámka: Došlo k navýšení výběrového souboru o 700 osob ve věku 12-30

9 2. Výzkum náctiletých 12 hloubkových rozhovorů (trvajících cca 1 hodinu) s náctiletými, konkrétně s osobami ve věku 12-20 let z různých typů škol, s různou mírou užívání Internetu Témata: - využívání médií, komunikačních prostředků, - bezpečnost na Internetu, - posouzení trestnosti různých chování - bezpečnostní incidenty, se kterými se mladí stýkají - Bezpečnostní aspekty ve výuce na ZŠ a SŠ Doba šetření: květen, červen 2008 Výzkum provedl: FSV UK Doplňkově využita dotazníková šetření mládeže: A) Pocit bezpečí provedený Institutem sociologických studií Fakulty sociálních věd UK v lednu 2008 (800 osob ve věku 14-16). B) Mezinárodní kriminologické šetření české mládeže ISRD2 (2006). Šetření organizovala katedra sociologie na FF UK a celkem bylo dotázáno 2283 osob ve věku 12-17 let.

10 3. Výzkum neuživatelů 3 skupinové diskuse (trvající cca 1,5 hodiny), zaměřeny na osoby neužívající Internet nebo užívající Internet poměrně málo. Účastníci diskusí byly osoby mezi 16 a 60 lety, rovnoměrně muži a ženy různého sociálního postavení Témata: - využívání médií, komunikačních prostředků, - povědomí o Internetu, - posouzení trestnosti různých chování reálné a virtuální kriminality - rozdíly mezi rodiči a dětmi v oblasti Internetu Doba šetření: počátek roku 2008 Výzkum provedl: společnost NMS,s.r.o.

11 4. Výzkum IT odborníků 11 hloubkových rozhovorů s IT odborníky v oblasti bezpečnosti (rozhovory trvající cca 1 hodinu) Témata: - kyberkkriminalita a její vymezení - typologie kyberkriminality a četnosti jednotlivých útoků, - možné dopady kyberkriminality a její prevence, - popis pachatelů kyberkriminality - doporučený standard pro domácí uživatele - problematičnost spolupráce s Policií ČR při reálných útocích a - interní kyberkriminalita u určitých typů zaměstnavatelů Doba šetření: červenec-říjen 2008 Výzkum provedl: FSV UK

12 5. Výzkum rodičů (Eurobarometr) Kvantitativní šetření (CATI) 500 rodičů dětí ve věku 6-17 let Dotazování ve všech 27 zemích EU Témata: - Užívání Internetu a MT dětmi - Kontrola dětí rodiči - Obavy z rizik hrozících dětem - Zakázané praktiky na Internetu - Zdroje informací o bezpečnostních rizicích pro děti Doba šetření: Říjen 2008 Výzkum provedl: Gallup na objednávku EU

13 II. MLADÍ INTERNETU

14 UŽIVATELÉ A NEUŽIVATELÉ INTERNETU V ČR

15 Vývoj podílu uživatelé/neuživatelé 2005-08 Zdroj: WIP, 2005, 2006, 2007,2008 (věk 12-18), n=950 Mezi náctiletými je jen 10 % neuživatelů Internetu, nadto téměř všichni (98 %) mají mobilní telefon.

16 Důvody neužívání Internetu Mezi náctiletými je jen 10 % neuživatelů, hlavním důvodem neužívání je zejména skutečnost, že nemají počítač či Internet doma.

17 Mladí na Internetu  Využívání komunikačních služeb : a) Email (62 % min 1x denně) b) Instant messages (51 % min 1x denně) c) Chat (49 % min. týdně) d) VoIP (27 % min. týdně)  Srovnatelné či vyšší hodnoty než u vrstevníků v USA či Kanadě  Dále mladí stahují (dvě třetiny min týdně)  Doplňkově Internet využíván pro školu (hledání informací, zjišťování aktualit atd.)  Průměrně 1,5 hodiny denně na Intenetu

18 PROBLÉMOVÁ JEDNÁNÍ

19 Účast na problémových jednáních Zdroj: Obavy 2007/8 (věk 14-16), n=689

20 Názory na sdílení, stahování, osobní data  Stahování vnímají jako legální „Když to tam je, proč si to nestáhnout“ (dívka, gymnázium, 17 let)  Někdy tendence odlišovat a sdílení software považovat za problematičtější: „Stahování je trestné, ale když nemám peníze, není jiná možnost, stahování programů je podle mě závažnější, trestal bych pokutou“ (kluk, SPŠ, 16 let).  Trestné je šíření osobních dat přes Internet a případně stahování či sdílení ve firmách. „Stahování software by mělo být trestné zejména ve firmách, v domácnostech by se to mělo tolerovat“ (chlapec, SŠE, 19 let).  Stahování a vypalování CD či DVD (zejména s filmy či hudbou) je legální, protože si přeci již v poplatcích uvalených na média a kopírovací přístroje toto užití předplatili  Obdobné výsledky viz i Eurobarometr 2007

21 ŠKOLA A INTERNET

22 Co chybí ve škole (názory náctiletých a IT odborníků)  Školní výuka: aplikace Microsoft Office, zejména WORD a Excel plus případně protokol pro tvorbu webu  Výuka není zaměřena na možná rizika na PC a Internetu, jejich řešení, bezpečné chování na Internetu. Také otázka autorských práv a jejich dodržování s ohledem na duševní výtvory lidské činnosti není součástí výuky ani specializovaných přednášek „Ve škole máme protidrogovou ochranu, počítačovou ne“ (dívka, ZŠ, 13 let). „Učitel by nás s tím mohl více seznámit, žádná taková osvěta není“ (dívka, gymnázium, 17 let).

23 Co chybí ve škole (názory náctiletých a IT odborníků)  I oslovení odborníci na IT bezpečnost postrádají výraznější vliv školy na děti a mladistvé. (rodiče to být nemohou, protože sami o dané problematice moc neví). „Nikdo zde lidi nepřipravuje, to že nemáte otevřít nedůvěryhodnou přílohu apod. To, že nemáte jít na červenou, Vám odmala rodiče vštěpují“.  Důležitost bezpečnostní osvěty ve školách vyjádřil jeden z IT takto:„je to důležitější než sexuální výchova“.

24 RODIČE A DĚTI NA INTERNETU

25 Kontrola dětí ze strany rodičů: Nejčastější formou dohledu jsou spíše „pasivní“ omezení: jednak omezení doby strávené na Internetu (37 %), dalším omezením je fyzické umístění počítače do prostor využívaných celou rodinou.

26 Kontrola rodiči: Rodiče kontrolují některým z možných způsobů své děti ve dvou třetinách případů. Nicméně kontrola je neefektivní a osvěta mnohdy chybí (viz dále)

27 Source: Eurobarometr 2008 EU 27 : monitoring dětí rodiči MEZINÁRODNÍ VÝSLEDKY „EU rodiče “ kontrolují děti zpravidla méně efektivními způsoby (zpětný dotaz na aktivity).

28 Source: Eurobarometr 2008 EU 27: přímý dohled na děti Rodiče v ČR dohlíží téměř nejméně (Nebo nejméně lžou?). MEZINÁRODNÍ VÝSLEDKY

29 Source: Eurobarometr 2008 EU 27: monitorovací software V užívání těchto SW jsou velké rozdíly mezi zeměmi, více než polovina rodičů ve VB udává, že mají instalován tento SW, v Rumunsku a Bulharsku je to jen 5%. V Bulharsku, ČR, Maltě a Slovensku pětina rodičů udala, že neví. MEZINÁRODNÍ VÝSLEDKY

30 Source: Eurobarometr 2008 EU 27: zakázané praktiky na Internetu Rodiče některé aktivity na Internetu striktně zakazují svým dětem. Opět jsou velké rozdíly mezi zeměmi: ČR, Estonsko, Lotyšsko a Slovensko vykazují nejnižší zakazujících podíly rodičů. MEZINÁRODNÍ VÝSLEDKY

31 Source: Eurobarometr 2008 EU 27: Zdroje bezpečného Internetu Rodiče by rádi, aby jejich děti byly informovány ve školách, aby probíhaly kampaně o online rizicích a aby existovaly i lepší informace pro rodiče. Požadují též regulaci obsahu Internetu, kontaktní místa pro děti a lepší dostupnost či funkčnost monitorovacího SW. MEZINÁRODNÍ VÝSLEDKY

32 IV. SHRNUTÍ

33 Shrnutí  V ČR patří téměř všichni náctiletí mezi uživatele Internetu  Internet je užíván zejména k zábavě (komunikace, stahování, hry), využíván též pro školu  Děti často učí s Internetem rodiče, dohled rodičů na děti je neefektivní či žádný  Lidé mají spíše pocit neinformovanosti o kyberkriminalitě a prevenci, ve škole se toto nevyučuje → Je třeba systematická kampaň (pro celou populaci) a výuka ve školách již od prvního stupně

34 Díky za pozornost a případné otázky Petr Soukup soukup@fsv.cuni.cz


Stáhnout ppt "Mladí, Internet, bezpečnost Americké centrum (Praha) 14.4. 2009 Petr Soukup a kol. FSV UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google