Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Češky a Češi, Internet, bezpečnost Europen (Štědronín) 12.12. 2008 Petr Soukup a kol. FSV UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Češky a Češi, Internet, bezpečnost Europen (Štědronín) 12.12. 2008 Petr Soukup a kol. FSV UK."— Transkript prezentace:

1 Češky a Češi, Internet, bezpečnost Europen (Štědronín) 12.12. 2008 Petr Soukup a kol. FSV UK

2 Struktura prezentace I. Představení použitých výzkumů II. Běžná populace v ČR – výsledky dotazníkových šetření III. Závěry a doporučení

3 I. POUŽITÉ VÝZKUMY

4 Použité výzkumy: 1. WIP (World Internet Project) 2005-8 2. Výzkum náctiletých 3. Výzkum neuživatelů Internetu 4. Výzkum IT odborníků 5. Výzkum rodičů dětí (6-17 letých)

5 1. World Internet Project* - WIP (World Internet Project) 2005, 2006, 2007 a 2008 - Velké kvantitativní šetření české populace (věk 12 a více let) - Cca 1,5 – 2 tisíce respondentů ročně - Sběr dat agentura STEM (vždy v září) - Dotazník vychází z mezinárodního projektu a z otázek navržených na FSS MU a FSV UK *mezinárodní šetření zaměřené na užívání Internetu, v ČR koordinace FSS MU (doc. Šmahel) v letech 2005,2006, 2007, 2008

6 1. World Internet Project WIP základní otázky a témata: - Užívání Internetu doba strávená týdně (z práce, domova, školy a odjinud) - Používané služby (komunikační, multimediální, obchodní, volnočasové) - Typ připojení - Dopad na lidské vztahy a kontakty v reálném světě - Chaty, fóra, komunity - Test závislosti na Internetu - Důležitost jednotlivých médií - Možnost vyšší účasti na politických rozhodováních skrze Internet - Sociodemografické otázky (věk, pohlaví, vzdělání, zaměstnanecký status, příjem rodinný stav, složení domácnosti, okres bydliště)

7 1. WIP v roce 2008 (změny) Nová témata v roce 2008 (bezpečnost):  zjištění míry ohrožení bezpečnostními incidenty populace užívající Internet v ČR;  vnímání nebezpečnosti možných incidentů a určitých typů operací na Internetu;  zjištění hardwarového vybavení českých domácností a způsobů nákupu počítačů;  zjištění softwarového vybavení českých domácností, včetně užívání bezpečnostních prvků;  průzkum chování populace na Internetu a při práci s počítačem;  kontrola dětí při užívání Internetu a srovnání dovedností rodičů a dětí Poznámka: Došlo k navýšení výběrového souboru o 700 osob ve věku 12-30

8 2. Výzkum náctiletých 12 hloubkových rozhovorů (trvajících cca 1 hodinu) s náctiletými, konkrétně s osobami ve věku 12-20 let z různých typů škol, s různou mírou užívání Internetu Témata: - využívání médií, komunikačních prostředků, - bezpečnost na Internetu, - posouzení trestnosti různých chování - bezpečnostní incidenty, se kterými se mladí stýkají - Bezpečnostní aspekty ve výuce na ZŠ a SŠ Doba šetření: květen, červen 2008 Výzkum provedl: FSV UK Doplňkově využita dotazníková šetření mládeže: A) Pocit bezpečí provedený Institutem sociologických studií Fakulty sociálních věd UK v lednu 2008 (800 osob ve věku 14-16). B) Mezinárodní kriminologické šetření české mládeže ISRD2 (2006). Šetření organizovala katedra sociologie na FF UK a celkem bylo dotázáno 2283 osob ve věku 12-17 let.

9 3. Výzkum neuživatelů 3 skupinové diskuse (trvající cca 1,5 hodiny), zaměřeny na osoby neužívající Internet nebo užívající Internet poměrně málo. Účastníci diskusí byly osoby mezi 16 a 60 lety, rovnoměrně muži a ženy různého sociálního postavení Témata: - využívání médií, komunikačních prostředků, - povědomí o Internetu, - posouzení trestnosti různých chování reálné a virtuální kriminality - rozdíly mezi rodiči a dětmi v oblasti Internetu Doba šetření: počátek roku 2008 Výzkum provedl: společnost NMS,s.r.o.

10 4. Výzkum IT odborníků 11 hloubkových rozhovorů s IT odborníky v oblasti bezpečnosti (rozhovory trvající cca 1 hodinu) Témata: - kyberkkriminalita a její vymezení - typologie kyberkriminality a četnosti jednotlivých útoků, - možné dopady kyberkriminality a její prevence, - popis pachatelů kyberkriminality - doporučený standard pro domácí uživatele - problematičnost spolupráce s Policií ČR při reálných útocích a - interní kyberkriminalita u určitých typů zaměstnavatelů Doba šetření: červenec-říjen 2008 Výzkum provedl: FSV UK

11 5. Výzkum rodičů (Eurobarometr) Kvantitativní šetření (CATI) 500 rodičů dětí ve věku 6-17 let Dotazování ve všch 27 zemích EU Témata: - Užívání Internetu a MT dětmi - Kontrola dětí rodiči - Obavy z rizik hrozících dětem - Zakázané praktiky na Internetu - Zdroje informací o bezpečnostních rizicích pro děti Doba šetření: Říjen 2008 Výzkum provedl: Gallup na objednávku EU

12 II. ČEŠKY A ČEŠI NA INTERNETU (2005-8)

13 UŽIVATELÉ A NEUŽIVATELÉ INTERNETU V ČR

14 Vývoj podílu uživatelé/neuživatelé 2005-08 Zdroj: WIP, 2005, 2006, 2007,2008 (věk 12 a vyšší), n=7321

15 Důvody neužívání Internetu Mezi náctiletými je jen 10 % neuživatelů, hlavním důvodem neužívání je zejména skutečnost, že nemají počítač či Internet doma.

16 Základní odhady A) Počet obyvatel v ČR*: 10,3 mil. B) Obyvatel ve věku 12 a více*: 9,3 mil. C) Uživatelé Internetu (starší 11 let)** : 57 % * Zdroj: ČSÚ **Zdroj: World Internet Project 2008

17 Základní odhady D) Počet neuživatelů starších 11 let: cca 4 mil. E) Z těchto neuživatelů cca 16 % bez mobilního telefonu F) Tedy kyberprostor ČR zahrnuje cca 8,7 mil.(osoby starší 11 let)

18 TYPOLOGIE UŽIVATELŮ INTERNETU V ČR

19 Čas na Inet za den Roky užívání 5 1 1,5h denně 3h denně začátečníci Pomalu se rozvíjející Okrajoví uživatelé Rychle se učící Zkušení uživatelé Interneťáci 6 typů uživatelů:

20 Vývoj podílů typů uživatelů v letech 2005-08 Zdroj: WIP, 2005, 2006, 2007, 2008 (věk 12 a vyšší), n=3942 Podíl uživ. 39 % 53 % 55 % 57%

21 ROZDÍLY MEZI TYPY UŽIVATELŮ

22 Kontrola emailu (dle typu uživatele) Email je nejčastěji užívaná služba na Internetu, zpravidla první, kterou uživatel zkusí společně s hledáním na webu.

23 Služby užívané min. 1x denně:

24 VYBAVENÍ POČÍTAČI A PÉČE O NĚ

25 Péče o počítač Zhruba u čtvrtiny vlastníků počítače se o něj většinou stará někdo mimo rodinu, s věkem se mění odpovědnost za počítač pouze v rámci rodiny

26 Používaný operační systém Třetina vlastníků počítače má doma Windows 2000, většina užívá XP.

27 Antivirus na domácím počítači Převážná většina uživatelů počítače má na domácím počítači antivirus, v případě neuživatelů Internetu ovšem mnoho lidí neví, zda jej má.Nejužívanější jsou AVAST (cca 1/3), AVG (cca 1/3) a NOD 32 (17 %).

28 Používání hesel na domácím počítači a na Internetu Pětina uživatelů Internetu nepoužívá hesla ani na Internetu ani k zabezpečení počítače. Používání hesel na Internetu roste s intenzitou a délkou užívání Internetu.

29 DOVEDNOSTI PŘI PRÁCI S POČÍTAČEM

30 Dovednosti při práci s počítačem Nejméně rozšířenými dovednostmi jsou databáze, instalace OS, tvorba webu a programování. Nejvíce rozšířenými pak jsou MS Office, instalace programu a užívání speciálního (grafického) softwaru.

31 Účast na školeních (mimo práci a školu) 13% uživatelů někdy navštívilo odborný kurs používání počítačů nebo Internetu. Účast na takovýchto školeních je častější u dlouhodobých a intenzivních uživatelů Internetu. U začátečníků jde pouze o 8%.

32 POCIT NEBEZPEČÍ A INFORMOVANOSTI

33 Výskyt jednotlivých nebezpečí (alespoň někdy se s tím uživatel setkal) Nejčastěji se čeští uživatelé setkávají se spamem, nejméně často s hackingem a obtěžováním na Internetu.

34 Pocit nebezpečí z jednotlivých bezpečnostních rizik Za nejvíce nebezpečný považují čeští uživatelé hackingem a phishing, nejméně nebezpečný spam.

35 Dostatek informací o kyberkriminalitě a její prevenci Uživatelé často pocitˇují nedostatek informací o kyberkriminalitě a její prevenci. Ti co užívají Internet více mají pocit informovanosti vyšší.

36 Kdo by měl informace o kyberkriminalitě a její prevenci poskytovat? Hlavními subjekty, které by měly informace o kyberkriminalitě a prevenci poskytovat jsou dle názoru uživatelů ČT, Noviny, MV ČR, školy a ČRo.

37 OBAVY Z OPERACÍ NA INTERNETU

38 Frekvence nákupů přes Internet (vývoj a dle typů uživatelů) Jedna třetina uživatelů nakupuje prostřednictvím Internetu alespoň jedenkrát měsíčně.

39 Užívání Internet bankingu (vývoj a dle typů uživatelů) Internet banking využívá 40 % uživatelů ve věku 12 a více let.

40 Obavy z plateb kartou přes Internet (dle typu uživatele) Mezi Zkušenými uživateli a Interneťáky nemá přibližně polovina obavy o bezpečnost při placení kartou, mezi Začátečníky to je jen 23 %.

41 Obavy z operací na Internetu a v MT Nejvíce obav je spojeno s finančními operacemi. Respondenti reflektují místo připojení. Využití Internet bankingu z domova je podle 41 % populace bezpečné. Stahování hudby a videa či sdílení těchto souborů není vnímáno jako příliš nebezpečné.

42 RODIČE A DĚTI NA INTERNETU

43 Kontrola dětí ze strany rodičů: Nejčastější formou dohledu jsou spíše „pasivní“ omezení: jednak omezení doby strávené na Internetu (37 %), dalším omezením je fyzické umístění počítače do prostor využívaných celou rodinou. Omezení se nejvíce týkají méně zkušených uživatelů - Začátečníků a Rychle se rozvíjejících.

44 Kontrola rodiči: Rodiče kontrolují některým z možných způsobů své děti ve dvou třetinách případů. Nejneméně často neuživatelé Internetu (45%). Zkušení uživatelé Internetu častěji jako formu kontroly využívají instalaci blokujícího software.

45 L. Rabušic, konference 17.-18. 10. 2002, Brno Source: Eurobarometr 2008 EU 27 : monitoring dětí rodiči MEZINÁRODNÍ VÝSLEDKY „EU rodiče “ kontrolují děti zpravidla méně efektivními zpsůoby (zpětný dotaz na aktivity).

46 L. Rabušic, konference 17.-18. 10. 2002, Brno Source: Eurobarometr 2008 EU 27: přímý dohled na děti Rodiče v ČR dohlíží téměř nejméně (Nebo nejméně lžou?). MEZINÁRODNÍ VÝSLEDKY

47 L. Rabušic, konference 17.-18. 10. 2002, Brno Source: Eurobarometr 2008 EU 27: monitorovací software V užívání těchto SW jsou velké rozdíly mezi zeměmi, více než polovina rodičů ve VB udává, že mají instalován tento SW, v Rumunsku a Bulharsku je to jen 5%. V Bulharsku, ČR, Maltě a Slovensku pětina rodičů udala, že neví. MEZINÁRODNÍ VÝSLEDKY

48 L. Rabušic, konference 17.-18. 10. 2002, Brno Source: Eurobarometr 2008 EU 27: zakázané praktiky na Internetu Rodiče některé aktivity na Internetu striktně zakazují svým dětem. Opět jsou velké rozdíly mezi zeměmi: ČR, Estonsko, Lotyšsko a Slovensko vykazují nejnižší zakazujících podíly rodičů. MEZINÁRODNÍ VÝSLEDKY

49 L. Rabušic, konference 17.-18. 10. 2002, Brno Source: Eurobarometr 2008 EU 27: Zdroje bezpečného Internetu Rodiče by rádi, aby jejich děti byly informovány ve školách, aby probíhaly kampaně o online rizicích a aby existovaly i lepší informace pro rodiče. Požadují též regulace obsahu Internetu, kontaktní místa pro děti a lepší dostupnost či funkčnost monitorovacího SW. MEZINÁRODNÍ VÝSLEDKY

50 Srovnání dovedností rodičů a dětí Více než polovina rodičů si myslí, že jejich schopnosti týkající se práce s počítačem jsou menší než schopnosti jejich dětí. To, že s počítačem umí zacházet lépe, si myslí pouze 15 % rodičů, nejvíce ze skupiny Interneťáků (50 %) a Zkušených uživatelů (37 %).

51 ZÁVISLOST NA INTERNETU

52 Závislost na Internetu: faktory Význačnost Zanedbáváte někdy své potřeby (např. jídlo či spánek) kvůli internetu? Představujete si, že jste na internetu, i když na něm právě nejste? Změny nálady Cítíte se neklidná/ý, mrzutá/ý nebo podrážděná/ý, když nemůžete být online? Cítíte se veselejší a šťastnější, když se dostanete konečně na internet? Tolerance Máte pocit, že na internetu trávíte stále více a více času? Přistihnete se, že brouzdáte po internetu, i když vás to už vlastně nebaví? Konflikty Hádáte se někdy se svými blízkými (rodina, přátelé, partner/ka) kvůli času, který trávíte na internetu? Strádá Vaše rodina, přátelé, práce či zájmy kvůli času, který trávíte na internetu? Časová omezení Pokusil/a jste se někdy neúspěšně omezit čas, který jste na internetu? Stává se vám, že jste na internetu byl/a výrazně déle než jste původně zamýšlel/a?

53 Závislost na Internetu: prevalence Nejčastěji jsou vnímaná časová omezení, naopak méně často jsou závislostní projevy spojovány s konflikty v rodině a s považováním Internetu za něco výjimečného.

54 Závislost na Internetu: dle věku

55 Závislost na Internetu: dle typu uživatele

56 IV. SHRNUTÍ

57 Shrnutí I  V ČR patří mezi uživatele Internetu necelé dvě třetiny (více než 5 milionů osob starších 11 let)  Internet je užíván zejména ke komunikaci  Běžní uživatelé se obávají zejména hackingu, phishingu, reálně se ale setkávají zejména se spamem a viry  Děti často učí s Internetem rodiče, dohled rodičů na děti je neefektivní či žádný  Lidé mají spíše pocit neinformovanosti o kyberkriminalitě a prevenci, ve škole se toto nevyučuje

58 Shrnutí II  Uživatelé většinou umí základní ovládání MS Office, složitější operace zvládají jen zkušenější a dlouhodobější uživatelé  Na většině počítačů je nainstalován antivirus, cca na polovině počítačů je nelegální systém  Mnozí uživatelé nemají heslo pro vstup do domácího počítače, hesla používaná na Internetu jsou většinou velmi jednoduchá  Větší firmy a firmy z oblasti IT a finančního sektoru dbají více na bezpečnost

59 Exkurz – Plány další práce  Pokračovat ve výzkumu IT odborníků z různých oborů a velikostí firem  Bezpečnostní studie firem, doplnění současných poznatků  Výzkum osob podílejících se na bezpečnostních incidentech (hackeři, crackeři)  Výstup: druhá polovina roku 2009 zpráva o výsledcích

60 Díky za pozornost a případné otázky Petr Soukup soukup@fsv.cuni.cz

61 IV. VÝZKUM FIREM V ČR

62 Bezpečnostní prvky ve firmách Se vzrůstající velikostí firmy roste i četnost používání hardwarových firewallů a filtrů spamu, naopak se snižuje využívání filtru spamu od externího poskytovatele. Antispyware nejčastěji nalezneme u firem zahraničních, vlastní filtry spamu. Vlastní spam filtr a hardware firewall užívají nejvíce IT firmy.

63 Bezpečnostní potíže ve firmách České firmy mají nejčastější problémy s počítačovými viry a škodlivým softwarem. V součtu více než třetina firem tyto problémy řešila vícekrát za poslední rok. Útoky na webové stránky a vnitřní síť firmy zaznamenalo pouze cca 13 – 16% firem.

64 Zabezpečení komunikačních prvků ve firmách Nejméně jsou podle názorů respondentů ve firmách zabezpečeny bezdrátové Wi-Fi sítě, respondenti uvádějí, že 27 % jich není dostatečně zabezpečeno. Platí, že větší firmy a firmy z oborů IT mají zpravidla lepší zabezpečení.

65 Investice do IT bezpečnosti V příštím roce třetina firem neplánuje do této oblasti žádné investice. Investice plánují zejména firmy největší velikosti a případně firmy působící v oboru IT.


Stáhnout ppt "Češky a Češi, Internet, bezpečnost Europen (Štědronín) 12.12. 2008 Petr Soukup a kol. FSV UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google