Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence problémů působených alkoholem u dětí a dospívajících  Prim

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence problémů působených alkoholem u dětí a dospívajících  Prim"— Transkript prezentace:

1 Prevence problémů působených alkoholem u dětí a dospívajících  Prim
Prevence problémů působených alkoholem u dětí a dospívajících  Prim. MUdr. Karel Nešpor, CSc., listopad 2009

2 * Svépomocné příručky ke stažení * Materiály k prevenci * Relaxační nahrávky v mp3. * Odborné práce. * Zprávy médiím, zajímavosti a mnoho dalšího.

3 Smrtelné otravy alkoholem
Do 3 promile: Úrazy, dopravní nehody, otravy v kombinaci alkoholu s léky nebo drogami, násilné příčiny smrti, zhoršení choroby (např. hypertenze). 3 - 4 promile: Jako výše, navíc může smrt může nastat vdechnutím zvratků během bezvědomí. Riziko pronikavě roste u nezkušených. 4 promile a výše: Jako výše, navíc přestává pracovat dechové centrum v prodloužené míše) nepravidelnosti srdečního typu, zástava srdce.

4 Alkohol u dětí a dospívajících
Otravy po relativně nízkých dávkách. Rychlejší rozvoj závislosti Větší nebezpečí vůči jiným drogám Násilí, trestná činnost a jiné rizikové chování včetně STD (vyšší zdanění piva vedlo k poklesu kapavky). Poranění a dopravní nehody. Poranění a otravy jsou do 34 let hlavní příčinou úmrtí. Dospívající, kteří uvedli 2x a častěji opilost, uvedli více než 2x víc úrazů) Poškození vyvíjejících se síti mozkových buněk.

5 Alkohol, řízení, sport a jiné rizikové činnosti
0,2–0,5 promile: Prokazatelné zhoršení. Tendence riskovat, nadměrná sebedůvěra, hůře rozezná pohybující se světla. Horší odhad vzdálenosti. 0,5–0,8: Jako výše, ale více. Pronikavě delší reakční čas, oči se obtížně přizpůsobují přechodu světla a tmy, horší vnímání barev (červená!) i soustředění. Poruchy rovnováhy (motorky!). 0,8–1,2: Jako výše, ale více. Navíc se zhoršuje vnímání okraje zorného pole (tunelové vidění), roste bezohlednost při řízení. Nad 1,2: Jako výše, ale více. Řidič představuje obrovské riziko. Často i špatná orientace. I zkušený řidič se v tomto stavu může dopustit chyb jako je sešlápnutí plynu místo brzdy. Kocovina: Riziko spánku, nevolnosti a obtíží, které odvádějí pozornost. Může nastat ztráta vědomí v důsledku hypoglykémie (pokles cukru). Zhoršení nemocí, což ovlivní i schopnost řídit (např. vysoký tlak, cukrovka, nemoci trávicího systému atd.).

6 Rizika i jen nízkých dávek alkoholu při řízení motorového vozidla
V porovnání s vyšším dávkami je zde malé, ale prokazatelné, zhoršení schopnosti řídit (např. větší sklon riskovat). Interakce malých dávek s léky nebo drogami (např. marihuana) mívá nečekaně velký a dramatický průběh. U závislých vyvolávají i malá množství alkoholu bažení (craving) a nekontrolované pití. V době řízení přen dopravní nehodou bývá hladina alkoholu většinou vyšší než při odběru. Jedná-li se o „zbytkový alkohol“, vliv alkoholu a kocoviny se sčítají. Dehydratace (dlouhá jízda v horku) zvyšuje účinek i malých dávek. Snížení povolených hladin alkoholu nebo naprostý zákaz alkoholu před jízdou vedlo v řadě zemí k poklesu dopravních nehod zejména smrtelných.

7 Alkohol a úrazy hlavy Alkohol je rizikovým faktorem úrazů hlavy (pády, dopravní nehody, násilí). Alkohol ztěžuje diagnostiku nitrolebního krvácení. Alkohol znesnadňuje léčbu a zhoršuje kognitivní funkce pacientů po úrazu hlavy.

8 Úmrtnost na alkohol ve světě
Neúmyslná poranění % Úmyslná poranění 13,7 % Smrt novorozenců 0,2 % Nádory ,7 % Psychiatrické a neurol. n. 6,2 % Srdeční nemoci 14,9 % Jiné nemoci (jater atd.) 13,4 % Rehm, J., Room, R., Monteiro, M., Gmel, G., Graham, K., Rehn, N., Sempos, C. T., Jernigan, D.: Alcohol as a Risk Factor for Global Burden of Disease. Eur Addict Res 2003 (9):157–164.

9 Závislost na alkoholu rodičů – rizika pro děti
Vyšší výskyt návykových nemocí. Častější sexuální či citové zneužívání a násilí vůči dětem. Zanedbávání psychologických i hmotných potřeb dětí. Fetální alkoholový syndrom a další poruchy Častější poruch chování. Vyšší výskyt depresí a sebevražedných tendencí (1). Vyšší výskyt neurotických obtíží (2). Vyšší výskyt zdravotních obtíží a předčasné smrti (3, 4). Nižší vzdělání a horší sociální i pracovní adaptace dětí. Léčba závislých rodičů prospívá i jejich dětem (5). ______________________________________________________________________________________________________________________ 1. Int J Adolesc Med Health Jan-Mar;19(1): Psychol Addict Behav Dec;20(4): Arch Pediatr Adolesc Med Dec;160(12): Am J Psychiatry Dec;163(12): J Consult Clin Psychol Feb;74(1):191-8.

10 Alkohol u dětí a dospívajících
Otravy po relativně nízkých dávkách. Rychlejší rozvoj závislosti Větší nebezpečí vůči jiným drogám Násilí, trestná činnost a jiné rizikové chování včetně STD (vyšší zdanění piva vedlo k poklesu kapavky). Poranění a dopravní nehody. Poranění a otravy jsou do 34 let hlavní příčinou úmrtí. Dospívající, kteří uvedli 2x a častěji opilost, uvedli více než 2x víc úrazů) Poškození vyvíjejících se síti mozkových buněk. Prim. Nešpor

11 Otravy alkoholem u dětí
U dětí a dospívajících nastávají otravy i po malých dávkách vzhledem k jejich menší hmotnosti a nižší toleranci. U malých dětí je vyšší riziko hypoglykémie Příklady: Otrava alkoholem z ústní vody, kterou dítě našlo v koupelně Otrava alkoholem u dítěte, jemuž byly otevřené rány ošetřeny obvazy s alkoholovým roztokem.

12 Co zvyšuje a snižuje odolnost k alkoholu
Zvyšuje: Genetická dispozice, mužské pohlaví střední věk, získaná tolerance, vyšší hmotnost. Snižuje: Genetická dispozice, ženské pohlaví, dětství a dopívání nebo stáří, nižší hmotnost, interakce s léky. Prim.Nešpor

13 Možné důsledky pití alkoholu v těhotenství (ARND)
Fetální alkoholový syndrom (abnormality v oblasti hlavy, narušený růst, postižení CNS). Tvoří pouze čtvrtinu poruch plodu vyvolaných alkoholem. Méně nápadná, mnohotvárná poškození projevující se např. menší velkostí hlavy, změnami CNS, neurologickými příznaky, poruchami chování a vnímání.

14 Prevence

15 Intoxikace alkoholem: možná systémová opatření
Cenová politika. Právní odpovědnost prodejců. Omezení počtu míst, kde se alkohol prodává. Důrazné prosazování zákonných omezení (policie). Prevence v rodině. Specializovaný trénink prodejců.

16 Zákon zakazující kupování a veřejné držení alkoholu pod 21 let vedl k tomu, že na amerických silnících zemřelo od roku 1975 o méně řidičů ve věku let. (NHTSA, 1999)

17 Prevence problémů působených alkoholem (přibližně dle účinnosti)
Snižování dostupnosti (věková omezení, vyšší cena, cena spojená s opatřováním atd.). Důrazné prosazování zákonných omezení Omezení počtu míst, kde se alkohol prodává Právní odpovědnost prodejců Omezení reklamy V rodině: pravidla, vřelost, schopnost řešit konflikty Časná intervence a dostupnost léčby Interaktivní a malé programy ve školách Prevence v médiích provázaná s dalšími postupy

18 Prevence problémů působených u dětí – co je nejúčinnější?
Snižování dostupnosti (věková omezení, vyšší cena a cena spojená s opatřováním atd.) Důrazné prosazování zákonných omezení Prevence v rodině: pravidla, vřelost, schopnost řešit konflikty

19 Metaanalýza Toblerové (1995)
120 školních programů pro žáky 5. až 12. tříd. Kritériem úspěšnosti byly údaje účastníků. Superiorita interaktivních programu (nácvik sociálních dovedností, dovedností potřebných k životu atd.) u všech typu drog. U metodologicky kvalitních studií superiorita interaktivních programu ještě výraznější. Faktory, které souvisely s úspěchem programu, zahrnovaly dovednosti odmítání drog, aktivní účast a interakci mezi vrstevníky. Rozsáhlé programy nebyly tak úspěšné, jako programy menší, i když i zde byla superiorita interaktivních programu statisticky signifikantní.

20 Efektivní prevence Program odpovídá věku.
Zahrnuje získávání sociálních a jiných dovedností. Je malý a interaktivní. Bere v úvahu místní specifika. Využívá pozitivní vrstevnické modely. Zahrnuje legální i nelegální návykové látky. Zahrnuje i snižování dostupnosti návykových rizik. Je prezentován kvalifikovaně a důvěryhodně. Je komplexní, užívá více strategií, spolupracuje rodiči. Počítá s  komplikacemi, nabízí možnosti, jak je zvládat Dětem se zvýšeným rizikem se poskytuje pomoc cíleně. Zahrnuje i relaxační techniky a zvládání stresu Zahrnuje i pomoc pro problémy s návykovými látkami Pokračuje dlouhodobě

21 Life Skills Training Program
(7 ročník: 15 hodin, 8.: 10, 9.: 8, celkem 33 hodin) 7. r.: Vnímání sebe sama a sebezdokonalování. Rozhodování. Tabák - mýty a realita. Relaxace, biofeedback. Alkohol - mýty a realita. Marihuana - mýty realita. Reklama. Zvládání úzkosti. Komunikace. Sociální dovednosti. Asertivita (zdravé sebeprosazení). 8. r.: Zneužívání návykových látek: příčiny a následky. Rozhodování. Vliv médii. Zvládání úzkosti. Komunikace. Sociální dovednosti. Asertivita. Tlak ze vrstevníků. 9. r.: Zneužívání návykových látek: příčiny a následky. Rozhodování. Vliv médii. Zvládání úzkosti. Sociální dovednosti. Asertivita. Tlak vrstevníků.

22 Life Skills Training Program II
Po 3 letech o 44 % méně uživatelů ilegálních látek, dále o 66% méně těch, kdo užívali více návykových látek. Dospívající, kteří prošli programem také méně často kouřili tabák a docházelo u nich méně často k pravidelnému, těžkému nebo problémovému pití alkoholu. Program realizovali učitelé, kteří dostali příslušné materiály a prošli jednodenním seminářem. Pozitivní efekt i tehdy, když učitelé měli jen psaný materiál a videozáznam.

23 Dovednosti pro život (tj. „Life Skills“)
Sebeovlivnění: Motivovat ke zdravému způsobu i v jiných oblastech, umět oddálit potěšení, chránit své sebevědomí, plánovat čas, vést vyvážený životní styl, zvládání duševních stavů , uvolnit a používat relaxační techniku, pečovat o zdraví. Sociální dovednosti: čelit sociálnímu tlaku, zdravé sebeprosazení, empatie a porozumění životním situacím, komunikace, vyjednávání, nacházení kompromisu , rozhodování , předvídat následky , vytvářet vztahy, mediální gramotnost, umět čelit reklamě, hospodařit s penězi, zvládnutí přechodu do nového prostředí, rodičovské dovednosti

24 Změny při stresu a relaxaci
Relaxace Svalové napětí, prokrvení svalů Tepová frekvence a krevní tlak Dechová frekvence Látková výměna Hormony nadledvin a štítné žlázy Kožní galvanická vodivost Frekvence vln na EEG Hojení, imunita, spánek, trávení

25 Lékaři a další zdravotničtí pracovníci nacvičují relaxaci

26 Přiměřené tělesné cvičení
Mírní úzkosti a deprese. Odbourávají se látky uvolněné ve stresu. Prevence i léčba desítek onemocnění. Posiluje imunitu. Po jeho skončení nastává relaxace. Kompenzuje nedostatek pohybu i jednostrannou zátěž. Prevence civilizačních chorob. Je nepostradatelné u hyperaktivních dětí.

27 Střízlivost je vzrušující!

28 Co použijí v každodenní praxi?

29 CHLAPI SOBĚ? STŘÍZLIVOST!!! CIRHÓZU? www.drnespor.eu

30 * Svépomocné příručky ke stažení * Materiály k prevenci * Relaxační nahrávky v mp3. * Odborné práce. * Zprávy médiím, zajímavosti a mnoho dalšího.


Stáhnout ppt "Prevence problémů působených alkoholem u dětí a dospívajících  Prim"

Podobné prezentace


Reklamy Google