Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence problémů působených alkoholem u dětí a dospívajících  Prim. MUdr. Karel Nešpor, CSc., listopad 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence problémů působených alkoholem u dětí a dospívajících  Prim. MUdr. Karel Nešpor, CSc., listopad 2009."— Transkript prezentace:

1 Prevence problémů působených alkoholem u dětí a dospívajících  Prim. MUdr. Karel Nešpor, CSc., listopad 2009

2 www.drnespor.eu www.youtube.com/dr.nespor * Svépomocné příručky ke stažení * Materiály k prevenci * Relaxační nahrávky v mp3. * Odborné práce. * Zprávy médiím, zajímavosti a mnoho dalšího.

3 Smrtelné otravy alkoholem Do 3 promile: Úrazy, dopravní nehody, otravy v kombinaci alkoholu s léky nebo drogami, násilné příčiny smrti, zhoršení choroby (např. hypertenze). 3 - 4 promile: Jako výše, navíc může smrt může nastat vdechnutím zvratků během bezvědomí. Riziko pronikavě roste u nezkušených. 4 promile a výše: Jako výše, navíc přestává pracovat dechové centrum v prodloužené míše) nepravidelnosti srdečního typu, zástava srdce.

4 Alkohol u dětí a dospívajících •Otravy po relativně nízkých dávkách. •Rychlejší rozvoj závislosti •Větší nebezpečí vůči jiným drogám •Násilí, trestná činnost a jiné rizikové chování včetně STD (vyšší zdanění piva vedlo k poklesu kapavky). •Poranění a dopravní nehody. Poranění a otravy jsou do 34 let hlavní příčinou úmrtí. Dospívající, kteří uvedli 2x a častěji opilost, uvedli více než 2x víc úrazů) •Poškození vyvíjejících se síti mozkových buněk.

5 Alkohol, řízení, sport a jiné rizikové činnosti 0,2–0,5 promile: Prokazatelné zhoršení. Tendence riskovat, nadměrná sebedůvěra, hůře rozezná pohybující se světla. Horší odhad vzdálenosti. 0,5–0,8: Jako výše, ale více. Pronikavě delší reakční čas, oči se obtížně přizpůsobují přechodu světla a tmy, horší vnímání barev (červená!) i soustředění. Poruchy rovnováhy (motorky!). 0,8–1,2: Jako výše, ale více. Navíc se zhoršuje vnímání okraje zorného pole (tunelové vidění), roste bezohlednost při řízení. Nad 1,2: Jako výše, ale více. Řidič představuje obrovské riziko. Často i špatná orientace. I zkušený řidič se v tomto stavu může dopustit chyb jako je sešlápnutí plynu místo brzdy. Kocovina: Riziko spánku, nevolnosti a obtíží, které odvádějí pozornost. Může nastat ztráta vědomí v důsledku hypoglykémie (pokles cukru). Zhoršení nemocí, což ovlivní i schopnost řídit (např. vysoký tlak, cukrovka, nemoci trávicího systému atd.). 

6 Rizika i jen nízkých dávek alkoholu při řízení motorového vozidla  V porovnání s vyšším dávkami je zde malé, ale prokazatelné, zhoršení schopnosti řídit (např. větší sklon riskovat).  Interakce malých dávek s léky nebo drogami (např. marihuana) mívá nečekaně velký a dramatický průběh.  U závislých vyvolávají i malá množství alkoholu bažení (craving) a nekontrolované pití.  V době řízení přen dopravní nehodou bývá hladina alkoholu většinou vyšší než při odběru.  Jedná-li se o „zbytkový alkohol“, vliv alkoholu a kocoviny se sčítají.  Dehydratace (dlouhá jízda v horku) zvyšuje účinek i malých dávek.  Snížení povolených hladin alkoholu nebo naprostý zákaz alkoholu před jízdou vedlo v řadě zemí k poklesu dopravních nehod zejména smrtelných.

7 Alkohol a úrazy hlavy  Alkohol je rizikovým faktorem úrazů hlavy (pády, dopravní nehody, násilí).  Alkohol ztěžuje diagnostiku nitrolebního krvácení.  Alkohol znesnadňuje léčbu a zhoršuje kognitivní funkce pacientů po úrazu hlavy.

8 Úmrtnost na alkohol ve světě •Neúmyslná poranění 32 % •Úmyslná poranění 13,7 % •Smrt novorozenců 0,2 % •Nádory 19,7 % •Psychiatrické a neurol. n. 6,2 % •Srdeční nemoci 14,9 % •Jiné nemoci (jater atd.) 13,4 % Rehm, J., Room, R., Monteiro, M., Gmel, G., Graham, K., Rehn, N., Sempos, C. T., Jernigan, D.: Alcohol as a Risk Factor for Global Burden of Disease. Eur Addict Res 2003 (9):157–164.

9 Závislost na alkoholu rodičů – rizika pro děti Vyšší výskyt návykových nemocí. Častější sexuální či citové zneužívání a násilí vůči dětem. Zanedbávání psychologických i hmotných potřeb dětí. Fetální alkoholový syndrom a další poruchy Častější poruch chování. Vyšší výskyt depresí a sebevražedných tendencí (1). Vyšší výskyt neurotických obtíží (2). Vyšší výskyt zdravotních obtíží a předčasné smrti (3, 4). Nižší vzdělání a horší sociální i pracovní adaptace dětí. Léčba závislých rodičů prospívá i jejich dětem (5). ______________________________________________________________________________________________________________________ 1. Int J Adolesc Med Health. 2007 Jan-Mar;19(1):67-77. 2. Psychol Addict Behav. 2006 Dec;20(4):471-7. 3. Arch Pediatr Adolesc Med. 2006 Dec;160(12):1232-8. 4. Am J Psychiatry. 2006 Dec;163(12):2170-7. 5. J Consult Clin Psychol. 2006 Feb;74(1):191-8.

10 Alkohol u dětí a dospívajících •Otravy po relativně nízkých dávkách. •Rychlejší rozvoj závislosti •Větší nebezpečí vůči jiným drogám •Násilí, trestná činnost a jiné rizikové chování včetně STD (vyšší zdanění piva vedlo k poklesu kapavky). •Poranění a dopravní nehody. Poranění a otravy jsou do 34 let hlavní příčinou úmrtí. Dospívající, kteří uvedli 2x a častěji opilost, uvedli více než 2x víc úrazů) •Poškození vyvíjejících se síti mozkových buněk. Prim. Nešpor

11 Otravy alkoholem u dětí U dětí a dospívajících nastávají otravy i po malých dávkách vzhledem k jejich menší hmotnosti a nižší toleranci. U malých dětí je vyšší riziko hypoglykémie Příklady: •Otrava alkoholem z ústní vody, kterou dítě našlo v koupelně •Otrava alkoholem u dítěte, jemuž byly otevřené rány ošetřeny obvazy s alkoholovým roztokem.

12 Co zvyšuje a snižuje odolnost k alkoholu Zvyšuje : Genetická dispozice, mužské pohlaví střední věk, získaná tolerance, vyšší hmotnost. Snižuje : Genetická dispozice, ženské pohlaví, dětství a dopívání nebo stáří, nižší hmotnost, interakce s léky. Prim.Nešpor

13 Možné důsledky pití alkoholu v těhotenství ( ARND)  Fetální alkoholový syndrom (abnormality v oblasti hlavy, narušený růst, postižení CNS). Tvoří pouze čtvrtinu poruch plodu vyvolaných alkoholem.  Méně nápadná, mnohotvárná poškození projevující se např. menší velkostí hlavy, změnami CNS, neurologickými příznaky, poruchami chování a vnímání.

14 Prevence

15 Intoxikace alkoholem: možná systémová opatření 1.Cenová politika. 2.Právní odpovědnost prodejců. 3.Omezení počtu míst, kde se alkohol prodává. 4.Důrazné prosazování zákonných omezení (policie). 5.Prevence v rodině. 6.Specializovaný trénink prodejců.

16 Zákon zakazující kupování a veřejné držení alkoholu pod 21 let vedl k tomu, že na amerických silnících zemřelo od roku 1975 o 18220 méně řidičů ve věku 18-20 let. (NHTSA, 1999)

17 Prevence problémů působených alkoholem (přibližně dle účinnosti) 1.Snižování dostupnosti (věková omezení, vyšší cena, cena spojená s opatřováním atd.). 2.Důrazné prosazování zákonných omezení 3.Omezení počtu míst, kde se alkohol prodává 4.Právní odpovědnost prodejců 5.Omezení reklamy 6.V rodině: pravidla, vřelost, schopnost řešit konflikty 7.Časná intervence a dostupnost léčby 8.Interaktivní a malé programy ve školách 9.Prevence v médiích provázaná s dalšími postupy

18 1.Snižování dostupnosti (věková omezení, vyšší cena a cena spojená s opatřováním atd.) 2.Důrazné prosazování zákonných omezení 3.Prevence v rodině: pravidla, vřelost, schopnost řešit konflikty Prevence problémů působených u dětí – co je nejúčinnější?

19 Metaanalýza Toblerové (1995) •120 školních programů pro žáky 5. až 12. tříd. •Kritériem úspěšnosti byly údaje účastníků. •Superiorita interaktivních programu (nácvik sociálních dovedností, dovedností potřebných k životu atd.) u všech typu drog. U metodologicky kvalitních studií superiorita interaktivních programu ještě výraznější. •Faktory, které souvisely s úspěchem programu, zahrnovaly dovednosti odmítání drog, aktivní účast a interakci mezi vrstevníky. •Rozsáhlé programy nebyly tak úspěšné, jako programy menší, i když i zde byla superiorita interaktivních programu statisticky signifikantní.

20 Efektivní prevence •Program odpovídá věku. •Zahrnuje získávání sociálních a jiných dovedností. •Je malý a interaktivní. •Bere v úvahu místní specifika. •Využívá pozitivní vrstevnické modely. •Zahrnuje legální i nelegální návykové látky. •Zahrnuje i snižování dostupnosti návykových rizik. •Je prezentován kvalifikovaně a důvěryhodně. •Je komplexní, užívá více strategií, spolupracuje rodiči. •Počítá s komplikacemi, nabízí možnosti, jak je zvládat •Dětem se zvýšeným rizikem se poskytuje pomoc cíleně. •Zahrnuje i relaxační techniky a zvládání stresu •Zahrnuje i pomoc pro problémy s návykovými látkami •Pokračuje dlouhodobě

21 Life Skills Training Program (7 ročník: 15 hodin, 8.: 10, 9.: 8, celkem 33 hodin) 7. r.: Vnímání sebe sama a sebezdokonalování. Rozhodování. Tabák - mýty a realita. Relaxace, biofeedback. Alkohol - mýty a realita. Marihuana - mýty realita. Reklama. Zvládání úzkosti. Komunikace. Sociální dovednosti. Asertivita (zdravé sebeprosazení).  8. r.: Zneužívání návykových látek: příčiny a následky. Rozhodování. Vliv médii. Zvládání úzkosti. Komunikace. Sociální dovednosti. Asertivita. Tlak ze vrstevníků.  9. r.: Zneužívání návykových látek: příčiny a následky. Rozhodování. Vliv médii. Zvládání úzkosti. Sociální dovednosti. Asertivita. Tlak vrstevníků.

22 Life Skills Training Program II Po 3 letech o 44 % méně uživatelů ilegálních látek, dále o 66% méně těch, kdo užívali více návykových látek. Dospívající, kteří prošli programem také méně často kouřili tabák a docházelo u nich méně často k pravidelnému, těžkému nebo problémovému pití alkoholu. Program realizovali učitelé, kteří dostali příslušné materiály a prošli jednodenním seminářem. Pozitivní efekt i tehdy, když učitelé měli jen psaný materiál a videozáznam.

23 Dovednosti pro život (tj. „Life Skills“) •Sebeovlivnění: Motivovat ke zdravému způsobu i v jiných oblastech, umět oddálit potěšení, chránit své sebevědomí, plánovat čas, vést vyvážený životní styl, zvládání duševních stavů, uvolnit a používat relaxační techniku, pečovat o zdraví. •Sociální dovednosti: čelit sociálnímu tlaku, zdravé sebeprosazení, empatie a porozumění životním situacím, komunikace, vyjednávání, nacházení kompromisu, rozhodování, předvídat následky, vytvářet vztahy, mediální gramotnost, umět čelit reklamě, hospodařit s penězi, zvládnutí přechodu do nového prostředí, rodičovské dovednosti

24 Změny při stresu a relaxaci StresRelaxace  Svalové napětí, prokrvení svalů   Tepová frekvence a krevní tlak   Dechová frekvence   Látková výměna   Hormony nadledvin a štítné žlázy   Kožní galvanická vodivost   Frekvence vln na EEG   Hojení, imunita, spánek, trávení 

25 Lékaři a další zdravotničtí pracovníci nacvičují relaxaci

26 Přiměřené tělesné cvičení •Mírní úzkosti a deprese. •Odbourávají se látky uvolněné ve stresu. •Prevence i léčba desítek onemocnění. •Posiluje imunitu. •Po jeho skončení nastává relaxace. •Kompenzuje nedostatek pohybu i jednostrannou zátěž. •Prevence civilizačních chorob. •Je nepostradatelné u hyperaktivních dětí.

27 Střízlivost je vzrušující!

28 Co použijí v každodenní praxi?

29 CHLAPI SOBĚ? CIRHÓZU? www.drnespor.eu www.youtube.com/drnespor STŘÍZLIVOST!!!

30 www.drnespor.eu www.youtube.com/dr.nespor * Svépomocné příručky ke stažení * Materiály k prevenci * Relaxační nahrávky v mp3. * Odborné práce. * Zprávy médiím, zajímavosti a mnoho dalšího.


Stáhnout ppt "Prevence problémů působených alkoholem u dětí a dospívajících  Prim. MUdr. Karel Nešpor, CSc., listopad 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google