Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."— Transkript prezentace:

1 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Proč se ji mám učit?

3  Abychom pochopili svět kolem nás.  Výsledky fyzikálního výzkumu umožňují lidem snadnější a pohodlnější život.  Fyzika nám ulehčuje práci.

4  V technice, stavebnictví a v dopravě – člověk se už nemusí tolik namáhat.  Při domácích pracích – máme více času na zábavu, pračka za nás vypere, lednička uchová potraviny, šicí stroj ušije, vysavač uklidí…

5  Při zábavě – mobil, televize, počítač, rádio…  Dříve museli nosiči zpráv běžet nebo jet na koni, dnes je zpráva předána okamžitě – telefon, internet.  Při fyzicky náročných pracích - řezání, kování, těžba… VE VŠECH OBLASTECH LIDSKÉHO ŽIVOTA OBJEVY ČI VYNÁLEZY FYZIKY LIDEM POMÁHAJÍ!

6 V ě dc ů m, kte ř í pracují a vynalézají ve fyzice, ř íkáme FYZIKOVÉ.

7 ARCHIMÉDESIssac NEWTON asi p ř. n. l. - ř ecký fyzik a matematik. Ve fyzice polo ž il základy statiky - znal zákony páky a formuloval zákon týkající se t ě les pono ř ených do kapaliny /Archiméd ů v zákon/ anglický matematik. Jako první porozum ě l gravitaci. Chápal ji jako sílu, která k sob ě p ř itahuje všechna t ě lesa. Formuloval zákony pohybu i mnohé matematické teorie. Je po n ě m pojmenována jednotka síly.

8 Blaise PASCALAlessandro VOLTA francouzský matematik, fyzik a filozof. Sestrojil první mechanický po č ítací stroj. Pascal ů v zákon - popisuje chování kapaliny v uzav ř ené nádob ě italský fyzik. Zkonstruoval první baterii.

9 Alexander Graham BELL americký technik. Vynalezl telefon, gramofon a také naslouchátko pro nedoslýchavé švédský chemik. Vynalezl dynamit a zalo ž il nadaci - tzv. Nobelovu cenu, která je ud ě lována za vynikající výsledky ve fyzice, chemii, léka ř ství a v literatu ř e, za zásluhy o sv ě tový mír a ekonomiku. Alfred NOBEL

10 Thomas Alva EDISONAlbert EINSTEIN n ě mecký fyzik a matematik americký vynálezce a podnikatel. Za své vynálezy získal více ne ž 1000 patent ů /fonograf, ž árovka/. Vypracoval teorii relativity. R získal Nobelovu cenu za fyziku.

11 Prokop DIVIŠFrantišek K Ř I Ž ÍK 1847 – zavedl v Č echách elekt ř inu, vyráb ě l a vylepšoval obloukové lampy k osv ě tlení ulic. Díky n ě mu za č aly v Praze jezdit elektrické tramvaje 1698 – v Č echách sestavil první bleskosvod.

12 Jaroslav HEYROVSKÝ č eský fyzikální chemik. Získal Nobelovu cenu /za chemii/ za objev polarografu.

13 Fyzikální jevy:  mobil,  televize,  zvonek,  telefon,  blesk,  atomová bomba,  jaderná elektrárna,  duha,  magnet,  dynamit,  mraznička… Napadá tě nějaký fyzikální jev?

14 Abychom si usnadnili a zjednodušili práci!

15 Zdroje: Snímek 1.: [cit ] Dostupné pod licencí GNU General Public Licence na Snímek 2.: [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons na Snímek 3.: [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons na [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na 051_Bottled_water_is_delivered_by_crane_to_the_port_of_Umm_Qasr.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Navy_ N-2513W- 051_Bottled_water_is_delivered_by_crane_to_the_port_of_Umm_Qasr.jpg Snímek 4.: [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons na [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons na [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons na [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons na [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons na [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons na [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons na [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons na Snímek 5.: [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons na [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons na [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons na [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons na Snímek 7: [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na Snímek 8.: [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na

16 Snímek 9.: [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na Snímek 10.: [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons na [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na Snímek 11.: [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons na [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na _Prokop_Divi%C5%A1.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Prokop_Divi%C5%A1.jpg [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na Snímek 12.: [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons na [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na Snímek 14.: [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons na [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons na [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons na [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons na [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons na [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons na [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons na Literatura: GRAIGOVÁ, A. - ROSNEY, C. USBORNE D ě tská encyklopedie v ě dy a techniky. Bratislava: Obzor, s. ISBN ŠRAJER, J. FYZIKA 7 pro sedmý ro č ník zvláštní školy. Praha: SEPTIMA, s. ISBN


Stáhnout ppt "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google