Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."— Transkript prezentace:

1 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Proč se ji mám učit?

3  Abychom pochopili svět kolem nás.  Výsledky fyzikálního výzkumu umožňují lidem snadnější a pohodlnější život.  Fyzika nám ulehčuje práci.

4  V technice, stavebnictví a v dopravě – člověk se už nemusí tolik namáhat.  Při domácích pracích – máme více času na zábavu, pračka za nás vypere, lednička uchová potraviny, šicí stroj ušije, vysavač uklidí…

5  Při zábavě – mobil, televize, počítač, rádio…  Dříve museli nosiči zpráv běžet nebo jet na koni, dnes je zpráva předána okamžitě – telefon, internet.  Při fyzicky náročných pracích - řezání, kování, těžba… VE VŠECH OBLASTECH LIDSKÉHO ŽIVOTA OBJEVY ČI VYNÁLEZY FYZIKY LIDEM POMÁHAJÍ!

6 V ě dc ů m, kte ř í pracují a vynalézají ve fyzice, ř íkáme FYZIKOVÉ.

7 ARCHIMÉDESIssac NEWTON asi 287-212 p ř. n. l. - ř ecký fyzik a matematik. Ve fyzice polo ž il základy statiky - znal zákony páky a formuloval zákon týkající se t ě les pono ř ených do kapaliny /Archiméd ů v zákon/. 1642 - 1727 - anglický matematik. Jako první porozum ě l gravitaci. Chápal ji jako sílu, která k sob ě p ř itahuje všechna t ě lesa. Formuloval zákony pohybu i mnohé matematické teorie. Je po n ě m pojmenována jednotka síly.

8 Blaise PASCALAlessandro VOLTA 1623 - 1662 - francouzský matematik, fyzik a filozof. Sestrojil první mechanický po č ítací stroj. Pascal ů v zákon - popisuje chování kapaliny v uzav ř ené nádob ě. 1745 - 1827 - italský fyzik. Zkonstruoval první baterii.

9 Alexander Graham BELL 1847 - 1922 - americký technik. Vynalezl telefon, gramofon a také naslouchátko pro nedoslýchavé. 1833 - 1940 - švédský chemik. Vynalezl dynamit a zalo ž il nadaci - tzv. Nobelovu cenu, která je ud ě lována za vynikající výsledky ve fyzice, chemii, léka ř ství a v literatu ř e, za zásluhy o sv ě tový mír a ekonomiku. Alfred NOBEL

10 Thomas Alva EDISONAlbert EINSTEIN 1879- 1955 - n ě mecký fyzik a matematik. 1847 - 1931 - americký vynálezce a podnikatel. Za své vynálezy získal více ne ž 1000 patent ů /fonograf, ž árovka/. Vypracoval teorii relativity. R. 1921 získal Nobelovu cenu za fyziku.

11 Prokop DIVIŠFrantišek K Ř I Ž ÍK 1847 – 1941 - zavedl v Č echách elekt ř inu, vyráb ě l a vylepšoval obloukové lampy k osv ě tlení ulic. Díky n ě mu za č aly v Praze jezdit elektrické tramvaje 1698 – 1765 - v Č echách sestavil první bleskosvod.

12 Jaroslav HEYROVSKÝ 1890 - 1967 - č eský fyzikální chemik. Získal Nobelovu cenu /za chemii/ za objev polarografu.

13 Fyzikální jevy:  mobil,  televize,  zvonek,  telefon,  blesk,  atomová bomba,  jaderná elektrárna,  duha,  magnet,  dynamit,  mraznička… Napadá tě nějaký fyzikální jev?

14 Abychom si usnadnili a zjednodušili práci!

15 Zdroje: Snímek 1.: [cit.2010-2-25] Dostupné pod licencí GNU General Public Licence na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ScientificLinux-Logo.gif.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ScientificLinux-Logo.gif Snímek 2.: [cit.2010-2-25] Dostupné pod licencí Creative Commons na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CollageFisica.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CollageFisica.jpg Snímek 3.: [cit.2010-2-25] Dostupné pod licencí Public domain na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EarthSTS129.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EarthSTS129.jpg [cit.2010-2-25] Dostupné pod licencí Public domain na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krehky_lom.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krehky_lom.jpg [cit.2010-2-25] Dostupné pod licencí Creative Commons na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Personal_Computer_774.JPG.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Personal_Computer_774.JPG [cit.2010-2-25] Dostupné pod licencí Public domain na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Navy_030328-N-2513W- 051_Bottled_water_is_delivered_by_crane_to_the_port_of_Umm_Qasr.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Navy_030328-N-2513W- 051_Bottled_water_is_delivered_by_crane_to_the_port_of_Umm_Qasr.jpg Snímek 4.: [cit.2009-12-16] Dostupné pod licencí Public domain na http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=2.http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=2 [cit.2009-12-16] Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.clker.com/clipart-25460.html.http://www.clker.com/clipart-25460.html [cit.2009-12-16] Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.clker.com/clipart-10553.html.http://www.clker.com/clipart-10553.html [cit.2009-12-16] Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.clker.com/clipart-2938.html.http://www.clker.com/clipart-2938.html [cit.2009-12-16] Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.clker.com/clipart-forklift-truck.html.http://www.clker.com/clipart-forklift-truck.html [cit.2009-12-16] Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.clker.com/clipart-6888.html.http://www.clker.com/clipart-6888.html [cit.2009-12-16] Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.clker.com/clipart-11103.html.http://www.clker.com/clipart-11103.html [cit.2009-12-16] Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.clker.com/clipart-13981.html.http://www.clker.com/clipart-13981.html [cit.2009-12-16] Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.clker.com/clipart-16282.html.http://www.clker.com/clipart-16282.html Snímek 5.: [cit.2009-12-16] Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.clker.com/clipart-9762.html.http://www.clker.com/clipart-9762.html [cit.2009-12-16] Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.clker.com/clipart-1910.html.http://www.clker.com/clipart-1910.html [cit.2009-12-16] Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.clker.com/clipart-cartoon-tv.html.http://www.clker.com/clipart-cartoon-tv.html [cit.2009-12-16] Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.clker.com/clipart-16499.html.http://www.clker.com/clipart-16499.html Snímek 7: [cit.2010-2-25] Dostupné pod licencí Public domain na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archimedes_%28Idealportrait%29.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archimedes_%28Idealportrait%29.jpg [cit.2010-2-25] Dostupné pod licencí Public domain na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg [cit.2010-2-25] Dostupné pod licencí Public domain na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Force.JPG.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Force.JPG Snímek 8.: [cit.2010-2-25] Dostupné pod licencí Public domain na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pascal.png.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pascal.png [cit.2010-2-25] Dostupné pod licencí Public domain na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blaise_pascal.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blaise_pascal.jpg [cit.2010-2-25] Dostupné pod licencí Public domain na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alessandro_Volta.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alessandro_Volta.jpg [cit.2010-2-25] Dostupné pod licencí Public domain na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volta_batteries.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volta_batteries.jpg

16 Snímek 9.: [cit.2010-2-25] Dostupné pod licencí Public domain na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfred_Nobel.gif.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfred_Nobel.gif [cit.2010-2-25] Dostupné pod licencí Public domain na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dynamite_clipart.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dynamite_clipart.jpg [cit.2010-2-25] Dostupné pod licencí Public domain na http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=13.http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=13 [cit.2010-2-25] Dostupné pod licencí Public domain na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NSRW_Alexander_Graham_Bell.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NSRW_Alexander_Graham_Bell.jpg Snímek 10.: [cit.2009-12-19] Dostupné pod licencí Public domain na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NSRW_Alexander_Graham_Bell.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NSRW_Alexander_Graham_Bell.jpg [cit.2009-12-19] Dostupné pod licencí Creative Commons na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Einstein.svg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Einstein.svg [cit.2009-12-19] Dostupné pod licencí Public domain na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuclear_energy_icon.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuclear_energy_icon.jpg [cit.2009-12-19] Dostupné pod licencí Public domain na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Light_bulb.png.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Light_bulb.png Snímek 11.: [cit.2010-2-25] Dostupné pod licencí Creative Commons na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prokop_Divis_rodny_domek_edit.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prokop_Divis_rodny_domek_edit.jpg [cit.2010-2-25] Dostupné pod licencí Public domain na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Prokop_Divi%C5%A1.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Prokop_Divi%C5%A1.jpg [cit.2010-2-25] Dostupné pod licencí Public domain na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krizik_Arc_lamp.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krizik_Arc_lamp.jpg [cit.2010-2-25] Dostupné pod licencí Public domain na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franti%C5%A1ek_K%C5%99i%C5%BE%C3%ADk.jpg. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franti%C5%A1ek_K%C5%99i%C5%BE%C3%ADk.jpg Snímek 12.: [cit.2010-2-25] Dostupné pod licencí Creative Commons na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heyrovsk%C3%A9ho_polarograf_2.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heyrovsk%C3%A9ho_polarograf_2.jpg [cit.2010-2-25] Dostupné pod licencí Public domain na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heyrovsky_deska.jpg.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heyrovsky_deska.jpg Snímek 14.: [cit.2010-2-11] Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.clker.com/clipart-12330.html.http://www.clker.com/clipart-12330.html [cit.2010-2-11] Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.clker.com/clipart-3651.html.http://www.clker.com/clipart-3651.html [cit.2010-2-11] Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.clker.com/clipart-10261.html.http://www.clker.com/clipart-10261.html [cit.2010-2-11] Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.clker.com/clipart-25289.html.http://www.clker.com/clipart-25289.html [cit.2010-2-11] Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.clker.com/clipart-2775.html.http://www.clker.com/clipart-2775.html [cit.2010-2-11] Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.clker.com/clipart-6889.html.http://www.clker.com/clipart-6889.html [cit.2010-2-11] Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.clker.com/clipart-6878.html.http://www.clker.com/clipart-6878.html Literatura: GRAIGOVÁ, A. - ROSNEY, C. USBORNE D ě tská encyklopedie v ě dy a techniky. Bratislava: Obzor, 1993. 27 s. ISBN 80-215-0228-2. ŠRAJER, J. FYZIKA 7 pro sedmý ro č ník zvláštní školy. Praha: SEPTIMA, 1994. 64s. ISBN 80-85801-31-0.


Stáhnout ppt "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google