Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan Popelka, Ph.D. odborný asistent katedra informatiky a geoinformatiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan Popelka, Ph.D. odborný asistent katedra informatiky a geoinformatiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem"— Transkript prezentace:

1 Ing. Jan Popelka, Ph.D. odborný asistent katedra informatiky a geoinformatiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem email: jan.popelka@ujep.cz WWW: http://most.ujep.cz/~popelka 5

2 MS Excel – 5. přednáška  Řešitel  Tisk  Export na internet  Ochrana dat

3 Řešitel Řešitel je nástroj sloužící k hledání hodnoty neznámé proměnné ve vzorci při známém výsledku výpočtu. Lze jej využít pro:  hledání řešení rovnic o jedné neznámé  hledání maxima a minima funkce  hledání lokálního maxima a minima funkce (řešení s omezujícími podmínkami)

4 Řešitel Komplexní řešitel je nutno v programu aktivovat. Tlačítko Office - Možnosti aplikace Excel - Doplňky - v rozbalovacím menu Spravovat vybrat volbu Doplňky aplikace Excel a stisknout tlačítko Přejít… V okně Doplňky zaškrtnout volbu Řešitel - tlačítko OK. Řešitel je pak v nabídce Data - Analýza - Řešitel.

5 Řešení lineární rovnice: x = 5 + 26x Rovnice musí mít neznámou na jedné straně, tj. 5 = 25x. Rovnici zadáme do Excelu. Do jedné buňky zapíšeme libovolnou hodnotu x (sem program později zapíše řešení) Do druhé buňky zapíšeme pravou stranu rovnice (podle pravidel programu) s odkazem na buňku s x. Pokud známe alespoň přibližné řešení, pak zadáme za x toto přibližné řešení. Usnadní to výpočet a zrychlí dobu potřebnou k výpočtu. Řešitel

6 Řešení lineární rovnice: 5 = 25x. Data - Analýza - Řešitel Do pole „Nastavit buňku:“ patří buňka s pravou stranou rovnice. Do pole „Měněné buňky:“ patří buňka námi zadanou libovolnou hodnotou x. Do pole „Rovno“ se zaškrtne Hodnota: a napíše číslo z levé strany rovnice - tedy 5.

7 Řešitel Řešení lineární rovnice: 5 = 25x. Data - Analýza - Řešitel Program napíše zda nalezl či nenalezl řešení. Pokud nalezl stiskneme Uchovat řešení. Výsledek je buňce s hodnotou x, tj. x = 0,2. Výpočet se provádím iteračním postupem, tedy postupným přibližováním řešení k výsledku - výsledek se může lišit o 0,000001.

8 Řešitel Řešení lineární rovnice: -5 = √x. Data - Analýza - Řešitel Program nenalezl řešení. Rovnice nemá řešení. Odmocnina nemůže být záporné číslo.

9 Za kolik let dosáhneme částky 100 000 Kč, pokud 50 000 Kč vložíme na spořící účet s úrokem 2,5%? Vzorec pro výpočet konečné uspořené částky: uspořeno = vklad·(1 + úrok) roky Do buněk zapíšeme proměnné ze vzorečku a nakonec sestavíme rovnici vzorečku (uspořeno). Do kolonky roky, která je neznámou, zadáme libovolnou hodnotu (např. 1 rok). Řešitel

10 Za kolik let dosáhneme částky 100 000 Kč, pokud 50 000 Kč vložíme na spořící účet s úrokem 2,5%? Do pole „Nastavit buňku:“ patří buňka se vzorečkem (uspořeno). Do pole „Měněné buňky:“ patří roky, tedy neznámá. Do pole „Rovno“ se zapisuje cílová částka, tedy 100 000.

11 Řešitel Za kolik let dosáhneme částky 100 000 Kč, pokud 50 000 Kč vložíme na spořící účet s úrokem 2,5%? Výsledek je 28,1 let. Konečná uspořená částka je pro tuto dobu spoření 100 000 Kč (uspořeno).

12 Řešitel Kolik je třeba vložit, abychom za 4 roky dosáhli částky 100 000 Kč, pokud vložíme na spořící účet s úrokem 2,5%? Opět využijeme vzorec pro výpočet konečné uspořené částky: uspořeno = vklad·(1 + výkonnost) roky Vstup zůstává stejný jako v předchozí úloze. Do kolonky roky je nutno zapsat hodnotu 4 podle zadání úlohy. Neznámá je nyní v kolonce vklad, vložíme libovolné číslo (např. 70 000).

13 Řešitel Do pole „Nastavit buňku:“ patří buňka se vzorečkem (uspořeno). Do pole „Měněné buňky:“ patří neznámá vklad. Do pole „Rovno:“ se zapisuje cílová částka,tedy 100 000. Kolik je třeba vložit abychom za 4 roky dosáhli částky 100 000 Kč, pokud vložíme na spořící účet s úrokem 2,5%?

14 Řešitel Kolik je třeba vložit abychom za 4 roky dosáhli částky 100 000 Kč, pokud vložíme na spořící účet s úrokem 2,5%? Výsledek je 90 595 Kč. Konečná uspořená částka za 4 roky je pro tento vklad 100 000 Kč.

15 Nalezněte minimum funkce: y = 0,65x 2 - 20,35x + 150 Nástroje - Řešitel Řešitel Zapíšeme libovolnou hodnotu neznámé x. Do druhé buňky zapíšeme rovnici funkce (podle pravidel programu) s odkazem na buňku s x.

16 Řešitel Nalezněte minimum funkce: y = 0,65x 2 - 20,35x + 150 Nástroje - Řešitel Do pole „Nastavit buňku:“ patří buňka s rovnicí funkce. Do pole „Měněné buňky:“ patří neznámá x. Do pole „Rovno:“ se zvolí Min.

17 Řešitel Nalezněte minimum funkce: y = 0,65x 2 - 20,35x + 150 Nástroje - Řešitel Řešitel nalezl pomocí iterací minimum v hodnotě x = 15,65384604. Ručním výpočtem pomocí derivace funkce bylo zjištěno minimum v hodnotě x = 15,65384615. Rozdíl je dán tím, že hledání extrémů iterativní metodou je založené na přibližování se výsledku. Hledání extrému pomocí derivace funkce je přesnější než iterační postup.

18 Řešitel Nalezněte lokální minimu funkce: y = 0,80x - 0,031x 2 + 0,00032x 3 v oboru hodnot x = Funkce má následující graf. Podle průběhu je jasné, že hledat lze jen lokální minimum. Globální minimum funkce nemá!

19 Řešitel Nalezněte lokální minimu funkce: y = 0,80x - 0,031x 2 + 0,00032x 3 v oboru hodnot x = Do pole „Rovno:“ se zvolí Min. Protože hledáme lokální minimum, je nutno zadat omezující podmínky řešení (tlačítko Přidat). V tomto případě musí být hodnota v buňce s neznámou x v rozmezí od 40 do 60 (tedy dvě podmínky).

20 Řešitel Nalezněte lokální minimu funkce: y = 0,80x - 0,031x 2 + 0,00032x 3 v oboru hodnot x = Výsledná hodnota je x = 46,76.

21 Tisk Při tisku někdy dochází k tomu, že výstup na papíře vypadá jinak než na monitoru. Často se třeba tabulka vytiskne na více stránek, což je nevhodné. Vždy se doporučuje používat náhled tisku. Lze také použít alternativní zobrazení stránky Zobrazení - Zobrazit konce stránek.

22 Tisk Vždy se doporučuje používat náhled tisku Náhled (CTRL+F2). Pokud není k dispozici, je nutno jej zaškrtnout v rozbalovacím menu v hlavní nabídce.

23 Tisk V náhledu tisku lze definovat rozvržení okrajů po stisknutí tlačítka „Okraje“. Okraje lze různě posouvat a získat tak více prostoru pro tisk. Zde omezením záhlaví.

24 Tisk Lze také použít alternativní zobrazení stránky Zobrazení - Zobrazit konce stránek. I v tomto náhledu lze manipulovat s okraji. Nelze však definovat výšku záhlaví a zápatí.

25 Tisk Je-li nutné přesně definovat vlastnosti stránky, je nutné použít v Náhledu volbu - Vzhled stránky. Definování vlastností stránek (orientace, velikost stránky, kvalita tisku) na záložce Stránka. Definování okrajů stránek na záložce Okraje.

26 Tisk Rozsáhlou tabulku se doporučuje tisknout pouze v jednom směru. Skládání tabulky jako turistickou mapu není příliš přehledné. Ve Vzhledu stránky na kartě Stránka se vybere Přizpůsobit na: 1 stránek vodorovně. Na šířku bude tabulka pouze na jeden list papíru. Lze nastavit i procento zvětšení či zmenšení Upravit na:

27 Tisk Má-li mít každá stránka záhlaví a zápatí, zadávají se také ve Vzhledu stránky na kartě Záhlaví a zápatí. Lze použít přednastavené nebo i vlastní záhlaví a zápatí. Záhlaví a zápatí jsou užitečná při tisku více stránek. Lze vkládat aktuální datum, čas, čísla stránek, celkový počet strn. přednastavená záhlaví přednastavená zápatí

28 Tisk Často je vhodné tisknout místo celého listu jen vybranou část listu (tabulka, graf). Požadovanou oblast pro tisk vybereme přímo v listu a v nabídce Tlačítko Office - Tisk zvolíme Výběr. Také zde lze zobrazit Náhled se všemi výše popsanými funkcemi.

29 Export na internet Soubor MS Excel lze publikovat na internetu. Program nabízí více možností rozsahu publikovaných dat:  exportovat celý soubor (všechny listy souboru)  exportovat pouze vybranou část sešitu Exportovaný soubor příliš neodpovídá zásadám tvorby webových prezentací. Soubor je dost veliký a pro přenos po síti nevhodný.

30 Export na internet Export do.html souboru (tedy souboru pro prezentování na internetu) se provádí v nabídce: Tlačítko Office - Uložit jako - v nabídce Typ souboru: zvolíme Webová stránka tvořená jedním souborem nebo Webová stránka.

31 Export na internet Export do.htm souboru - celý soubor Zaškrtne se volba „Celý sešit“ a zadá se název výsledného souboru.

32 Export na internet Export do.htm souboru - celý soubor Toto je výsledná stránka v internetovém prohlížeči (Mozilla). Soubor má 2 listy!

33 Export na internet Export do.htm souboru - vybraná část listu Nejdříve je nutno označit myší vybranou část listu (tabulka, graf). Zaškrtne se volba Výběr:

34 Export na internet Export do.htm souboru - vybraná část listu. Toto je výsledná stránka v internetovém prohlížeči (Mozilla).

35 Ochrana dat MS Excel poskytuje několikastupňovou ochranu dat. Data jsou chráněna heslem.  ochrana na úrovni souboru (až 15 znaků)  ochrana na úrovni sešitu (až 255 znaků)  ochrana na úrovni listu (až 255 znaků)  ochrana na úrovni buněk Rozlišují se malá a velká písmena. Nedoporučuje se používat znaky s diakritikou. Heslo nelze obejít a jeho ztráta je proto fatální - soubor již nikdo neotevře.

36 Ochrana dat Ochrana na úrovni souboru. Soubor se uzamkne jedním nebo dvěma hesly (jedno pro otevření souboru, druhé pro úpravy v souboru). Tlačítko Office - Uložit jako - volba Nástroje - Obecné možnosti. kontrola

37 Ochrana dat Ochrana na úrovni sešitu. Nelze přidávat nebo mazat listy ani měnit jejich pořadí Revize - Zamknout sešit. Má-li být sešit odemknut zvolí se: Revize - Odemknout sešit a uživatel je vyzván k zadání hesla. Jsou-li uzamknuta i Okna, pak zmizí možnosti pro změnu velikosti okna, skrytí a maximalizaci okna.

38 Ochrana dat Ochrana na úrovni listu. Nelze měnit buňky, přesouvat objekty, vkládat, mazat. Revize - Zamknout list. Má-li být list odemknut vybere se volba Revize - Odemknout list a uživatel je vyzván k zadání hesla. Nástroj obsahuje výběr činností, které budou v uzamčeném listu povolené.

39 Ochrana dat Ochrana na úrovni buněk. Pokud je zamčený list, lze definovat vybrané buňky, na které se omezení zamčeného listu nebudou vztahovat tj. nebudou zamčené. Tyto buňky se označí a v nabídce Formát - Buňky se vybere záložka Zámek. Zde se odškrtne Uzamčeno.


Stáhnout ppt "Ing. Jan Popelka, Ph.D. odborný asistent katedra informatiky a geoinformatiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem"

Podobné prezentace


Reklamy Google