Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2 Obsah prezentace 1)Stav realizace ROP Jihovýchod 2)Investice v regionu z ostatních OP 3)Dopady projektů ROP JV v regionu 4)Administrace projektů + kontrola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2 Obsah prezentace 1)Stav realizace ROP Jihovýchod 2)Investice v regionu z ostatních OP 3)Dopady projektů ROP JV v regionu 4)Administrace projektů + kontrola."— Transkript prezentace:

1

2 2 Obsah prezentace 1)Stav realizace ROP Jihovýchod 2)Investice v regionu z ostatních OP 3)Dopady projektů ROP JV v regionu 4)Administrace projektů + kontrola 5)Synergické efekty 6)Příprava na budoucnost

3 3

4 4 Statistika projektů Do konce roku 2009 schváleno 418 projektů za 10,2 mld. Kč, na projekty proplaceno 3 mld. Kč, ukončeno 176 projektů za 2,9 mld. Kč

5 5 Schválené projekty

6 6

7 7 Do konce roku 2010 schváleno 533 projektů za 13,4 mld. Kč, proplaceno 8,3 mld. Kč, ukončeno 355 projektů za 7,3 mld. Kč Počet proplacených projektů

8 8

9 9 Do konce srpna roku 2011 schváleno 580 projektů za 14,9 mld. Kč, proplaceno 9,4 mld. Kč, do konce roku by mělo být ukončeno 469 projektů za 10,6 mld. Kč Počet certifikovaných projektů

10 10 Porovnání certifikace

11 11 Finance z jednotlivých OP do krajů NUTS 2 Jihovýchod 1/2

12 12 Finance z jednotlivých OP do krajů NUTS 2 Jihovýchod 2/2

13 13 Finance z jednotlivých OP do krajů – porovnání struktury 1/2

14 14 Finance z jednotlivých OP do krajů – porovnání struktury 2/2

15 15 Čím projekty ROP JV přispěly k rozvoji regionu 1/4 •Po silnicích, obchvatech, křižovatkách a mostech, projede denně 340 tis. vozidel. (D1 u Prahy má denní průjezd 90 tis. vozidel). •V nových přestupních terminálech denně přestupuje 66 tis. lidí. •Po 87 kilometrech cyklostezek projíždí denně až 12 tis. cyklistů a in-line bruslařů. •Nové nízkopodlažní ekobusy svezou každý den 50 tis. cestujících. •Nové nízkopodlažní tramvaje ujedou každý rok 65 mil. místokilometrů

16 16 Čím projekty ROP JV přispěly k rozvoji regionu 2/4 •Obnovené památky navštíví 2 mil. návštěvníků ročně (nejnavštěvovanější památka v ČR - Katedrála Sv. Víta, má roční návštěvnost 1 milion) •Ostatní objekty turistické infrastruktury (hotely, penziony, TIC, rozhledny, naučné stezky, atd…), jejichž výstavbu či rekonstrukci jsme podpořili, navštíví každý rok 4,5 milionu lidí

17 17 Čím projekty ROP JV přispěly k rozvoji regionu 3/4 •Objekty pro kulturní a volnočasové využití (kulturní domy, divadla, ZOO, sportoviště, dětská hřiště, parky,…) vykazují každý rok více než 5 milionů návštěv •Nové školy a školky navštěvuje 31,5 tis. školáků a předškoláků •V nemocnicích a zdravotnických zařízeních jsme podpořili projekty na zlepšení přístrojového vybavení a léčebného prostředí, které každý rok pomáhají 150 tis. hospitalizovaných a 500 tis. ambulantně léčených pacientů

18 18 Čím projekty ROP JV přispěly k rozvoji regionu 4/4 •Bylo zřízeno či rekonstruováno 420 lůžek v objektech sociálních služeb a 200 míst v denních stacionářích •Bylo vytvořeno 275 pracovních míst, celkový závazek schválených projektů je přes 600 nových pracovních míst

19 19 Peníze se k vám dostanou rychleji 1/2

20 20 Peníze se k vám dostanou rychleji 2/2 •Průměr administrace ŽOP na ROP JV je 38 dní. •Průměrná doba od podání ŽOP po peníze na účtu je 58 dní. •Průměrně v administraci cca 40 ŽOP.

21 21 Máme silný a stabilní tým •Od roku 2008 prakticky na plné kapacitě •Minimální fluktuace •VŠ vzdělání má 84 % zaměstnanců

22 22 Nejkontrolovanější peníze? •180 dnů z 365 byla na ROP JV externí kontrola (2010) •Evropský účetní dvůr •Audit DG Regio EK •Nejvyšší kontrolní úřad, Územní odbor XIII. Brno •Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor rozpočtu •Městská správa sociálního zabezpečení •Všeobecná zdravotní pojišťovna •Deloitte (outsourcing auditního orgánu) •Ministerstvo financí, odbor kontroly •Ministerstvo financí, Platební a certifikační orgán •Oba kraje NUTS 2 Jihovýchod, odbory Regionálního rozvoje •Zjištěná pochybení jsou minimální

23 23 Celek je víc, než součet jeho částí – integrovaná řešení v cestovním ruchu 1/2 Podporujeme synergické vazby a integrovaná řešení v cestovním ruchu: koncentrace intervencí v CR podle analýzy turistických oblastí

24 24 Celek je víc, než součet jeho částí – integrovaná řešení v cestovním ruchu 2/2 Synergie s ostatními prioritními osami - cyklostezky, letiště, propagace cestovního ruchu, obnova veřejných prostranství

25 25 Integrovaná řešení ve městech •IPRM – zpočátku kritizovaný nástroj se stal nakonec projektovým plánem, který se daří naplňovat •Dobrý příklad synergie – revitalizace historického jádra města Brna spolu s projekty brněnského podzemí, nebo revitalizace parků Jihlava a jejich propagace v CR (Gustav Mahler)

26 26 Integrovaná řešení – budoucnost 1/2 Pro budoucnost chceme integrovaná řešení, která budou šitá na míru daným územím a potřebám

27 27 Integrovaná řešení – budoucnost 2/2

28 28 Základní teze budoucí kohezní politiky 1/2 •Místně orientovaný, tzv. „Place – based“ přístup – řešení šitá na míru danému regionu. •Integrovaná řešení - provázané, chytré, synergické projekty. •Měřitelnost pokroku – Co je cílem projektu a jak to změřit. •Efektivita vynaložených investic – eCBA, skutečné dopady – souvisí s měřitelností. •Využití nástrojů finančního inženýrství – od dotací k revolvingu a úvěrům obecně. •Příprava na období bez dotací.

29 29 Základní teze budoucí kohezní politiky 2/2

30 30 Příprava regionu na budoucí programové období •Národní úroveň - Řídící výbor regionů – společná příprava metodiky pro tvorbu strategie ČR •Regionální úroveň - Pracovní skupina Strategie Jihovýchod – experti z veřejných institucí regionu •Prioritizace a využití expertů na klíčová témata (vzdělávání, zdravotní a sociální péče, dopravní infrastruktura, vodní hospodářství, inovace, atd.), která jsou v souladu s koncepcemi kraje, měst a obcí a zároveň naplňují podmínky kohezní politiky a národní priority

31 31 Budoucí programy by měly být lepší 1/2 Možné kroky ke zlepšení: •Kvalitní regionální strategie šitá na míru danému území (lépe specifikované priority). •Společné metodiky pro všechny operační programy, včasná společná pravidla pro všechny programy (veřejné zakázky mimo dosah zákona, monitoring a výkaznictví, způsobilé výdaje obecně) •Jedna elektronická žádost/systém pro všechny projekty, jednoduchá správa komfortní pro žadatele, příjemce i administraci •Dvoukolový systém výběru projektů - první kolo takřka beznákladové pro žadatele, zaměření na přínosy projektu

32 32 Budoucí programy by měly být lepší 2/2 •Zjednodušení systému kontrol dotací ze strukturálních fondů (v současné době regionální radu a její příjemce kontroluje minimálně 10 institucí). •Zahrnout soukromé zdroje do národního spolufinancování (dnes pouze veřejné zdroje) •Certifikace jednotlivých zpracovatelů projektových žádostí (proškolení a následná certifikace). •Zavedení paušálů a limitů na některé výdaje.

33 33 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "2 Obsah prezentace 1)Stav realizace ROP Jihovýchod 2)Investice v regionu z ostatních OP 3)Dopady projektů ROP JV v regionu 4)Administrace projektů + kontrola."

Podobné prezentace


Reklamy Google