Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Software TaxSign Elektronické podpisy Určeno: každému, kdo má zájem o efektivní doručování písemností na elektronické podatelny státní správy, disponuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Software TaxSign Elektronické podpisy Určeno: každému, kdo má zájem o efektivní doručování písemností na elektronické podatelny státní správy, disponuje."— Transkript prezentace:

1 software TaxSign Elektronické podpisy Určeno: každému, kdo má zájem o efektivní doručování písemností na elektronické podatelny státní správy, disponuje zaručeným elektronickým podpisem a je zaregistrován na portále veřejné správy alespoň k jedné ze služeb České správy sociálního zabezpečení nebo Ministerstva financí. Funkčnost: Načtení, správa a archivace písemnosti v předepsaném formátu, vygenerované specializovanými účetními či daňovými systémy či programy (např. TaxOffice_1, ASŘ-ZPOK). Jedná se o daňová přiznání, přehledy OSVČ, evidenční listy zaměstnanců, přihlášky, odhlášky nemocenského pojištění, aj. Příprava písemnosti, spočívá ve vytvoření předepsané obálky, vložení elektronického podpisu, zašifrování písemnosti. Odeslání písemností na portál veřejné správy a následná komunikace s portálem, zejména za účelem zjištění stavu podání. Doplňková funkčnost: Podepsání dokumentů PDF elektronickým podpisem, a to i dávkové. Instalace aktuálních šifrovacích certifikátů státní správy.portále veřejné správypísemnosti v předepsaném formátu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Produkt obsahuje i software, který vyvinul OpenSSL Project k využití v OpenSS Toolkit. (http://www.openssl.org/)http://www.openssl.org/)

2 Instalace Program je ke stažení na adrese: http://www.taxsign.cz/download/TaxSign_1.03.01.exe.http://www.taxsign.cz/download/TaxSign_1.03.01.exe Instalaci zabezpečuje přehledný programový průvodce. Pro bezproblémový chod softwaru TaxSign je nutný libovolný počítač s operačním systémem Microsoft Windows XP-SP3 jakékoli edice a vyšší a stálé připojení k internetu. Instalace je koncipována tak, aby ji zvládl koncový uživatel, tedy počítačový laik i bez odborných či hlubších technických znalostí. Podmínkou úspěšné instalace je, aby uživatel přihlášený v operačním systému měl k dispozici práva administrátora. Program lze provozovat i v lokální síti, instalaci na souborový server musí provést kompetentní osoba. Instalační sada standardně obsahuje programy, vzorová data, volně dostupné externí programové moduly pro šifrování a podepisování, aktuální veřejné šifrovací certifikáty institucí státní správy pod GOV, knihovnu nápovědy. Struktura aplikace po úspěšné instalaci na požadovanou adresu: TAXSIGNvolitelná složka do které byla instalace provedena DATAsložka pro ukládání písemností INIsložka pro ukládání uživatelského zobrazení seznamu písemností CERTsložka pro aktuálně platné kořenové certifikáty státní správy PDFvolitelná složka pro PDF dokumenty, určené k podepsání souboryprogramové komponenty (exe, dll, vbs, ico, log, chm, rtf) TaxSign.datsoubor uložených uživatelských parametrů. TaxSign.xmlsoubor uložených písemností. Aby software TaxSign po úspěšné instalaci splnil očekávání uživatele, musí být v operačním systému zaregistrovaný podpisový certifikát uživatele vydaný kvalifikovanou certifikační autoritou Čr a uživatel musí být zaregistrovaný na portálu veřejné správy. Dále je potřeba po prvním spuštění programu vložit aktivační kód (licenci) a pečlivě vyplnit všechny hodnoty pro nastavení programu.nastavení programu

3 Podmínky pro užívání koncového uživatele Software TAXSIGN je majetkem společnosti U2Brno s.r.o., která vlastní i veškerá distribuční práva. Software je průběžně výrobcem aktualizován v důsledku legislativních a jiných změn. Zájemce kupuje od autorizovaného obchodního zástupce individuální nepřenositelnou licenci, v souladu s licenční smlouvou koncového uživatele. Licence je současně aktivačním klíčem, který je nutné do programu po instalaci vložit: na obrázku je bezplatná zkušební licence: 9999999999 (deset devítek) Komerční licence dále opravňuje koncového uživatele čerpat podporu po dobu sjednanou v licenční smlouvě, u standardní smlouvy se jedná o 4 celé kalendářní kvartály ode dne vystavení licence, s tím, že licence je vystavena až po úplné úhradě vyúčtování prodejcem.podporu Po uplynutí doby nároku na podporu (i na vydané aktualizace) sjednanou v licenční smlouvě, je nutné v případě zájmu o další aktualizační balíčky zakoupit u autorizovaného obchodního zástupce aktualizovanou licenci.licenční smlouvě

4 Koncepce softwaru Programová nabídka je uspořádána do panelu odkazů Nastavení – Písemnost – PVS – Doplňky – Nápověda, umístěném v horní části hlavního panelu.NastaveníPísemnostPVSDoplňkyNápověda  programová nabídka  seznam písemností  přílohy vložené do vybrané písemnosti  historie akcí s vybranou písemností  informační řádek Programová nabídka: Nastavení: Licence / Parametry / Konec programu Písemnost: Nová / Import / Náhled / Přejmenovat / Odstranit PVS: Vytvoření obálky / Export písemnosti na PVS / Stav podání / Dokončení cyklu podání písemnosti Doplňky: Vložení elektronického podpisu do PDF (i dávkově) / Instalace veřejných certifikátů Nápověda: O programu / Aktualizace programu z www / Uživatelský manuál

5 Nastavení parametrů Před provozováním programu je nejprve nutné vyplnit programové parametry, tematicky rozdělené do sekcí: PVS adresy (url) pro podání a odesílání programových dotazů jsou vyplněny výrobcem programu. osobní certifikát (zaručený elektronický podpis) – povinné údaje přihlašovací údaje na PVS – povinné údaje parametry pro odesílání písemností, proxy server MFČR – povinné údaje Šifrovací certifikát - adresa k certifikátu v OS, musí se jednat o aktuálně platný certifikát. Známé údaje – po zaregistrování na PVS přidělené k příslušné službě. ČSSZ – povinné údaje Šifrovací certifikát - adresa k certifikátu v OS, musí se jednat o aktuálně platný certifikát. Známé údaje – po zaregistrování na PVS přidělené k příslušným službám. Nastavení importů adresa k písemnostem generovaných externími programy, která se nabízí při importování písemností. Podpis PDF parametry pro dávkové podepsání libovolných souborů PDF. Parametry se aktivují přes odkaz hlavního menu Nastavení->Parametry. Povinné údaje je nutné vyplnit velice pečlivě, v případě uvedení nesprávných hodnot nebudou procesy funkční.

6 Provozování softwaru - Písemnost Programová nabídka Písemnost sdružuje odkazy na funkce, umožňující uživateli rozšiřovat a upravovat svou databázi písemností. Nová Oznámení kvalifikovaného certifikátu na ČSSZ Program vytvoří předepsanou datovou větu, uloží ji složky do DATA a zobrazí v seznamu dostupných písemností. Import Importovat je možné písemnosti přesně ve formátu předepsaném příslušným úřadem, jinak mohou nastat s podáním na portál PVS neidentifikovatelné problémy. Program TaxSign nabízí vedle standardního importu písemností XML i importy nestandardní, z externích programů, registrovaných v parametrech na záložce Nastavení importů. Standardní formát (XML) Podporovaný formát pro import je XML ASŘ-ZPOK (DAT) Podporovaný formát pro import je DAT, lze importovat kteroukoli ze seznamu písemnostíseznamu písemností Importu písemnosti předchází vždy dialog pro výběr písemnosti. Vybranou písemnost pak program zařadí do datového souboru, složky DATA a zobrazí v seznamu dostupných písemností. V případě, že importovaná písemnost v seznamu již existuje, program automaticky zařadí písemnost jako novou kopii. Import písemnosti nelze provést dávkově pro více písemností najednou. Náhled, Přejmenovat, Odstranit Další běžné funkce s písemností zobrazenou v seznamu.

7 Provozování softwaru - Komunikace s portálem veřejné správy Programová nabídka PVS sdružuje odkazy na funkce, umožňující uživateli připravit písemnost pro portál PVS, odeslat ji a sledovat stav podání. Vytvoření obálky Odkaz aktivuje proces, který vybrané písemnosti vytvoří předepsanou obálku, vloží do ní elektronický podpis a pak písemnost příslušně zašifruje. Odkaz není aktivní, pokud již byl písemnosti portálem PVS přidělen identifikátor. Export písemnosti na PVS Odkaz odešle vybranou písemnost na portál PVS. Po odeslání musí PVS písemnost zpracovat (přijmout) a obratem přidělit identifikátor, který si software TaxSign na PVS vyzvedne v rámci dokončení procesu odeslání písemnosti. Identifikátor se zapisuje k písemnosti ve sloupci Identifikátor PVS. Pokud identifikátor na PVS přidělen není, může to znamenat, že je PVS přetížen, nebo jsou chybně nastaveny některé parametry pro komunikaci s PVS, viz přihlašovací a známé údaje v Nastavení parametrů v kapitole Provozování programu.Odkaz není aktivní, pokud písemnosti nebyla dosud vytvořena obálka, anebo v případě, že písemnosti již byl portálem PVS přidělen identifikátor. Stav podání Odkaz zašle pro vybranou písemnost dotaz na PVS a zobrazí informace k písemnosti o stavu podání na portále PVS. Informace o stavu podání jsou zobrazeny u písemnosti ve sloupci Dotaz na PVS. Dokončení cyklu podání písemnosti Odkaz odstraní na portále PVS všechny související zprávy svázané s úspěšným podáním písemnosti. Jde o „úklid“ doporučený pro rychlejší komunikaci s PVS. Portál PVS tento úklid provádí automaticky po 60 dnech po přijetí písemnosti.

8 Provozování softwaru - Doplňky Programová nabídka Doplňky sdružuje odkazy na doplňkové funkce Vložení elektronického podpisu do PDF (i dávkově) Odkaz aktivuje proces, který připojí v jedné akci elektronický podpis ke všem PDF dokumentům, nalezeným na zdrojové adrese a podepsané PDF dokumenty pak uloží na výstupní adrese. Pro správnou funkčnost je potřeba zadat požadované parametry, viz Nastavení->Parametry->Podpis PDF. Dále je potřeba mít nainstalovaný NET FrameWork 1.1 a PDFCreator 1.0.2.NET FrameWork 1.1 PDFCreator 1.0.2 Instalace veřejných certifikátů Program zahrnuje pouze aktuální certifikáty pro podporované písemnosti, tedy pro MFČR (vydavatelem je První certifikační autorita, a.s.) a ČSSZ (vydavatelem je Česká pošta, s.p.). Vystavitel (CN)Certifikát (název.cer)Platnost od – Platnost do PostSignum Root QCA 2 postsignum_qca2_root19.01.2010 – 19.01.2025 PostSignum Root QCA 2 postsignum_qca2_sub19.01.2010 – 19.01.2020 PostSignum Public CA 2DIS.CSSZ.201006.04.2010 – 06.04.2011 I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009root_qica_25601.09.2009 – 01.09.2019 I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009 DIS.MF.200930.07.2010 – 30.07.2011 V případě, že dojde k aktualizaci certifikátů, nejčastěji DIS, je potřeba aktualizovat i adresu k certifikátu v parametrech programu, viz Nastavení->Parametry->MFČR a viz Nastavení->Parametry->ČSSZ

9 Provozování softwaru - Nápověda Programová nabídka Nápověda sdružuje odkazy na funkce, umožňující uživateli získat přehled o stavu softwaru a seznámit se podrobně s jeho používáním. O programu Informace o aktuálně užívané verzi, datu vydání, licenci, umístění, autorech, autorských právech. Aktualizace programu z www Podrobný přehled o všech vydaných i dostupných aktualizacích, včetně možnosti stažení instalačních paketů, včetně detailního výpisu změn. Uživatelský manuál Podrobná příručka s návodem na používání softwaru.

10 Podpora softwaru TaxSign Zahrnuje činnosti a služby spojené s údržbou a vývojem programu: ●sledování legislativy, problematiky a vyhodnocování a analýza vyplývajících změn, ●úpravy v softwaru, vyplývající z legislativních změn, ●další vývoj softwaru, vyplývající i z požadavků a připomínek uživatelů, ●údržba a aktualizace technologií nutných pro zabezpečení všech souvisejících činností a služeb, Přímá podpora uživatelům pak obsahuje tyto související služby: ●hot-line k funkčnosti softwaru telefonický a elektronický, ●avizování (elektronickou formou) změn v programové oblasti, současně s vydáním nové verze, ●zajištění instalačního modulu pro aktualizace softwaru. Podporu mohou čerpat pouze uživatelé, kteří na ni mají nárok.nárok

11 Seznam instalovaných komponent Seznam obsahuje instalované komponenty, neobsahuje soubory které vzniknou až při užívání softwaru. KomponentaAutorVerzePopis libeay32.dllYoung, Hudson 0.9.8.11OpenSSL ssleay32.dllYoung, Hudson 0.9.8.11OpenSSL vsinit.dllZone labs Inc4.5.538.0OpenSSL podpis.vbsKarvaš1.0.0.0skript (visual basic) pro podepisování PDF dokumentů cscript.exeMicrosoft Corporation5.7.0.18066program, zajišťující spouštění skriptů (visual basic) unins000.exeRussel51.46.0.0od-instalační program – zabezpečuje odstranění včetně úklidu systémového registru unins000.datRussel 51.46.0.0parametry k od-instalačnímu programu TaxSign.exeKarvaš1.3.1.0 výkonný program TaxSign.icoVáňa1.3.1.0 grafika k programu TaxSign.chmŠťastný Daniel, Mrskoš1.3.1.0 nápověda k softwaru TaxSign.rtfŠťastný Daniel1.3.1.0 licenční smlouva s koncovým uživatelem

12 Seznam písemností pro portál VPS Seznam obsahuje písemnosti generované softwarem, který garantuje 100% korektnost písemnosti po formální stránce, ale současně zabezpečují i vysokou úroveň kontrol po obsahové stránce. PísemnostAplikační kódGenerovánoUrčeno pro podatelnu Oznámení kvalifikovaného certifikátuUSRCERTTaxSignČSSZ Evidenční listyRELDP ASŘ-ZPOKČSSZ Oznámení o nástupu/skončení zaměstnáníONZ ASŘ-ZPOKČSSZ Potvrzení o studiuPOSTPASŘ-ZPOKČSSZ Přehled OSVČ*OSVC_PRE TaxOffice_1ČSSZ Daň z příjmů fyzických osob, 2008DPFDP3 (EPO1) TaxOffice_1MFČR Daň z příjmů fyzických osob, 2009DPFDP4 (EPO2) TaxOffice_1MFČR Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků včetně všech příloh, 2008DPZVD4 (EPO1)TaxOffice_1MFČR Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků včetně všech příloh, 2009DPZVD5 (EPO2)TaxOffice_1MFČR Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, 2009DPSVD1 (EPO2)TaxOffice_1MFČR Daň z příjmů právnických osob pro zd.obd. započatá v r. 2008DPPDP5 (EPO1)TaxOffice_1MFČR Daň z příjmů právnických osob pro zd.obd. započatá v r. 2009DPPDP6 (EPO2)TaxOffice_1MFČR Přiznání k dani silniční, od roku 2008DSLDP1 (EPO1)TaxOffice_1MFČR Přiznání k dani silniční, od roku 2009DSLDP2 (EPO2)TaxOffice_1MFČR Přiznání k dani z nemovitostí, od roku 2009DNEDP3 (EPO1)TaxOffice_1MFČR Souhrnné hlášení VIESDPHSHV (EPO1)TaxOffice_1MFČR Přiznání k DPH platné od 1.5.2004 do 31.12.2008DPHDP1 (EPO1)TaxOffice_1MFČR Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2009 DPHDP2 (EPO2)TaxOffice_1MFČR Pomocí softwaru TaxSign lze samozřejmě podat písemnost generovanou libovolným softwarem, zde ale není zaručena korektnost souboru XML, za tu vždy odpovídá správce softwaru, který písemnost vygeneroval. Kompletní seznam písemností, jejichž přijetí podporuje portál PVS.seznam písemností


Stáhnout ppt "Software TaxSign Elektronické podpisy Určeno: každému, kdo má zájem o efektivní doručování písemností na elektronické podatelny státní správy, disponuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google