Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TaxSign Elektronické podpisy software

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TaxSign Elektronické podpisy software"— Transkript prezentace:

1 TaxSign Elektronické podpisy software
Určeno: každému, kdo má zájem o efektivní doručování písemností na elektronické podatelny státní správy, disponuje zaručeným elektronickým podpisem a je zaregistrován na portále veřejné správy alespoň k jedné ze služeb České správy sociálního zabezpečení nebo Ministerstva financí. Funkčnost: Načtení, správa a archivace písemnosti v předepsaném formátu, vygenerované specializovanými účetními či daňovými systémy či programy (např. TaxOffice_1, ASŘ-ZPOK). Jedná se o daňová přiznání, přehledy OSVČ, evidenční listy zaměstnanců, přihlášky, odhlášky nemocenského pojištění, aj. Příprava písemnosti, spočívá ve vytvoření předepsané obálky, vložení elektronického podpisu, zašifrování písemnosti. Odeslání písemností na portál veřejné správy a následná komunikace s portálem, zejména za účelem zjištění stavu podání. Doplňková funkčnost: Podepsání dokumentů PDF elektronickým podpisem, a to i dávkové. Instalace aktuálních šifrovacích certifikátů státní správy. Produkt obsahuje i software, který vyvinul OpenSSL Project k využití v OpenSS Toolkit. (

2 Instalace Program je ke stažení na adrese: Instalaci zabezpečuje přehledný programový průvodce. Pro bezproblémový chod softwaru TaxSign je nutný libovolný počítač s operačním systémem Microsoft Windows XP-SP3 jakékoli edice a vyšší a stálé připojení k internetu. Instalace je koncipována tak, aby ji zvládl koncový uživatel, tedy počítačový laik i bez odborných či hlubších technických znalostí. Podmínkou úspěšné instalace je, aby uživatel přihlášený v operačním systému měl k dispozici práva administrátora. Program lze provozovat i v lokální síti, instalaci na souborový server musí provést kompetentní osoba. Instalační sada standardně obsahuje programy, vzorová data, volně dostupné externí programové moduly pro šifrování a podepisování, aktuální veřejné šifrovací certifikáty institucí státní správy pod GOV, knihovnu nápovědy. Struktura aplikace po úspěšné instalaci na požadovanou adresu: TAXSIGN volitelná složka do které byla instalace provedena DATA složka pro ukládání písemností INI složka pro ukládání uživatelského zobrazení seznamu písemností CERT složka pro aktuálně platné kořenové certifikáty státní správy PDF volitelná složka pro PDF dokumenty, určené k podepsání soubory programové komponenty (exe, dll , vbs, ico, log, chm, rtf) TaxSign.dat soubor uložených uživatelských parametrů. TaxSign.xml soubor uložených písemností. Aby software TaxSign po úspěšné instalaci splnil očekávání uživatele, musí být v operačním systému zaregistrovaný podpisový certifikát uživatele vydaný kvalifikovanou certifikační autoritou Čr a uživatel musí být zaregistrovaný na portálu veřejné správy. Dále je potřeba po prvním spuštění programu vložit aktivační kód (licenci) a pečlivě vyplnit všechny hodnoty pro nastavení programu.

3 na obrázku je bezplatná zkušební licence: 9999999999 (deset devítek)
Podmínky pro užívání koncového uživatele Software TAXSIGN je majetkem společnosti U2Brno s.r.o., která vlastní i veškerá distribuční práva. Software je průběžně výrobcem aktualizován v důsledku legislativních a jiných změn. Zájemce kupuje od autorizovaného obchodního zástupce individuální nepřenositelnou licenci, v souladu s licenční smlouvou koncového uživatele. Licence je současně aktivačním klíčem, který je nutné do programu po instalaci vložit: na obrázku je bezplatná zkušební licence: (deset devítek) Komerční licence dále opravňuje koncového uživatele čerpat podporu po dobu sjednanou v licenční smlouvě, u standardní smlouvy se jedná o 4 celé kalendářní kvartály ode dne vystavení licence, s tím, že licence je vystavena až po úplné úhradě vyúčtování prodejcem. Po uplynutí doby nároku na podporu (i na vydané aktualizace) sjednanou v licenční smlouvě, je nutné v případě zájmu o další aktualizační balíčky zakoupit u autorizovaného obchodního zástupce aktualizovanou licenci.

4 Koncepce softwaru Programová nabídka je uspořádána do panelu odkazů Nastavení – Písemnost – PVS – Doplňky – Nápověda, umístěném v horní části hlavního panelu.  programová nabídka  seznam písemností  přílohy vložené do vybrané písemnosti  historie akcí s vybranou písemností  informační řádek Programová nabídka: Nastavení: Licence / Parametry / Konec programu Písemnost: Nová / Import / Náhled / Přejmenovat / Odstranit PVS: Vytvoření obálky / Export písemnosti na PVS / Stav podání / Dokončení cyklu podání písemnosti Doplňky: Vložení elektronického podpisu do PDF (i dávkově) / Instalace veřejných certifikátů Nápověda: O programu / Aktualizace programu z www / Uživatelský manuál

5 Nastavení parametrů Před provozováním programu je nejprve nutné vyplnit programové parametry, tematicky rozdělené do sekcí: PVS adresy (url) pro podání a odesílání programových dotazů jsou vyplněny výrobcem programu. osobní certifikát (zaručený elektronický podpis) – povinné údaje přihlašovací údaje na PVS – povinné údaje parametry pro odesílání písemností, proxy server MFČR – povinné údaje Šifrovací certifikát - adresa k certifikátu v OS, musí se jednat o aktuálně platný certifikát. Známé údaje – po zaregistrování na PVS přidělené k příslušné službě. ČSSZ – povinné údaje Známé údaje – po zaregistrování na PVS přidělené k příslušným službám. Nastavení importů adresa k písemnostem generovaných externími programy, která se nabízí při importování písemností. Podpis PDF parametry pro dávkové podepsání libovolných souborů PDF. Parametry se aktivují přes odkaz hlavního menu Nastavení->Parametry. Povinné údaje je nutné vyplnit velice pečlivě, v případě uvedení nesprávných hodnot nebudou procesy funkční.

6 Standardní formát (XML)
Provozování softwaru - Písemnost Programová nabídka Písemnost sdružuje odkazy na funkce, umožňující uživateli rozšiřovat a upravovat svou databázi písemností. Nová Oznámení kvalifikovaného certifikátu na ČSSZ Program vytvoří předepsanou datovou větu, uloží ji složky do DATA a zobrazí v seznamu dostupných písemností. Import Importovat je možné písemnosti přesně ve formátu předepsaném příslušným úřadem, jinak mohou nastat s podáním na portál PVS neidentifikovatelné problémy. Program TaxSign nabízí vedle standardního importu písemností XML i importy nestandardní, z externích programů, registrovaných v parametrech na záložce Nastavení importů. Standardní formát (XML) Podporovaný formát pro import je XML ASŘ-ZPOK (DAT) Podporovaný formát pro import je DAT, lze importovat kteroukoli ze seznamu písemností Importu písemnosti předchází vždy dialog pro výběr písemnosti. Vybranou písemnost pak program zařadí do datového souboru, složky DATA a zobrazí v seznamu dostupných písemností. V případě, že importovaná písemnost v seznamu již existuje, program automaticky zařadí písemnost jako novou kopii. Import písemnosti nelze provést dávkově pro více písemností najednou. Náhled, Přejmenovat, Odstranit Další běžné funkce s písemností zobrazenou v seznamu.

7 Provozování softwaru - Komunikace s portálem veřejné správy
Programová nabídka PVS sdružuje odkazy na funkce, umožňující uživateli připravit písemnost pro portál PVS, odeslat ji a sledovat stav podání. Vytvoření obálky Odkaz aktivuje proces, který vybrané písemnosti vytvoří předepsanou obálku, vloží do ní elektronický podpis a pak písemnost příslušně zašifruje. Odkaz není aktivní, pokud již byl písemnosti portálem PVS přidělen identifikátor. Export písemnosti na PVS Odkaz odešle vybranou písemnost na portál PVS. Po odeslání musí PVS písemnost zpracovat (přijmout) a obratem přidělit identifikátor, který si software TaxSign na PVS vyzvedne v rámci dokončení procesu odeslání písemnosti. Identifikátor se zapisuje k písemnosti ve sloupci Identifikátor PVS. Pokud identifikátor na PVS přidělen není, může to znamenat, že je PVS přetížen, nebo jsou chybně nastaveny některé parametry pro komunikaci s PVS, viz přihlašovací a známé údaje v Nastavení parametrů v kapitole Provozování programu.Odkaz není aktivní, pokud písemnosti nebyla dosud vytvořena obálka, anebo v případě, že písemnosti již byl portálem PVS přidělen identifikátor. Stav podání Odkaz zašle pro vybranou písemnost dotaz na PVS a zobrazí informace k písemnosti o stavu podání na portále PVS. Informace o stavu podání jsou zobrazeny u písemnosti ve sloupci Dotaz na PVS. Dokončení cyklu podání písemnosti Odkaz odstraní na portále PVS všechny související zprávy svázané s úspěšným podáním písemnosti. Jde o „úklid“ doporučený pro rychlejší komunikaci s PVS. Portál PVS tento úklid provádí automaticky po 60 dnech po přijetí písemnosti.

8 Provozování softwaru - Doplňky
Programová nabídka Doplňky sdružuje odkazy na doplňkové funkce Vložení elektronického podpisu do PDF (i dávkově) Odkaz aktivuje proces, který připojí v jedné akci elektronický podpis ke všem PDF dokumentům, nalezeným na zdrojové adrese a podepsané PDF dokumenty pak uloží na výstupní adrese. Pro správnou funkčnost je potřeba zadat požadované parametry, viz Nastavení->Parametry->Podpis PDF. Dále je potřeba mít nainstalovaný NET FrameWork 1.1 a PDFCreator Instalace veřejných certifikátů Program zahrnuje pouze aktuální certifikáty pro podporované písemnosti, tedy pro MFČR (vydavatelem je První certifikační autorita, a.s.) a ČSSZ (vydavatelem je Česká pošta, s.p.). Vystavitel (CN) Certifikát (název .cer) Platnost od – Platnost do PostSignum Root QCA 2 postsignum_qca2_root – PostSignum Root QCA 2 postsignum_qca2_sub – PostSignum Public CA 2 DIS.CSSZ – I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009 root_qica_ – I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009 DIS.MF – V případě, že dojde k aktualizaci certifikátů, nejčastěji DIS, je potřeba aktualizovat i adresu k certifikátu v parametrech programu, viz Nastavení->Parametry->MFČR a viz Nastavení->Parametry->ČSSZ

9 Provozování softwaru - Nápověda
Programová nabídka Nápověda sdružuje odkazy na funkce, umožňující uživateli získat přehled o stavu softwaru a seznámit se podrobně s jeho používáním. O programu Informace o aktuálně užívané verzi, datu vydání, licenci, umístění, autorech, autorských právech. Aktualizace programu z www Podrobný přehled o všech vydaných i dostupných aktualizacích, včetně možnosti stažení instalačních paketů, včetně detailního výpisu změn. Uživatelský manuál Podrobná příručka s návodem na používání softwaru.

10 Podpora softwaru TaxSign
Zahrnuje činnosti a služby spojené s údržbou a vývojem programu: sledování legislativy, problematiky a vyhodnocování a analýza vyplývajících změn, úpravy v softwaru, vyplývající z legislativních změn, další vývoj softwaru, vyplývající i z požadavků a připomínek uživatelů, údržba a aktualizace technologií nutných pro zabezpečení všech souvisejících činností a služeb, Přímá podpora uživatelům pak obsahuje tyto související služby: hot-line k funkčnosti softwaru telefonický a elektronický, avizování (elektronickou formou) změn v programové oblasti, současně s vydáním nové verze, zajištění instalačního modulu pro aktualizace softwaru. Podporu mohou čerpat pouze uživatelé, kteří na ni mají nárok.

11 Seznam instalovaných komponent
Seznam obsahuje instalované komponenty, neobsahuje soubory které vzniknou až při užívání softwaru. Komponenta Autor Verze Popis libeay32.dll Young, Hudson OpenSSL ssleay32.dll Young, Hudson OpenSSL vsinit.dll Zone labs Inc OpenSSL podpis.vbs Karvaš skript (visual basic) pro podepisování PDF dokumentů cscript.exe Microsoft Corporation program, zajišťující spouštění skriptů (visual basic) unins000.exe Russel od-instalační program – zabezpečuje odstranění včetně úklidu systémového registru unins000.dat Russel parametry k od-instalačnímu programu TaxSign.exe Karvaš výkonný program TaxSign.ico Váňa grafika k programu TaxSign.chm Šťastný Daniel, Mrskoš nápověda k softwaru TaxSign.rtf Šťastný Daniel licenční smlouva s koncovým uživatelem

12 Seznam písemností pro portál VPS
Seznam obsahuje písemnosti generované softwarem, který garantuje 100% korektnost písemnosti po formální stránce, ale současně zabezpečují i vysokou úroveň kontrol po obsahové stránce. Písemnost Aplikační kód Generováno Určeno pro podatelnu Oznámení kvalifikovaného certifikátu USRCERT TaxSign ČSSZ Evidenční listy RELDP ASŘ-ZPOK ČSSZ Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání ONZ ASŘ-ZPOK ČSSZ Potvrzení o studiu POSTP ASŘ-ZPOK ČSSZ Přehled OSVČ* OSVC_PRE TaxOffice_1 ČSSZ Daň z příjmů fyzických osob, DPFDP3 (EPO1) TaxOffice_1 MFČR Daň z příjmů fyzických osob, DPFDP4 (EPO2) TaxOffice_1 MFČR Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků včetně všech příloh, 2008 DPZVD4 (EPO1) TaxOffice_1 MFČR závislé činnosti a z funkčních požitků včetně všech příloh, 2009 DPZVD5 (EPO2) TaxOffice_1 MFČR Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, DPSVD1 (EPO2) TaxOffice_1 MFČR Daň z příjmů právnických osob pro zd.obd. započatá v r DPPDP5 (EPO1) TaxOffice_1 MFČR Daň z příjmů právnických osob pro zd.obd. započatá v r DPPDP6 (EPO2) TaxOffice_1 MFČR Přiznání k dani silniční, od roku DSLDP1 (EPO1) TaxOffice_1 MFČR Přiznání k dani silniční, od roku DSLDP2 (EPO2) TaxOffice_1 MFČR Přiznání k dani z nemovitostí, od roku DNEDP3 (EPO1) TaxOffice_1 MFČR Souhrnné hlášení VIES DPHSHV (EPO1) TaxOffice_1 MFČR Přiznání k DPH platné od do DPHDP1 (EPO1) TaxOffice_1 MFČR Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od DPHDP2 (EPO2) TaxOffice_1 MFČR Pomocí softwaru TaxSign lze samozřejmě podat písemnost generovanou libovolným softwarem, zde ale není zaručena korektnost souboru XML, za tu vždy odpovídá správce softwaru, který písemnost vygeneroval. Kompletní seznam písemností, jejichž přijetí podporuje portál PVS.


Stáhnout ppt "TaxSign Elektronické podpisy software"

Podobné prezentace


Reklamy Google