Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledky rešerše informací, údajů, podkladů k možnostem a podmínkám instalace fotovoltaiky jako resocializačního opatření v rámci těžbou narušených území.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledky rešerše informací, údajů, podkladů k možnostem a podmínkám instalace fotovoltaiky jako resocializačního opatření v rámci těžbou narušených území."— Transkript prezentace:

1 Výsledky rešerše informací, údajů, podkladů k možnostem a podmínkám instalace fotovoltaiky jako resocializačního opatření v rámci těžbou narušených území Hospodářské a sociální rada Mostecka, 13. května 2013. Zpracoval Mgr. MUDr. Tomáš Hájek Dr.

2 Vstupní hypotéza: Jsou k dispozici takové podklady, které ukazují, že diskuse o perspektivní resocializaci rekultivovaných území (území narušených těžbou) pomocí instalace fotovoltaiky je smysluplná? (jde tedy o zdůvodnění, že rozumná diskuse má začít, nikoli o to, předjímat či uzavírat závěry takové diskuse) Obsah rešerše: • Příklad realizovaných projektů umístění fotovoltaiky jako resocializačního opatření v rámci rekultivovaných území. • Rozbor situace na Mostecku z hlediska identifikace vhodných pozemků k umístění fotovoltaiky. • Závěry (včetně aktuální situace v legislativě a strategii obnovitelných zdrojů).

3 Příklad realizovaných projektů umístění fotovoltaiky jako resocializačního opatření v rámci rekultivovaných území: bývalý lom Lotta-Marie Podklady poskytl ing. S. Štýs DrSc

4 Rozbor situace na Mostecku z hlediska identifikace vhodných pozemků k umístění fotovoltaiky Stěžejní vlastníci pozemků v dobývacích prostorech v okresu Most • Palivový kombinát Ústí s.p. • Lesy ČR • Státní pozemkový úřad • Vršanská uhelná a.s. • Litvínovská uhelná a,s, • Severočeské doly a.s. • Obce. • Soukromníci

5 Rozbor situace na Mostecku z hlediska identifikace vhodných pozemků k umístění fotovoltaiky Rozbor situace z hlediska dostupnosti a využití pozemků pro instalaci solárních elektráren • Součastná vlastnická struktura pozemků nepochybně umožňuje případným zájemcům v komerčním režimu (který je ale různě nastaven například u vlastníka ČR či privátní fyzické osoby) získat dostatečný počet pozemků k instalaci. Například Palivový kombinát Ústí s.p. „prodává“ pozemky v druhu pozemku ostatní plocha v intervalu 50-500 Kč/m 2 (cena je stanovena platnou znaleckou vyhláškou) • Pro případnou instalaci solární elektrárny je nejvýhodnější výchozí pozici druh pozemku „ostatní plocha“, u kterého již byla ukončena rekultivace. Podstatně složitějším problémem (pokud vůbec systémově řešitelným) je využití k instalaci solárních elektráren pozemků, které byly po ukončené rekultivaci převedeny do ZPF nebo LPF. Součastná situace nepochybně dovoluje nalézt významný počet pozemků v druhu „ostatní plocha“ (s ukončenou rekultivací) k instalaci solárních elektráren • Jsou k dispozici v území integrované celky pozemků (druh pozemku ostatní plocha s ukončenou rekultivací), se zřetelnou vlastnickou strukturou, které umožňují efektivní instalaci solárních elektráren? Jako určitý „důkaz“, že je to možné, byly identifikovány tři takové pozemkové integrované celky: (potenciální) instalační lokalita Vršany (viz mapové podklady a výpisy z katastru nemovitostí) (potenciální) instalalační lokalita bývalého dolu Obránců míru (viz mapové podklady a výpisy z katastru nemovitostí) (potenciální) Instalační lokalita Hornojiřetínská výsypka (viz mapové podklady a výpisy z katastru nemovitostí)

6 (potenciální) Instalační lokalita Vršany - Obsahuje tyto parcely ve vlastnictví státu, s využitím pozemků jako dobývací prostor, s druhem pozemků ostatní plocha: KN 461/13, KN 461/24, KN 461/32, KN 461/39, KN 461/42, KN 461/43, KN 461/44, KN 464/9, KN 464/18, KN 127/11, KN 127/20, KN 135/3 Celková výměra: 1 578 918 m2 - Lokalita může být doplněna analogickými parcelami ve vlastnictví Vršanské uhelné a.s. : KN 461/22, KN 461/23, KN 461/41, KN 464/10 a dalšími

7 (potenciální ) Instalační lokalita bývalého dolu Obránců míru - Obsahuje tyto parcely ve vlastnictví státu, s využitím pozemků jako dobývací prostor (případně manipulační plocha či dráha, která ovšem neexistuje, jiná plocha), s druhem pozemků ostatní plocha: KN 534/1, KN 782/1, KN 782/2, KN 1375/7, KN 1376/1, KN 1376/3, KN 1611, KN 1807/1, KN 2700/1, KN 5028/1, KN 5028/4, KN 1593/1, Celková výměra: 6 926 296 m2

8 (potenciální) Instalační lokalita Hornojiřetínská výsypka - Obsahuje tyto parcely ve vlastnictví státu, s využitím pozemků jako zejména jiná plocha (případně dobývací prostor či dráha, bývalá vlečka ovšem neexistuje), s druhem pozemků ostatní plocha: KN 97/1, KN 97/8, KN 97/9, KN 475/1, KN 475/2, KN 1075, KN 3100/1, KN 206/1, KN 206/3, KN 252, KN 286, KN 313, KN 322, KN 605 Celková výměra: 3 525 013 m2

9 Závěry a) Nyní platí zákon č. 165/2912 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (nahrazuje zákon č. 180/2005 sb.) Zahrnuje podporu energie ze slunečního záření §4 (5) d, „využitím energie slunečního záření se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kWp, která je umístěna na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí; podporovaná je pouze elektřina vyrobená v jedné výrobně elektřiny do 30 kWp, která je umístěna na jedné střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí Závěr: solární elektrárny instalované jako forma resocializačního opatření v těžbou narušeném území se (alespoň v bezprostředně navazující době) se musí být ekonomicky rentabilní v plně tržním prostředí v energetice. Nový zákon podporuje ekonomicky a energeticky efektivní zdroje. Významným tématem z hlediska nového zákona a NAP bude nepochybně připojení k příslušné k přenosové a distribuční soustavě.

10 b)Rozvoj obnovitelných zdrojů není a nemůže být alternativou k racionálnímu dotěžení a využití zásob hnědého uhlí na Mostecku. Rozvoj obnovitelných zdrojů (ve smyslu instalace zejména solárních elektráren) je chápán jako resocializační opatření v rekultivovaných územích narušených těžbou. Rozvoj instalace obnovitelných zdrojů (především fotovoltaiky) chápeme především vhodný - z hlediska redukce nezaměstnanosti (EU považuje tyto přínosy za reálné, samozřejmě je nutno je dokladovat a prokázat pro české podmínky, celostátně i regionálně) - může mít svůj efekt v oblasti ekologizace územního rozvoje bývalých těžebních oblastí, a to především ekologizace jako diverzifikace aktivit v oblastech s poměrně značným množstvím disponibilních pozemků - rozvoj instalace fotovoltaiky je i určitým přínosem pro teorii a praxi tvorby kulturní krajiny v rekultivovaných územích (prevence černých skládek, aj.) - je vhodné zahájit diskusi o perspektivách a podmínkách souladu mezi zájmu investorů ve fotovoltaice a regionem Mostecka

11 c) Resocializace rekultivovaných území pomocí instalace fotovoltaiky může být chápána i v širším smyslu. Do možných vhodných ploch k instalaci fotovoltaiky patří i bývalé skládky, například domovního odpadu, ale je možno uvažovat i o dalších odpadech. Určitým příkladem je solární elektrárna na Deponie Wittgensdorf – Chemnitz (bývalá skládka komunálního odpadu.) http://www.elicon.de/?id=18


Stáhnout ppt "Výsledky rešerše informací, údajů, podkladů k možnostem a podmínkám instalace fotovoltaiky jako resocializačního opatření v rámci těžbou narušených území."

Podobné prezentace


Reklamy Google