Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modul I - Lektor a dospělí účastníci vzdělávání VYPRACOVAL: Ing. Vladimír Mareš, CSc. Vzdělávací program Lektorských dovedností a aplikace vhodných metod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modul I - Lektor a dospělí účastníci vzdělávání VYPRACOVAL: Ing. Vladimír Mareš, CSc. Vzdělávací program Lektorských dovedností a aplikace vhodných metod."— Transkript prezentace:

1 Modul I - Lektor a dospělí účastníci vzdělávání VYPRACOVAL: Ing. Vladimír Mareš, CSc. Vzdělávací program Lektorských dovedností a aplikace vhodných metod lektorské výuky prostřednictvím vzdělávacího programu Manažerských dovedností pro nižší a střední management, registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/03.0010 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1

2 Program • Učení a vzdělávání dospělých • Význam učení a vzdělávání dospělých pro organizaci • Lektor a jeho úloha • Práce lektora s motivací vč. překonávání demotivace • Zkušenostní učení - Kolbův učební cyklus • Identifikace vlastního stylu učení a vyučování • Paměť a zapamatování z pohledu lektora • Techniky ke zlepšení zapamatování vyučované látky • Práce lektora s pozorností účastníků 2 Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc.

3 Metody výuky • přednáška s diskusí • práce ve dvojicích a skupinách • případové studie zaměřené na profesní vzdělávání • simulace a výukové hry • nácvik vystupování před skupinou vč. záznamu na kameru a následný rozbor • řízená diskuse • cca 60% výuky je realizováno dialogickými metodami. 3 Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc.

4 Cíle • zlepšíte si sv é lektorsk é schopnosti a dovednosti a budete je vhodně aplikovat v oblastech, kterým se běžně při sv é lektorsk é činnosti věnujete (tzn. zejména v oblasti manažerských dovednost í ); • v průběhu tvorby vzděl á vac í ch programů budete m í t možnost uplatnit svůj n á zor a praktick é zku š enosti a t í m ovlivnit výsledný produkt. 4 Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc.

5 Pomáháme lidem učit se a rozvíjet se • Identifikujeme tréninkové aktivity. • Navrhujeme tréninkové aktivity. • Připravujeme tréninkové aktivity. • Provádíme osobní instruktáž. • Provádíme další formy instruktáže. • Provádíme evaluaci tréninku. 5 Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc.

6 Pomáháme lidem řešit problémy spojené s výkonem • Identifikujeme problémy spojené s výkonem. • Provádíme výběr a navrhujeme strategie zásahů. • Implementujeme tréninkové zásahy. • Hodnotíme tréninkové zásahy. 6 Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc.

7 Pomáháme lidem předvídat potřeby a problémy a vymýšlet přístupy • Identifikujeme budoucí potřeby a problémy. • Formulujeme politiku a strategie / plány vzhledem k budoucím potřebám a problémům. 7 Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc.

8 Práce ve skupinách – Váš názor? • Dospělý se učí lépe a snadněji než člověk mladý. • Těším se, že teprve v důchodu budu moci studovat. • V období produktivního věku nehraje věk významnou roli. • Věk zásadně snižuje schopnosti člověka, proto se starší člověk i obtížněji učí. • Chtít po starším člověku, aby se znovu učil, je pro něho neúnosné a společensky nevhodné. 8 Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc.

9 Práce ve skupinách – Navrhněte opatření ke zlepšení pozornosti a)Jak si lektor může zajistit sledování látky ke konci výukové hodiny? b)O kolik minut lze překročit časový limit výukové hodiny? c)Jak dlouhé mají být přestávky? d)Jak se lektor zachová o přestávce? e)Na co zaměřuje lektor svou pozornost při výkladu? (např. na vlastní přípravu, učební text, na některé účastníky, na vyučovací techniku, pomůcky?) 9 Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc.

10 10 Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc.

11 11 Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc.

12 Shrnutí principů vzdělávání dospělých – andragogiky • potřebují vědět potenciální přínosy vzdělávání • chtějí se řídit sami (jako protiklad k závislosti na lektorovi) • potřebují, aby byla uznána jejich zkušenost • chtějí si vybrat, co, jak a kdy se budou učit • výuka je zaměřena na úkoly nebo na problémy 12 Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc.

13 Zkušenostní učení podle Kolba 13 Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc.

14 AKTIVISTA • bez zábran se věnuje získávání nových zkušeností • je šťastný, když prožívá bezprostřední zkušenost • nepochybuje a proto jej všechno nové nadchne • heslem je: „Zkusit všechno alespoň jednou.“ • miluje krize, které je třeba vyřešit v krátké době • problémy řeší brainstormingem • jakmile opadne vzrušení z jedné činnosti, hledají novou • nudí jej něco uvádět do praxe a dlouhodobě konsolidovat • je družný, přitom se snaží na sebe strhnout pozornost • snaží se být ve středu každé aktivity • chce vše procvičovat, organizovat – nepotřebuje smysl věcí 14 Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc.

15 ZKOUMATEL (REFLEKTOR) • rád přihlíží a zkoumá zkušenosti z mnoha úhlů • sbírá údaje, jak vlastní činností, tak od jiných, a detailně si je promyslí, než dojde k nějakému závěru • záleží mu na pečlivém shromažďování a analýze údajů, takže závěry oddaluje, jak jen to je možné • „Vyspi se na to!“, „Dvakrát měř a jednou řež.“ • na poradách se drží zpátky • naslouchá druhým a sleduje směr diskuse, než se začlení • je nenápadný a vypadá tolerantně, trochu nezúčastněně a bez emocí • chce své vlastní tempo, preferuje svůj vlastní systém chápání - „Aha!“ efekt. 15 Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc.

16 TEORETIK • pozorování shrnuje do složitých, ale logických a rozumných teorií • promýšlí problémy krok za krokem, logicky • má tendenci být perfekcionista, dokud věci nejsou upravené a nezapadají do racionálních schémat • rád analyzuje a syntetizuje • má rád principy, teorie a modely a systematické myšlení • „Je to dobré, pokud je to logické.“ • Ptá se: „Dává to smysl?“, „Jak to spolu souvisí?“ • má tendenci stát mimo ostatní, má analytický přístup • dává přednost racionální objektivitě před subjektivním • stroze odmítá, co do systémů nezapadá 16 Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc.

17 PRAGMATIK • rád zkouší, jak nápady, teorie a postupy fungují v praxi • vyhledává nové nápady a při první příležitosti je zkouší • když se vrací z tréninku managementu, přetéká nápady • rádi se pouští do realizace nápadů, které jej přitahují • nerad „chodí okolo horké kaše“ a je netrpělivý, když se o něčem jenom přemýšlí a diskuse nedojde k závěru • na problém reaguje jako na „výzvu“, které je třeba čelit. • „Vždycky existuje lepší způsob“ „Jestliže to funguje, tak je všecko v pořádku.“ • praxi má za dogma, zabiják změn, myslí bez variant • říká: „Nemá smysl měnit fungující věci.“ 17 Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc.

18 Křivka zapomínání 18 Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc.

19 Práce lektora s pozorností účastníků • Nejdůležitější body patří na začátek a na konec • Probuďte zájem • Pomozte lidem se soustřeďovat • Dodržujte přestávky • Přizpůsobte tempo • Respektujte biorytmy 19 Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc.

20 20 Vypracoval: Ing. Vladimír Mareš, CSc. Kroky, akce, změnyZačátek akceCílový termínKdo mi může pomoci Hodnota školení závisí výhradně na věcech, které udělám, až školení skončí = zlepšený pracovní výkon


Stáhnout ppt "Modul I - Lektor a dospělí účastníci vzdělávání VYPRACOVAL: Ing. Vladimír Mareš, CSc. Vzdělávací program Lektorských dovedností a aplikace vhodných metod."

Podobné prezentace


Reklamy Google