Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Budování sítí nových generací a co změnit, aby to šlo levněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Budování sítí nových generací a co změnit, aby to šlo levněji“"— Transkript prezentace:

1 „Budování sítí nových generací a co změnit, aby to šlo levněji“
Ladislav Chrudina

2 Digitální agenda pro Evropu
& Digitální Česko rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu umožňující přenosové rychlosti v souladu s cíli Digitální agendy 30 Mbit/s do roku 2020 pro všechny obyvatele a 100 Mbit/s minimálně pro polovinu domácnosti

3 80% nákladů na výstavbu NGA tvoří stavební náklady
Hledání cest k snížení těchto nákladů může významně přispět ke splnění cíle Digitální agendy EK: Návrh nařízení opatřeních ke snižování nákladů budování sítí vysokorychlostních elektronických komunikací 2013/0080, COM(2013) 147 final

4 Cíle nařízení: z odstranit množství pravidel a administrativních postupů, které tvoří překážky fungování jednotného trhu a brání rozvoji evropských společností, podpořit všeobecně dostupného vysokorychlostního přístupu k internetu, jakožto předpokladu rozvoje jednotného digitálního trhu,

5 zajistit rovné zacházení a nediskriminaci podniků a investorů.
Cíle nařízení: z realizovat nevyužitý potenciál snížení nákladů a usnadněného zavádění vysokorychlostního připojení k internetu, zefektivnit postupy plánování a investic, což usnadní rozvoj celoevropských hospodářských subjektů, zajistit rovné zacházení a nediskriminaci podniků a investorů.

6 Přístup k existující fyzické infrastruktuře
Otázky sdílení stávající infrastruktury telekomunikačních síťových operátorů ostatní vlastníci podzemní síťové infrastruktury (elektřina, plyn,voda, kolektory atd.)

7 Přístup k existující fyzické infrastruktuře
Soukromí vlastníci – podnikatelé Na základě konkrétní písemné žádosti podnikatele, který je oprávněn poskytovat sítě elektronických komunikací, má jakýkoliv provozovatel sítě povinnost vyhovět jeho přiměřené žádosti o přístup k jeho fyzické infrastruktuře za spravedlivých podmínek s cílem zavádět prvky sítí vysokorychlostních elektronických komunikací. (návrh EK)

8 Přístup k existující fyzické infrastruktuře
Soukromí vlastníci – podnikatelé Nastavení symetrických pravidel povinnosti a práv sdílení a přístupu pro všechny majitele infrastruktury napříč odvětvími – bez ohledu na to, zda primární užití infrastruktury je elektronická komunikace či jiné.

9 Přístup k existující fyzické infrastruktuře Státní správa a obce
Stejná symetrická pravidla jako pro podnikatelské subjekty Návrh nařízení EK tuto specifickou oblast nezdůrazňuje. Sjednocení cen za užití majetku obcí pro NGA na principu nákladově orientovaných cen Může být považováno za omezení vlastnictví obcí, ale je tu vysoký společenský zájem.

10 Přístup k existující fyzické infrastruktuře
Státní správa a obce Závazná pravidla pro zpřístupnění obecných pozemků, včetně usměrňování cen (viz chodníková vyhláška Prahy) Pravidla (regulace) cen za zřízení věcného břemene na principu nákladově orientovaných cen

11 Informace o fyzické infrastruktuře
O čem nevím, to nemohu použít Jednotné informační místo – návrh EK Každý podnikatel, který je oprávněn poskytovat sítě elektronických komunikací má právo na přístup – na vyžádání a prostřednictvím jediného informačního místa (dále jen „JIM“) – k informacím o existující fyzické infrastruktuře jakéhokoliv provozovatele sítě.

12 Informace o fyzické infrastruktuře
Registr pasivní infrastruktury – Digitální Česko Idea JIM a registru je blízká. Synergie je možná. Bylo by proto chybou práce na budování registru přerušit.

13 Koordinace stavebních prací (EK)
Každý provozovatel sítě má právo sjednávat dohody o koordinaci stavebních prací s podnikatelem, který je oprávněn poskytovat sítě elektronických komunikací pro účely zavádění prvků sítí vysokorychlostních elektronických komunikací Nejde striktně o nový prvek, koordinace je možná a dobrovolně prováděná – není vyřešeno jak postupovat, když návrh na uzavření dohody je odmítnut

14 Koordinace stavebních prací (EK)
Podnikatel, který provádí stavební práce plně nebo částečně financované z veřejných prostředků musí vyhovět všem přiměřeným žádostem podnikatelů … které se týkají dohody na koordinaci stavebních prací za splnění podmínek transparentnosti a nediskriminace Podmínkou fungování tohoto opatření je dostatečná informovanost o záměrech stavebníků. Informace o výstavbě na úředních deskách jsou roztříštěné. Řešením by mohlo být JIM, které by soustředilo také informace o stavebních záměrech

15 Urychlit povolovací řízení (EK)
Stavební řízení jinak Urychlit povolovací řízení (EK) Poskytnout preference (nastavit proces jinak) elektronický přístup prostřednictvím JIM k veškerým informacím týkajícím se podmínek a postupů platných pro udělování povolení pro stavební práce žádost o stavební povolení prostřednictví JIM příslušný stavební úřad musí rozhodnout do 6 měsíců od zaslání žádosti.

16 Nezatěžovat excesivními správními poplatky
Stavební řízení jinak Jde o mimořádně revoluční opatření, které by představovalo radikální přeměnu procesu stavebního řízení Další možná opatření Nezatěžovat excesivními správními poplatky

17 Vybavení budov infrastrukturou
NGA ready Všechny nově postavené budovy .. musí být vybaveny vnitřní fyzickou infrastrukturou připravenou pro vysokorychlostní připojení k internetu (až po koncový bod sítě). Tato povinnost platí i pro větší renovace již existujících budov. Všechny nově postavené bytové domy musí být vybaveny soustřeďovacím bodem (rozhraním) umístěným uvnitř nebo vně budovy, ze kterého bude mít poskytovatel sítě elektronických komunikací přístup k vnitřní infrastruktuře

18 Vybavení budov infrastrukturou
Toto opatření bude vyžadovat úpravu stavebního zákona. Úkol: bude nezbytné stanovit technické a technologické parametry rozhraní

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "„Budování sítí nových generací a co změnit, aby to šlo levněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google