Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K OMORA S OCIÁLNÍCH P ODNIKŮ Ing. Marek Juha, místopředseda představenstva Brno 5.3.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K OMORA S OCIÁLNÍCH P ODNIKŮ Ing. Marek Juha, místopředseda představenstva Brno 5.3.2014."— Transkript prezentace:

1 K OMORA S OCIÁLNÍCH P ODNIKŮ Ing. Marek Juha, místopředseda představenstva Brno 5.3.2014

2 Proč ? V uplynulých létech jsme započali s praktickým sociálním podnikáním v sociálním podniku PRADAKOS s.r.o. a SIMEVA s.r.o., a zjistili jsme, že existuje minimum informací, a pokud některé informace existují, jsou v ČR spíše definovány výzvami jednotlivých projektů ESF v ČR, než praktickými zkušenostmi.

3 Sociální podnik PRADAKOS s.r.o. • Účetní a daňové poradenství • Služby virtuální kanceláře („coworking“) • Pronájem kanceláří, obchodních a výrobních prostor • Poradenská činnost pro založení a vedení „Nestátních neziskových organizací“ a „Sociálních podniků“ www.pradakos.cz

4 Sociální podnik SIMEVA s.r.o. (Chráněná dílna) • Zaměstnáváme osoby znevýhodněné na trhu práce, mezi které patří: • Zdravotně znevýhodněné osoby (tělesně, duševně) • Sociálně vyloučené osoby • Osoby se ztíženým uplatněním na trhu práce • Úzce spolupracuje s Úřadem práce JMK • Díky těmto vytvořeným pracovním místům může Sociální podnik SIMEVA s.r.o. nabízet služby široké veřejnosti (veřejným institucím, společnostem, domácnostem, …) www.simeva.cz

5 Nabízené služby • Úklidové práce • Údržbářské práce • Údržba zahrad a zeleně • Celoroční úklid veřejných prostranství • Malířské, zednické a natěračské práce • Prodej vypěstovaných květin, keřů a stromků www.simeva.cz

6 Centrum sociálních a poradenských služeb HRAD o.p.s. • Zajištění provozu Senior Pointu. • Zajišťování služeb dětského centra pro matky s dětmi. • Zajišťování služeb denního centra pro seniory a zdravotně postižené osoby. • Sociální péče pro osoby předdůchodového, důchodového věku, děti a zdravotně postižené ve vazbě na zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. www.cspshrad.cz

7 Administrativní centrum HRAD • Centrum sociálních a poradenských služeb HRAD o. p. s.: • Dětské centrum • Denní centrum • Senior point • Pronájem kanceláří a virtuální kancelář: • Sociální podnik PRADAKOS s.r.o. • Právní, daňové a účetní poradenství: • Sociální podnik PRADAKOS s.r.o. • Správa, údržba, konzultace, implementace IT a WEB • MJ Servis • Správa a údržba nemovitostí: • Sociální podnik SIMEVA s.r.o. www.achrad.cz

8 Co jsme zjistili? Skutečností tedy je, že: • V ČR nemá sociální podnikání pevné zakotvení v legislativě • Sociální podnikání bude v plánovacím období EU 2014 – 2020 důležitou součástí sociálního programu EU • Na podporu sociálního podnikání budou uvolňovány finanční zdroje • Musí dojít k vytvoření příslušné legislativy • Musí být vytvořeny struktury samosprávy, spolupracující úzce s územní veřejnou správou a státní správou

9 K OMORA S OCIÁLNÍCH P ODNIKŮ Proto jsme přistoupili k vytvoření samosprávné organizace

10 K OMORA S OCIÁLNÍCH P ODNIKŮ - KSP • KSP organizuje a zastupuje podnikatelskou veřejnost, která se zabývá sociálním podnikáním nebo se o sociální podnikání zajímá. • Posláním KSP je vytvářet příležitosti prosociální podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji a propagaci sociálního podnikání v ČR a JMK, a tím přispívat k celkové ekonomické stabilitě státu a sociálnímu smíru ve společnosti. • Cílem KSP v současné době je zapojit se do budování samosprávné struktury sociálního podnikání v ČR a JMK. Připojit se k připomínkování legislativního procesu v ČR a nastavení funkčního systému sociálního podnikání. • V současné době je vytvořena základní struktura KSP. • Nabízíme členství v KSP. • V čele komory stojí předseda představenstva, jmenovaný v současné době zakladateli, činnost komory řídí představenstvo KSP.

11 K OMORA S OCIÁLNÍCH P ODNIKŮ – PŘEDSTAVENSTVO Ing. Milan Venclík, MBA – předseda představenstva Ing. Marek Juha – místopředseda představenstva, statutární zástupce Ing. Vojtěch Miler – člen představenstva

12 Č INNOST KSP • Informuje o hospodářských podmínkách a ekonomickém vývoji a právních předpisech týkajících se podnikatelských aktivit. • Sbírá a shromažďuje podněty členů. • Sbírá zahraniční zkušenosti. • Poskytuje poradenské a konzultační služby. • Podílí se na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání, podporuje školská zařízení, zřízená k tomuto účelu. • Podporuje rekvalifikace. • Spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv. • Zabezpečuje propagaci podnikatelské činnosti svých členů. • Zřizuje v rámci své působnosti odborné platformy s organizacemi a institucemi na podporu rozvoje podnikání. • Pořádá konference, školení a rozšiřuje vzdělání členů.

13 P ARTNEŘI KSP • Jihomoravský kraj • Krajská hospodářská komora jižní Moravy • Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

14 H LAVNÍ CÍLE KSP • vytvořit fungující strukturu podporující sociální podnikání v JMK • vytvořit komunikační prostředí pro všechny partnery • zmapovat sociální podniky a podniky se zájmem o sociálním podnikání a jejich potřeby • zmapovat potřeby trhu v JMK pro potřeby sociálního podnikání, pro potřeby podnikatelských aktivit členů • připravit sociální podniky pro možnosti čerpání dotací v plánovacím období EU 2014-2020 • pomáhat soc. podnikům k získání dotačních titulů • komunikovat problematiku sociálního podnikání s veřejností • vstupovat jako partner do dotačních programů se svými členy • být nositelem dotačních programů, prospěšných pro členy

15 V ÍCE O KSP NALEZNETE www.komora-socialnich-podniku.cz Děkuji za pozornost Marek Juha marek@juha.cz mobil: 724 305 559


Stáhnout ppt "K OMORA S OCIÁLNÍCH P ODNIKŮ Ing. Marek Juha, místopředseda představenstva Brno 5.3.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google