Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komora Sociálních Podniků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komora Sociálních Podniků"— Transkript prezentace:

1 Komora Sociálních Podniků
Ing. Marek Juha, místopředseda představenstva Brno

2 Proč ? V uplynulých létech jsme započali s praktickým sociálním podnikáním v sociálním podniku PRADAKOS s.r.o. a SIMEVA s.r.o., a zjistili jsme, že existuje minimum informací, a pokud některé informace existují, jsou v ČR spíše definovány výzvami jednotlivých projektů ESF v ČR, než praktickými zkušenostmi.

3 Sociální podnik PRADAKOS s.r.o.
Účetní a daňové poradenství Služby virtuální kanceláře („coworking“) Pronájem kanceláří, obchodních a výrobních prostor Poradenská činnost pro založení a vedení „Nestátních neziskových organizací“ a „Sociálních podniků“

4 Sociální podnik SIMEVA s.r.o. (Chráněná dílna)
Zaměstnáváme osoby znevýhodněné na trhu práce, mezi které patří: Zdravotně znevýhodněné osoby (tělesně, duševně) Sociálně vyloučené osoby Osoby se ztíženým uplatněním na trhu práce Úzce spolupracuje s Úřadem práce JMK Díky těmto vytvořeným pracovním místům může Sociální podnik SIMEVA s.r.o. nabízet služby široké veřejnosti (veřejným institucím, společnostem, domácnostem, …)

5 Nabízené služby Úklidové práce Údržbářské práce Údržba zahrad a zeleně
Celoroční úklid veřejných prostranství Malířské, zednické a natěračské práce Prodej vypěstovaných květin, keřů a stromků

6 Centrum sociálních a poradenských služeb HRAD o.p.s.
Zajištění provozu Senior Pointu. Zajišťování služeb dětského centra pro matky s dětmi. Zajišťování služeb denního centra pro seniory a zdravotně postižené osoby. Sociální péče pro osoby předdůchodového, důchodového věku, děti a zdravotně postižené ve vazbě na zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

7 Administrativní centrum HRAD
Centrum sociálních a poradenských služeb HRAD o. p. s.: Dětské centrum Denní centrum Senior point Pronájem kanceláří a virtuální kancelář: Sociální podnik PRADAKOS s.r.o. Právní, daňové a účetní poradenství: Správa, údržba, konzultace, implementace IT a WEB MJ Servis Správa a údržba nemovitostí: Sociální podnik SIMEVA s.r.o.

8 Co jsme zjistili? Skutečností tedy je, že:
V ČR nemá sociální podnikání pevné zakotvení v legislativě Sociální podnikání bude v plánovacím období EU 2014 – důležitou součástí sociálního programu EU Na podporu sociálního podnikání budou uvolňovány finanční zdroje Musí dojít k vytvoření příslušné legislativy Musí být vytvořeny struktury samosprávy, spolupracující úzce s územní veřejnou správou a státní správou

9 Komora Sociálních Podniků
Proto jsme přistoupili k vytvoření samosprávné organizace

10 Komora Sociálních Podniků - KSP
KSP organizuje a zastupuje podnikatelskou veřejnost , která se zabývá sociálním podnikáním nebo se o sociální podnikání zajímá. Posláním KSP je vytvářet příležitosti prosociální podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji a propagaci sociálního podnikání v ČR a JMK, a tím přispívat k celkové ekonomické stabilitě státu a sociálnímu smíru ve společnosti. Cílem KSP v současné době je zapojit se do budování samosprávné struktury sociálního podnikání v ČR a JMK. Připojit se k připomínkování legislativního procesu v ČR a nastavení funkčního systému sociálního podnikání. V současné době je vytvořena základní struktura KSP. Nabízíme členství v  KSP. V čele komory stojí předseda představenstva, jmenovaný v současné době zakladateli, činnost komory řídí představenstvo KSP.

11 Komora Sociálních Podniků – představenstvo
Ing. Milan Venclík, MBA – předseda představenstva Ing. Marek Juha – místopředseda představenstva, statutární zástupce Ing. Vojtěch Miler – člen představenstva

12 Činnost KSP Informuje o hospodářských podmínkách a ekonomickém vývoji a právních předpisech týkajících se podnikatelských aktivit. Sbírá a shromažďuje podněty členů. Sbírá zahraniční zkušenosti. Poskytuje poradenské a konzultační služby. Podílí se na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání, podporuje školská zařízení, zřízená k tomuto účelu. Podporuje rekvalifikace. Spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv. Zabezpečuje propagaci podnikatelské činnosti svých členů. Zřizuje v rámci své působnosti odborné platformy s organizacemi a institucemi na podporu rozvoje podnikání. Pořádá konference, školení a rozšiřuje vzdělání členů.

13 Partneři KSP Jihomoravský kraj Krajská hospodářská komora jižní Moravy
Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

14 Hlavní cíle KSP vytvořit fungující strukturu podporující sociální podnikání v JMK vytvořit komunikační prostředí pro všechny partnery zmapovat sociální podniky a podniky se zájmem o sociálním podnikání a jejich potřeby zmapovat potřeby trhu v JMK pro potřeby sociálního podnikání, pro potřeby podnikatelských aktivit členů připravit sociální podniky pro možnosti čerpání dotací v plánovacím období EU pomáhat soc. podnikům k získání dotačních titulů komunikovat problematiku sociálního podnikání s veřejností vstupovat jako partner do dotačních programů se svými členy být nositelem dotačních programů, prospěšných pro členy

15 Více o KSP naleznete Děkuji za pozornost Marek Juha mobil:


Stáhnout ppt "Komora Sociálních Podniků"

Podobné prezentace


Reklamy Google