Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EFICIA PRAHA, spol. s r. o. průzkum na téma „ FIREMNÍ FILANTROPIE“ Úspěšný management kulturních akcí – Pražské Jaro 2009 Eficia Praha spol. s. r. o.„Firemní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EFICIA PRAHA, spol. s r. o. průzkum na téma „ FIREMNÍ FILANTROPIE“ Úspěšný management kulturních akcí – Pražské Jaro 2009 Eficia Praha spol. s. r. o.„Firemní."— Transkript prezentace:

1 EFICIA PRAHA, spol. s r. o. průzkum na téma „ FIREMNÍ FILANTROPIE“ Úspěšný management kulturních akcí – Pražské Jaro 2009 Eficia Praha spol. s. r. o.„Firemní filantropie“ Úspěšný management kulturních akcí – Pražské Jaro 2009

2 Realizace průzkumu Průzkum na téma firemní filantropie byl prováděn v časovém období od 2. 11. do 13. 11. 2009. Cílová skupina respondentů byla složena z řádných členů CFO Club. Ze 133 oslovených členů poskytlo odpovědi na otázky průzkumu 70 respondentů z podnikatelské sféry (5 3 %). Průzkumu se účastnily společnosti působící v těchto oblastech:  IT  telekomunikace a média  finanční média  průmyslová výroba  retail a služby  energy a utilities  cestování, ubytování a pohostinství  zdraví a zdravotnictví  ostatní Eficia Praha spol. s. r. o.„Firemní filantropie“ Úspěšný management kulturních akcí – Pražské Jaro 2009

3 1. Realizuje Vaše společnost nějaký druh firemní filantropie? Odpovědi na výše uvedenou otázku byly následující: a) ano, věnuje se dárcovství – 14 % b) ano, věnuje se sponzoring – 11 % c) ano, věnuje se dárcovství a sponzoring – 46 % d) ne, neposkytuje, ale poskytovala – 10 % e) ne, neposkytuje, ale zvažuje – 8 % f) ne, neposkytuje a ani nezvažuje – 11 % Eficia Praha spol. s. r. o.„Firemní filantropie“ Úspěšný management kulturních akcí – Pražské Jaro 2009 U odpovědi d) byla ve 28% důvodem ukončení tíživá finanční situace.

4 2. Prosím, jaké motivy Vás vedly/vedou/by vedly k firemnímu dárcovství? a) podpora dobré věci a pomoc potřebným – 61 % b) zlepšení image společnosti a loajality zákazníků – 7 % c) daňové zvýhodnění – 0 % d) pomoc spřátelenému obchodnímu subjektu – 0 % e) konkurenční výhody – 1 % f) jiné – 20 % g)neprovozují a ani neuvažují o firemní filantropii – 11 % Eficia Praha spol. s. r. o.„Firemní filantropie“ Úspěšný management kulturních akcí – Pražské Jaro 2009 jiné se objevovaly tyto odpovědi: kombinace podpora dobré věci a pomoc potřebným se zlepšením image společnosti kombinace podpora dobré věci a zlepšení image společnosti, loajality zákazníků a daňovým zvýhodněním kombinace podpora dobré věci a pomoc potřebným s daňovým zvýhodněním kombinace podpora dobré věci a pomoc potřebným s pomocí spřátelenému obchodnímu subjektu Tato otázka byla pokládána jen těm respondentům, kteří odpověděli, že jejich společnost firemní filantropii provozují, provozovali nebo se chystají provozovat.

5 3. Prosím, jaké byly/jsou/by byly cílové skupiny Vaší podpory? Můžete označit i více možností. a) děti, studenti a mládež – 26 % b) dospělí - 9 % c) handicapovaní, nemocní a senioři – 29 % d) vzdělávání a výzkum – 11 % e) sport a kultura – 17 % f) ekologie – 5 % g) fauna, flóra – 2 % h) politika – 0 % i) jiné (zmíněni byli uprchlíci) – 1 % Eficia Praha spol. s. r. o.„Firemní filantropie“ Úspěšný management kulturních akcí – Pražské Jaro 2009 U této otázky byla možnost udělení více hlasů. Nelze v této otázce zohlednit společnosti, které neprovozují firemní filantropii. Tato otázka byla pokládána jen těm respondentům, kteří odpověděli, že jejich společnost firemní filantropii provozují, provozovali nebo se chystají provozovat.

6 5. Odpověděl/a jste, že Vaše společnost tyto aktivity zvažuje. Prosím, jaké aktivity zvažuje? 8% a) dárcovství – 4 % b) sponzoring – 2 % c) dárcovství a spoznoring – 2 % Eficia Praha spol. s. r. o.„Firemní filantropie“ Úspěšný management kulturních akcí – Pražské Jaro 2009 4. Vaše společnost provozovala firemní filantropii, prosím o jaký druh filantropie se jednalo?10% a) dárcovství – 7 % b) sponzoring – 0% c) dárcovství a sponzoring – 3% Tato otázka byla pokládána jen těm respondentům, kteří odpověděli, že jejich společnost firemní filantropii provozovala, ale nyní ji již neprovozují. Tato otázka byla pokládána těm respondentům, kteří odpověděli, že jejich společnost firemní filantropii neprovozuje, ale tyto aktivity do budoucna zvažuje.

7 6. Prosím, má Vaše společnost vypracovanou dlouhodobou strategii firemního dárcovství? a) ano, má – 42 % b) ne, nemá – 41 % c) nemá, ale měla – 0 % d) nemá, ale zvažuje - 6 % e)neprovozují a ani neuvažují o firemní filantropii - 11 % Eficia Praha spol. s. r. o.„Firemní filantropie“ Úspěšný management kulturních akcí – Pražské Jaro 2009

8 7. Prosím, jakou formou se Vaše společnost zapojovala/zapojuje/bude zapojovat do firemního dárcovství? a) penězi – 50 % b) poskytnutím know-how – 3 % c) poskytnutím hmotného majetku – 5 % d) jiným způsobem – 31 % e) neprovozují a ani neuvažují o firemní filantropii - 11 % V jiném způsobu se objevily následující odpovědi: penězi a poskytnutím know-how penězi a hmotným majetkem penězi, poskystnutím know-how a hmotným majetkem know-how a poskytnutím hmotného majetku penězi a jiným způsobem (služby, sázení stromků, dětské dny, osobní účast na různých akcích) Eficia Praha spol. s. r. o.„Firemní filantropie“ Úspěšný management kulturních akcí – Pražské Jaro 2009 31% 5%

9 8. Prosím, jak vysoká je částka určená na dárcovství a sponzoring? U této otázky jsou zpracovány odpovědi těch dotazovaných, kteří uvedli u první otázky, že se jejich společnost věnuje dárcovství, sponzoringu či dárcovství a sponzoringu najednou. Pojďme se podívat na výše darů námi dotazovaných společností: a) do 50.000,- Kč – 11 % b) 50.001,- až 250.000,- Kč – 20 % c) 250.001 až 1 milion Kč – 16 % d) více než 1 milion Kč – 24 % e) neprovozují a ani neuvažují o firemní filantropii – 29 % Eficia Praha spol. s. r. o.„Firemní filantropie“ Úspěšný management kulturních akcí – Pražské Jaro 2009 24%16%

10 9. Prosím, vyjádřete na škále od 1 do 5, přičemž 1 je zcela souhlasím a 5 zcela nesouhlasím, do jaké míry souhlasíte s hypotézou, že dárcovství posiluje loajalitu zaměstnanců ke společnosti. Tato otázka byla pokládána všem respondentům, tedy i těm, kteří dárcovství neprovozují a ani o zavedení firemní filantropie nemají zájem. Dotazovaní zástupci společností souhlasí s hypotézou, že dárcovství posiluje loajalitu zaměstnanců průměrnou známkou 2,8. Můžeme tedy říci, že známkování je blíže k hodnocení nesouhlasím. Eficia Praha spol. s. r. o.„Firemní filantropie“ Úspěšný management kulturních akcí – Pražské Jaro 2009 10. Prosím, vyjádřete na škále od 1 do 5, přičemž hodnocení 1 je zcela souhlasím a 5 zcela nesouhlasím, jak vnímáte tvrzení, že 44 % evropských spotřebitelů je ochotno zaplatit více peněz za výrobek společnosti, která se chová společensky odpovědně? Tato otázka byla pokládána všem respondentům, tedy i těm, kteří neprovozují dárcovství a ani o zavedení firemní filantropie nemají zájem. Respondenti průzkumu firemní filantropie hodnotí toto tvrzení průměrnou známkou 2,5. Můžeme tedy říci, že hodnocení je blíže k hodnocení nesouhlasím.

11 11. Jaká opatření ze strany státu by Vás více motivovala k firemní filantropii? Tato otázka byla pokládána všem respondentům našeho průzkumu. a) daňové zvýhodnění – 68 % b) daňové úlevy pro zaměstnance – 1 % c) větší propagace a uznání ze strany státu – 1 % d) transparentnost, méně korupce, zodpovědnější přístup státu – 6 % e) nevím – 13 % f) žádná opatření by nás nemotivovala více – 11 % Eficia Praha spol. s. r. o.„Firemní filantropie“ Úspěšný management kulturních akcí – Pražské Jaro 2009

12 12. Který sponzorský projekt Vás nejvíce zaujal? Tato otázka byla pokládána všem respondentům našeho průzkumu. a) RWE a Pražské jaro 2009 – 22 % b) Škoda auto a lední hokej – 7 % c) Avon a pochod proti rakovině – 32 % d) Mattoni a Prague International Marathon – 10 % e) všechny zmíněné (a až d) – 1 % f) nevím – 7 % g) žádný – 1 % h) jiné – 20 % V jiné se nacházejí: festival Karlovy Vary sponzorované ČEZ, nadace Terezy Maxové UNICEF, Český Krumlov Kombinace RWE a Pražské jaro 2009 s Avon a pochod proti rakovině Kombinace RWE a Pražské jaro 2009 s Mattoni a Prague International M. Kombinace Mattoni Prague International Marathon s RWE a Pražským Jarem 2009 Sponzorské projekty, které nejsou mediálně zviditelněny Eficia Praha spol. s. r. o.„Firemní filantropie“ Úspěšný management kulturních akcí – Pražské Jaro 2009

13 DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST Ing. Zuzana Solfronková email: zuzana.solfronkova@eficia.cz www.eficia.cz Eficia Praha spol. s. r. o.„Firemní filantropie“ Úspěšný management kulturních akcí – Pražské Jaro 2009


Stáhnout ppt "EFICIA PRAHA, spol. s r. o. průzkum na téma „ FIREMNÍ FILANTROPIE“ Úspěšný management kulturních akcí – Pražské Jaro 2009 Eficia Praha spol. s. r. o.„Firemní."

Podobné prezentace


Reklamy Google