Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Radim Kozel O2 Den s Fleetem Role Fleet manažera v ČR v roce 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Radim Kozel O2 Den s Fleetem Role Fleet manažera v ČR v roce 2009."— Transkript prezentace:

1 Radim Kozel O2 Den s Fleetem Role Fleet manažera v ČR v roce 2009

2 Obsah 2 O2 Den s Fleetem • Význam fleet manažera pro firmu • Pozice fleet managementu ve firmách • Úroveň fleet managementu v ČR v porovnání s EU • Trendy ve fleet managementu • Význam fleet manažera pro firmu • Pozice fleet managementu ve firmách • Úroveň fleet managementu v ČR v porovnání s EU • Trendy ve fleet managementu

3 3 Fleet management - co to je? O2 Den s Fleetem • fleet: - dvě nebo více vozidel - skupina lodí rovněž známá jako “flotila” • management: - řízení zdrojů (lidí, prostředků) za účelem dosažení stanoveného cíle - obsahuje plánování, organizování, personalistiku, vedení a kontrolu zdroj Wikipedia.org • Fleet management - správa firemního vozového parku Soubor všech činností vedoucí k zajištění maximální provozuschopnosti parku za dodržení bezpečnosti a spokojenosti jejich uživatelů, jejichž efektivním prováděním dosáhneme snížení nákladů na provoz firemních vozidel. • fleet: - dvě nebo více vozidel - skupina lodí rovněž známá jako “flotila” • management: - řízení zdrojů (lidí, prostředků) za účelem dosažení stanoveného cíle - obsahuje plánování, organizování, personalistiku, vedení a kontrolu zdroj Wikipedia.org • Fleet management - správa firemního vozového parku Soubor všech činností vedoucí k zajištění maximální provozuschopnosti parku za dodržení bezpečnosti a spokojenosti jejich uživatelů, jejichž efektivním prováděním dosáhneme snížení nákladů na provoz firemních vozidel.

4 4 Co nám fleet management přinese? O2 Den s Fleetem • bezproblémová mobilita • spokojenost uživatelů (zaměstnanci) • snížení operativního zatížení uživatelů - zvýšení produktivity • komplexní přehled o vynaložených nákladech na provoz firemních vozů • možné snížení nákladů na provoz vozového parku • bezpečnost zaměstnanců i okolí • reprezentace společnosti kvalitním autoparkem • bezproblémová mobilita • spokojenost uživatelů (zaměstnanci) • snížení operativního zatížení uživatelů - zvýšení produktivity • komplexní přehled o vynaložených nákladech na provoz firemních vozů • možné snížení nákladů na provoz vozového parku • bezpečnost zaměstnanců i okolí • reprezentace společnosti kvalitním autoparkem Význam fleetmanažera pro firmu

5 5 Jednoduchá čísla O2 Den s Fleetem • pořizovací cena vozů 300 000 Kč • celková doba provozu 48 měsíců • úspora - v úvahu jsme brali pouze úsporu z provozních nákladů • pořizovací cena vozů 300 000 Kč • celková doba provozu 48 měsíců • úspora - v úvahu jsme brali pouze úsporu z provozních nákladů Význam fleetmanažera pro firmu počet vozů20100 pořizovací cena fleetu6 000 000 Kč30 000 000 Kč roční náklady na služby720 000 Kč3 600 000 Kč celkové náklady na služby 2 880 000 Kč14 400 000 Kč 20100 10%20%10%20% roční úspora72 000 Kč144 000 Kč360 000 Kč720 000 Kč celková úspora288 000 Kč 576 000 Kč 1 440 000 Kč 2 880 000 Kč

6 6 Jednoduchá čísla - doplnění O2 Den s Fleetem • v předešlém příkladu jsme brali v úvahu pouze možnou úsporu z nákladů a servisní služby, pojištění, asistenci apod. • významné oblasti pro další snížení nákladů jsou: - náklady na pohonné hmoty - pojistný průběh flotily - nadměrné opotřebení vozů - interní náklady vzniklé časovými prostoji zaměstnanců - neefektivita • v předešlém příkladu jsme brali v úvahu pouze možnou úsporu z nákladů a servisní služby, pojištění, asistenci apod. • významné oblasti pro další snížení nákladů jsou: - náklady na pohonné hmoty - pojistný průběh flotily - nadměrné opotřebení vozů - interní náklady vzniklé časovými prostoji zaměstnanců - neefektivita Význam fleetmanažera pro firmu

7 7 Funkce fleet managementu O2 Den s Fleetem Strategické • definování flotilových potřeb firmy • pořízení vozového parku • nastavení podmínek s dodavateli • návrhy úsporných opatření • spolupráce s HR na Car Policy • jednání s dodavateli Strategické • definování flotilových potřeb firmy • pořízení vozového parku • nastavení podmínek s dodavateli • návrhy úsporných opatření • spolupráce s HR na Car Policy • jednání s dodavateli

8 8 Funkce fleet managementu O2 Den s Fleetem Operativní • objednávání vozidel • monitoring vyjednaných podmínek • kontrola účinnosti úsporných opatření • kontrola rekalkulací • dohled nad termíny ukončování vozů, přehled v dodacích lhůtách • kontrola efektivního využívání pool vozů • monitoring nadměrného opotřebení • analýza pojistného průběhu • zajištění plánovaného vzdělávání řidičů • koordinace oprav vozidel • administrace spolupráce s asistenční službou • namátkové kontroly vozů (stav, opotřebení, čistota, pneu) • monitoring trhu v oblasti vozů i fleetových služeb • kontrola ukazatelů - ujetých kilometrů, pojistných událostí, průměrné spotřeby, • předávání a přebírání vozidel • kontrola úrovně opotřebení vozidel při převzetí, případně škodní komise • kontrola faktur • reporting • zajištění náhradních vozů • likvidace pojistných událostí Operativní • objednávání vozidel • monitoring vyjednaných podmínek • kontrola účinnosti úsporných opatření • kontrola rekalkulací • dohled nad termíny ukončování vozů, přehled v dodacích lhůtách • kontrola efektivního využívání pool vozů • monitoring nadměrného opotřebení • analýza pojistného průběhu • zajištění plánovaného vzdělávání řidičů • koordinace oprav vozidel • administrace spolupráce s asistenční službou • namátkové kontroly vozů (stav, opotřebení, čistota, pneu) • monitoring trhu v oblasti vozů i fleetových služeb • kontrola ukazatelů - ujetých kilometrů, pojistných událostí, průměrné spotřeby, • předávání a přebírání vozidel • kontrola úrovně opotřebení vozidel při převzetí, případně škodní komise • kontrola faktur • reporting • zajištění náhradních vozů • likvidace pojistných událostí

9 9 Magický trojúhelník fleet managementu O2 Den s Fleetem Top management Dodavatelé Uživatelé Pozice fleet managementu ve firmách

10 10 Úroveň fleet managementu v ČR v porovnání s EU O2 Den s Fleetem Postavení a vnímání fleet managementu v ČR • jako jednu z 5 priorit ovlivňujících celkové firemní náklady vnímá fleet management méně než 66% firem • méně než 30% firem s vozovým parkem nad 50 vozů má vlastního specialistu na správu vozového parku - o vozové parky se nejčastěji starají a strategická rozhodnutí v oblasti fleet managementu tvoří specialisté z úseků financí či personálních oddělení Postavení a vnímání fleet managementu v ČR • jako jednu z 5 priorit ovlivňujících celkové firemní náklady vnímá fleet management méně než 66% firem • méně než 30% firem s vozovým parkem nad 50 vozů má vlastního specialistu na správu vozového parku - o vozové parky se nejčastěji starají a strategická rozhodnutí v oblasti fleet managementu tvoří specialisté z úseků financí či personálních oddělení

11 11 Úroveň fleet managementu v ČR v porovnání s EU O2 Den s Fleetem Co charakterizuje fleetový trh v České republice? • Podíl outsourcingu na celkovém fleetu v ČR je menší než 15% • Neexistují formálně nastavená pravidla pro firemní fleety • Hlavním parametrem pro rozhodování je cena na vstupu Jak se zařadit k vyspělým fleetovým zemím? • Outsourcing ve formě fleet managementu nebo Full Service Leasingu • Rozhodujícím faktorem při hodnocení variant je TCO ! • Větší důraz na další nákladová kriteria (jako spotřeba PHM, pojištění atd.) • Implementace Car Policy a standardizovaných vnitropodnikových směrnic pro vozový park a jeho využívání Co charakterizuje fleetový trh v České republice? • Podíl outsourcingu na celkovém fleetu v ČR je menší než 15% • Neexistují formálně nastavená pravidla pro firemní fleety • Hlavním parametrem pro rozhodování je cena na vstupu Jak se zařadit k vyspělým fleetovým zemím? • Outsourcing ve formě fleet managementu nebo Full Service Leasingu • Rozhodujícím faktorem při hodnocení variant je TCO ! • Větší důraz na další nákladová kriteria (jako spotřeba PHM, pojištění atd.) • Implementace Car Policy a standardizovaných vnitropodnikových směrnic pro vozový park a jeho využívání

12 12 Úroveň fleet managementu v ČR v porovnání s EU O2 Den s Fleetem Vyspělé fleetové trhy • Podíl outsourcingu na celkovém fleetu v vyšší než 50% • Při strategickém rozhodování je jedním z hlavních kriterií TCO • Vysoký podíl využití outsourcingu • Kvalitně zpracovaná a implementovaná Car Policy Rozvinuté fleetové trhy • hlavním kriteriem při rozhodování je pořizovací cena • vedoucím typem financování je finanční leasing • málo využívaná Car Policy Rozvíjející se fleetové trhy • podíl operativního leasingu pod 10% • Car Policy se téměř nevyužívá • dodavatelé se na fleetový segment nezaměřují Vyspělé fleetové trhy • Podíl outsourcingu na celkovém fleetu v vyšší než 50% • Při strategickém rozhodování je jedním z hlavních kriterií TCO • Vysoký podíl využití outsourcingu • Kvalitně zpracovaná a implementovaná Car Policy Rozvinuté fleetové trhy • hlavním kriteriem při rozhodování je pořizovací cena • vedoucím typem financování je finanční leasing • málo využívaná Car Policy Rozvíjející se fleetové trhy • podíl operativního leasingu pod 10% • Car Policy se téměř nevyužívá • dodavatelé se na fleetový segment nezaměřují Německo Belgie Francie Velká Británie Nizozemí Německo Belgie Francie Velká Británie Nizozemí Švýcarsko Rakousko Slovinsko Švédsko Finsko Švýcarsko Rakousko Slovinsko Švédsko Finsko Portugalsko Polsko Česká republika Maďarsko Slovensko Chorvatsko Portugalsko Polsko Česká republika Maďarsko Slovensko Chorvatsko

13 13 Aktuální vývoj českého automobilového trhu O2 Den s Fleetem Vývoj leasingu v Evropě - nárust 2006 - 2007 dle geografických oblastí

14 14 Porovnání přístupu k vozovým parkům v ČR a EU O2 Den s Fleetem Průměrná doba provozu LUVPrůměrná doba provozu osobních vozů

15 15 Porovnání přístupu k vozovým parkům v ČR a EU O2 Den s Fleetem Hlavní způsob financování

16 16 Trendy ve fleet managementu O2 Den s Fleetem • Green Fleet - ekologické motivy při pořizování fleetů • snižování nákladů • vyšší podíl operativního leasingu • nové technologie - zejména rozšíření GPS/GSM technologií • vyšší využití outsourcingu • optimalizace využití vozových parků - plánování tras - sdílení vozidel • bezpečnost provozu - nové bezpečnostní prvky - vzdělávání zaměstnanců - defenzivní jízda, ekonomická jízda atd. • Green Fleet - ekologické motivy při pořizování fleetů • snižování nákladů • vyšší podíl operativního leasingu • nové technologie - zejména rozšíření GPS/GSM technologií • vyšší využití outsourcingu • optimalizace využití vozových parků - plánování tras - sdílení vozidel • bezpečnost provozu - nové bezpečnostní prvky - vzdělávání zaměstnanců - defenzivní jízda, ekonomická jízda atd.

17 Radim Kozel Děkuji za Vaši pozornost! radim.kozel@mobilityvision.cz +420 733 640 999 www.mobilityvision.cz


Stáhnout ppt "Radim Kozel O2 Den s Fleetem Role Fleet manažera v ČR v roce 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google