Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Role Fleet manažera v ČR v roce 2009

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Role Fleet manažera v ČR v roce 2009"— Transkript prezentace:

1 Role Fleet manažera v ČR v roce 2009
O2 Den s Fleetem

2 Význam fleet manažera pro firmu Pozice fleet managementu ve firmách
O2 Den s Fleetem Význam fleet manažera pro firmu Pozice fleet managementu ve firmách Úroveň fleet managementu v ČR v porovnání s EU Trendy ve fleet managementu

3 Fleet management - co to je?
O2 Den s Fleetem Fleet management - co to je? fleet: dvě nebo více vozidel skupina lodí rovněž známá jako “flotila” management: řízení zdrojů (lidí, prostředků) za účelem dosažení stanoveného cíle obsahuje plánování, organizování, personalistiku, vedení a kontrolu zdroj Wikipedia.org Fleet management - správa firemního vozového parku Soubor všech činností vedoucí k zajištění maximální provozuschopnosti parku za dodržení bezpečnosti a spokojenosti jejich uživatelů, jejichž efektivním prováděním dosáhneme snížení nákladů na provoz firemních vozidel.

4 Význam fleetmanažera pro firmu
O2 Den s Fleetem Význam fleetmanažera pro firmu Co nám fleet management přinese? bezproblémová mobilita spokojenost uživatelů (zaměstnanci) snížení operativního zatížení uživatelů - zvýšení produktivity komplexní přehled o vynaložených nákladech na provoz firemních vozů možné snížení nákladů na provoz vozového parku bezpečnost zaměstnanců i okolí reprezentace společnosti kvalitním autoparkem

5 Význam fleetmanažera pro firmu
O2 Den s Fleetem Význam fleetmanažera pro firmu Jednoduchá čísla pořizovací cena vozů Kč celková doba provozu 48 měsíců úspora - v úvahu jsme brali pouze úsporu z provozních nákladů počet vozů 20 100 pořizovací cena fleetu roční náklady na služby celkové náklady na služby 20 100 10% 20% roční úspora celková úspora

6 Význam fleetmanažera pro firmu
O2 Den s Fleetem Význam fleetmanažera pro firmu Jednoduchá čísla - doplnění v předešlém příkladu jsme brali v úvahu pouze možnou úsporu z nákladů a servisní služby, pojištění, asistenci apod. významné oblasti pro další snížení nákladů jsou: náklady na pohonné hmoty pojistný průběh flotily nadměrné opotřebení vozů interní náklady vzniklé časovými prostoji zaměstnanců - neefektivita

7 Funkce fleet managementu
O2 Den s Fleetem Funkce fleet managementu Strategické definování flotilových potřeb firmy pořízení vozového parku nastavení podmínek s dodavateli návrhy úsporných opatření spolupráce s HR na Car Policy jednání s dodavateli

8 Funkce fleet managementu
O2 Den s Fleetem Funkce fleet managementu Operativní objednávání vozidel monitoring vyjednaných podmínek kontrola účinnosti úsporných opatření kontrola rekalkulací dohled nad termíny ukončování vozů, přehled v dodacích lhůtách kontrola efektivního využívání pool vozů monitoring nadměrného opotřebení analýza pojistného průběhu zajištění plánovaného vzdělávání řidičů koordinace oprav vozidel administrace spolupráce s asistenční službou namátkové kontroly vozů (stav, opotřebení, čistota, pneu) monitoring trhu v oblasti vozů i fleetových služeb kontrola ukazatelů - ujetých kilometrů, pojistných událostí, průměrné spotřeby, předávání a přebírání vozidel kontrola úrovně opotřebení vozidel při převzetí, případně škodní komise kontrola faktur reporting zajištění náhradních vozů likvidace pojistných událostí

9 Pozice fleet managementu ve firmách
O2 Den s Fleetem Pozice fleet managementu ve firmách Magický trojúhelník fleet managementu Top management Uživatelé Dodavatelé Dodavatelé

10 Úroveň fleet managementu v ČR v porovnání s EU
O2 Den s Fleetem Úroveň fleet managementu v ČR v porovnání s EU Postavení a vnímání fleet managementu v ČR jako jednu z 5 priorit ovlivňujících celkové firemní náklady vnímá fleet management méně než 66% firem méně než 30% firem s vozovým parkem nad 50 vozů má vlastního specialistu na správu vozového parku - o vozové parky se nejčastěji starají a strategická rozhodnutí v oblasti fleet managementu tvoří specialisté z úseků financí či personálních oddělení 66% firem nepovažuje fleet management za prioritu v oblasti řízení nákladů 72% firem nemá stanovená pevná pravidla fleet managementu 88% firem s parky nad 50 vozů nemá fleet manažera 75% firem s parky nad 20 vozů nechá parky řídit specialisty na finance nebo HR - dobrá zpráva - je co zlepšovat!

11 Úroveň fleet managementu v ČR v porovnání s EU
O2 Den s Fleetem Úroveň fleet managementu v ČR v porovnání s EU Co charakterizuje fleetový trh v České republice? Podíl outsourcingu na celkovém fleetu v ČR je menší než 15% Neexistují formálně nastavená pravidla pro firemní fleety Hlavním parametrem pro rozhodování je cena na vstupu Jak se zařadit k vyspělým fleetovým zemím? Outsourcing ve formě fleet managementu nebo Full Service Leasingu Rozhodujícím faktorem při hodnocení variant je TCO! Větší důraz na další nákladová kriteria (jako spotřeba PHM, pojištění atd.) Implementace Car Policy a standardizovaných vnitropodnikových směrnic pro vozový park a jeho využívání Oblasti které identifikovala Incoma Fleet Monitor 2008 jako oblasti ke zlepšení v rámci fleet managementu: - implementace vhodné strategie fleet managementu - provázání fleet managementu na další oblasti jako HR, IT, finance atd. - zlepšení povědomí o principech kalkulací nabídek leaingových společností - zlepšení vedení výběrových řízení - důraz na reporting a využívání informací - snížení nehodovosti - remarketing

12 Úroveň fleet managementu v ČR v porovnání s EU
O2 Den s Fleetem Úroveň fleet managementu v ČR v porovnání s EU Vyspělé fleetové trhy Podíl outsourcingu na celkovém fleetu v vyšší než 50% Při strategickém rozhodování je jedním z hlavních kriterií TCO Vysoký podíl využití outsourcingu Kvalitně zpracovaná a implementovaná Car Policy Rozvinuté fleetové trhy hlavním kriteriem při rozhodování je pořizovací cena vedoucím typem financování je finanční leasing málo využívaná Car Policy Rozvíjející se fleetové trhy podíl operativního leasingu pod 10% Car Policy se téměř nevyužívá dodavatelé se na fleetový segment nezaměřují Německo Belgie Francie Velká Británie Nizozemí Švýcarsko Rakousko Slovinsko Švédsko Finsko Portugalsko Polsko Česká republika Maďarsko Slovensko Chorvatsko

13 Aktuální vývoj českého automobilového trhu
O2 Den s Fleetem Aktuální vývoj českého automobilového trhu Vývoj leasingu v Evropě - nárust dle geografických oblastí

14 Porovnání přístupu k vozovým parkům v ČR a EU
O2 Den s Fleetem Porovnání přístupu k vozovým parkům v ČR a EU Průměrná doba provozu LUV Průměrná doba provozu osobních vozů

15 Porovnání přístupu k vozovým parkům v ČR a EU
O2 Den s Fleetem Porovnání přístupu k vozovým parkům v ČR a EU Hlavní způsob financování

16 Trendy ve fleet managementu
O2 Den s Fleetem Trendy ve fleet managementu Green Fleet - ekologické motivy při pořizování fleetů snižování nákladů vyšší podíl operativního leasingu nové technologie - zejména rozšíření GPS/GSM technologií vyšší využití outsourcingu optimalizace využití vozových parků plánování tras sdílení vozidel bezpečnost provozu nové bezpečnostní prvky vzdělávání zaměstnanců - defenzivní jízda, ekonomická jízda atd.

17


Stáhnout ppt "Role Fleet manažera v ČR v roce 2009"

Podobné prezentace


Reklamy Google