Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZECH TECHNICAL UNIVERSITY"— Transkript prezentace:

1 CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
Faculty of biomedical engineering Hodnocení efektivity elektronicky a mechanicky řízených kolenních systémů u pacientů po transfemorální amputaci Tereza Čapková1*, Vladimír Rogalewicz1, Šnytr Jan2, Jindřich Svoboda3 1CzechHTA, Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze 2Protetika Plzeň; 3Protetika Beroun * Korespondence: METODY: Za pomoci 6 vybraných protetických pracovišť v ČR certifikovaných na systém C-Leg byly rozeslány pacientům s transfemorální amputací dotazníky PEQ a EQ-5D. Studie se zúčastnilo 42 pacientů s transfemo-rální amputací a stupněm aktivity 3 nebo 4. Pacienti byli podle svého současného protetického vybavení rozděleni do dvou skupin, kde skupinu N představují pacienti s mechanickým kolenním systémem a skupinu C s kolenním systém C-Leg (elektronický systém). Dotazník PEQ byl přeložen a jeho následná lokalizace a verifikace probíhala v Rehabilitačním ústavu Kladruby. Časovým horizontem studie byly 4 roky (životnost speciální stehenní protézy dolní končetiny). Ze získaných dat byla provedena ekonomická analýza CUA/CEA z pohledu plátce zdravotního pojištění, jako parametr přínosu vystupovala hodnota QALY resp. CHŮZE. Nákladová položka byla počítána z nákladů na výrobu a opravy/úpravy protézy po dobu její životnosti (4 roky). Byla použita diskontní sazba 3 %. V České republice je příčinou téměř 87 % amputací cévní onemocnění (včetně diabetes mellitus). V roce 2010 se vyšplhal počet provedených vysokých amputacích dolních končetin na 5000 ročně a stále vykazuje mírně rostoucí trend. Zhruba 20 % těchto pacientů má stupeň aktivity 3 až 4, jedná se tedy o osoby samostatně mobilní v interiéru i exteriéru bez omezení. V současnosti je amputace závažným problémem, a to nejen ze zdravotního, ale i sociálního a ekonomického pohledu. Jedním z klíčových bodů celé rehabilitace je vybavení pacienta vhodnou protetickou pomůckou. Mnohé studie ukázaly, že u pacientů s transfemorální amputací hraje významnou roli jeden z komponentů protetické pomůcky – kolenní kloub. Výběr vhodného typu kolenního kloubu má zásadní vliv na chůzi pacienta, její energetickou náročnost a také na kvalitu života. Tab. 1: Výsledky celkových nákladů na výrobu protézy včetně nákladů na opravy/úpravy protézy a bez nich Náklady na protetické vybavení (Kč) Náklady na protetické vybavení včetně oprav/úprav (Kč) C-skupina ,62 ,26 N-skupina ,05 ,31 Zdroj: vlastní výsledky Tab. 2: Celkové hodnoty kvality chůze (0-nejhorší, 100-nejlepší) a kvality života (přepočtené na dobu životnosti protézy - 4 roky) Chůze QALY [VAS(TTO)] C-skupina 82,22 3,36 (3,52) N-skupina 65,87 2,88 (3,2) Zdroj: vlastní výsledky ZÁVĚRY: Elektronicky řízený kolenní kloub C-Leg, který je zástupcem nové technologie, byl v případě obou uvažovaných přínosů vyhodnocen jako technologie výhodnější. Přínos v práci představovala kvalita CHŮZE a QALY. Z pohledu nákladů spojených s výrobou protézy byl vyhodnocen kolenní kloub C-Leg jako třikrát dražší než srovnávaná starší technologie, zastoupená kolenními klouby řízenými mechanicky. V tomto případě by obě provedené analýzy hovořily ve prospěch ponechání staré technologie. V průběhu život-nosti obou hodnocených intervencí (4 roky) vznikají další náklady spojené s opravami a úpravami protézy. Při hodnocení těchto nákla-dů se ukázalo, že v případě kolenního kloubu C-Leg bychom dokonce v této oblasti ušetřili. V tomto případě obě provedené analýzy vyhodnotily C-Leg jako technologii efektivnější, přináše-jící větší užitek než starší technologie. Tab. 3: Nákladová efektivita (cena za zlepšení kvality chůze o 1 bod na stupnici 0-100) včetně nákladů na opravy/úpravy protézy (CEA II.) a bez nich (CEA I.) CEA I. CEA II. C-skupina 6112,70 6579,61 N-skupina 1987,55 7450,39 Zdroj: vlastní výsledky Tab. 4: Analýza nákladů a užitku (cena za 4 roky života v plném zdraví/kvalitě) včetně nákladů na opravy/úpravy protézy (CUA II.) a bez nich (CUA I.) CUA I. CUA II. C-skupina ,14 ,54 N-skupina 45 458,35 ,84 Zdroj: vlastní výsledky Literatura [1] HADRABA, Ivan. Ortopedická protetika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006, 106 s. ISBN [2] HIGHSMITH, M. Jason, Jason T. KAHLE, Dennis R. BONGIORNI, Bryce S. SUTTON, Shirley GROER a Kenton R. KAUFMAN. Safety, energy efficiency, and cost efficacy of the C-Leg for transfemoral amputees: A review of the literature. Prosthetics and Orthotics International [online]. 2010, roč. 34, č. 4, s , ISSN DOI: / Dostupné z: [3] BRODTKORB, Thor-Henrik, Martin HENRIKSSON, Kasper JOHANNESEN-MUNK a Fredrik THIDELL. Cost-Effectiveness of C-Leg Compared With Non Microprocessor-Controlled Knees: A Modeling Approach. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation [online]. 2008, roč. 89, č. 1, s , ISSN DOI: /j.apmr Dostupné z: [4] GERZELI, Simone, Aleksandra TORBICA, Giovanni FATTORE, Bryce S. SUTTON, Shirley GROER a Kenton R. KAUFMAN. Cost utility analysis of knee prosthesis with complete microprocessor control (C-leg) compared with mechanical technology in trans-femoral amputees: A review of the literature. The European Journal of Health Economics [online]. 2009, roč. 10, č. 1, s [cit ]. ISSN DOI: /s Dostupné z: [5] KAHLE, Jason T., James A. LEVINE, Robert H. BREY, Shelly K. MCCRADY, Denny J. PADGETT a Michael J. JOYNER. Comparison of nonmicroprocessor knee mechanism versus C-Leg on Prosthesis Evaluation Questionnaire, stumbles, falls, walking tests, stair descent, and knee preference, J. Rehabil. Res. Dev. 45, 2008, No. 1, 1-13, ISSN [online]. Dostupné z: [6] GOODMAN, Clifford S. HTA 101: Introduction to Health Technology Assesssment [online]. USA, 2004 [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "CZECH TECHNICAL UNIVERSITY"

Podobné prezentace


Reklamy Google