Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kastner J¹, Ferda J¹,Hora M²,Hes O³ ¹Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň ²Urologická klinika FN Plzeň ³Šiklův patologicko-anatomický ústav FN a LFKU Plzeň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kastner J¹, Ferda J¹,Hora M²,Hes O³ ¹Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň ²Urologická klinika FN Plzeň ³Šiklův patologicko-anatomický ústav FN a LFKU Plzeň."— Transkript prezentace:

1 Kastner J¹, Ferda J¹,Hora M²,Hes O³ ¹Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň ²Urologická klinika FN Plzeň ³Šiklův patologicko-anatomický ústav FN a LFKU Plzeň

2 Úvod.  V zobrazení prostaty hraje MR rozhodující roli,dnes jako multiparametrické  -morfologické,metabolické a molekulární informace  Zahrnuje: T2 a T1 w.,DWI/ADC, MR spektroskopii, dynamické kontrastní vyšetření  Kombinace s PET CT, v budoucnu s PET MR  Lepší definice velikosti, šíření, biologické aktivity, odlišení od benigních lézí

3 Technické předpoklady multiparametrického MR prostaty  Přednostně 3T, ale i 1,5 T  Pelvic phassed array cívka  Tenké řezy 3 mm, rozlišení 0,7x0,7 mm  Malé FOV

4 T2 sekvence  Vysoce hodnotné obrazy anatomických regionů prostaty.  Periferní, centrální a přechodná zona, nervově-cévní svazky, semenné váčky  Karcinom- snížená SI  Popis morfol. vlastností: velikost, forma, šíření,infiltrace semenných váčků, překročení kapsuly  Diff.dg: nízká SI též u krvácení,prostatitis, hyperplastických uzlů, po terapii

5 T1 w.  Nedovoluje zobrazení prostatické patologie  -detekce meta v uzlinách  -potenciální krvácení po biopsii Krvácení po biopsiiŠíření tumoru

6 Difuzně vážené obrazy  Informace o lokální mikrostruktuře a difuzním pohybu molekul vody  To lze kvantifikovat prostřednitvím aparentního difuzního koeficientu /ADC/  Snížená difuze vody koreluje u Ca prostaty se sníženou ADC hodnotou  Hodnotí se DWI w. s b hodnotou nad 800 a ADC mapy

7 H1 protonová spektroskopie  Zobrazuje metabolickou aktivitu prostaty  In vivo to jsou: cholin,polyamid, kreatin a citrát  U Ca je zvýšen peak cholinu hlavně díky syntéze membrán  Peak kreatinu nemá rozdíly u Ca a zdravé prostaty.Je vysoký u normální periferní zony a BHP  Citrát je u Ca prostaty snížen v důsledku změn buněčné funkce  K detekci Ca se užívá poměr /Ratio/ mezi cholin/citrátem.

8 Dynamická ceMR  Poskytuje informace o cévním statutu prostaty  Podobně jako u mamárního Ca vyšší permeabilita cév a větší objem intersticiální tekutiny  Proto časnější a vyšší enhancement a rychlejší wash out  dceMR může být přepracovaná prostřednictvím modelů s parametry ktrans a iUAC s výsledky v podobě barevně kodovaných schemat

9 Zprostředkování multiparametrické informace klinickým kolegům  V interpretaci hraje důležitou roli informace o lokalizaci potenciální abnormality  Doporučení na rozdělení prostaty na 12-27 sektorů.  Přinejmenším by se mělo užívat 16 sektorů  Schema:

10 PI RADS systém  Inspirace od BI RADS  Aby byla MR data přijata,, musí je radiolog urologovi jednoduše, ale s plnou výpovědní hodnotou interperetovat  Konsensus European Society of Urogenital Radiology – vytvoření guidelines s minimálními standarty pro MR protokoly  5 bodová škála pro T2 w,DWI/ADC, H spektroskopii a dyn ceMR  Score 1: klinicky signifikantní „ léze“ je definitivně benigní  Score 2: pravděpodobně benigní  Score 3: Ca nelze vyloučit  Score 4: karcinom je pravděpodobný  Score 5: „léze“ je definitivně maligní  „Léze“ je přítomna tehdy, je-li Gleason score ≥ 4+3 a/nebo léze s objemem ≥ 0,5 ml

11 Scoring systém pro T2 w. v periferní zoně PZtranzitorní zoně TZ SkoreKriterium periferní zonykriterium tranzitorní zony 1- Definit. benigníNormální PZ s vysokou SIT2 se stromální a žlazovou hyperplasií/adenomy bez nodulárních nebo čočkovitých lézí s nízkou SI 2.pravděpod. benigní Léze s fokusem nízké SI lineární nebo klínovité/, neostře ohraničené kulaté léze nízké SI s hladkou kapsulou,čočkovité pásovité nízké intenzity 3.podezřelépodoba mezi, ne však 1/2 nebo 3/4podoba mezi, ne však 1/2 a 3/4 4. pravděp. maligníLéze s fokusem nízké SI /světlešedočerné/kulatě konfigurované. Ostře ohraničené, bez extrakapsulárního šíření Čočkovité léze s přední nižší SI, bez invaze,“Charcoal sign". Léze s homogenně nižší SI se ztrátou vnitřní struktury, a neostrými okraji uvnitř TZ 5. definitivně maligní Massa nízké SI, kulatě konfigurované léze s vyklenutím, nerovnostmi, retrakcí kapsuly nebo invazí semenných váčků Čočkovité nebo kulaté léze s nízkou SI s vyklenutím, irregularitou, retrakcí přední prostatické kapsuly. Nepravidelně konfigurovaná,infiltrující massa která porušuje architektoniku TZ, která vrůstá do sousední PZ, sem. váčků nebo MM

12 Typ 1, 1 bodTyp 2, 2 bodyTyp 3, 3 body Typ 4, 4 bodyTyp 5, 5 bodů

13 Scoring systém pro DWI/ADC v PZ a TZ zoně ScoreKriteria 1.Definitivně benigníBez redukce difuze v ADC mapách, ve srovnání s norm. tkání, žádné zvýšení SI v DWI s vyšší b hodnotou( ≤ b 800) 2.Praděpodobně benigní Difuzní hyperintenzita na DWI (≤ b 800) s nižší ADC. Žádné fokální léze – lineární, trojúhelníkovité a mapovité jsou povoleny 3. PodezřeléLéze mezi podobou v 1/2 a 3/4 4. Pravděpodobně maligní Fokální léze s nízkým signálem ADC, ale isosignální intenzitou ve vysokých b hodnotách DWI (≤ b 800) 5. Definitivně maligníFokální regiony/massy hyperintenzity ve vysokých b hodnotách DWI (≥ b 800) s nízkým signálem v ADC

14 typ 1typ2typ 3typ 4typ 5 1 bod2 body3 body4 body5 bodů

15 Hodnocení H1 MRS  Používá se poměr /ratio/ mezi cholin/kreatinem a citrátem.  Falešně pozitivní nálezy tam, kde je redukovaný citrát-přední fibromuskulární stroma, periurethrálně, blízko semenných váčků, stromální uzly u BHP, částečně u mukosních Ca 1 bod2 body3 body4 body5 bodů

16 Hodnocení dce MR  Kvalitativní analýza signální křivky: wash in, maximum, wash out  3 typy křivky, pro každý typ přiděleno skóre  +1,+2 a +3 Typ 1Typ 2Typ 3

17 Scoring systémpro dceMRI Skore pro typ křivky Skore pro symetrii a fokální enhancement Celkové skore 1-Definitivně benigní 2Asymetrický nebo fokální (+1)3 2Asymetrický a fokální (+2)4 3Asymetrický nebo fokální (+1)4 3Asymetrický a fokální (+2)Definitivně maligní Symetrické, non- fokální 0 bodů Asymetrické, non-fokální 1 bod Fokální léze 1 bod Asymetrické, fokální léze 2 body

18 Návrh na standartizované MR hodnocení

19 PI- RADS klasifikace DefiniceCelkové skore T2, DWI,MRS, DceMR 1S vysokou pravděpodobností benigní 4-5 2Pravděpodobně benigní6-8 3Podezřelý z Ca9-12 4Pravděpodobně maligní13-16 5S vysokou pravděpodobností maligní 17-20

20 Z á v ě r: Standartizované MR vyšetření zlepšuje výtěžnost MR vyšetření Zlepšuje komunikaci s klinikem Umožňuje srovnávání mezi jednotlivými centry


Stáhnout ppt "Kastner J¹, Ferda J¹,Hora M²,Hes O³ ¹Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň ²Urologická klinika FN Plzeň ³Šiklův patologicko-anatomický ústav FN a LFKU Plzeň."

Podobné prezentace


Reklamy Google