Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postupy při vyšetřování pánve Ryznarová Z. Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha Principy a vyšetřovací techniky MR zobrazování 3.-5.11.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postupy při vyšetřování pánve Ryznarová Z. Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha Principy a vyšetřovací techniky MR zobrazování 3.-5.11.2011."— Transkript prezentace:

1 Postupy při vyšetřování pánve Ryznarová Z. Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha Principy a vyšetřovací techniky MR zobrazování 3.-5.11.2011

2 2 Vyšetření pánve u ženy Cervix uteri Corpus uteri Ovaria Vyšetření pánve u muže Prostata Testes Vyšetření rekta Vyšetřování u perianálních píštělí

3 3 Anatomie pánve m. obturatorius internus u v r vasa pudenda int. m.pectineus m.obturatorius ext. m.adductor longus et brevis m.gluteus m.sartorius m.rectus femoris m.iliopsoas n. ischiadicus m. puborectalis

4 4 Anatomie pánve m. sphincter ani externus m. obturatorius internus mm vasa obturatoria v m. levator ani m. puborectalis m. pubovaginalis m. iliococcygeus

5 5 Anatomie pánve diafragma urogenitalediafragma pelvis fossa ischiadica (m.levator ani) corpus spongiosum penis crus penis sv p ischioanální prostor

6 6 Technické vybavení MR skener 1,5T / 3T u MR pánve je nutná povrchová cívka (body, torso, pelvic array) v některých indikacích endokavitální cívka (nejčastěji endorektální u vyšetření prostaty v kombinaci s povrchovou cívkou)

7 7 Technika vyšetření 1. přehledně v transversální rovině 2. dle vyšetřovaného orgánu cíleně FOV – pokrytí celé pánve cca 300 mm T2 tse tra (sl 5 - 6 mm)T1 gre 2D/ T1 tse tra lig. teres uteri tuba uterinaovarium T2 TSET1 TSE vasa iliaca externa vasa iliaca interna symfýza-promontorium

8 8 PŘEHLED T2 TSE (základní anatomie) sl 5-6 mm T1 TSE (LU, tuk, krev, bílkovina, skelet) T2 TSE FS (edém, infiltrace) T2 TSET1 TSET1 TSE + FS endometrióza pravého ovaria T2 TSE + FS sakroileitis

9 9 1.Zobrazení dělohy - cervix uteri corpus uteri Vyšetření pánve u ženy

10 10 Anatomie dělohy septum rectovaginale perineální klín septum urethrovaginale myometrium junkční zona endometrium perimetrium fundus corpus canalis isthmi canalis cervicis čípek excavatio vesicouterina excavatio rectouterina cervix uteri portio supravaginalis portio vaginalis plicae palmatum

11 11 Děloha: cervix uteri Indikace: ca cervicis uteri Přehled: T1 TSE, T2 TSE (5 mm) Cílené zobrazení cervixu T2 TSE sag (3 mm) šikmá T2 cor a tra (3 mm) T2 TSE + FS (infiltrace, edém) menší FOV

12 12 Karcinom cervixu T1b1 (IB - FIGO) tumor je omezen na dělohu, nepřesahuje 4 cm MR : intaktní hyposignální prstenec stromatu obkružující tumor

13 13 Karcinom cervixu T2b (II B – FIGO) šíření mimo dělohu, infiltrace stěny vaginy, infiltrace parametria vlevo MR: kompletní porušení nízkého signálu cervikálního stromatu, nepravidelnost kontury, stranding (tumorozní/zánětlivá infiltrace)

14 14 Děloha: corpus uteri Indikace: myomy, endometriální karcinom Přehledné zobrazení pánve T1 TSE tra, T2 TSE tra sl 5 – 6 mm Cílené zobrazení dělohy T2 TSE sag (3 mm), T2 TSE cor (3 mm), T2 TSE tra T1 TSE + FS / T1 GRE + FS T1 TSE + FS / T1 GRE + FS + K.L. ( 2-3 roviny) (hloubka tu invaze do myometria, vaskularizace myomů)

15 15 Leiomyom T2 TSE SAG T2 TSE TRA 3T T1 TSE FS KL

16 16 Endometriální karcinom - prorůstá přes junkční zónu - IB - šíře invaze do myometria méně než 50% T2 TSE SAGT1 GRE + k.l.

17 17 2. Zobrazení ovarií T1 TSE tra T2 TSE tra T2 TSE + FS T2 TSE cor (upřesnění lokalizace patologie) T2 TSE tra (menší FOV, sl 3 mm na oblast patologie) T1 TSE tra + FS T1 TSE tra + FS + k.l. přehledně v transversální rovině

18 18 Zralý cystický teratom T1 TSET2 TSE T1 TSE FS

19 19 Sérózní cystadenokarcinom T2 TSET1 TSE + FST1 TSE FS + KL

20 20 Zobrazení prostaty 1. MRI 2. DCE 3. DWI 4. MR spektroskopie Vyšetření pánve u muže

21 21 Přehledné zobrazení pánvePřehledné zobrazení pánve T1 TSE s velkým FOV, sl 5-6 mm Cílené zobrazení prostaty FOV 200 mmCílené zobrazení prostaty FOV 200 mm T2 TSE tra, pixel 0,6 – 0,8 mm, sl 3 mm T2 TSE cor, T2 TSE sag T2 TSE tra FS 1. MRI povrchová cívka T2 TSE traT2 TSE sag T2 TSE cor hemoragie

22 22 endorektální cívka T2 TSE SAGT2 TSE TRAT2 TSE COR Význam: staging tumoru detekce extrakapsulárního šíření detekce infiltrace semenných váčků pixel 0,4 x 0,6 mm, sl 3 mm, FOV 170 mm

23 23 Anatomie prostaty fibromuskulární stroma AFT transitorní zóna - 5% TZ periuretrální tkáň - 1% PUT centrální zóna - 25% CZ periferní zóna - 70% PZ NV

24 24 2. Difúzně vážené zobrazení (DWI) DWIADC - vysoký kontrast mezi normální tkání a tumorem - restrikce difúze v tumoru - snížení signálu v ADC - krátká akvizice - rozsah: prostata + SV T2 TSE b 0, 500, 1000 T2 TSEADC

25 25 3. DCE (dynamické kontrastní vyšetření) T1 GRE 3D (vibe/ lava) TR 7,64 ms, TE 2,77 ms počet měření 25, délka jednoho měření 13 s voxel 1,3 x 1 x 3 mm

26 26 26 s52 s77 s ADC T2 TSE

27 27 Zobrazení skróta Přehledné zobrazení pánve T1 TSE tra (sl 5 – 6 mm) - LU Cílené zobrazení skróta T2 TSE ve třech základních rovinách (sl 3 mm) T2 TSE FS tra T1 TSE + FS (LU, krev, bílkovina) T1 TSE + FS + K.L.

28 28 T2 TSE T2 TSE + FS T1 TSE + FS + K.L. Absces pravého varlete normální varle absces

29 29 Vyšetření rekta Přehledné zobrazení pánvePřehledné zobrazení pánve (od perinea k bifurkaci) T1 TSE s velkým FOV, sl 5-6 mm Cílené zobrazení (oblast tumoru)Cílené zobrazení (oblast tumoru) T2 TSE tra, sl 3 – 3,5 mm T2 TSE cor T2 TSE sag T1 TSE s vysokým rozlišením, sl 3 – 3,5 mm tukové pojivo je přirozenou kontrastní látkou, pixel 0,7-0,8 mm T2 TSE tra FS šíření tumoru T1 TSE TRA Buscopan 20 – 40 mg i.v.

30 30 Mesorektální fascie - vztah tumoru k MRF T2 TSE TRA T1 TSE – kolmo k lumen

31 31 Tumor rekta - tumor neprorůstá přes stěnu rekta stadium T2 stadium T3 T2 TSE TRAT2 TSE SAG

32 32 Vyšetřování u perianálních píštělí Přehledné zobrazení pánvePřehledné zobrazení pánve T1 TSE s velkým FOV, sl 5-6 mm Cílené zobrazeníCílené zobrazení T2 TSE tra, FOV 200 mm, sl 3 mm T2 TSE cor T2 TSE sag T2 TSE tra, sag FS T2 TSE TRA

33 33 Perianální absces na perineu komunikace se stěnou anu T2 TSE TRA T2 TSE FS

34 34 Artefakty v oblasti pánve Střevní peristaltika …Buscopan i.v. Pulzační artefakty - prostorová presaturace vně zobrazovaného objemu Respirační artefakty - presaturace tuku přední stěny - změna směru fáze kódující směr (např. tra – směr R/L) A/PR/L saturační pás

35 35 Použitá obrazová dokumentace Siemens 1,5 T Avanto Siemens 3 T Trio GE Signa 1,5 T HDxt Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Postupy při vyšetřování pánve Ryznarová Z. Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha Principy a vyšetřovací techniky MR zobrazování 3.-5.11.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google