Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postupy při vyšetřování pánve Ryznarová Z. Thomayerova nemocnice + IKEM, Praha Principy a vyšetřovací techniky MR zobrazování 25.-29.11.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postupy při vyšetřování pánve Ryznarová Z. Thomayerova nemocnice + IKEM, Praha Principy a vyšetřovací techniky MR zobrazování 25.-29.11.2013."— Transkript prezentace:

1 Postupy při vyšetřování pánve Ryznarová Z. Thomayerova nemocnice + IKEM, Praha Principy a vyšetřovací techniky MR zobrazování 25.-29.11.2013

2 2 •Anatomie •Technika vyšetření •Vyšetření pánve u ženy •Cervix uteri •Corpus uteri •Ovaria •Vyšetření pánve u muže •Prostata •Testes •Penis •Vyšetření rekta •Vyšetřování u perianálních píštělí •Vyšetřování močového měchýře

3 3 Anatomie pánve m. obturatorius internus u v r vasa pudenda int. m.pectineus m.obturatorius ext. m.adductor longus et brevis m.gluteus m.sartorius m.rectus femoris m.iliopsoas n. ischiadicus m. puborectalis m.tensor fascie latae fossa ischiadica m.quadratus femoris

4 4 diaphragma urogenitalediaphragma pelvis fossa ischiadica corpus spongiosum penis crus penis sv p ischioanální prostor vasa obturatoria m. levator ani m. puborectalis m. pubovaginalis m. iliococcygeus m. obturatorius internus mm v Struktury pánevního dna

5 5 •Anatomie •Technika vyšetření •Vyšetření pánve u ženy •Cervix uteri •Corpus uteri •Ovaria •Vyšetření pánve u muže •Prostata •Testes •Penis •Vyšetření rekta •Vyšetřování u perianálních píštělí

6 6 Technické vybavení •MR skener 1,5T / 3T •u MR pánve je nutná povrchová cívka (body, torso, pelvic array) •v některých indikacích endokavitální cívka (nejčastěji endorektální u vyšetření prostaty – v kombinaci s povrchovou cívkou)

7 7 Technika vyšetření Co potřebujeme? •rychlé spinové echo (TSE) gradientní echo (GRE) echoplanární sekvence (EPI) •T1 a T2 vážené obrazy Co je lepší a kdy? •T2- nejlepší tkáňový kontrast, zonální anatomie •T2 FS / STIR – edém, infiltrace •T1 – uzliny, tuk, krev ( methemoglobin ), bílkovina ( ovariální cysty )

8 8 Technika vyšetření Co nepotřebujeme? •není nutné vyšetření se zadržením dechu (ne BH, ne TRIGGER)

9 9 Artefakty v oblasti pánve •Střevní peristaltika …Buscopan i.v. •Pulzační artefakty - prostorová presaturace vně zobrazovaného objemu •Respirační artefakty (v oblasti pánve minimální) - presaturace tuku přední stěny - změna směru fázového kódování v transversální rovině A/PR/L saturační pás

10 10 Technika vyšetření - příprava •močový měchýř naplněn •prostata povrchová cívka – před MRS glycerinový čípek endorektální cívka – Yal gel večer a ráno před MR •rektum není nutná, vhodné vyprázdněné (čípek) •cervix bez přípravy, případně tampon do pochvy

11 11 Technika vyšetření •1. přehledně v transversální rovině •2. dle vyšetřovaného orgánu cíleně FOV – pokrytí celé pánve cca 300 mm T2 tse tra (sl 5 - 6 mm)T1 gre 2D/ T1 tse tra lig. teres uteri tuba uterinaovarium T2 TSET1 TSE vasa iliaca externa vasa iliaca interna symfýza-promontorium

12 12 PŘEHLED •T2 TSE (základní anatomie) •T1 TSE(LU, tuk, krev, skelet) •T2 TSE FS (edém, infiltrace) T2 TSET1 TSET1 TSE + FS endometrióza pravého ovaria T2 TSE + FS sakroileitis

13 13 •Anatomie •Technika vyšetření •Vyšetření pánve u ženy •Cervix uteri •Corpus uteri •Ovaria •Vyšetření pánve u muže •Prostata •Testes •Penis •Vyšetření rekta •Vyšetřování u perianálních píštělí •Vyšetřování močového měchýře

14 14 1.Zobrazení dělohy - cervix uteri corpus uteri Vyšetření pánve u ženy

15 15 Anatomie dělohy septum rectovaginale perineální klín septum urethrovaginale myometrium junkční zona endometrium perimetrium fundus corpus canalis isthmi canalis cervicis čípek excavatio vesicouterina excavatio rectouterina cervix uteri portio supravaginalis portio vaginalis plicae palmatum

16 16 Děloha: cervix uteri •Indikace: ca cervicis uteri •Pánev přehledně •T1 TSE, T2 TSE (sl 5 mm) •Cílené zobrazení cervixu •T2 TSE sag (sl 3 mm) •šikmá T2 cor a tra ( sl 3 mm) menší FOV T2 TSE TRA T2 TSE COR

17 17 Karcinom cervixu T2a (IIA – FIGO) tumor je omezen na dělohu, nepřesahuje 4 cm MR : intaktní hyposignální prstenec stromatu obkružující tumor T2 TSE TRAT2 TSE COR

18 18 Karcinom cervixu T2b (II B – FIGO) šíření mimo dělohu, infiltrace stěny vaginy, infiltrace parametria vlevo MR: kompletní porušení nízkého signálu cervikálního stromatu, nepravidelnost kontury, stranding (tu/zánětlivá infiltrace)

19 19 Recidiva tumoru na vrcholu poševního pahýlu infiltrace parametria, trigona močového měchýře, hydronefrosa T2 TSE 3D trig T2 TSE LU

20 20 Děloha: corpus uteri •Indikace: myomy, endometriální karcinom •Přehledné zobrazení pánve •T1 TSE tra, T2 TSE tra sl 5 – 6 mm •Cílené zobrazení dělohy •T2 TSE sag (3 mm), T2 TSE cor (3 mm), T2 TSE tra •T1 TSE + FS / T1 GRE + FS •T1 TSE + FS + K.L./ T1 GRE + FS + K.L. ( 2 roviny) •Hloubka invaze endometriálního ca do myometria dynamické kontrastní zobrazení (sag 1,3,5 min, ax 4 min) (1 min – zobrazení junkční zony, 2-3 min – hloubka invaze do myometria, 4-5 min – hloubka invaze do cervikálního stromatu)

21 21 Endometriální karcinom prorůstá přes junkční zónu - IB šíře invaze do myometria méně než 50% T2 TSE SAG T1 GRE + k.l. dynamicky

22 22 Endometriální karcinom vyplňuje děložní dutinu, neprorůstá do myometria T2 TSE sag T1 TSE FS tra + k.l.T2 TSE FS

23 23 Leiomyom T2 TSE SAG T2 TSE TRA 3T T1 TSE FS KL

24 24 2. Zobrazení ovarií •T2 TSE tra •T1 TSE tra •T2 hi-res TSE ve dvou rovinách – cíleně - anatomie •T1 TSE + FS •PD nebo T1 (paraaortální oblast k posouzení LU) •T1 TSE tra + FS + k.l. •DWI (b 500-1000 s/mm 2 ) detekce LU a lézí na peritoneu přehledné zobrazení s větším FOV KL zásadní pro rozlišení maligní a benigní povahy ovariálního tumoru

25 25 Hydrosalpings T2 TSE cor - upřesnění patologie bez nutnosti aplikace kontrastní látky T2 TSE traT2 TSE cor

26 26 Zralý cystický teratom T1 TSE T2 TSE T1 TSE FS

27 27 Sérózní cystadenokarcinom T2 TSE T1 TSE + FST1 TSE FS + KL

28 28 •Anatomie •Technika vyšetření •Vyšetření pánve u ženy •Cervix uteri •Corpus uteri •Ovaria •Vyšetření pánve u muže •Prostata •Skrótum •Penis •Vyšetření rekta •Vyšetřování u perianálních píštělí •Vyšetřování močového měchýře

29 29 Zobrazení prostaty •1. MRI •2. DCE •3. DWI •4. MR spektroskopie Vyšetření pánve u muže ESUR prostate MR guidelines 2012, Eur Radiol (2012, Feb)

30 30 Anatomie prostaty fibromuskulární stroma AFT transitorní zóna - 5% TZ periuretrální tkáň - 1% PUT centrální zóna - 25% CZ periferní zóna - 70% PZ NV

31 31 •Přehledné zobrazení (pelvic coil) •T1 TSE s velkým FOV, sl 5-6 mm •Cílené zobrazení prostaty •T2 TSE sag •T2 TSE tra •T2 TSE cor •T2 TSE tra FS 1. MRI povrchová cívka T2 TSE traT2 TSE sag T2 TSE cor hemoragie pixel 0,6 – 0,8 mm, sl 3 mm, FOV 200 T1 TSE

32 32 endorektální cívka T2 TSE SAGT2 TSE TRAT2 TSE COR Význam: staging tumoru detekce extrakapsulárního šíření detekce infiltrace semenných váčků pixel 0,4 x 0,6 mm, sl 3 mm, FOV 170

33 33 2. Difúzně vážené zobrazení (DWI) DWIADC restrikce difúze v tumoru se projeví snížením signálu v ADC Výhody: - vysoký kontrast mezi normální tkání a tumorem - krátká akvizice - zvýšení specificity MR T2 TSE tu v levém laloku, T3a EC b 0, 100, 1000 rozsah: prostata + SV

34 34 3. DCE (dynamické kontrastní vyšetření) •T1 GRE 3D (vibe / lava) •TR 7,64 ms, TE 2,77 ms •délka jednoho měření 13 s, délka měření cca 4 min •voxel 1 x 1 x 3 mm

35 35 26 s52 s77 s ADC T2 TSE

36 36 4. MR spektroskopie •CSI 3D •FOV 80 x 80 x 80, voxel 7.5 x 7.5 x 7.5 mm •TR 690 ms, TE 120 ms, averages 10 •delta frequence -1,8 ppm •water + lipis suppression •lipid supr. delta pos. –3,4 ppm •scan time 16:17 min. •prostorová suprese signálu okolního tuku

37 37 •Citrát •Citrát – produkován epiteliálními buňkami a secernován do intralumilálního prostoru •Kreatin •Kreatin – Cr + PCr – vypovídá o energetickém stavu buňky •Cholin – součástí buněčných membrán, při jejich rozpadu lze sloučeniny cholinu a fosfocholinu detekovat na MRS Metabolismus v prostatě potlačení tuků 0,7 ppm – 1,5 ppm potlačení vody 4,7 ppm citrát cholin kreatin

38 38 Ci Cho normální v tumoru Spektrální mapa cholin citrát cholin

39 39 Karcinom prostaty tumor převážně v obou lalocích více vlevo, T3b T2 TSE MRS v tumoruMRS v jiné části tumoru

40 40 Zobrazení skróta •Přehledné zobrazení pánve •T1 TSE tra (sl 5 – 6 mm) - LU •Cílené zobrazení skróta •T2 TSE ve třech základních rovinách (sl 3-4 mm) •T2 TSE FS tra •T1 TSE + FS (krev, bílkovina) •T1 TSE + FS + K.L.

41 41 T2 TSE T2 TSE + FS T1 TSE + FS + K.L. Absces pravého varlete normální varle absces ADC

42 42 Vyšetření penisu na MR •T2 TSE sekvence ve třech základních rovinách, sl 3 mm •T1 TSE •T1 TSE FS •T1 TSE FS + k.l. T2 TSE fixace penisu náplastí přes buničinu k břichu

43 43 Hematom penisu bez ruptury kavernozního tělesa T2 TSE T1 TSE T2 TSE FS

44 44 Hematom kavernózního tělesa T2 TSE sagT2 TSE T1 TSE

45 45 •Anatomie •Technika vyšetření •Vyšetření pánve u ženy •Cervix uteri •Corpus uteri •Ovaria •Vyšetření pánve u muže •Prostata •Testes •Penis •Vyšetření rekta •Vyšetřování u perianálních píštělí •Vyšetřování močového měchýře

46 46 Vyšetření rekta •Přehledné zobrazení pánve (od perinea k bifurkaci aorty) •T1 TSE s velkým FOV, sl 5-6 mm •Cílené zobrazení (oblast tumoru) •T2 TSE sag •T2 TSE cor •T2 TSE tra, sl 3 – 3,5 mm •T1 TSE s vysokým rozlišením !, pixel 0,7-0,8 mm tukové pojivo je přirozenou kontrastní látkou •T2 TSE tra FS •DWI (posouzení reakce tumoru na CHT) šíření tumoru T1 TSE TRA Buscopan i.v.

47 47 •transversální rovina je kolmá, koronární rovina rovnoběžná se střevním lumen •začít se sag zobrazením TU T2 TSE TRA KL není u Ca rekta nutná

48 48 Mesorektální fascie - vztah tumoru k MRF T2 TSE TRA T2 TSE – kolmo k lumen

49 49 Tumor rekta tumor neprorůstá přes stěnu rekta stadium T2 stadium T3 T2 TSE SAG transversální rovina kolmo na lumen u distálních tumorů je cor rovina rovnoběžná s análním kanálem (posouzení vztahu ke svěračům a k diaphragma pelvis)

50 50 •Anatomie •Technika vyšetření •Vyšetření pánve u ženy •Cervix uteri •Corpus uteri •Ovaria •Vyšetření pánve u muže •Prostata •Testes •Penis •Vyšetření rekta •Vyšetřování u perianálních píštělí •Vyšetřování močového měchýře

51 51 Vyšetřování u perianálních píštělí •Přehledné zobrazení pánve •T1 TSE, T2 TSE s velkým FOV, sl 5-6 mm •Cílené zobrazení •T2 TSE tra, FOV 200 mm, 3 mm •T2 TSE cor •T2 TSE sag •T2 TSE tra, cor FS T2 TSE TRA Není nutná aplikace kontrastní látky

52 52 Perianální píštěl s abscesem T2 TSE sag T2 TSE FS tra

53 53 Perirektální absces T2 TSE T2 TSE FS

54 54 Perianální absces na perineu komunikují se stěnou anu T2 TSE TRA T2 TSE Sigmoideo-vesikální píštěl Rekto-vesiko-vaginální píštěl

55 55 •Anatomie •Technika vyšetření •Vyšetření pánve u ženy •Cervix uteri •Corpus uteri •Ovaria •Vyšetření pánve u muže •Prostata •Testes •Penis •Vyšetření rekta •Vyšetřování u perianálních píštělí •Vyšetřování močového měchýře

56 56 Vyšetřování močového měchýře •T2 TSE sag •T2 TSE tra, cor •T1 TSE tra (od symfýzy k bifurkaci) LU •Příp. T2 HASTE/ T2 SSFSE cor (ledviny) •T1 TSE / GRE FS + k.l. (u tumorů) •dostatečná náplň, u přeplněného měchýře možné přehlednutí drobných tumorů

57 57 Recidiva karcinoidu močového měchýře T2 TSE M. Crohn - do zánětlivého pseudotumoru je zavzatý pravý ureter

58 58 Závěr •vyšetření pánve většinou bez přípravy •vyšetření je cílené zaměřené na orgán •zásadní T2 vážené sekvence pro vysoký tkáňový kontrast •aplikace kontrastní látky není vždy nutná

59 59 Použitá obrazová dokumentace Siemens 1,5 T Avanto Siemens 3 T Trio GE Signa 1,5 T HDxt Děkuji za pozornost !

60 60 Doporučený MR protokol pro detekci TU •MR zobrazení – T2 vážené obrazy : axiální a sagitální, 1,5 T – sl 4 mm, 3 T – sl 3 mm, rozlišení 0,5 x 0,5 mm – 0,7 x 0,7 mm pro 3 T a 1.5 T •DWI axiální : 1,5 T – sl 5 mm, 3 T – sl 4 mm, b-value – 0, 100, 800 – 1000 s/mm2 •DCE-MRI axiální : sl 4 mm, rozlišení 0,7 x 0,7 mm pro 3 T, rozlišení 1 x 1 mm pro 1,5 T, časové rozlišení do 15 s •MR spektroskopie: voxel 8 x 8 x 8 mm (max 5 ml) volitelná - prodloužení vyšetření o 15 min ESUR prostate MR guidelines 2012, Eur Radiol (2012, Feb) délka vyšetření 30 min

61 61 Doporučený MR protokol pro lokální staging •MR zobrazení - T2 vážené obrazy : sagitální + koronální + transversální rovina, sl 3 mm, rozlišení od 0,3 x 0,3 mm do 0,7 x 0,7 mm •DWI – axiální: 1,5 T – sl 5 mm, 3 T – sl 4 mm, b-value – 0, 100, 800 – 1000 s/mm2 •DCE – MRI axiální: sl 4 mm, rozlišení 0,7 x 0,7 mm pro 3 T, rozlišení 1 x 1 mm pro 1,5 T, časové rozlišení do 15 s •MR spektroskopie – volitelná ESUR prostate MR guidelines 2012, Eur Radiol (2012, Feb) délka vyšetření 45 min

62 62 Doporučený protokol pro detekci lymfatických uzlin a kostních metastáz •T1W zobrazení v koronální rovině v rozsahu bederní páteře a pánve (sl 3 mm) •T2 TSE 3D v koronální rovině v rozsahu bederní páteře a pánve •DWI v koronální v rozsahu dolní bederní páteře (b-value 0 a nad 600), sl 3 – 4 mm •STIR nebo DWI v sagitální rovině v rozsahu krční a hrudní páteře ESUR prostate MR guidelines 2012, Eur Radiol (2012, Feb) délka vyšetření 30 min


Stáhnout ppt "Postupy při vyšetřování pánve Ryznarová Z. Thomayerova nemocnice + IKEM, Praha Principy a vyšetřovací techniky MR zobrazování 25.-29.11.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google