Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekty podporující SEVESO II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekty podporující SEVESO II"— Transkript prezentace:

0 Metoda verifikace platnosti matematického
modulu šíření respirabilní frakce prachových aerosolů v atmosféře Sídlo: S.K.Neumanna 1316, Pardubice, Česká republika Kont. adres.: Osadní 26, Praha 7, Česká republika Tel.: Fax:

1 Projekty podporující SEVESO II
MPO ČR 2004: Metody a nástroje hodnocení vlivu inženýrských bariér na vzdálené interakce v prostředí hlubinného úložiště radioaktivních odpadů MPO ČR 2005: SPREAD – 1H-PK2/35 Modelování šíření účinků ohrožujících událostí – Etapa 2008: Vyhodnocování terénních zkoušek; Zpracovávání matematického aparátu softwarové ho řešení MŽP ČR 2007: Methods of Risk Analyze of Major Industrial Accidents with Environmental Consequences MŽP ČR 2008: Ověření aplikace disperzních modelů na úniky vybraných nebezpečných chemických látek pro typové analýzy rizika objektů nebo zařízení zařazených na základě zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií MŽP ČR 2008: Vývoj modelu integrovaného systému řízení bezpečnosti, zdraví, životního prostředí a jakosti v podnicích a veřejné správě jako podpora prevence závažných havárií

2 Ověření modelu šíření aerosolů a účinků ohrožujících událostí
1H-PK2/35 SPREAD Ověření modelu šíření aerosolů a účinků ohrožujících událostí Projekt s finanční podporou MPO ČR

3 Řešitelé Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 www.tsoft.cz
Osadní 26, Praha 7 Jeruzalémská 9, Praha 1 Revoluční 1930, Ústí nad Labem

4 TerEx

5 Modulární stavba Tabelární moduly ATP – 45B CHEM/ROTA
DIOXIN – jednorázový únik POISION – otravná látka EXPLOSIVE – nástražný výbušný systém

6 Modulární stavba (POKRAČOVÁNÍ 1)
2D moduly Déletrvající únik NL PLUME 1 – únik plynu do oblaku PLUME 2 – únik vroucí kapaliny s rychlým odparem do oblaku PLUME 3 – pomalý odpar kapaliny z louže do oblaku

7 Modulární stavba (POKRAČOVÁNÍ 2)
2D moduly Jednorázový únik NL PUFF 1 – únik plynu do oblaku PUFF 2 – únik vroucí kapaliny s rychlým odparem do oblaku

8 Modulární stavba (POKRAČOVÁNÍ 3)
2D moduly Ohrožení sálajícím teplem NL BLEVE – ohrožení nádrže plošným požárem JET FIRE – masivní únik plynu tryskou se zahořením POOL FIRE – zahoření louže kapaliny

9 SPREAD Program Věda a výzkum MPO ČR POKROK
1H-PK35 – Ověření modelu šíření projevů a účinků ohrožujících událostí Nástroj pro rychlý odhad následků průmyslových havárií a/nebo teroristických útoků

10 SPREAD (POKRAČOVÁNÍ 1) Vývoj modelu šíření nosiče (respirabilní částice) s toxickou informací Verifikace modelu Validace modelu Vývoj databáze NL

11 SPREAD (POKRAČOVÁNÍ 2) Sestavení matematického aparátu
Verifikace - praktické ověření prachové částice – respirabilní frakce grafit křemičitý písek zadýmování uvedení do vznosu - náložka snadno dostupná neznačkovaná nespékající prachové částice

12 SPREAD (POKRAČOVÁNÍ 3) Validace – ověření obdobným matematickým aparátem variabilita atmosférické stability příbřežní atmosférická stabilita vnitrozemská atmosférická stabilita variabilita množství explosivní náložky výška rozptylu množství speku/respirabilních částic

13 Etapa 2005 analytické práce návrh modelovacího SW
současný stav - rešerše modelové situace problematika respirability - prašnost návrh modelovacího SW sestavení matematického aparátu terminologie návrh algoritmů databáze nebezpečných látek

14 Etapa 2006 návrh softwarového řešení přípravy na terénní testy
modul šíření, modul zahoření, mapový modul přípravy na terénní testy výběr vhodné lokality testy prachů testy náloží databáze nebezpečných látek

15 Etapa 2007 návrh a upřesnění vstupních parametrů terénní testy
lokalita Tisá lokalita Letiště validace matematického aparátu SAVEII EFFECT databáze nebezpečných látek

16 Etapa 2008 verifikace výsledků SW řešení popis SW uživatelská příručka
srovnávací analýzy terénních testů popis SW uživatelská příručka databáze nebezpečných látek

17 Etapa 2009 zpracování závěrečné dokumentace uživatelská příručka
databáze nebezpečných látek

18 Důležité aspekty Vhodná(é) lokalita(y) Meteosituace Testovaný materiál
Lokalita Tisá Lokalita letiště (sz od Ústí n Labem) Meteosituace Testovaný materiál Způsob měření Koncentrace testovaného materiálu Meteopodmínky Metody hodnocení výsledků

19 Lokalita letiště

20 Lokalita letiště (POKRAČOVÁNÍ 1)
Dislokace videokamer

21 Lokalita letiště (POKRAČOVÁNÍ 2)
Snímání šíření oblaku v prostoru

22 Meteorologie Větrná růžice pro lokalitu letiště

23 Meteorologie (POKRAČOVÁNÍ 1)
Mobilní automatické meteorologické stanice Měřící vůz chemického vojska zn. Rover Měření veličin v 3 s (resp. 30 s) časových intervalech: rychlost větru směr větru teplota vzduchu tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře Fábory a větrné rukávce

24 Meteorologie (POKRAČOVÁNÍ 2)
Operativní analýza povětrnosti Zhodnocení vývoje počasí podle objektivních faktorů (vývoj oblačnosti, změny větru a tlakového pole apod.) a porada s profesionálním meteorologem (Mgr. Martin Novák) Analýza předpovědních povětrnostních map pro úpravu podmínek pro další testy (srážky, oblačnost, vítr) Analýza synoptické mapy Kontinuální sledování větrného pole na celé ploše polygonu (vizuální sledování jednotlivých směrovek z věže pomocí dalekohledu)

25 Meteorologie (POKRAČOVÁNÍ 3)
Analýzy vývoje počasí pro lokalitu letiště

26 Meteorologie (POKRAČOVÁNÍ 4)

27 Koncentrace částic Laserový fotometr DustTrak model 8520 (TSI)
Stanovení koncentrací hmotnosti atmosférického aerosolu Krátká integrační doba (1 s) Měřena frakce PM2,5 Měření ve výšce cm Rozmístění fotometrů v různých liniích v rozestupech 25 m

28 Koncentrace částic (POKRAČOVÁNÍ 1)

29 Koncentrace částic (POKRAČOVÁNÍ 2)
Kontinuální záznam

30 Koncentrace částic (POKRAČOVÁNÍ 3)
Kontinuální záznam

31 Koncentrace částic (POKRAČOVÁNÍ 4)
Vizualizace výsledků Grafická vizualizace ve formě izolinií kumulativní koncentrace částic

32 Koncentrace částic (POKRAČOVÁNÍ 5)
Vizualizace výsledků Vyhodnocení sebraných dat pomocí pokročilých geostatistických metod (např. metoda Kriging)

33 Analýza vývoje oblaku

34 Analýza vývoje oblaku (POKRAČOVÁNÍ 1)
S použitím videozáznamu

35 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Projekty podporující SEVESO II"

Podobné prezentace


Reklamy Google