Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podklad č. 0. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Sídlo: S.K.Neumanna 1316, 532 07 Pardubice, Česká republika Kont. adres.: Osadní 26, 170 00.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podklad č. 0. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Sídlo: S.K.Neumanna 1316, 532 07 Pardubice, Česká republika Kont. adres.: Osadní 26, 170 00."— Transkript prezentace:

1 Podklad č. 0. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Sídlo: S.K.Neumanna 1316, 532 07 Pardubice, Česká republika Kont. adres.: Osadní 26, 170 00 Praha 7, Česká republika Tel.: +420 220 878 920 Fax: +420 266 711 901 Metoda verifikace platnosti matematického modulu šíření respirabilní frakce prachových aerosolů v atmosféře

2 Podklad č. 1. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Projekty podporující SEVESO II  MPO ČR 2004: Metody a nástroje hodnocení vlivu inženýrských bariér na vzdálené interakce v prostředí hlubinného úložiště radioaktivních odpadů  MPO ČR 2005: SPREAD – 1H-PK2/35 Modelování šíření účinků ohrožujících událostí – Etapa 2008: Vyhodnocování terénních zkoušek; Zpracovávání matematického aparátu softwarové ho řešení  MŽP ČR 2007: Methods of Risk Analyze of Major Industrial Accidents with Environmental Consequences  MŽP ČR 2008: Ověření aplikace disperzních modelů na úniky vybraných nebezpečných chemických látek pro typové analýzy rizika objektů nebo zařízení zařazených na základě zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií  MŽP ČR 2008: Vývoj modelu integrovaného systému řízení bezpečnosti, zdraví, životního prostředí a jakosti v podnicích a veřejné správě jako podpora prevence závažných havárií

3 Podklad č. 2. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt 1H-PK2/35 SPREAD Ověření modelu šíření aerosolů a účinků ohrožujících událostí Projekt s finanční podporou MPO ČR

4 Podklad č. 3. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Řešitelé Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 www.tsoft.cz Revoluční 1930, 400 32 Ústí nad Labem www.spolchemie.cz Osadní 26, 170 00 Praha 7 www.isatech.cz Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 www.vubp.cz

5 Podklad č. 4. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt TerEx

6 Podklad č. 5. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Modulární stavba  Tabelární moduly  ATP – 45B CHEM/ROTA  DIOXIN – jednorázový únik  POISION – otravná látka  EXPLOSIVE – nástražný výbušný systém

7 Podklad č. 6. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Modulární stavba (POKRAČOVÁNÍ 1)  2D moduly  Déletrvající únik NL  PLUME 1 – únik plynu do oblaku  PLUME 2 – únik vroucí kapaliny s rychlým odparem do oblaku  PLUME 3 – pomalý odpar kapaliny z louže do oblaku

8 Podklad č. 7. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Modulární stavba (POKRAČOVÁNÍ 2)  2D moduly  Jednorázový únik NL  PUFF 1 – únik plynu do oblaku  PUFF 2 – únik vroucí kapaliny s rychlým odparem do oblaku

9 Podklad č. 8. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Modulární stavba (POKRAČOVÁNÍ 3)  2D moduly  Ohrožení sálajícím teplem NL  BLEVE – ohrožení nádrže plošným požárem  JET FIRE – masivní únik plynu tryskou se zahořením  POOL FIRE – zahoření louže kapaliny

10 Podklad č. 9. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt SPREAD  Program Věda a výzkum MPO ČR  POKROK  1H-PK35 – Ověření modelu šíření projevů a účinků ohrožujících událostí  Nástroj pro rychlý odhad následků průmyslových havárií a/nebo teroristických útoků

11 Podklad č. 10. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt SPREAD (POKRAČOVÁNÍ 1)  Vývoj modelu šíření nosiče (respirabilní částice) s toxickou informací  Verifikace modelu  Validace modelu  Vývoj databáze NL

12 Podklad č. 11. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt SPREAD (POKRAČOVÁNÍ 2)  Sestavení matematického aparátu  Verifikace - praktické ověření  prachové částice – respirabilní frakce  grafit  křemičitý písek  zadýmování  uvedení do vznosu - náložka  snadno dostupná  neznačkovaná  nespékající prachové částice

13 Podklad č. 12. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt SPREAD (POKRAČOVÁNÍ 3)  Validace – ověření obdobným matematickým aparátem  variabilita atmosférické stability  příbřežní atmosférická stabilita  vnitrozemská atmosférická stabilita  variabilita množství explosivní náložky  výška rozptylu  množství speku/respirabilních částic

14 Podklad č. 13. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Etapa 2005  analytické práce  současný stav - rešerše  modelové situace  problematika respirability - prašnost  návrh modelovacího SW  sestavení matematického aparátu  terminologie  návrh algoritmů  databáze nebezpečných látek

15 Podklad č. 14. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Etapa 2006  návrh softwarového řešení  modul šíření,  modul zahoření,  mapový modul  přípravy na terénní testy  výběr vhodné lokality  testy prachů  testy náloží  databáze nebezpečných látek

16 Podklad č. 15. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Etapa 2007  návrh a upřesnění vstupních parametrů  terénní testy  lokalita Tisá  lokalita Letiště  validace matematického aparátu  SAVEII  EFFECT  databáze nebezpečných látek

17 Podklad č. 16. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Etapa 2008  verifikace výsledků SW řešení  srovnávací analýzy terénních testů  popis SW  uživatelská příručka  databáze nebezpečných látek

18 Podklad č. 17. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Etapa 2009  zpracování závěrečné dokumentace  uživatelská příručka  databáze nebezpečných látek

19 Podklad č. 18. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Důležité aspekty  Vhodná(é) lokalita(y)  Lokalita Tisá  Lokalita letiště (sz od Ústí n Labem)  Meteosituace  Testovaný materiál  Způsob měření  Koncentrace testovaného materiálu  Meteopodmínky  Metody hodnocení výsledků

20 Podklad č. 19. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Lokalita letiště

21 Podklad č. 20. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Lokalita letiště (POKRAČOVÁNÍ 1)  Dislokace videokamer

22 Podklad č. 21. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Lokalita letiště (POKRAČOVÁNÍ 2)  Snímání šíření oblaku v prostoru

23 Podklad č. 22. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Meteorologie  Větrná růžice pro lokalitu letiště

24 Podklad č. 23. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Meteorologie (POKRAČOVÁNÍ 1)  Mobilní automatické meteorologické stanice  Měřící vůz chemického vojska zn. Rover  Měření veličin v 3 s (resp. 30 s) časových intervalech:  rychlost větru  směr větru  teplota vzduchu  tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře  Fábory a větrné rukávce

25 Podklad č. 24. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Meteorologie (POKRAČOVÁNÍ 2)  Operativní analýza povětrnosti  Zhodnocení vývoje počasí podle objektivních faktorů (vývoj oblačnosti, změny větru a tlakového pole apod.) a porada s profesionálním meteorologem (Mgr. Martin Novák)  Analýza předpovědních povětrnostních map pro úpravu podmínek pro další testy (srážky, oblačnost, vítr)  Analýza synoptické mapy  Kontinuální sledování větrného pole na celé ploše polygonu (vizuální sledování jednotlivých směrovek z věže pomocí dalekohledu)

26 Podklad č. 25. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Meteorologie (POKRAČOVÁNÍ 3)  Analýzy vývoje počasí pro lokalitu letiště

27 Podklad č. 26. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Meteorologie (POKRAČOVÁNÍ 4)

28 Podklad č. 27. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Koncentrace částic  Laserový fotometr DustTrak model 8520 (TSI)  Stanovení koncentrací hmotnosti atmosférického aerosolu  Krátká integrační doba (1 s)  Měřena frakce PM 2,5  Měření ve výšce 170-180 cm  Rozmístění fotometrů v různých liniích v rozestupech 25 m

29 Podklad č. 28. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Koncentrace částic (POKRAČOVÁNÍ 1)

30 Podklad č. 29. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Koncentrace částic (POKRAČOVÁNÍ 2)  Kontinuální záznam

31 Podklad č. 30. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Koncentrace částic (POKRAČOVÁNÍ 3)  Kontinuální záznam

32 Podklad č. 31. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Koncentrace částic (POKRAČOVÁNÍ 4)  Vizualizace výsledků  Grafická vizualizace ve formě izolinií kumulativní koncentrace částic

33 Podklad č. 32. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Koncentrace částic (POKRAČOVÁNÍ 5)  Vizualizace výsledků  Vyhodnocení sebraných dat pomocí pokročilých geostatistických metod (např. metoda Kriging)

34 Podklad č. 33. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Analýza vývoje oblaku

35 Podklad č. 34. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Analýza vývoje oblaku (POKRAČOVÁNÍ 1)  S použitím videozáznamu

36 Podklad č. 35. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Podklad č. 0. © 2010 ISATech s.r.o.SPREAD_Zvolen_090610.ppt Sídlo: S.K.Neumanna 1316, 532 07 Pardubice, Česká republika Kont. adres.: Osadní 26, 170 00."

Podobné prezentace


Reklamy Google