Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví Jednotné evropské nebe Single European Sky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví Jednotné evropské nebe Single European Sky."— Transkript prezentace:

1

2 Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví Jednotné evropské nebe Single European Sky

3 Historie SES • 80. léta - První velká reorganizace vzdušného prostoru v USA • rok 1999 - komisařka pro dopravu a energii paní de Palacio iniciovala zahájení projektu SES • Prosinec 1999 - EK začala připravovat projekt za podpory High Level Group • Leden až Prosinec 2000 – HLG definuje hlavní zásady a pravidla projektu • Konec 2001 – Evropská komise prezentuje čtyři návrhy Nařízení EP a Rady, které definují základní požadavky na SES • Prosinec 2003 – EP a Rada společně schvaluje čtyři základní Nařízení o SES • 20.4. 2004 – vstoupila Nařízení v platnost Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví

4 • 2004 – EK/Generální ředitelství TREN zahájila aktivity k naplňování požadavků čtyř základních Nařízení SES  Ustavení Single Sky Commitee  Ustavení Industry Consultation Body  Zahájení prací na prováděcích směrnicích (Implementation Rules) ke čtyřem základním nařízením SES  Vydávání mandátů na zpracování dokumentů agentuře Eurocontrol Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví

5 Single Sky Commitee • • Složení (dva zástupci z ČS EU + CH, NO, IS) • •Předsedá EK • •Funkce SSC Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví − Poskytuje EK názor na návrhy IR (nařízení/směrnice) − Názor na návrhy mandátů pro Eurocontrol − Podílí se na koncepci řizení projektu SESAME − V budoucnu bude řešit problémy spojené s FAB

6 Industry Consultation Body • Poskytuje EK rady od všech zainteresovaných organizaci • Členství : - 4 ATSP-CANSO - 4 ATSP-CANSO - 4 výrobní průmysl - 4 výrobní průmysl - 2 letiště (ACI) - 2 letiště (ACI) - 5 profesní organizace (ECA, IFALPA) - 5 profesní organizace (ECA, IFALPA) - 8 uživatelé vzdušného prostoru (IATA, AEA, IACA, ERA,ELFAA, EBAA, IAOPA) - 8 uživatelé vzdušného prostoru (IATA, AEA, IACA, ERA,ELFAA, EBAA, IAOPA) - 2 CNS poskytovatelé služeb - 2 CNS poskytovatelé služeb - METEO služby - METEO služby • Současný předmět zájmu SESAME a interoperabilita Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví

7 Cíle projektu SES • • Zajistit dostatečnou kapacitu pro objem provozu předpokládaného v roce 2020+ (civilního a vojenského) • • Zachovat nebo zvýšit úroveň bezpečnosti • • Zajistit plynulý tok leteckého provozu bez zpoždění • • Zajistit využívání optimálních trajektorií letu z hlediska nákladů • • Zajistit, aby ceny poskytovaných služeb byly přijatelné pro uživatele vzdušného prostoru Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví

8 Vzdušný prostor SES • Vertikálně - použitelný vzdušný prostor nad FL 285 • Od roku 2006 rozšíření pod FL 285 • Horizontálně – členské státy EU, Švýcarsko, Norsko, Island a nečlenské státy (východní evropa, severní afrika) Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví

9 Hlavní principy k dosažení cílů • Snížit fragmentaci • Zavést nové technologie (SESAME) • Vybudovat spolupráci mezi EK a agenturou Eurocontrol Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví Snížit fragmentaci  Vzdušného prostoru mezi státy  Civilní a vojenské poskytovatele a uživatele služeb  Systémů

10 Realizace projektu • Legislativa (prováděcí směrnice) • Vytvoření Evropské horní informační oblasti – EUIR • Funkční bloky vzdušného prostoru – FAB • Pružné využívání vzdušného prostoru – FUA • Národní dozorové úřady – NSA (nezávislost) • Certifikace poskytovatelů služeb • Licencování řídících letového provozu (bezpečnost, volný pohyb) • Interoperabilita (součinnost stanovišť a systémů) • SESAME (nové technologie řízení provozu, navigace, komunikace, přehledu a řízení toku) Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví

11 Legislativa • Nařízení EP a Rady č. 549/2004 – Rámcové nařízení (Frame Regulation) • Nařízení EP a Rady č. 550/2004 – Poskytování služeb (Service Provision) • Nařízení EP a Rady č. 551/2004 – Vzdušný prostor (The Airspace Reg.) • Nařízení EP a Rady č. 552/2004 – Interoperabilita (Interoperability Reg.) • IR připravované na základě přímých požadavků základních nařízení - Evropská směrnice o licencování řídících letového provozu - Společné požadavky na poskytovatele služeb (Common Requirements) Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví

12 Nařízení EP a Rady č. 549/2004 – Rámcové nařízení (Frame Regulation) Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví Důležitá ustanovení: − Zakládá harmonizovaný regulační rámec pro realizaci projektu SES podle Nařízení č. 550, 551 a 552/2004. (čl. 3) − Vytvoření národních dozorových úřadů – NSA, nezávislých na poskytovatelích služeb (čl. 4) − Ustavení a funkce Single Sky Commitee (čl. 5) − Ustavení a funkce Industry Consultation Body (čl. 6) − Možnost rozšíření SES do třetích zemí (čl. 7) − Mandáty pro Eurocontrol na vytváření Prováděcích směrnic – IR (čl. 8) − EK bude monitorovat implementaci požadavků SES na základě ročních zpráv poskytovaných ČS

13 Legislativa • Nařízení EP a Rady č. 549/2004 – Rámcové nařízení (Frame Regulation) • Nařízení EP a Rady č. 550/2004 – Poskytování služeb (Service Provision) • Nařízení EP a Rady č. 551/2004 – Vzdušný prostor (The Airspace Reg.) • Nařízení EP a Rady č. 552/2004 – Interoperabilita (Interoperability Reg.) • IR připravované na základě přímých požadavků základních nařízení - Evropská směrnice o licencování řídících letového provozu - Společné požadavky na poskytovatele služeb (Common Requirements) Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví

14 Nařízení EP a Rady č. 550/2004 – Poskytování služeb (Service Provision) Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví Důležitá ustanovení: − Úlohy NSA (čl. 2) − Implementace předpisů Eurocontrol řady ESARR (čl. 4) − Povinnost EK předložit EP a Radě návrh způsobu licencování řídících letového provozu (čl. 5) − Povinnost stanovit společné požadavky na poskytovatele služeb – Common Requirements (čl. 6) − Povinnost certifikovat poskytovatele služeb (čl. 7) − Povinnost států pověřovat organizace poskytováním služeb (čl. 8) − Povinnost upravit dohodou vztahy mezi vojenskými a civilními leteckými úřady (čl. 11) − Povinnost poskytovatelů služeb zveřejňovat svoje účetnictví vedené podle pravidel EU IAS a umožnit nezávislé audity (čl. 12) − Pravidla stanovení poplatků za služby a kontroly ze strany EK (čl. 14, 15 a 16)

15 Legislativa • Nařízení EP a Rady č. 549/2004 – Rámcové nařízení (Frame Regulation) • Nařízení EP a Rady č. 550/2004 – Poskytování služeb (Service Provision) • Nařízení EP a Rady č. 551/2004 – Vzdušný prostor (The Airspace Reg.) • Nařízení EP a Rady č. 552/2004 – Interoperabilita (Interoperability Reg.) • IR připravované na základě přímých požadavků základních nařízení - Evropská směrnice o licencování řídících letového provozu - Společné požadavky na poskytovatele služeb (Common Requirements) Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví

16 Nařízení EP a Rady č. 551/2004 – Vzdušný prostor (The Airspace Reg.) Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví Důležitá ustanovení: − Rozdělení vzdušného prostoru na horní a spodní hladinou FL 285 (čl. 2) − Vytvoření Evropské horní informační oblasti EUIR (čl. 3) − Zavedení zjednodušené klasifikace vzdušného prostoru podle pravidel Eurocontrol (čl. 4) − Provedení reorganizace horního vzdušného prostoru (FAB, optimalizace tratí a sektorů) (čl. 5 a 6) − Pružné využívání vzdušného prostoru - FUA (čl. 7)

17 Legislativa • Nařízení EP a Rady č. 549/2004 – Rámcové nařízení (Frame Regulation) • Nařízení EP a Rady č. 550/2004 – Poskytování služeb (Service Provision) • Nařízení EP a Rady č. 551/2004 – Vzdušný prostor (The Airspace Reg.) • Nařízení EP a Rady č. 552/2004 – Interoperabilita (Interoperability Reg.) • IR připravované na základě přímých požadavků základních nařízení - Evropská směrnice o licencování řídících letového provozu - Společné požadavky na poskytovatele služeb (Common Requirements) Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví

18 Nařízení EP a Rady č. 552/2004 – Interoperabilita (Interoperability Reg.) Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví Důležitá ustanovení: − Požadavky na ATM systémy – specifikace EU (čl. 2,3 a 4) − Zavedení deklarace EK o plnění požadavků EU a způsobilosti komponentů ATM systémů (čl. 5) − Povinnost poskytovatelů služeb verifikovat způsobilost systémů a dokládat ji NSA (čl. 6) − Povinosti NSA dozorovat průběžně způsobilost komponentů a systémů (čl. 7) − Povinost států ohlašovat EK a členským státům organizace pověřené verifikací způsobilosti komponentů a systémů ATM (čl. 8)

19 Legislativa • • IR připravované na základě mandátu EK pro Eurocontrol - Pružné využívání vzdušného prostoru – FUA - Klasifikace vzdušného prostoru a lety VFR nad FL 195 - Společná pravidla stanovení poplatků za služby (Common Charging Scheme) - FAB – zpráva Eurocontrolu Interoperabilita: Interoperabilita: - Aeronautical Data Integrity - Data Link Services - Air-Ground Voice Channel Spacing - Coordination and Transfer - Initial Flight Plan - Flight Message Transfer Protocol Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví

20 Funkční bloky vzdušného prostoru - FAB • Vytváří se v souladu s čl. 5 Nařízení č. 551/2004 na základě dohody mezi členskými státy • Základní předpoklady pro vytváření FAB jsou: - Pozitivní analýza bezpečnosti – Safety Case - Optimální využití vzdušného prostoru s ohledem na tok letového provozu - Musí být zdůvodněno celkovou přidanou hodnotou, zahrnující optimální využití technických a lidských zdrojů na základě CBA • Připravované FAB - CEATS - Skandinávské státy - Velká Británie a Irská Republika - Státy jihovýchodní Evropy (Rumunsko, Bulharsko, Albánie, státy bývalé Jugoslávie), pozorovatelé (Řecko, Itálie) Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví

21 •SESAME •Program modernizace ATC infrastruktury •Synchronizovat implementaci nových zařízení v EU mezi palubními zařízeními a pozemní technologií •Iniciován výrobci zařízení pro ATM sektor •Definiční fáze: −EK pověřila realizací Eurocontrol (uzavírá kontrakty s organizacemi na dílčí úkoly) −Ukončení 2007 −Financována z fondu EK a Eurocontrol (200 lidí, 60 mil. EUR) −Výstupem bude ATM Master Plan pro 20. léta, který definuje cíle a vize vývoje infrastruktury řízení letového provozu v Evropě •Implementační fáze: −Vývoj, výroba a instalace pozemních a palubních zařízení −Vývoj a implementace nových technologií poskytování služeb −Časový horizont ukončení implementační fáze rok 2020 + Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví

22 DĚKUJI ZA POZORNOST

23 Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví Jednotné evropské nebe Single European Sky


Stáhnout ppt "Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví Jednotné evropské nebe Single European Sky."

Podobné prezentace


Reklamy Google