Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví"— Transkript prezentace:

1

2 Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví
Jednotné evropské nebe Single European Sky

3 Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví
Historie SES 80. léta - První velká reorganizace vzdušného prostoru v USA rok komisařka pro dopravu a energii paní de Palacio iniciovala zahájení projektu SES Prosinec EK začala připravovat projekt za podpory High Level Group Leden až Prosinec 2000 – HLG definuje hlavní zásady a pravidla projektu Konec 2001 – Evropská komise prezentuje čtyři návrhy Nařízení EP a Rady, které definují základní požadavky na SES Prosinec 2003 – EP a Rada společně schvaluje čtyři základní Nařízení o SES – vstoupila Nařízení v platnost

4 Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví
2004 – EK/Generální ředitelství TREN zahájila aktivity k naplňování požadavků čtyř základních Nařízení SES Ustavení Single Sky Commitee Ustavení Industry Consultation Body Zahájení prací na prováděcích směrnicích (Implementation Rules) ke čtyřem základním nařízením SES Vydávání mandátů na zpracování dokumentů agentuře Eurocontrol

5 Single Sky Commitee Složení (dva zástupci z ČS EU + CH, NO, IS)
Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví Single Sky Commitee Složení (dva zástupci z ČS EU + CH, NO, IS) Předsedá EK Funkce SSC Poskytuje EK názor na návrhy IR (nařízení/směrnice) Názor na návrhy mandátů pro Eurocontrol Podílí se na koncepci řizení projektu SESAME V budoucnu bude řešit problémy spojené s FAB

6 Industry Consultation Body
Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví Industry Consultation Body Poskytuje EK rady od všech zainteresovaných organizaci Členství : - 4 ATSP-CANSO - 4 výrobní průmysl - 2 letiště (ACI) - 5 profesní organizace (ECA, IFALPA) - 8 uživatelé vzdušného prostoru (IATA, AEA, IACA, ERA,ELFAA, EBAA, IAOPA) - 2 CNS poskytovatelé služeb - METEO služby Současný předmět zájmu SESAME a interoperabilita

7 Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví
Cíle projektu SES Zajistit dostatečnou kapacitu pro objem provozu předpokládaného v roce (civilního a vojenského) Zachovat nebo zvýšit úroveň bezpečnosti Zajistit plynulý tok leteckého provozu bez zpoždění Zajistit využívání optimálních trajektorií letu z hlediska nákladů Zajistit, aby ceny poskytovaných služeb byly přijatelné pro uživatele vzdušného prostoru

8 Vzdušný prostor SES Vertikálně - použitelný vzdušný prostor nad FL 285
Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví Vzdušný prostor SES Vertikálně - použitelný vzdušný prostor nad FL 285 Od roku 2006 rozšíření pod FL 285 Horizontálně – členské státy EU, Švýcarsko, Norsko, Island a nečlenské státy (východní evropa, severní afrika)

9 Hlavní principy k dosažení cílů
Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví Hlavní principy k dosažení cílů Snížit fragmentaci Zavést nové technologie (SESAME) Vybudovat spolupráci mezi EK a agenturou Eurocontrol Snížit fragmentaci Vzdušného prostoru mezi státy Civilní a vojenské poskytovatele a uživatele služeb Systémů

10 Realizace projektu Legislativa (prováděcí směrnice)
Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví Realizace projektu Legislativa (prováděcí směrnice) Vytvoření Evropské horní informační oblasti – EUIR Funkční bloky vzdušného prostoru – FAB Pružné využívání vzdušného prostoru – FUA Národní dozorové úřady – NSA (nezávislost) Certifikace poskytovatelů služeb Licencování řídících letového provozu (bezpečnost, volný pohyb) Interoperabilita (součinnost stanovišť a systémů) SESAME (nové technologie řízení provozu, navigace, komunikace, přehledu a řízení toku)

11 Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví
Legislativa Nařízení EP a Rady č. 549/2004 – Rámcové nařízení (Frame Regulation) Nařízení EP a Rady č. 550/2004 – Poskytování služeb (Service Provision) Nařízení EP a Rady č. 551/2004 – Vzdušný prostor (The Airspace Reg.) Nařízení EP a Rady č. 552/2004 – Interoperabilita (Interoperability Reg.) IR připravované na základě přímých požadavků základních nařízení - Evropská směrnice o licencování řídících letového provozu - Společné požadavky na poskytovatele služeb (Common Requirements)

12 Nařízení EP a Rady č. 549/2004 – Rámcové nařízení (Frame Regulation)
Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví Nařízení EP a Rady č. 549/2004 – Rámcové nařízení (Frame Regulation) Důležitá ustanovení: Zakládá harmonizovaný regulační rámec pro realizaci projektu SES podle Nařízení č. 550, 551 a 552/2004. (čl. 3) Vytvoření národních dozorových úřadů – NSA, nezávislých na poskytovatelích služeb (čl. 4) Ustavení a funkce Single Sky Commitee (čl. 5) Ustavení a funkce Industry Consultation Body (čl. 6) Možnost rozšíření SES do třetích zemí (čl. 7) Mandáty pro Eurocontrol na vytváření Prováděcích směrnic – IR (čl. 8) EK bude monitorovat implementaci požadavků SES na základě ročních zpráv poskytovaných ČS

13 Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví
Legislativa Nařízení EP a Rady č. 549/2004 – Rámcové nařízení (Frame Regulation) Nařízení EP a Rady č. 550/2004 – Poskytování služeb (Service Provision) Nařízení EP a Rady č. 551/2004 – Vzdušný prostor (The Airspace Reg.) Nařízení EP a Rady č. 552/2004 – Interoperabilita (Interoperability Reg.) IR připravované na základě přímých požadavků základních nařízení - Evropská směrnice o licencování řídících letového provozu - Společné požadavky na poskytovatele služeb (Common Requirements)

14 Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví
Nařízení EP a Rady č. 550/2004 – Poskytování služeb (Service Provision) Důležitá ustanovení: Úlohy NSA (čl. 2) Implementace předpisů Eurocontrol řady ESARR (čl. 4) Povinnost EK předložit EP a Radě návrh způsobu licencování řídících letového provozu (čl. 5) Povinnost stanovit společné požadavky na poskytovatele služeb – Common Requirements (čl. 6) Povinnost certifikovat poskytovatele služeb (čl. 7) Povinnost států pověřovat organizace poskytováním služeb (čl. 8) Povinnost upravit dohodou vztahy mezi vojenskými a civilními leteckými úřady (čl. 11) Povinnost poskytovatelů služeb zveřejňovat svoje účetnictví vedené podle pravidel EU IAS a umožnit nezávislé audity (čl. 12) Pravidla stanovení poplatků za služby a kontroly ze strany EK (čl. 14, 15 a 16)

15 Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví
Legislativa Nařízení EP a Rady č. 549/2004 – Rámcové nařízení (Frame Regulation) Nařízení EP a Rady č. 550/2004 – Poskytování služeb (Service Provision) Nařízení EP a Rady č. 551/2004 – Vzdušný prostor (The Airspace Reg.) Nařízení EP a Rady č. 552/2004 – Interoperabilita (Interoperability Reg.) IR připravované na základě přímých požadavků základních nařízení - Evropská směrnice o licencování řídících letového provozu - Společné požadavky na poskytovatele služeb (Common Requirements)

16 Nařízení EP a Rady č. 551/2004 – Vzdušný prostor (The Airspace Reg.)
Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví Nařízení EP a Rady č. 551/2004 – Vzdušný prostor (The Airspace Reg.) Důležitá ustanovení: Rozdělení vzdušného prostoru na horní a spodní hladinou FL 285 (čl. 2) Vytvoření Evropské horní informační oblasti EUIR (čl. 3) Zavedení zjednodušené klasifikace vzdušného prostoru podle pravidel Eurocontrol (čl. 4) Provedení reorganizace horního vzdušného prostoru (FAB, optimalizace tratí a sektorů) (čl. 5 a 6) Pružné využívání vzdušného prostoru - FUA (čl. 7)

17 Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví
Legislativa Nařízení EP a Rady č. 549/2004 – Rámcové nařízení (Frame Regulation) Nařízení EP a Rady č. 550/2004 – Poskytování služeb (Service Provision) Nařízení EP a Rady č. 551/2004 – Vzdušný prostor (The Airspace Reg.) Nařízení EP a Rady č. 552/2004 – Interoperabilita (Interoperability Reg.) IR připravované na základě přímých požadavků základních nařízení - Evropská směrnice o licencování řídících letového provozu - Společné požadavky na poskytovatele služeb (Common Requirements)

18 Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví
Nařízení EP a Rady č. 552/2004 – Interoperabilita (Interoperability Reg.) Důležitá ustanovení: Požadavky na ATM systémy – specifikace EU (čl. 2,3 a 4) Zavedení deklarace EK o plnění požadavků EU a způsobilosti komponentů ATM systémů (čl. 5) Povinnost poskytovatelů služeb verifikovat způsobilost systémů a dokládat ji NSA (čl. 6) Povinosti NSA dozorovat průběžně způsobilost komponentů a systémů (čl. 7) Povinost států ohlašovat EK a členským státům organizace pověřené verifikací způsobilosti komponentů a systémů ATM (čl. 8)

19 Legislativa IR připravované na základě mandátu EK pro Eurocontrol
Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví Legislativa IR připravované na základě mandátu EK pro Eurocontrol - Pružné využívání vzdušného prostoru – FUA - Klasifikace vzdušného prostoru a lety VFR nad FL 195 - Společná pravidla stanovení poplatků za služby (Common Charging Scheme) - FAB – zpráva Eurocontrolu Interoperabilita: - Aeronautical Data Integrity - Data Link Services - Air-Ground Voice Channel Spacing - Coordination and Transfer - Initial Flight Plan - Flight Message Transfer Protocol

20 Funkční bloky vzdušného prostoru - FAB
Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví Funkční bloky vzdušného prostoru - FAB Vytváří se v souladu s čl. 5 Nařízení č. 551/2004 na základě dohody mezi členskými státy Základní předpoklady pro vytváření FAB jsou: Pozitivní analýza bezpečnosti – Safety Case Optimální využití vzdušného prostoru s ohledem na tok letového provozu Musí být zdůvodněno celkovou přidanou hodnotou, zahrnující optimální využití technických a lidských zdrojů na základě CBA Připravované FAB CEATS Skandinávské státy Velká Británie a Irská Republika Státy jihovýchodní Evropy (Rumunsko, Bulharsko, Albánie, státy bývalé Jugoslávie), pozorovatelé (Řecko, Itálie)

21 SESAME Program modernizace ATC infrastruktury
Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví SESAME Program modernizace ATC infrastruktury Synchronizovat implementaci nových zařízení v EU mezi palubními zařízeními a pozemní technologií Iniciován výrobci zařízení pro ATM sektor Definiční fáze: EK pověřila realizací Eurocontrol (uzavírá kontrakty s organizacemi na dílčí úkoly) Ukončení 2007 Financována z fondu EK a Eurocontrol (200 lidí, 60 mil. EUR) Výstupem bude ATM Master Plan pro 20. léta, který definuje cíle a vize vývoje infrastruktury řízení letového provozu v Evropě Implementační fáze: Vývoj, výroba a instalace pozemních a palubních zařízení Vývoj a implementace nových technologií poskytování služeb Časový horizont ukončení implementační fáze rok

22 DĚKUJI ZA POZORNOST

23 Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví
Jednotné evropské nebe Single European Sky


Stáhnout ppt "Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví"

Podobné prezentace


Reklamy Google