Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje vykonávajících agendu na úseku územního plánování Hradec Králové 16. 12. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje vykonávajících agendu na úseku územního plánování Hradec Králové 16. 12. 2010."— Transkript prezentace:

1 Setkání pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje vykonávajících agendu na úseku územního plánování Hradec Králové

2 Dosavadní průběh pořizování ZUR KH kraje
Společné projednání návrhu ZUR KH kraje - § 37 SZ červen – červenec 2008 Opakované společné projednání návrhu ZUR KH kraje - § 37 SZ květen – červenec 2010 Důvodem opakovaného společného jednání bylo především zohlednění řešení článku 114 Politiky územního rozvoje ČR 2008, schválené usnesením vlády dne 20. července 2009 č. 929, kterým se ministerstvům a jiným ústředním správním úřadům ukládá provést prostřednictvím územní studie výběr koridoru kapacitní silnice „S5“ v úseku „R10/R35 (Mnichovo Hradiště - Rádelský Mlýn) – Úlibice (E 442)“ Stanovisko MMR - § 38 SZ září 2010 Oznámení o konání veřejného projednání - § 22, § 39 SZ a § 171 až 174 SŘ 1. února 2011 – veřejné projednání

3 ZUR Královéhradeckého kraje - doprava
Koridor kapacitní silnice S5 V rámci ZUR KH kraje řešeno jako koridor územní rezervy kapacitní silnice v kategorii I. třídy ve třech větvích – severní, jižní a superseverní - (podkladem pro vymezení byla Studie proveditelnosti a účelnosti pro trasu R35 Turnov – Jičín, Valbek, s. r. o. 2009) - s tímto řešením souhlasí Správa CHKO Český ráj i Ministerstvo dopravy ČR Na základě opakovaného společného projednání v roce 2010 ZUR KH kraje k veřejnému projednání obsahuje následující okruhy řešení: Silniční doprava: silnice I. třídy a dálnice/rychlostní komunikace: pouze záměry, které byly předány v rámci ÚAP kraje silnice II. třídy; silnice III. třídy : ZUR neřeší. Železnice: Na základě podkladů Ministerstva dopravy ČR a Správy železniční dopravní cesty z únory 2010 jsou řešeny pouze záměry: záměry, které byly předány v rámci ÚAP KH kraje; záměry, mající územní nároky v rámci měřítka ZUR; záměry, u nichž je známa výsledná varianta.

4 ZUR Královéhradeckého kraje - veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření
Jako koridory a plochy VPS jsou v ZUR KH kraje řešeny: koridory silniční a železniční dopravy; koridory technické infrastruktury (plyn, elektro, vodovod); protipovodňová ochrana území Problematika protipovodňové ochrany území je na základě opakovaného společného projednání ZUR KH kraje řešena jako veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury - § 2 odst. 1 písm. k) SZ. Seznam prvků protipovodňové ochrany vychází z Programu opatření v Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe. Jako koridory a plochy VPO jsou v ZUR KH kraje řešeny: prvky ÚSES výchozím podkladem Plán nadregionálního a regionálního ÚSES pro území Královéhradeckého kraje (Ageris, 2009); koncepce ÚSES obsažená v ZUR KH kraje vychází ze základního řešení s eventuelním využitím variantního řešení.

5 ZUR Královéhradeckého kraje ROS, ROB, SOB a rozvojové plochy nadmístního významu
Republikového významu - PUR 2008 OB4 Rozvojová oblast Hradec Králové / Pardubice plocha Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému Hradec Králové – dopisem ze dne bylo ze strany Ministerstva vnitra, generálního ředitelství HZS ČR sdělena informace o ukončení projektu. úkol pro územní plány města Hradce Králové a obcí Všestary, Stěžery, Urbanice, Praskačka, Lhota pod Libčany, Osice, Osičky, Syrovátka a Dobřenice vyhledat ve svém správním území plochu pro rozvoj podnikatelských aktivit o výměře 30 ha a větším v prostoru širokém 2 km západně od koridoru dálnice D11. OS4 Rozvojová osa Praha – Hradec Králové / Pardubice – Trutnov – hranice ČR / Polsko (- Wroclaw) SOB 7 Specifická oblast Krkonoše – Jizerské hory Nadmístního významu Rozvojová oblast Vrchlabí - plocha průmyslové zóny nadmístního významu Vrchlabí Rozvojová osa Hořice - Jičín – Liberecký kraj Rozvojová osa Vrchlabí – Jičín – Středočeský kraj Rozvojová osa Vrchlabí - Trutnov Rozvojová osa Jaroměř - Náchod – Hronov Rozvojová osa Nové Město nad Metují - Rychnov nad Kněžnou - plocha průmyslové zóny nadmístního významu Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou – Solnice Rozvojová osa Kostelec nad Orlicí – Vamberk – Pardubický kraj Území s vyváženým rozvojovým potenciálem Specifická oblast Broumovsko Specifická oblast Orlické hory Specifická oblast Jičínsko

6 Plán dohlídek/kontrol na rok 2011
Třebechovice pod Orebem Červený Kostelec Teplice nad Metují - 8. – Svoboda nad Úpou – Nový Bydžov – Rokytnice v Orlických horách - 7. – Jaroměř - 1. – Hořice - 1. – Dvůr Králové nad Labem - 6. – Sobotka – Kostelec nad Orlicí - 8. – Kopidlno - 6. –

7 Kontroly provedené v roce 2010
Hradec Králové Třebechovice pod Orebem Hronov Vrchlabí Náchod Smiřice Trutnov Broumov Nechanice Police nad Metují Vamberk Lázně Bělohrad Nejčastější zjištěné nedostatky: vyhodnocení námitek: rozhodnutí o námitkách může mít typově dva výroky: námitce se buď vyhovuje nebo nevyhovuje; doklad o zveřejňovaní dokumentů na úředních deskách – zejména na elektronických úředních deskách (záznam - potvrzení, PrintScreen, čestné prohlášení apod.); zasílání údajů o vydání ÚPD nebo její změny dotčeným orgánům podle § 165 odst. 2 SZ; doklad o pověření určeného zastupitele § 47 odst. 1 SZ a § 49 odst. 1 SZ a § 53 odst. 1 SZ; nevymezení VPS v podrobnosti na pozemky § 13 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006Sb. – výkres v měřítku katastrální mapy nebo v měřítku 1 : 5000;

8 Pasportizace a evidence ÚPD obcí Královéhradeckého kraje činnost oddělení ÚP v roce 2010 v číslech
Registrační listy změna kontaktní osoby pro zápis dat do systému iLAS a iKAS pro Královéhradecký kraj od roku 2011 – Hofmanová Pavla; registrační listy je nutné zasílat za účelem jejich zpracování podepsané pověřenou osobou pořizovatele. Činnost oddělení ÚP v roce 2010 v číslech: V roce 2010 oddělení ÚP obdrželo celkem 106 oznámení o projednání návrhů zadání ÚPD; 2 oznámení o projednání konceptů ÚPD; 121 oznámení o společném projednání ÚPD; 128 oznámení o veřejném projednání ÚPD; dále bylo oddělením ÚP koordinováno vydání celkem 228 koordinovaných stanovisek krajského úřadu k těmto ÚPD; z toho 108 stanovisek bylo vydáno jednotlivými odbory samostatně; oddělení ÚP dále obdrželo k archivaci a evidenci celkem 107 vydaných ÚPD nebo jejich změn; Z TOHO ODDĚLENÍ ÚP/jako koordinátor pro dotčený orgán, kterým je v zákonem daných případech krajský úřad OBDRŽELO POUZE 49 OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚPD PODLE § 165 ODST. 2 SZ!!! Stav k

9 Děkuji za pozornost. Pavla Hofmanová Oddělení územního plánování
+ připomínky ke konkrétním zjištěním


Stáhnout ppt "Setkání pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje vykonávajících agendu na úseku územního plánování Hradec Králové 16. 12. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google