Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje vykonávajících agendu na úseku územního plánování Hradec Králové 16. 12. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje vykonávajících agendu na úseku územního plánování Hradec Králové 16. 12. 2010."— Transkript prezentace:

1 Setkání pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje vykonávajících agendu na úseku územního plánování Hradec Králové 16. 12. 2010

2 Dosavadní průběh pořizování ZUR KH kraje Společné projednání návrhu ZUR KH kraje - § 37 SZ červen – červenec 2008 Opakované společné projednání návrhu ZUR KH kraje - § 37 SZ květen – červenec 2010 Důvodem opakovaného společného jednání bylo především zohlednění řešení článku 114 Politiky územního rozvoje ČR 2008, schválené usnesením vlády dne 20. července 2009 č. 929, kterým se ministerstvům a jiným ústředním správním úřadům ukládá provést prostřednictvím územní studie výběr koridoru kapacitní silnice „S5“ v úseku „R10/R35 (Mnichovo Hradiště - Rádelský Mlýn) – Úlibice (E 442)“ Stanovisko MMR - § 38 SZ září 2010 Oznámení o konání veřejného projednání - § 22, § 39 SZ a § 171 až 174 SŘ 1. února 2011 – veřejné projednání Společné projednání návrhu ZUR KH kraje - § 37 SZ červen – červenec 2008 Opakované společné projednání návrhu ZUR KH kraje - § 37 SZ květen – červenec 2010 Důvodem opakovaného společného jednání bylo především zohlednění řešení článku 114 Politiky územního rozvoje ČR 2008, schválené usnesením vlády dne 20. července 2009 č. 929, kterým se ministerstvům a jiným ústředním správním úřadům ukládá provést prostřednictvím územní studie výběr koridoru kapacitní silnice „S5“ v úseku „R10/R35 (Mnichovo Hradiště - Rádelský Mlýn) – Úlibice (E 442)“ Stanovisko MMR - § 38 SZ září 2010 Oznámení o konání veřejného projednání - § 22, § 39 SZ a § 171 až 174 SŘ 1. února 2011 – veřejné projednání

3 ZUR Královéhradeckého kraje - doprava Koridor kapacitní silnice S5 V rámci ZUR KH kraje řešeno jako koridor územní rezervy kapacitní silnice v kategorii I. třídy ve třech větvích – severní, jižní a superseverní - (podkladem pro vymezení byla Studie proveditelnosti a účelnosti pro trasu R35 Turnov – Jičín, Valbek, s. r. o. 2009) - s tímto řešením souhlasí Správa CHKO Český ráj i Ministerstvo dopravy ČR Na základě opakovaného společného projednání v roce 2010 ZUR KH kraje k veřejnému projednání obsahuje následující okruhy řešení: Silniční doprava: silnice I. třídy a dálnice/rychlostní komunikace: pouze záměry, které byly předány v rámci ÚAP kraje silnice II. třídy; silnice III. třídy : ZUR neřeší. Železnice: Na základě podkladů Ministerstva dopravy ČR a Správy železniční dopravní cesty z únory 2010 jsou řešeny pouze záměry: 1.záměry, které byly předány v rámci ÚAP KH kraje; 2.záměry, mající územní nároky v rámci měřítka ZUR; 3.záměry, u nichž je známa výsledná varianta. Koridor kapacitní silnice S5 V rámci ZUR KH kraje řešeno jako koridor územní rezervy kapacitní silnice v kategorii I. třídy ve třech větvích – severní, jižní a superseverní - (podkladem pro vymezení byla Studie proveditelnosti a účelnosti pro trasu R35 Turnov – Jičín, Valbek, s. r. o. 2009) - s tímto řešením souhlasí Správa CHKO Český ráj i Ministerstvo dopravy ČR Na základě opakovaného společného projednání v roce 2010 ZUR KH kraje k veřejnému projednání obsahuje následující okruhy řešení: Silniční doprava: silnice I. třídy a dálnice/rychlostní komunikace: pouze záměry, které byly předány v rámci ÚAP kraje silnice II. třídy; silnice III. třídy : ZUR neřeší. Železnice: Na základě podkladů Ministerstva dopravy ČR a Správy železniční dopravní cesty z únory 2010 jsou řešeny pouze záměry: 1.záměry, které byly předány v rámci ÚAP KH kraje; 2.záměry, mající územní nároky v rámci měřítka ZUR; 3.záměry, u nichž je známa výsledná varianta.

4 ZUR Královéhradeckého kraje - veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření Jako koridory a plochy VPS jsou v ZUR KH kraje řešeny: 1.koridory silniční a železniční dopravy; 2.koridory technické infrastruktury (plyn, elektro, vodovod); 3.protipovodňová ochrana území Problematika protipovodňové ochrany území je na základě opakovaného společného projednání ZUR KH kraje řešena jako veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury - § 2 odst. 1 písm. k) SZ. -Seznam prvků protipovodňové ochrany vychází z Programu opatření v Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe. Jako koridory a plochy VPO jsou v ZUR KH kraje řešeny: prvky ÚSES -výchozím podkladem Plán nadregionálního a regionálního ÚSES pro území Královéhradeckého kraje (Ageris, 2009); -koncepce ÚSES obsažená v ZUR KH kraje vychází ze základního řešení s eventuelním využitím variantního řešení. Jako koridory a plochy VPS jsou v ZUR KH kraje řešeny: 1.koridory silniční a železniční dopravy; 2.koridory technické infrastruktury (plyn, elektro, vodovod); 3.protipovodňová ochrana území Problematika protipovodňové ochrany území je na základě opakovaného společného projednání ZUR KH kraje řešena jako veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury - § 2 odst. 1 písm. k) SZ. -Seznam prvků protipovodňové ochrany vychází z Programu opatření v Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe. Jako koridory a plochy VPO jsou v ZUR KH kraje řešeny: prvky ÚSES -výchozím podkladem Plán nadregionálního a regionálního ÚSES pro území Královéhradeckého kraje (Ageris, 2009); -koncepce ÚSES obsažená v ZUR KH kraje vychází ze základního řešení s eventuelním využitím variantního řešení.

5 ZUR Královéhradeckého kraje ROS, ROB, SOB a rozvojové plochy nadmístního významu Republikového významu - PUR 2008 OB4 Rozvojová oblast Hradec Králové / Pardubice -plocha Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému Hradec Králové – dopisem ze dne 3. 12. 2010 bylo ze strany Ministerstva vnitra, generálního ředitelství HZS ČR sdělena informace o ukončení projektu. -úkol pro územní plány města Hradce Králové a obcí Všestary, Stěžery, Urbanice, Praskačka, Lhota pod Libčany, Osice, Osičky, Syrovátka a Dobřenice vyhledat ve svém správním území plochu pro rozvoj podnikatelských aktivit o výměře 30 ha a větším v prostoru širokém 2 km západně od koridoru dálnice D11. OS4 Rozvojová osa Praha – Hradec Králové / Pardubice – Trutnov – hranice ČR / Polsko (- Wroclaw) SOB 7 Specifická oblast Krkonoše – Jizerské hory Nadmístního významu Rozvojová oblast Vrchlabí - plocha průmyslové zóny nadmístního významu Vrchlabí Rozvojová osa Hořice - Jičín – Liberecký kraj Rozvojová osa Vrchlabí – Jičín – Středočeský kraj Rozvojová osa Vrchlabí - Trutnov Rozvojová osa Jaroměř - Náchod – Hronov Rozvojová osa Nové Město nad Metují - Rychnov nad Kněžnou - plocha průmyslové zóny nadmístního významu Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou – Solnice Rozvojová osa Kostelec nad Orlicí – Vamberk – Pardubický kraj Území s vyváženým rozvojovým potenciálem Specifická oblast Broumovsko Specifická oblast Orlické hory Specifická oblast Jičínsko Republikového významu - PUR 2008 OB4 Rozvojová oblast Hradec Králové / Pardubice -plocha Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému Hradec Králové – dopisem ze dne 3. 12. 2010 bylo ze strany Ministerstva vnitra, generálního ředitelství HZS ČR sdělena informace o ukončení projektu. -úkol pro územní plány města Hradce Králové a obcí Všestary, Stěžery, Urbanice, Praskačka, Lhota pod Libčany, Osice, Osičky, Syrovátka a Dobřenice vyhledat ve svém správním území plochu pro rozvoj podnikatelských aktivit o výměře 30 ha a větším v prostoru širokém 2 km západně od koridoru dálnice D11. OS4 Rozvojová osa Praha – Hradec Králové / Pardubice – Trutnov – hranice ČR / Polsko (- Wroclaw) SOB 7 Specifická oblast Krkonoše – Jizerské hory Nadmístního významu Rozvojová oblast Vrchlabí - plocha průmyslové zóny nadmístního významu Vrchlabí Rozvojová osa Hořice - Jičín – Liberecký kraj Rozvojová osa Vrchlabí – Jičín – Středočeský kraj Rozvojová osa Vrchlabí - Trutnov Rozvojová osa Jaroměř - Náchod – Hronov Rozvojová osa Nové Město nad Metují - Rychnov nad Kněžnou - plocha průmyslové zóny nadmístního významu Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou – Solnice Rozvojová osa Kostelec nad Orlicí – Vamberk – Pardubický kraj Území s vyváženým rozvojovým potenciálem Specifická oblast Broumovsko Specifická oblast Orlické hory Specifická oblast Jičínsko

6 Plán dohlídek/kontrol na rok 2011 Třebechovice pod Orebem - 11. - 21. 1. 2011 Červený Kostelec - 8. - 18. 2. 2011 Teplice nad Metují - 8. – 18. 3. 2011 Svoboda nad Úpou - 12. – 22. 4. 2011 Nový Bydžov - 10. – 20. 5. 2011 Rokytnice v Orlických horách - 7. – 17. 6. 2011 Jaroměř - 1. – 29. 7. 2011 Hořice - 1. – 31. 8. 2011 Dvůr Králové nad Labem - 6. – 16. 9. 2011 Sobotka - 11. – 21. 10. 2011 Kostelec nad Orlicí - 8. – 18. 11. 2011 Kopidlno - 6. – 16. 12. 2011 Třebechovice pod Orebem - 11. - 21. 1. 2011 Červený Kostelec - 8. - 18. 2. 2011 Teplice nad Metují - 8. – 18. 3. 2011 Svoboda nad Úpou - 12. – 22. 4. 2011 Nový Bydžov - 10. – 20. 5. 2011 Rokytnice v Orlických horách - 7. – 17. 6. 2011 Jaroměř - 1. – 29. 7. 2011 Hořice - 1. – 31. 8. 2011 Dvůr Králové nad Labem - 6. – 16. 9. 2011 Sobotka - 11. – 21. 10. 2011 Kostelec nad Orlicí - 8. – 18. 11. 2011 Kopidlno - 6. – 16. 12. 2011

7 Kontroly provedené v roce 2010 Hradec Králové Třebechovice pod Orebem Hronov Vrchlabí Náchod Smiřice Trutnov Broumov Nechanice Police nad Metují Vamberk Lázně Bělohrad Hradec Králové Třebechovice pod Orebem Hronov Vrchlabí Náchod Smiřice Trutnov Broumov Nechanice Police nad Metují Vamberk Lázně Bělohrad Nejčastější zjištěné nedostatky: vyhodnocení námitek: rozhodnutí o námitkách může mít typově dva výroky: námitce se buď vyhovuje nebo nevyhovuje; doklad o zveřejňovaní dokumentů na úředních deskách – zejména na elektronických úředních deskách (záznam - potvrzení, PrintScreen, čestné prohlášení apod.); zasílání údajů o vydání ÚPD nebo její změny dotčeným orgánům podle § 165 odst. 2 SZ; doklad o pověření určeného zastupitele § 47 odst. 1 SZ a § 49 odst. 1 SZ a § 53 odst. 1 SZ; nevymezení VPS v podrobnosti na pozemky § 13 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006Sb. – výkres v měřítku katastrální mapy nebo v měřítku 1 : 5000;

8 Pasportizace a evidence ÚPD obcí Královéhradeckého kraje činnost oddělení ÚP v roce 2010 v číslech Registrační listy -změna kontaktní osoby pro zápis dat do systému iLAS a iKAS pro Královéhradecký kraj od roku 2011 – Hofmanová Pavla; -registrační listy je nutné zasílat za účelem jejich zpracování podepsané pověřenou osobou pořizovatele. Činnost oddělení ÚP v roce 2010 v číslech: V roce 2010 oddělení ÚP obdrželo celkem 106 oznámení o projednání návrhů zadání ÚPD; 2 oznámení o projednání konceptů ÚPD; 121oznámení o společném projednání ÚPD; 128oznámení o veřejném projednání ÚPD; dále bylo oddělením ÚP koordinováno vydání celkem 228 koordinovaných stanovisek krajského úřadu k těmto ÚPD; z toho 108 stanovisek bylo vydáno jednotlivými odbory samostatně; oddělení ÚP dále obdrželo k archivaci a evidenci celkem 107 vydaných ÚPD nebo jejich změn; Z TOHO ODDĚLENÍ ÚP/jako koordinátor pro dotčený orgán, kterým je v zákonem daných případech krajský úřad OBDRŽELO POUZE 49 OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚPD PODLE § 165 ODST. 2 SZ!!! Registrační listy -změna kontaktní osoby pro zápis dat do systému iLAS a iKAS pro Královéhradecký kraj od roku 2011 – Hofmanová Pavla; -registrační listy je nutné zasílat za účelem jejich zpracování podepsané pověřenou osobou pořizovatele. Činnost oddělení ÚP v roce 2010 v číslech: V roce 2010 oddělení ÚP obdrželo celkem 106 oznámení o projednání návrhů zadání ÚPD; 2 oznámení o projednání konceptů ÚPD; 121oznámení o společném projednání ÚPD; 128oznámení o veřejném projednání ÚPD; dále bylo oddělením ÚP koordinováno vydání celkem 228 koordinovaných stanovisek krajského úřadu k těmto ÚPD; z toho 108 stanovisek bylo vydáno jednotlivými odbory samostatně; oddělení ÚP dále obdrželo k archivaci a evidenci celkem 107 vydaných ÚPD nebo jejich změn; Z TOHO ODDĚLENÍ ÚP/jako koordinátor pro dotčený orgán, kterým je v zákonem daných případech krajský úřad OBDRŽELO POUZE 49 OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚPD PODLE § 165 ODST. 2 SZ!!!

9 D ě kuji za pozornost. Pavla Hofmanová Odd ě lení územního plánování


Stáhnout ppt "Setkání pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje vykonávajících agendu na úseku územního plánování Hradec Králové 16. 12. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google