Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podzemní stavby Rozdělení Části, Pojmenování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podzemní stavby Rozdělení Části, Pojmenování"— Transkript prezentace:

1 Podzemní stavby Rozdělení Části, Pojmenování
Ústav geotechniky

2 Nomenklatura a umístění podzemních staveb v hloubce I

3 Nomenklatura a umístění podzemních staveb v hloubce II

4 Nomenklatura a umístění podzemních staveb v hloubce III
Podle O. Vrby, upraveno

5 Primární a sekundární kolektor v Brně
Podzemní stadion – OH Lillehammer

6 Podzemní ČOV Loket n/Ohří

7 Schéma kompresní elektrárny

8 Podzemní kaverna pro uskladnění ropných produktů
Podzemní zásobník plynu Příbram - Háje Podzemní kaverna pro uskladnění ropných produktů

9 Podzemní úložiště nebezpečných a radioaktivních odpadů

10 Význam hlavních Geotechnických faktorů u podzemních staveb s ohledem na hloubku
Podle O. Vrby

11 Nomenklatura podzemních staveb podle JKSP č. 825 (Jednotná Klasifikace Stavebních Prací – ceníkové položky) Tunely železniční silniční podzemních drah plavební a říční přívodní, obtokové a odpadní VD (vodních děl) pro dopravníky kolektorové ostatní Štoly vodní tlakové vodní s volnou hladinou revizní a únikové spojovací a eskalátorové pro podzemní stanice průzkumné

12 Nomenklatura podzemních staveb podle JKSP č. 825 - pokračování
Podzemní halové objekty objekty VD (vodních děl) – kaverny hangáry, garáže, skladiště podzemní čistící stanice (ČOV), nádrže, vodojemy objekty CO ostatní podzemní objekty technické galerie kolektorových tras Svislé a úklonné šachty přístupové a průzkumné větrací dopravní, čerpací vyrovnávací (u vodních děl) ostatní neuvedené

13 Rozdělení podzemních staveb podle dispozice
Liniové (převládá délka) Štoly (<16 m2) Tunely (≥ 16 m2) ležaté, vodorovné (max. 10°od horizontály); úklonové, úklonné, úpadní (10°až 60°od horizontály) Šachty svislé šikmé, úklonné (60°až 90°od horizontály) Pozn.: ČSN nevhodně odlišuje šachtu a tunel úhlem 45° Zvláštní typy (komíny, šibíky) v podzemním stavitelství řídké Rozdělení podzemních staveb podle dispozice

14 Plošné (převládají vodorovné rozměry nad výškou)
Podzemní garáže; skladiště; úložiště 1 Vjezdový (výjezdový) portál 2 Horninové pilíře 3 Tunely (štoly) 4 Výklenek pro manipulaci či další rozšíření 5 Obslužný tunel (štola) 6 Přístupový tunel (štola)

15 Halové (s velkou půdorysnou plochou i výškou)
Kaverny PVE; hangáry; podzemní energetické zásobníky; vojenské objekty Kombinované Plošné či halové propojené s povrchem systémem liniových Kaverna VE Lipno

16 Rozdělení podzemních staveb podle způsobu provádění
Ražené: celá výstavba probíhá v podzemí, bez narušení nadloží. Obvykle ve větší hloubce Hloubené: v otevřené jámě, svahované či pažené, posléze zasypané. Obvykle v malé hloubce Kombinované: pažící nosné stěny, strop na zemní skruži, dobrání vnitřního prostoru při současné úpravě povrchu. Zaklenuté = tzv. želva Protlačované: v zeminách. V malé hloubce Speciální: spouštěné kesony; naplavované; vysouvané; přetlak vzduchu či štíty při ražení apod. Mikrotunelované: ražené či protlačované malých Ø (do 800 [2 000] mm)

17 Podzemní stavby: - ražené - hloubené - kombinované

18 Rozdělení podzemních staveb podle příčiny – tj
Rozdělení podzemních staveb podle příčiny – tj. překážek bránících realizaci nadzemní stavby Tunely a štoly horské: dané reliéfem terénu (vrcholové; bázové; běžně v kombinaci s mosty) Tunely a štoly městské: dané ochranou intravilánu (Paříž až 7 podzem. podlaží; „terratektura“, urbanismus) Tunely a štoly pod vodou: nahrazující mosty (řeky, ústí řek, mořské úžiny; Nizozemí, Hamburg, N.Y., Hongkong ap.) Podzemní stavby ochranné: při nevhodných terénních či klimatických podmínkách – laviny; extrémní teploty; uložení státních a energetických rezerv; enviromentální Podzemní stavby záštitné: tzv. „speciál“ – bezpečnost a utajení; kryty; CO; opevnění; uložení zbraňových systémů ap. Podzemní stavby jiné (zvláštní): skladování nebezpečných látek a úložiště odpadů; špionážní; dobývací ap.

19

20 Části tunelu po obvodu a v příčném řezu

21 Části tunelu v podélném řezu při postupu ražby

22 Konstrukční části tunelu

23 Konstrukční části tunelu - kruhový Ø

24 Práce při tunelování Tunelování Souhrn prací: Výlom +
Odsun rubaniny + Provizorní vystrojení = Ražení, ražba Plný (výlom, profil) Tunelování Z pohledu geometrie Členěný, dílčí (výlom, profil) Rubání (výlom) Trhavinami (trhací prací) Z pohledu technologie Mechanizovaně (TBM, frézy, impaktory, rypadla apod.) Vystrojení (vestavění konstrukce spolupůsobící s horninovým prostředím) Pobírání = pořadí a postup (členění) prací v příčném a podélném řezu; obvykle je aktuální pouze u velkých Ø Provizorní (dočasné, primární) Ostění, obezdívka, výstroj Definitivní (trvalé, sekundární)

25 Členění tunelového profilu
Klasické pobírání Rakouská tunelovací soustava (tzv. „moderní“) Moderní členění Tunel Mlčechvosty

26 Další termíny týkající se P.S.
Tunelový pas = část tunelu vymezená dělícími (dilatačními) spárami. Velmi aktuální u sekundární obezdívky. Délka pasů 3 až 10 m Tunelový prstenec = část tunelu délky obvykle 1 až 1,5 m, max. 3 až 4 m, vylamovaná a vystrojovaná při novodobých pracovních postupech najednou Horninová klenba = pásmo zvýšených napětí v horninovém masívu vzniklé v okolí výrubu v důsledku redistribuce z primárního stavu napjatosti ve stav sekundární. Nakypřená rozrušená hornina pod horninovou klenbou zatěžuje výstroj horninovým tlakem Nadloží tunelu = výška horninového masívu mezi rubem ostění a terénem (resp. bází kvartéru)

27 vnější část ukončující či zahajující tunelovou troubu (rouru).
Tunelový portál = vnější část ukončující či zahajující tunelovou troubu (rouru). Zachycuje podélné síly z horninového masívu a čelní a boční tlaky v předzářezu. Dříve sestával z portálového pasu, portálového věnce, čelní portálové zdi a křídel. Musí splňovat i architektonická hlediska Klasický portál Klasický portál

28 Klasický portál Moderní portály

29 Výrubní profil = plocha výlomu v hornině kolmá k ose tunelu (díla)
Nadvýlom, vícevýlom = výlom v hornině nad uvažovaný výrubní profil Světlost tunelu = čistá světlá š. a v. od ostění k ostění, od záklenku k niveletě dna (počvy) Délka tunelu = vzdálenost mezi líci portálů měřená ve výšce 1 m nad niveletou dna (počvy) Kolektor = liniová P.S. sdružující inženýrské sítě

30 Galerie = „polotunel“, ochranná konstrukce v úsecích (obvykle komunikace) ohrožených bočními sesuvy zemin, skalním řícením, sněhovými lavinami. Obvykle v úbočních odřezech

31 Faktory ovlivňující realizaci podzemní stavby
(P.S. jsou cca 3x až 5x dražší než stavby pozemní; vedle vysokých pořizovacích nákladů přistupují u některých typů i vysoké÷ velmi vysoké náklady provozní) technologie ekonomie P.S. ekologie (Obecně jsou P.S. považovány za jedny z nejvíce ekologických) geometrie geologie Mezi jednotlivými faktory jsou velmi složité vztahy dané vzájemnými závislými vazbami Z hlediska inženýrského je realizace P.S. velmi náročná Zahrnutím nutné bezpečnosti během provádění i během provozu se zařazují P.S. (spolu s VD) mezi nejnáročnější inženýrská díla vůbec!!


Stáhnout ppt "Podzemní stavby Rozdělení Části, Pojmenování"

Podobné prezentace


Reklamy Google