Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Př í jemce Z á kladn í š kola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Kr á lov é Registračn í č í slo projektu CZ.1.07/1.1.05/02.0010 N á zev projektu Digitalizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Př í jemce Z á kladn í š kola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Kr á lov é Registračn í č í slo projektu CZ.1.07/1.1.05/02.0010 N á zev projektu Digitalizace."— Transkript prezentace:

1 Př í jemce Z á kladn í š kola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Kr á lov é Registračn í č í slo projektu CZ.1.07/1.1.05/02.0010 N á zev projektu Digitalizace výuky Č í slo prioritn í osy1/1.1 Předmět Zeměpis T é ma Doprava Autor Mgr. Robert Jiran

2 Zeměpis pro 6. ročník Fraus Od koňských potahů k superrychlým vlakům. Fraus str. 98 – 101. Doprava. Železnice. Práce s jízdním řádem. Letecká doprava. Vyhledávání v atlase (přístavy, letiště, železnice, dopravní cesty)‏. Silniční doprava. Vodní doprava. Městská hromadná doprava. Opakováníf. Příloha: Aviation

3 Doprava Doprava je způsob pohybování se objektů z místa na místo.Jde o přemisťování... Objektem můžou být předměty, osoby,zvířata ale třeba i informace nebo energie. Dopravní technologie sestávají z dopravních prostředků, dopravní infrastruktury a organizace dopravy. Dopravu dělíme na osobní a nákladní Negativní vlivy ·znečištění ovzduší, vody a půdy ·hluk a vibrace ·nehody ·zábor půdy (zabere se město silnicí) ·produkce odpadu Druhy nákladní i osobní dopravy · Železniční nákladní doprava ·Silniční nákladní doprava ·Vodní nákladní doprava ·Letecká nákladní doprava

4 Železniční doprava je kolejová doprava provozovaná na železniční dráze. Obvykle ji vykonává železniční společnost. Proti silniční dopravě se kolejová doprava vyznačuje relativně nízkou spotřebou energie na tunokilometr. Je to dáno nízkým valivým odporem soustavy kolo – kolejnice. Rychlovlaky TGV [te:že:ve:] je označení pro vysokorychlostní vlak (Train à Grande Vitesse) francouzských státních drah pro přepravu cestujících. Šinkansen je síť vysokorychlostních železnic na území Japonska. V současné době se skládá z osmi tratí a obsluhuje většinu významných japonských velkoměst na ostrovech Honšú a Kjúšú. Nejvyšší dosahovaná provozní rychlost je 300 km/h. Železniční doprava

5 Mapa sítě Šinkansen v Japonsku

6 Transsibiřská magistrála, rusky Транссибирская магистраль,, je nejdelší železniční trať na světě, hlavní dopravní tepna Ruska, probíhající v délce 9 288 km z Moskvy do Vladivostoku.

7 Silniční doprava Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Může mít charakter stavby (prakticky vždy u dálnic a silnic, ve většině případů u místních komunikací). V České republice se pozemní komunikace dělí na tyto kategorie: Dálnice, silnice, místní komunikace, účelové komunikace Jaké dopravní prostředky Využívají pozemní komunikaci?

8 Automobily Jmenujte významné světové značky aut a přiřaďte k nim zemi původu Silniční doprava je individuální druh dopravy, který probíhá za použití dopravních prostředků zpravidla po silnicích či zpevněných cestách. Využívá se k přepravě osob, ale i nákladů.

9 Dálnice je rychlostní komunikace pro motorová silniční vozidla. Dálnice je nejvyšší typ pozemní komunikace, která se staví na nejzatíženějších dálkových vnitrostátních a mezinárodních tazích.

10 Letecká přeprava Mezinárodní letiště v San Franciscu Letecká přeprava patří mezi nejrychlejší a nejbezpečnější. Je však nejnákladnější a není příliš ekologická. Ruzyně Najděte na mapě významná světová letiště

11 Lodní (vodní) doprava Vodní doprava je doprava plavbou po vodních tocích (zejména řekách), umělých i přírodních jezerech, mořích, oceánech i umělých plavebních kanálech a průplavech, a to na vodní hladině nebo pod hladinou. Vodní (lodní) dopravu dělíme na námořní a vnitrozemskou (vnitrozemskou se rozumí zejména říční a jezerní) - některá plavidla však mohou mezi řekami a moři přejíždět. Na mapě najděte významné evropské přístavy

12 Městská hromadná doprava Městská hromadná doprava (MHD, někdy označovaná zkráceně jen městská doprava) je systém linek osobní veřejné dopravy určených k zajišťování dopravní obsluhy na území města hromadnými dopravními prostředky. Konkrétní systém městské hromadné dopravy může zahrnovat autobusovou, tramvajovou či trolejbusovou dopravu, ve městech s více než miliónem obyvatel zpravidla také metro a městskou nebo příměstskou železnici. V některých případech jsou součástí městské hromadné dopravy i lanovky Tramvaj v ČíněTramvaj v Istambulu

13 Metro neboli podzemní dráha je druh kolejové dráhy a městské hromadné dopravy na ní provozované. Většinou celá, nebo velká část trasy, je vedena podzemními tunely. Slovem „metro“ se obvykle označuje nejen samotná dráha a její stavby a dopravní systém, ale i vlak užívaný k dopravě na ní. První metro bylo již 1863 v Londýně. Dále pak v Budapešti, Istanbulu, Paříži a Berlíně a v Severní Americe – New Yorku, Bostonu. Úkol: Najděte na mapě tato města Metro

14 VÍTE KOLIK TRAS MÁ PRAŽSKÉ METRO? A ZNÁTE NĚKTERÉ STANICE?

15 Opakování 1.Na jaké dvě odvětví dělíme dopravu? 2.Vyjmenuj tři výhody a tři nevýhody letecké dopravy. 3.Jak rozdělujeme vodní dopravu? 4.Do které dopravy patří tramvaj? 5.Kde bylo první metro, a kolik má metro tras v Praze? 1.Osobní a nákladní 2.Bezpečnost, rychlost, komfort Cena, ekologie, doba čekání 3. Říční a námořní 4. MHD 5. Londýn, Tři


Stáhnout ppt "Př í jemce Z á kladn í š kola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Kr á lov é Registračn í č í slo projektu CZ.1.07/1.1.05/02.0010 N á zev projektu Digitalizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google