Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu"— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo projektu
Příjemce Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.05/ Název projektu Digitalizace výuky Číslo prioritní osy 1/1.1 Předmět Zeměpis Téma Doprava Autor Mgr. Robert Jiran

2 Od koňských potahů k superrychlým vlakům
Zeměpis pro 6. ročník Fraus Od koňských potahů k superrychlým vlakům . Fraus str. 98 – 101 . Doprava . Železnice . Práce s jízdním řádem . Letecká doprava . Vyhledávání v atlase (přístavy, letiště, železnice, dopravní cesty)‏ . Silniční doprava . Vodní doprava . Městská hromadná doprava . Opakováníf . Příloha: Aviation

3 Druhy nákladní i osobní dopravy
Doprava Doprava je způsob pohybování se objektů z místa na místo.Jde o přemisťování... Objektem můžou být předměty, osoby,zvířata ale třeba i informace nebo energie. Dopravní technologie sestávají z dopravních prostředků, dopravní infrastruktury a organizace dopravy. Dopravu dělíme na osobní a nákladní Druhy nákladní i osobní dopravy · Železniční nákladní doprava · Silniční nákladní doprava · Vodní nákladní doprava · Letecká nákladní doprava Negativní vlivy · znečištění ovzduší, vody a půdy · hluk a vibrace · nehody · zábor půdy (zabere se město silnicí) · produkce odpadu

4 Železniční doprava Rychlovlaky
Železniční doprava je kolejová doprava provozovaná na železniční dráze. Obvykle ji vykonává železniční společnost. Proti silniční dopravě se kolejová doprava vyznačuje relativně nízkou spotřebou energie na tunokilometr. Je to dáno nízkým valivým odporem soustavy kolo – kolejnice. Rychlovlaky TGV [te:že:ve:] je označení pro vysokorychlostní vlak (Train à Grande Vitesse) francouzských státních drah pro přepravu cestujících. Šinkansen je síť vysokorychlostních železnic na území Japonska. V současné době se skládá z osmi tratí a obsluhuje většinu významných japonských velkoměst na ostrovech Honšú a Kjúšú. Nejvyšší dosahovaná provozní rychlost je 300 km/h.

5 Mapa sítě Šinkansen v Japonsku

6 Transsibiřská magistrála, rusky Транссибирская магистраль, , je nejdelší železniční trať na světě, hlavní dopravní tepna Ruska, probíhající v délce 9 288 km z Moskvy do Vladivostoku.

7 V České republice se pozemní komunikace dělí na tyto kategorie:
Silniční doprava Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Může mít charakter stavby (prakticky vždy u dálnic a silnic, ve většině případů u místních komunikací). V České republice se pozemní komunikace dělí na tyto kategorie: Dálnice, silnice, místní komunikace, účelové komunikace Jaké dopravní prostředky Využívají pozemní komunikaci?

8 Automobily Silniční doprava je individuální druh dopravy, který probíhá za použití dopravních prostředků zpravidla po silnicích či zpevněných cestách. Využívá se k přepravě osob, ale i nákladů. Jmenujte významné světové značky aut a přiřaďte k nim zemi původu

9 Dálnice je rychlostní komunikace pro motorová silniční vozidla.
Dálnice je nejvyšší typ pozemní komunikace, která se staví na nejzatíženějších dálkových vnitrostátních a mezinárodních tazích.

10 Letecká přeprava Letecká přeprava patří mezi nejrychlejší a nejbezpečnější. Je však nejnákladnější a není příliš ekologická. Najděte na mapě významná světová letiště Mezinárodní letiště v San Franciscu Ruzyně

11 Lodní (vodní) doprava Vodní doprava je doprava plavbou po vodních tocích (zejména řekách), umělých i přírodních jezerech, mořích, oceánech i umělých plavebních kanálech a průplavech, a to na vodní hladině nebo pod hladinou. Vodní (lodní) dopravu dělíme na námořní a vnitrozemskou (vnitrozemskou se rozumí zejména říční a jezerní) - některá plavidla však mohou mezi řekami a moři přejíždět. Na mapě najděte významné evropské přístavy

12 Městská hromadná doprava
Městská hromadná doprava (MHD, někdy označovaná zkráceně jen městská doprava) je systém linek osobní veřejné dopravy určených k zajišťování dopravní obsluhy na území města hromadnými dopravními prostředky. Konkrétní systém městské hromadné dopravy může zahrnovat autobusovou, tramvajovou či trolejbusovou dopravu, ve městech s více než miliónem obyvatel zpravidla také metro a městskou nebo příměstskou železnici. V některých případech jsou součástí městské hromadné dopravy i lanovky Tramvaj v Číně Tramvaj v Istambulu

13 Metro Metro neboli podzemní dráha je druh kolejové dráhy a městské hromadné dopravy na ní provozované. Většinou celá, nebo velká část trasy, je vedena podzemními tunely. Slovem „metro“ se obvykle označuje nejen samotná dráha a její stavby a dopravní systém, ale i vlak užívaný k dopravě na ní. První metro bylo již 1863 v Londýně. Dále pak v Budapešti, Istanbulu, Paříži a Berlíně a v Severní Americe – New Yorku, Bostonu. Úkol: Najděte na mapě tato města

14 VÍTE KOLIK TRAS MÁ PRAŽSKÉ METRO? A ZNÁTE NĚKTERÉ STANICE?

15 Opakování Na jaké dvě odvětví dělíme dopravu?
Vyjmenuj tři výhody a tři nevýhody letecké dopravy. Jak rozdělujeme vodní dopravu? Do které dopravy patří tramvaj? Kde bylo první metro, a kolik má metro tras v Praze? Osobní a nákladní Bezpečnost, rychlost, komfort Cena, ekologie, doba čekání 3. Říční a námořní 4. MHD 5. Londýn, Tři


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google