Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 Vysokotlaké vodní dílo
OB21-OP-STROJ-SPS-SVE-M-4-010

3 Vysokotlaké vodní dílo
Vodní dílo je obecně používaný termín pro každou stavbu sloužící k zadržování, jímání, vedení, nebo jinému nakládání s povrchovou, či podzemní vodou. Vodní dílo "silotvorné" je veškeré stavební i strojní zařízení, které je nutné pro využití energie vody v určitém úseku vodního toku a její přeměnu na mechanickou práci.

4 Vysokotlaké vodní dílo
Převážná většina vodních děl je v současnosti využívána k výrobě elektrické energie. Vodní dílo má energii přírodního toku v maximální možné míře zužitkovat. Tato přeměna se však děje pouze ve vodním motoru (vodní kolo, turbína).

5 Vysokotlaké vodní dílo
Řeky se od sebe liší spádem h (m) a množstvím protékající vody (průtokem) Q (m3.s-1) Řeky s velkým spádem mají obvykle malý průtok. Spád řeky je dán rozdílem absolutní výšky horní hladiny H1 a absolutní výšky dolní hladiny H2 na vodním díle. Největší vodní elektrárna ( výška 181 M ) Průtočná vodní elektrárna

6 Vysokotlaké vodní dílo
Rozdělení vodních elektráren podle spádu: vysokotlaké vodní elektrárny - spád nad 100m b) středotlaké vodní elektrárny - spád do 100m c) nízkotlaké vodní elektrárny - spád do 20m

7 Vysokotlaké vodní dílo
Vysokotlaké elektrárny - budují se v horských oblastech, kde je možnost velké akumulace vody, hltnost jejich turbín, tj. množství vody které mohou turbíny současně zpracovat je větší než maximální průtok vody a doba jejich využití je do 1000 hodin. Instalovány jsou Peltonovy turbíny, které jsou u nás na vodním díle Orlík a Lipno, v zahraničí např. v Alpách

8 Vysokotlaké vodní dílo
Přivaděč vysokotlakého vodního díla Schéma vysokotlakého vodního díla

9 Vysokotlaké vodní dílo
Základní součásti vysokotlakého vodního díla - vzdouvací zařízení ( jez ) - odběrný objekt ( česle ) - jímka tlakový přivaděč ( potrubí ) - uzavírací orgán (šoupátka) - turbíny - odpadní kanálu ( otevřený přivaděč)

10 Vysokotlaké vodní dílo
Základní součásti vysokotlakého vodního díla vzdouvací zařízení ( jez ) odběrný objekt ( česle ) jímka tlakový přivaděč ( potrubí )

11 Vysokotlaké vodní dílo
Základní součásti vysokotlakého vodního díla uzavírací orgán (šoupátka) turbíny odpadní kanál ( otevřený přivaděč)

12 Vysokotlaké vodní dílo
Variantou vysokotlakých vodních děl jsou přečerpávací elektrárny U nás jsou přečerpávací elektrárny s velmi dobrými parametry např. Dalešice, Dlouhé Stráně.

13 Vysokotlaké vodní dílo
Přečerpávací elektrárny jsou určeny pro výrobu elektrické energie v době energetických špiček. V noci se přečerpává voda z dolní nádrže elektrárny do horní, při výrobě energie protéká voda z horní nádrže přes turbínu do dolní nádrže.

14 Vysokotlaké vodní dílo
Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně

15 Vysokotlaké vodní dílo
Přečerpávací elektrárna Dalešice

16 Použitá literatura BOLEK,A., KOCHMAN,J. aj. Části strojů
2. svazek vydání, Praha: SNTL, 1990 DOLEČEK,J., HOLOUBEK,Z., Strojnictví 1 pro SOU, 1. vydání Praha : SNTL, 1988 KŘÍŽ, R., Strojírenská konstrukce 1. 1. vydání, Praha: SNTL, 1986


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google