Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrované projekty Závěrečná konference projektu Partnerství pro Vysočinu 26. března 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrované projekty Závěrečná konference projektu Partnerství pro Vysočinu 26. března 2008."— Transkript prezentace:

1

2 Integrované projekty Závěrečná konference projektu Partnerství pro Vysočinu 26. března 2008

3 Integrovaný projekt = komplexní rozvojový nástroj tvořený souborem vzájemně provázaných projektů, které mohou být financovány z různých operačních programů, případně fondů. je vhodné kombinovat intervence z různých operačních programů a přispět tak ke zvýšení přidané hodnoty investic. krátké powerpoint prezentace ke stažení na Příprava jednotlivých integrovaných projektů, vznikajících v rámci Partnerství pro Vysočinu, je schválena usneseními zastupitelstev obcí. Jedná se o projekty pilotní, směřující k zásadnímu zvýšení prosperity v regionu

4 Nosné projekty (integrované)
Vize: každá ORP 1 integrovaný projekt Realita: ne každá ORP je připravena kraj Vysočina: 13 „integrovaných“ projektů Zpracovatel předběžných studií proveditelnosti získal příspěvek z projektu na studii ve výši 460 hodin na 1 integrovaný projekt

5 Integrované projekty za kraj Vysočina dle ORP III. stupně
krátké anotace + prezentace FS jsou vyvěšeny na webu Partnerství pro Vysočinu. Bystřice nad Pernštejnem – „Centrum zelených vědomostí“ Jihlava – „Rozvoj zoologické zahrady“, „Centrum dokumentárního filmu“ Nové Město na Moravě – „Zdravé a pulsující srdce Vysočiny“ Třebíč – „Třebíčskem po vodě i po souši“ Luka nad Jihlavou. – „Oáza Vysočiny“ Humpolec - „IP Humpolecko“ Náměšť nad Oslavou – „Regionální centrum pro volnočasové aktivity, tělovýchovnou, kulturní a spolkovou činnost“ Telč – „Renesance regionu Telčsko“ Náměšť nad Oslavu – „Mlynářská stezka“ Žďár nad Sázavou – „Partnerství pro Žďársko“ = Integrovaný projekt NNO Havlíčkův Brod+Přibyslav+Náměšt nad Oslavou – „Nakládání s odpady“

6 Bystřice nad Pernštejnem – „Centrum zelených vědomostí“
Předpokládaný rozpočet projektu: mil. Kč Nositel projektu: veřejný sektor i soukromý sektor Smyslem Centra zelených vědomostí je zejména rozvinout „eko“ technologie vč. cestovního ruchu a zpřístupnit je veřejnosti, rozvinout nové obory ve škole – mládež i dospělí, vytvořit základnu pro praxi; „eko“ jako symbol regionu. Projekt se skládá z 8 individuálních projektů

7 Projekty (8 dílčích) řešení v rámci IP Bystřicko:
Projekty (8 dílčích) řešení v rámci IP Bystřicko: - Sběr, svoz, třídění a likvidace odpadu (realizátor město B. n P., předpokládaný finanční rozsah: 30 – 60 mil. Kč) - Demonstrační projekt technologií v oboru obnovitelné energetiky (realizátor město B.n P., VOŠ a SOŠZT, předpokládaný finanční rozsah: 2 – 40 mil Kč dle variant) - Revitalizace školního statku v Bystřici nad Pernštejnem (realizátor kraj Vysočina - Vzdělávací programy pro Centrum zelených vědomostí (realizátoři VOŠ a SOŠZT, předpokládaný finanční rozsah 5 mil Kč) - Kogenerační jednotka – výroba elektrické energie z biomasy (realizátor město B.n P., předpokládaný finanční rozsah: 50 – 70 mil Kč) - Bioplynová stanice v Rozsochách (realizátor obec Rozsochy, předpokládaný finanční rozsah: 21 – 27 mil Kč) - Bioplynová stanice v Dalečíně (realizátor Svratecko a.s., předpokládaný finanční rozsah: 12 mil Kč) - Domamínek – zázemí pro výzkum rychlerostoucích dřevin (realizátor Zemservis, s. r. o., předpokládaný finanční objem 10 mil Kč)

8 Jihlava –„Centrum dokumentárního filmu“
Předpokládaný rozpočet projektu: 40 mil Kč Nositel projektu: Statutární město Jihlava Realizací projektu proběhne přestavba stávajícího kina Dukla: velký sál (160 míst), malý sál (60 míst), vybavení moderní obrazovou, zvukovou a tlumočnickou technikou, pro odbornou práci bude v objektu videotéka dokementů. Budou přebudovány vstupní prostory a sociální zařízení Výběrové řízení magistrátu Jihlava na inženýrské činnosti CDF ukončeno, vybrána firma Průmstav, probíhají stavební práce, předpokládané ukončení stavebních prací – do října 08

9 Jihlava – „Rozvoj zoologické zahrady
Nositel projektu: Statutární město Jihlava Předpokládaný rozpočet projektu: 34 mil Kč Projektem se řeší vybudování Centra enviromentální výchovy. Centrum bude obsahovat: dvě učebny (každá pro 15 osob), přednáškový sál / kulový sál planetária (130 osob), knihovnu se studovnou a kabinet, sociální zázemí, přilehlé výběhy pro edukativní účely. Mezi aktivity centra bude patřit zejména: přednášky pro veřejnost, školy a zájmové skupiny, praktické ukázky, zasedání, semináře, konference, projekce planetária, další speciální projekce v unikátním prostoru.

10 Nové Město na Moravě – „Zdravé a pulsující srdce Vysočiny“
Nositel projektu: soukromý sektor + neziskový sektor + veřejný sektor Předpokládaný rozpočet projektu: 313 mil Kč 3 dílčí projekty: 1. Rozvoj a zkvalitnění paliativní péče ( žadatel Občanské sdružení Hospicové hnutí – Vysočina (HHV). Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti domácí hospicové péče, zřízení denního stacionáře, zřízení vzdělávacího střediska (AMOS) s celostátním dosahem. - Předpokládaný rozpočet: 4 – 5 mil. Kč - Předložení do dalších výzev ROP NUTS II JV, případně IOP

11 2. Dům Jistoty (Sdružení Nového Města na Moravě)
Výstavba a vybavení domu jistoty (měkké aktivity: Provozování centra zaměstannosti a sociální služby klientům chráněného bydlení) Cílem je nalézt uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané, osoby obtížně zaměstnatelné…) Předpokládaný rozpočet: 48, 007 mil. Kč Předložení do dalších výzev ROP NUTS II JV 3. Regenerační centrum (město Nové Město na Moravě) Regenerační centrum bude zahrnovat vnitřní krytý bazén, rekreační bazény, sauna se zázemím, rehabilitační centrum, regenerační centrum, ubytovací (kap. 50 osob) a stravovací infrastruktura, prostory vybavené pro pořádání vzdělávacích akcí, víceúčelová sportovní hala s tribunou (kapacita: 150 diváků), vyhlídková věž. Předpokládaný rozpočet: 260 mil Kč Projekt připraven na podání na ÚRR Jihlava (ROP NUTS II JV)

12 Třebíč – „Třebíčskem po vodě i po souši“
Předpokládaný rozpočet projektu: původní odhad 90 mil Kč Nositel projektu: Veřejný sektor Integrovaný projekt je složen ze dvou nosných projektů: 1. Open Air Jihlavka - úprava podzámecké nivy - vybudování zázemí - úprava cest - oprava a vybudování lávek přes řeku - amfiteátr, atrakce pro děti Open Air Jihlávka - v současnosti probíhá změna územního (regulačního) plánu územní řízení. Projekt bude předložen do dalších výzev ROP NUTS II JV.

13 2. Zavedení lodní dopravy na Dalešické přehradě
- zavedení lodního přívozu Koněšín – Třebenice - stavební úprava lodních zastávek pro 2. etapu - úprava povchů cyklotras v okolí Dalešické přehrady - doznačení cyklotras, instalace infotabulí - rekonstrukce vojenského areálu u Koněšína - zavedení lodního přívozu

14 Luka nad Jihlavou. – „Oáza Vysočiny“
Předpokládaný rozpočet projektu: Kč Nositel projektu: veřejný sektor + neziskový sektor + soukromý sektor Záměrem integrovaného projektu je zvýšení atraktivity a oživení mikroregionu Loucko a města Brtnice zkvalitněním, rozšířením a doplněním infrastruktury pro zajištění rozmanitosti nabídky služeb a akcí, k aktivnímu trávení volného času turistů, prázdninových hostů, místních obyvatel, a to zejména dětí a mládeže.

15 Integrovaný projekt se skládá z 12 dílčích projektů:
1. Wellness centrum Loucko (Luka nad Jihlavou) – zpracovávání podrobných studií 2. Letní rekreační centrum (Luka n.J.) - bude podán do konce března 08 do ROP NUTS II JV 3. Bowling (Luka n.J.) 4. Sportovní centrum Loucko (Luka n.J.) 5. Dílna místních řemesel ERUDITO (Luka n.J.) 6. Krajinný park – Lesopark (BioVendor Group a.s.) 7. Rozšíření sportovní infrastruktury Brtnice - Skatepark +lyžařský vlek(Brtnice) 8. Společensko-kulturní centrum Brtnice (Brtnice) – bude podán do konce března 08 do ROP NUTS II JV 9. Rozšíření sportovního areálu „Na Líchách“ (Kamenice) 10. Odpočinková zóna Velký Beranov (Velký Beranov) 11. Geopark Vysoké Studnice (Vysoké Studnice) 12. Poznejte „Oázu Vysočiny“(Sdružení obcí)

16 Humpolec - „IP Humpolecko“
Nositel projektu: veřejný sektor ve spolupráci se soukromým sektorem Předpokládaný rozpočet projektu: 173,1 mil. Kč Integrovaný projekt se skládá ze 4 individuálních projektů: . Výstavba bioplynové stanice (lokalita Dusilov a areál Školního statku Humpolec) - Školní statek v majetku kraje – probíhají jednání Vybudování kompostárny v lokalitě Brunka - proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektu, projekt bude předložen do další výzvy OP ŽP Výstavba rybníku HADINA – navazující aktivity: vybudování rekreační zóny, atraktivní zóna pro sportovní rybolov - podána žádost na Ministerstvo zemědělství – národní dotační titul, výsledek prozatím není znán Výstavba víceúčelové jezdecké haly – tato hala bude sloužit především jako praktická učební pomůcka pro zdejší školu, nositelem projektu je Česká zemědělská univerzita (finanční zdroj – národní dotační titul MŠMT – podzim 08, počátek stavby – 1.polovina roku 08)

17 Náměšť nad Oslavou – „Regionální centrum pro volnočasové aktivity, tělovýchovnou, kulturní a spolkovou činnost“ Nositel projektu: město Náměšť nad Oslavou (provozovatelem projektu bude NnO prostřednictvím 100 % vlastněné obchodní společnosti Služby města Náměšť nad Oslavou, s. r. o.) Předpokládaný rozpočet projektu: 160 mil. Kč Cílem projektu je zvýšení kvality kulturního a sportovního života města Náměšť nad Oslavou a regionu ORP Náměšť nad Oslavou. Možnost využití volného času v oblasti kultury a sportu je pro obyvatele města a okolí minimální.

18 Součástí tohoto integrovaného projektu jsou tyto dílčí projekty:
Relaxační areál Náměšť nad Oslavou – bude předložen na URR (3.2 ROP NUTS II JV) do konce března 08 Víceúčelové sportoviště s umělým povrchem a tenisovým antukovým kurtem v Březníku Výstavba zařízení pro volný čas v lokalitě Hájku v Náměšti nad Oslavou Vybudování středověké vesnice v Kralicích nad Oslavou Individuální rekreace a životní prostředí v mikroregionu Chvojnice Galerie STODOLA MOHELNO Rekonstrukce a dostavba hotelu v Náměšti nad Oslavou Rekonstrukce a úprava povrchu trasy Mlynářské stezky, mobiliář, v úseku ORP Náměšť

19 9. Škola řemesel, řemeslné centrum – ekologické středisko v Náměšti nad Oslavou
10. Sportovní areál TJ Sokol Hartvíkovice, hartvíkovická pláž (místo nejen pro rekreaci) 11. Sportovní areál Rapotice 12. Podpora činnosti kanceláře mikroregionu Náměšťsko 13. Oprava povrchu cyklotras - Náměšťsko a Chvojnice 14. Obnova a rekonstrukce kulturních památek v Náměšti nad Oslavou

20 Telč – „Renesance regionu Telčsko“
Cílem IP je v návaznosti na výjimečný kulturní a přírodní potenciál území podpořit další rozvoj cestovního ruchu a tím výrazně přispět ke zkvalitnění sociálně-ekonomického prostředí, stabilizaci a vzniku podnikatelských příležitostí a tvorbě nových pracovních míst. Nositel projektu: veřejný sektor + soukromý sektor Předpokládaný rozpočet projektu: Kč Projekt se skládá ze 4 individuálních projektů: Panský dvůr – Realizace přeměny Školního statku na kongresové a společensko-rekreační centrum Obec Panenská Rozsíčka – Vybudování rozhledny Integrované nádraží Telč – přemístění autobusového nádraží do přednádražního prostoru ČD Obec Knínice – Vybudování centra služeb podpůrného zázemí pro venkovskou turistiku

21 Náměšť nad Oslavu – „Mlynářská stezka“
Nositel projektu: veřejný sektor Předpokládaný rozpočet projektu: 164,5 mil Kč Liniová výstavba cyklostezky přes více ORP kraje Vysočina. Mezi hlavní iniciátory projektu patří město Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí a Nové Město na Moravě. Projekt řeší celkem 4 okruhy: Destinační management, zkvalitnění a doplnění trasy, zkvalitnění povrchů Mlynářské stezky a zkvalitnění turistické infrastruktury v území Mlynářské stezky.

22 Žďár nad Sázavou – „Partnerství pro Žďársko“ = Integrovaný projekt NNO
Nositel projektu: veřejný sektor + soukromý sektor+neziskový sektor Předpokládaný rozpočet projektu: 334,2 mil Kč Integrovaný projekt se skládá z 38 projektových záměrů v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Projekt je rozdělen do tří skupin: A. Aktivity v cestovním ruchu („měkké“ projekty, budou zajišťovat vlastní náplň IP) B. Infrastruktura v CR / trasy (cyklistické, pěší a zimní běžecké trasy, sportovní a relaxační centra, ubytování pro aktivity ve sportu a CR, aquacentrum) C. Koordinace IP (koordinační, marketingové a servisní aktivity pro IP)

23 Havlíčkův Brod+Přibyslav+Náměšt nad Oslavou „Nakládání s odpady“
Nositel projektu: veřejný sektor (Havlíčkův Brod, Přibyslav, Žďár nad Sázavou), soukromý sektor (ODAS ODPADY s.r.o. Žďár nad Sázavou, Jiří Holešák - HBH Sběr surovin Havlíčkův Brod) Předpokládaný rozpočet projektu: tis. Kč Záměrem je komplexní řešení systému nakládání s odpady, vytvořit podmínky pro maximální využití komunálních odpadů. Činnosti, které se prolínají celým systémem nakládání s odpady je jejich sběr, svoz, separace, hledání využití druhotných surovin se snahou o minimalizaci nevyužitelné frakce končící na řízené skládce. (dílčí projekty předloženy do 1. výzvy OP ŽP, ostatní projekty budou předloženy do dalších výzev OP ŽP)

24 Krajské projekty Informační technologie:
Rozšíření datového skladu kraje Vysočina Digital Hospital Rozšíření digitalizace pracovišť nemocnice Jihlava Metropolitní síť Náměšť nad Oslavou Rowanet – krajská páteřní optická telekomunikační síť (2. etapa) Rozvoj modernizace informačních technologií zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina

25 Číhošť – geografický střed České republiky
Záměřem je využití polohy geografického středu ČR – zatraktivnění obce Číhošť (podpora eknomického a kulturního rozvoje dané lokality s využitím potenciálu cestovnícho ruchu) Navržené varianty projektu Žádné změny (nulová varianta) Pouze rozhledna Pouze zmenšená ČR Rozhledna i zmenšená ČR - v současné době probíhá výběr varianty projektu

26 Hvězdárna a planetárium Jihlava
Cílem je vybudování hvězdárny a planetária umístění hvězdárny: – lokality Vysoká umístění planetária: lokalita Vysoká lokalita u areálu ZOO Aktivity projektu: pozorování pro veřejnost, vzdělávací akce, vzdělávací programy, semináře, projekce planetária…… Není prozatím rozhodnuto o variantě umístění projektu Investice – 53,5 mil Kč

27 Databáze zdrojů

28 Tzv. Databáze zdrojů byla vytvořena z těchto zdrojů:
V rámci budování místních partnerství sesbírány projektové záměry – V roce 2004 probíhal na KrU sběr projektových záměrů – Databáze projektových záměrů kraje Vysočina Informace z grantových schémat/OP 2004 – 2006 – žadatelé z Vysočiny

29 Účel databáze zdrojů ová rozesílka informací z národní a krajské dotační politiky a informací/výzev ze strukturálních fondů 2007 – 13 a ostatních zdrojů financování projektů (nadace, obchodní společnosti), komunitární programy Databáze členěna do 3 částí: kontaktní údaje žadatele Projektové záměry žadatele Tématické oblasti podpory

30 Jak se do Databáze zdrojů přihlásit?
přes formulář na zdrojů - pro nové zájemce Již přihlášení zájemci do Databáze (= ti, co mají záměr v DTP, krajské databázi či žádali do OP/GS 2004 – 2006) Přihlášení i nový zájemci obdrží em hypertextový odkaz společně s ověřovacím kódem (vstup do Databáze) V Databázi možnost editace kontaktních údajů, projektových záměrů + MOŽNOST VYBRAT SI TÉMATICKÉ OBLASTI, O KTERÝCH CHCETE BÝT INFORMOVÁNI !

31 Děkuji Vám za pozornost
Děkuji Vám za pozornost! Vendula Hanzalová koordinátorka projektu Partnerství pro Vysočinu, SROP 3.3 Tel:

32


Stáhnout ppt "Integrované projekty Závěrečná konference projektu Partnerství pro Vysočinu 26. března 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google