Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Panská 1700/23 400 01 Ústí nad Labem Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Panská 1700/23 400 01 Ústí nad Labem Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006."— Transkript prezentace:

1 Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Panská 1700/23 400 01 Ústí nad Labem
Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006

2 1. Úvodní část 1.1. Základní údaje 1.2. Úvodem 2. Hodnocení spokojenosti zákazníků a návštěvnost 2.1. Hodnocení spokojenosti zákazníků 2.2. Návštěvnost podle provozoven 3. Činnost jednotlivých provozoven MS v roce 2006 3.1. Celková rekapitulace hlavních událostí v organizaci v roce 2006 3.2. Činnost provozoven v roce 2006 Větruše Bazény a sauny Plavecký areál Klíše Městské lázně Letní koupaliště Brná Stadiony Zimní stadion Městský stadion Stadion Český Lev Neštěmice Hřbitovy Dopravní obsluha Parkoviště Patrová garáž pod Mariánskou skálou Garáže CORSO Správa Mírového náměstí Odtahová služba Veřejné WC 4. Informační technologie a informační systémy (IT/IS) 5. Pořádání kulturních akcí a marketingové aktivity 6. Výsledky hospodaření za rok 2006 6.1. Náklady a výnosy 6.2. Zkrácená rozvaha k 6.3. Investice 6.4. Celková finanční situace (rekapitulace) 7. Lidské zdroje 7.1. Základní personální údaje 7.2. Vývoj zaměstnanosti v organizaci v roce 2006 7.3. Průměrné platy zaměstnanců 7.4. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 7.5. Manažerské vzdělávání Výroční zpráva 2006

3 1. Úvodní část 1.1. Základní údaje
Usnesením Zastupitelstva města č. 315/04 ze dne Statutární město Ústí nad Labem zřídilo s účinností od příspěvkovou organizaci Městské služby Ústí nad Labem. Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka číslo 739. Zřizovatel: Sídlo organizace: Statutární město Ústí nad Labem Panská 1700/23 Velká hradební Ústí nad Labem Ústí nad Labem IČ : DIČ: CZ 1.2. Úvodem Rok 2006 byl již druhým rokem, ve kterém Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace, (dále také ,,MS“) zabezpečovaly činnosti na úseku služeb sloužících k rekreaci a rekondici, tj. provoz Plaveckého areálu Klíše, Městských lázní, termálního koupaliště Brná, Městského fotbalového a atletického stadionu a Zimního stadionu. Prvním rokem pak MS zajišťovaly provoz zrcadlového a přírodního bludiště a sportoviště v areálu výletního zámečku Větruše a fotbalového stadionu Český Lev Neštěmice. Dalším předmětem činnosti naší organizace v roce 2006 bylo provozování parkovacích služeb na území města, pietní služby a zajišťování správy 7 hřbitovů na území města. Organizace prošla určitým vývojem a tak i letošní rok byl plný změn, kdy jsme se snažili zlepšit kvalitu námi poskytovaných služeb. Mezi hlavní události roku 2006 patří otevření zrcadlového bludiště, dětského koutku a sportoviště na Větruši, zavedení nového parkovacího systému v patrové garáži pod Mariánskou skálou, prodloužení otevírací doby pro veřejnost na letním koupališti Brná, zkulturnění prostředí a rozšíření provozní doby pro veřejnost v Městských lázních a oživení našich provozoven kulturně – společenskými programy, jako bylo např. pořádání dětských divadelních představení a soutěží na Větruši a na koupalištích, Mikulášské nadílky na ledě a nebo koncertu Ivana Hlase na Větruši. V průběhu roku 2006 naše organizace dostala do své správy rovněž fotbalový stadion Český Lev v Neštěmicích. Velký důraz byl v roce 2006 zaměřen na firemní kulturu naší organizace. Zaměstnanci byli vybaveni firemním oblečením s logem organizace, vedoucí pracovníci prošli školením v oblasti jednání se zákazníky, řízení, strategického rozvoje a psychologie. Vznikl úsek marketingu a styku s veřejností, kde pravidelně vyhodnocujeme podněty, přání a stížnosti zákazníků a snažíme se, aby námi poskytované služby byly co nejlepší, což věříme, že se nám v roce 2006 dařilo. Výroční zpráva 2006

4 2. Hodnocení spokojenosti zákazníků a návštěvnost
Z celkového počtu návštěvníků (zákazníků) bylo v roce 2006 zaznamenáno 71 stížností. Z níže uvedených údajů vyplývá, že procento nespokojených zákazníků dosáhlo v roce v průměru za organizaci 0,02 %. Dále pak z údajů vyplývá, že nejvyšší procento zákazníků bylo nespokojeno s kvalitou poskytovaných služeb v Městských lázních a zákazníků pietní služby a hřbitovů. Graf Návštěvnost a stížnosti v roce 2006 Veškeré stížnosti byly projednány s jednotlivými stěžovateli, popřípadě jim bylo písemně odpovězeno. Na základě vyhodnocení oprávněných stížností byla vedením organizace přijata odpovídající opatření, aby v budoucnu došlo k minimalizaci těchto stížností ze strany našich zákazníků. Ke zjištění spokojenosti našich zákazníků přispěl i provedený dotazníkový průzkum, který probíhal v měsíci dubnu a květnu na všech našich provozovnách. Formou jednoduchých otázek bylo zjištěno, že návštěvníci jsou spokojeni s cenou, zaměstnanci i poskytovanými službami a na koupalištích by přivítali prodloužení otevírací doby a zatraktivnění a modernizace prostor. V letní sezóně byla na základě výsledků tohoto průzkumu prodloužena otevírací doba na koupališti Brná do hod. Výroční zpráva 2006

5 3. Činnost jednotlivých provozoven MS v roce 2006
2.2. Návštěvnost podle provozoven Graf Návštěvnost podle provozoven 3. Činnost jednotlivých provozoven MS v roce 2006 3.1. Celková rekapitulace hlavních událostí v organizaci v roce 2006 Nejdůležitějšími událostmi roku 2006 na provozovnách MS byly: -otevření zrcadlového bludiště, dětského koutku a sportoviště na Větruši -zavedení nového elektronického parkovacího a kamerového systému - v patrové garáži pod Mariánskou skálou -prodloužení otevírací doby na koupališti Brná -zkulturnění prostředí a rozšíření provozní doby v Městských lázních -oživení našich provozoven kulturně - sportovními aktivitami (pořádání dětských divadelních představení, soutěží, vodních hrátek, Mikulášské nadílky na ledě nebo koncert Ivana Hlase) -převzetí správy fotbalového stadionu Český Lev v Neštěmicích -převzetí správy Mírového náměstí -další etapa rekonstrukce Zimního stadionu – klimatizace a multimediální kostka -vznik nových placených parkovišť -vznik úseku marketingu a styku s veřejností a navázání spolupráce s médii Výroční zpráva 2006

6 Sportoviště a zrcadlové bludiště
-oprava střechy starého krematoria na Střekově -zrušení prádelny v Městských lázních -aktivní výpomoc naší organizace při odklízení škod vzniklých povodněmi 3.2. Činnost provozoven v roce 2006 Větruše Nejvýznamnější událostí areálu Větruše bylo otevření zrcadlového bludiště s 26 zrcadly (z toho 12 pokřivených) a přírodního bludiště, ke kterému došlo v únoru Další významnou událostí v květnu 2006 bylo otevření dětského koutku a sportovního areálu se dvěma tenisovými kurty, víceúčelovým hřištěm, občerstvením a zázemím pro sportovce. Ve stejném měsíci byl Karlu Eichlerovi, členovi turistického klubu, který se podílel v letech 1895 – 1897 na obnově Větruše, slavnostně odhalen pomník – mohyla. V průběhu sezóny byl areál Větruše rovněž dovybaven lavičkami a panoramatickým dalekohledem. A v neposlední řadě došlo k realizaci rozšíření příjezdové komunikace na Větruši a rekonstrukci nedaleko ležícího popraviště. V listopadu 2006 byla zkolaudována příjezdová komunikace a 5. prosince 2006 bylo otevřeno zrekonstruované popraviště. Mezi kulturní události, které jsme během letních měsíců na Větruši pořádali, patřilo pořádání šesti divadelních představení, dětských soutěží a koncertů. Nejvýznamnější kulturní akcí pak bylo vystoupení zpěváka Ivana Hlase na konci prázdnin. Bazény a sauny Jedná se o komplex tří provozů zaměřených na  poskytování rekreačních a rekondičních služeb bazénů s termální vodou, saun, fitcentra a mnoha doplňkových služeb občanům a návštěvníkům města. Dále je nemalá část těchto zařízení využívána sportovními, především plaveckými oddíly. Sportoviště a zrcadlové bludiště Výroční zpráva 2006

7 byl zahájen provoz i na letní části plaveckého
Plavecký areál Klíše Vnitřní část areálu fungovala v období od do a od byl zahájen provoz i na letní části plaveckého areálu. V roce 2006 bylo pro návštěvníky areálu zprovozněno vnitřní a venkovní občerstvení, kam bylo zakoupeno nové kuchyňské vybavení a elektronické pokladny s fiskální pamětí. V prostoru letního areálu koupaliště bylo vybudováno bezbariérové WC pro handicapované návštěvníky. Také část fitcentra prošla rekonstrukcí v podobě rozšíření prostoru a nákupu nových strojů – dvou rotopedů a jednoho cvičebního stroje pro cvičení horní poloviny těla (tzv. „protisměrné kladky“). V saunách byla v době letní odstávky provedena z finančních prostředků zřizovatele celková rekonstrukce ochlazovacích bazénků. Městské lázně V Městských lázních jsme se zaměřili především na propagaci služeb tohoto zařízení a zvýšení využívání lázní širokou veřejností. Z tohoto důvodu byla rozšířena provozní doba pro veřejnost 2x týdně o hodinu déle a v neděli byla pro návštěvníky zavedena, za zvýhodněné vstupné, společná sauna a bazén. Před vstupem k bazénu jsme zřídili koutek s automatem na kávu, prostory u bazénu jsme doplnili zelení a odpočívadly a z nově instalovaných reproduktorů hrála relaxační hudba. U bazénu byly vyměněny sprchy a vybudovány zástěny, které sprchujícím poskytly požadovanou intimitu. V sauně jsme pro naše zákazníky rozšířili prostor pro občerstvení. Prostor chodby byl nově vymalován a osazen obrázky lázní s informacemi o jejich historii. V oblasti technologie úpravny vody došlo k významné změně - byl instalován nový automatizovaný systém na úpravu a regulaci vody (TOPAX NT) a odstaveno stávající ručního chlorování vody kapalným chlórem. Tímto opatřením se významně zvýšila bezpečnost provozu bazénu a byla eliminována možnost ohrožení našich návštěvníků únikem chlóru v případě poruchy. Výroční zpráva 2006

8 Letní koupaliště Brná Letní koupaliště Brná bylo v roce 2006 otevřeno dle ,,tradice“ V měsíci červnu a červenci 2006 byla prodloužena otevírací doba o dvě hodiny, tedy až do 21 hod. V rámci marketingových akcí se zde pořádala různá divadélka, soutěže a vystoupení hudebních skupin. Otevření koupaliště předcházela částečná oprava bazénů a opravy šaten. Z investic Statutárního města Ústí nad Labem byla opravena betonová plocha u starého plaveckého bazénu a čelní zeď starého rekreačního bazénu. Dále byly bazény osazeny novými nerezovými sprchami. Pro handicapované návštěvníky („vozíčkáře“) byly vybudovány nájezdy mezi jednotlivými bazény a přístupy k rekreačnímu bazénu a nově zřízeny samostatné toalety. Byl zprovozněn rozhlas, kterým návštěvníky informujeme o dění na koupališti i jiných provozovnách MS. Stadiony Tato provozovna má ve své správě Městský stadion a Zimní stadion a fotbalový stadion Český Lev Neštěmice. Zimní stadion Nepochybně největší událostí roku 2006 bylo zahájení zkušebního provozu multimediálního informačního systému - kostky, která je zavěšena nad ledovou plochou. Tento mediální a informační systém byl sportovní veřejností dlouho očekáván a jeho zprovoznění mělo velmi příznivý ohlas. multimediální kostka Velkým přínosem pro zkvalitnění služeb bylo dokončení rekonstrukce střechy Zimního stadionu a zprovoznění zařízení vzduchotechniky haly stadionu, která má nejen funkci vytápění, ale i klimatizace. Dalším krokem ke zlepšení služeb byla instalace tzv. ledobanky, tzn. akumulace chladu s využitím jak pro chlazení ledu, tak pro klimatizaci haly. Rovněž byla zrekonstruována rozvodna elektrické energie a instalován nový nouzový zdroj el. energie - dieselagregát. Na sklonku roku se zde uskutečnily dvě významné kulturně – společenské akce. Tou první byl koncert zpěváka Karla Gotta, který byl doprovázen filharmonií. Druhou akcí bylo slavnostní otevření dálnice D8, jehož slavnostní část proběhla na Zimním stadionu. Výroční zpráva 2006

9 Městský stadion Na Městském stadionu byly zahájeny přípravné práce pro stavbu tzv. malé tribuny, které se dostaly do fáze zemních prací pro vybudování základů, stržení starých stupňů pro stojící diváky a výstavby opěrných zdí. Stadion Český Lev Neštěmice Neštěmický stadion přibyl do naší správy na počátku r ve špatném stavu. Nejprve zde byl odstraněn nepořádek a hned následně prošla rekonstrukcí travnatá plocha stadionu a hřiště bylo uvedeno do odpovídajícího stavu. Dalším krokem ke zlepšení stavu hřiště byla sanace svahu s náletovými dřevinami a vybudování dvou stupňů pro stojící diváky včetně položení zatravňovacích dlaždic. Budova zázemí fotbalového klubu byla opatřena novou fasádou a proběhla výměna všech oken a dveří. Hlavní tribuna byla zbavena dlouholeté koroze a opatřena novým nátěrem. Na podzim r bylo předáno do užívaní dokončené hřiště s umělým travnatým povrchem. Hřbitovy Provozovna spravuje sedm hřbitovů na území města, a to hřbitovy: Střekov, Skorotice, Krásné Březno, Vaňov, Církvice, Svádov, Mojžíř. Podmínky správy a užívání uvedených hřbitovů upravuje Řád veřejného pohřebiště vydaný Statutárním městem Ústí nad Labem, který nabyl účinnosti Na hřbitově Střekov byly opraveny veřejné toalety a z finančních prostředků zřizovatele byly zahájeny práce na rekonstrukci celé střechy budovy „starého“ krematoria. Ve Skoroticích byla opravena venkovní dlažba v oddělení kolumbárií, na hřbitově Mojžíř byly opraveny schody před vstupní hlavní bránou. V Krásném Březně zřizovatel zajistil opravy chodníků. V prosinci 2006 byla z prostředků organizace zrekonstruována a nově vybavena kancelář pietní služby MS na Střekově a vytvořeno tak kulturnější prostředí pro pozůstalé při sjednávání obřadů. Dopravní obsluha Provozovna dopravní obsluha je členěna na střediska: parkoviště, patrová garáž pod Mariánskou skálou, garáže CORSO a odtahová služba. Nově v roce 2006 pod tuto provozovnu spadají i veřejná WC a správa Mírového náměstí. Výroční zpráva 2006

10 Parkoviště Středisko spravuje celkem 30 parkovišť na území Statutárního města Ústí nad Labem (28 s parkovacími automaty, 2 se závorovým systémem). V průběhu roku bylo nainstalováno v Ústí nad Labem 7 ks nových parkovacích automatů a to v ul. W. Churchilla (2 ks), ul. Masarykova (2 ks) a v ul. Panská – Klíšská (1 ks) a na Špitálském náměstí další 2 parkovací automaty. V srpnu 2006 došlo k demontáži jednoho parkovacího automatu v centru města. Patrová garáž pod Mariánskou skálou Jde o garáže umístěné poblíž centra Ústí nad Labem s kapacitou 424 parkovacích míst. Garáže jsou v provozu 24 hodin denně. V listopadu 2006 začaly rozsáhlejší technické a stavební úpravy na vjezdovém systému, který by měl být postupně plně automatizován. Pro zajištění ochrany majetku zákazníků byl prostor garáží osazen systémem 12 kamer a byl nainstalován nový vjezdový a výjezdový automat na čipové parkovací karty a měnič mincí. Dále byl zpřístupněn boční vchod blíže k centru, který si zákazníci mohou otevřít pomocí čipové parkovací karty. Zkušební provoz nového systému byl zahájen před koncem roku. Tato akce byla financována z investičních akcí Statutárního města Ústí nad Labem. Pro zákazníky garáží je parkování na 3 hodiny zdarma a každá další započatá hodina stojí 5,- Kč. Garáže CORSO Jedná se o garáže v městské části Krásné Březno s 82 parkovacími místy, které jsou plně využity především ke garážování vozidel občanů bydlících v této části města. Garáže jsou v provozu 24 hodin denně. Ostrahu zajišťuje bezpečnostní agentura. Správa Mírového náměstí Od srpna 2006 zajišťuje naše organizace na základě uzavřené mandátní smlouvy správu revitalizované části centra města - Mírové náměstí a ulice Hrnčířská – Revoluční. Jedná se především o zabezpečení úklidu a správu zařízení umístěných na uvedených plochách, a to kašen, pítek, zavlažovacího systému, laviček a výlepových ploch. Od poloviny října 2006 jsme začali provozovat na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem tzv. „energosloupky“, které slouží k napojení pořadatelů různých akcí na elektrickou energii a vodu. Do konce roku 2006 jsme se spolupodíleli na zabezpečení několika společenských akcí, jako byly např. Slavnosti vína a Vánoční trhy. Odtahová služba Naše odtahová služba zabezpečuje ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR především služby k zajištění odtahů špatně zaparkovaných vozidel, vozidel nerespektujících zákaz stání při pravidelném čistění města a vozidel při různých dopravních přestupcích. Veřejné WC Na území města Ústí nad Labem provozujeme dvě veřejná WC a to v ulici Sadová a v ulici Klášterní. WC Sadová je v provozu od května do října, WC Klášterní je v provozu celý rok. V prosinci 2006 byla z finančních prostředků Statutárního města Ústí nad Labem na WC Klášterní provedena oprava střechy a fasády. Výroční zpráva 2006

11 4. Informační technologie a informační systémy (IT/IS)
Strategické cíle v oblasti IT/IS byly zaměřeny především na naše zákazníky - poskytování potřebných informací o poskytovaných službách, marketingová podpora a reklama, získávání informací o spokojenosti našich zákazníků a jejich návrzích a požadavcích na zkvalitnění našich služeb. Další cíle byly zaměřeny „dovnitř“ organizace - dokončení výměny zastaralých prostředků IT/IS a jejich propojení do jedné centrální sítě, zprovoznění intranetu a zavedení komplexní elektronické formy vedení řízené dokumentace a proškolení zaměstnanců. To vše mělo přispět ke zkvalitnění řízení a práce našich zaměstnanců a ve výsledném dopadu zkvalitnění našich služeb. Z uvedených strategických cílů se nám v roce 2006 podařilo většinu zrealizovat. Začátkem roku byly zprovozněny internetové stránky v „novém převleku“ a byla zajištěna jejich pravidelná aktualizace. Spoluprací marketingového úseku s příslušným oddělením Magistrátu města bylo dosaženo umístění odkazu na naše stránky na úvodní straně internetové prezentace Statutárního města Ústí nad Labem. V průběhu roku se nám podařilo dosáhnout dostatečného stupně vybavenosti pracovišť odpovídajícími prostředky výpočetní techniky a jejich propojení do centrální sítě. Bylo pořízeno 15 ks nových PC včetně příslušného SW. Byl spuštěn informační portál organizace – Intranet. Na těchto stránkách, dostupných autorizovaným zaměstnancům, se nacházejí informace, které podporují a usnadňují rozhodovací procesy v organizaci (byly zde umístěny veškeré „řízené“ i „neřízené“ dokumenty organizace, např. vnitropodnikové směrnice, místní provozní předpisy, příkazy ředitele, zápisy z porad, vnitropodniková sdělení, sjednocené šablony dokumentů organizace, příslušné vnější obecně platné předpisy atp.), vzájemnou informovanost o činnostech jednotlivých provozoven, přehledy denních tržeb a návštěvnosti zákazníků a klientů na jednotlivých provozovnách apod. Další akcí, uskutečněnou během sezóny na koupališti Brná, byla instalace kamerového systému a jeho zprovoznění včetně vzdáleného přístupu prostřednictvím internetu. Po ukončení letní sezóny byl tento systém přemístěn a používán v Městských lázních. Z větších akcí se dále podařilo zajistit vybavení bufetů na Klíši (hlavní bufet a dva bufety v saunách) a bufetu v sauně v Městských lázních registračními pokladnami s fiskální pamětí. Tato akce byla spojena s nákupem a instalací programů pro skladovou evidenci, které umožní efektivnější sledování stavu skladových zásob pro jednotlivé bufety a průběžné vedení skladové evidence. V rámci této akce byla pokladna vstupenek v Městských lázních rovněž vybavena registrační pokladnou. Výroční zpráva 2006

12 Koncert Ivana Hlase na Větruši
Provozovna Větruše byla v únoru 2006 vybavena novým rezervačním softwarem, který slouží pro lepší přehled pronájmu prostranství a obsazenosti sportoviště. Tento software umožňuje obsluze zadávat rezervace tak, jak jsou požadovány zákazníkem. Zákazníci si mohou ověřit svou rezervaci kurtů na internetu. V průběhu roku jsme používání tohoto systému rozšířili i na všechny ostatní provozovny MS. 5. Pořádání kulturních akcí a marketingové aktivity Vznikem marketingového úseku došlo k oživení našich provozoven o kulturně – sportovní aktivity, které byly pro návštěvníky našich zařízení zdarma. Pro děti jsme pořádali představení dětských divadélek, dětské dny plné soutěží, Mikulášskou nadílku na ledě, vodní hrátky a pro dospělé byla zajištěna zábava v podobě živé hudby. A zde jsou fotografie z akcí… Koncert Ivana Hlase na Větruši Koncert K2 Výroční zpráva 2006

13 Soutěže na koupališti v Brné
Pohádky na Větruši Mikulášská nadílka na Zimním stadionu Vodní hrátky Plavecký areál Klíše Výroční zpráva 2006

14 6. Výsledky hospodaření za rok 2006
Podle ohlasů našich návštěvníků se pořádané kulturní akce setkaly s úspěchem a staly se příjemným oživením pobytu na našich provozovnách. Proto chceme v těchto aktivitách pokračovat i v následujícím roce. 6. Výsledky hospodaření za rok 2006 6.1. Náklady a výnosy Tab. 6 – 1 Náklady a výnosy Výroční zpráva 2006

15 investice – Brná sprchy u bazénů 389,25 tis. Kč
6.2. Zkrácená rozvaha k 6.3. Investice V roce 2006 byly MS zřizovatelem poskytnuty investiční dotace ve výši 3 697 tis. Kč: investice – Brná sprchy u bazénů ,25 tis. Kč investice – Brná betonová plocha u bazénů ,85 tis. Kč investice – Brná rekonstrukce vodních mol ,00 tis. Kč investice – Patrová garáž pod Mariánskou skálou ,46 tis Kč investice - Vodní hřib – Brná ,90 tis Kč investice - Ochozy Český Lev Neštěmice ,00 tis Kč Celkem ,46 tis Kč Uvedené investiční akce byly (s výjimkou vodního hřibu) v průběhu roku zrealizovány. Investiční dotace ve výši 159 tis. Kč na vodní hřib bude po odsouhlasení zřizovatelem čerpána v roce 2007. Výroční zpráva 2006

16 7. Lidské zdroje 7.2. Vývoj zaměstnanosti v organizaci v roce 2006
6.4. Celková finanční situace (rekapitulace) Z výsledků hospodaření za rok 2006 vyplývá, že kladný výsledek hospodaření byl dosažen zejména z důvodu dosažení vyšších výnosů – tržby z prodeje služeb (109,82 % plnění k upravenému rozpočtu) a zapojením zisku z doplňkové činnosti (454,72 % k upravenému rozpočtu). K doplnění ekonomické situace dále uvádíme, že naše organizace vede soudní spor proti rozhodnutí Finančního ředitelství k platebnímu výměru na daň z přidané hodnoty ze dne za zdaňovací období únor 2005, kterým byla vyměřena vlastní daňová povinnost ve výši ,- Kč. 7. Lidské zdroje 7.1. Základní personální údaje Tab. 7 – 1 Základní personální údaje 7.2. Vývoj zaměstnanosti v organizaci v roce 2006 Během roku 2006 nastoupilo 93 zaměstnanců a organizaci opustilo 82 zaměstnanců. Největší počet zaměstnanců má organizace od dubna do září, kdy probíhá sezóna na letních koupalištích, které máme ve své správě. Od dubna do září zaměstnáváme v průměru o 35 zaměstnanců více – dělníků lázeňských a rekreačních zařízení, kteří zajišťují především provoz výše uvedených letních koupališť. Výroční zpráva 2006

17 7.3. Průměrné platy zaměstnanců
Při hledání nových zaměstnanců naše organizace úzce spolupracuje s Úřadem práce, Azylovým domem v Ústí nad Labem a se Sociální agenturou v Ústí nad Labem. Spoluprací s těmito organizacemi se snažíme dát možnost získat zaměstnání dlouhodobě „neumístitelným“ uchazečům. Spolupráce s těmito organizacemi apod. je jednou z hlavních vizí organizace. Organizace zahájila rovněž v roce 2006 dlouhodobou spolupráci s Magistrátem města Ústí nad Labem – odborem aktivní politiky v souvislosti s projektem financovaným Evropskou unií „Revitalizace městského centra – I. etapa“. Na základě tohoto projektu bude organizace zaměstnávat 11 zaměstnanců na úklid a zajištění údržby centra města Ústí nad Labem. 7.3. Průměrné platy zaměstnanců Tab. 7 – 2 Průměrné platy za rok 2006 (v Kč) Graf Procento nemocnosti Výroční zpráva 2006

18 7.4. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Organizace splnila pro rok 2006 povinný podíl zaměstnávání občanů se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců dle § 83 Zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců byl 138,58 osob, z toho povinný podíl 4% činil 5,54 osob. Organizace zaměstnala v roce 2006 těchto osob celkem 6,69%, tudíž nemusela odebírat výrobky od vybraných organizací, či odvádět finanční prostředky do státního rozpočtu. (Pozn. Do průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se započítávají pouze zaměstnanci v pracovním poměru.) Organizace dává prostor zaměstnancům se zdravotním postižením a v případě hlášení volného pracovního místa dává ÚP informace, které místo je vhodné pro zaměstnání uchazeče se změněnou pracovní schopností. 7.5. Manažerské vzdělávání Organizace si nechala v roce 2005 vypracovat program Manažerského vzdělávání vedoucích zaměstnanců organizace se zaměřením na manažerské dovednosti jako je rozhodování, řešení konfliktů, sociální dovednosti, finanční plánování a hospodaření organizace a na strategické řízení. Toto manažerské vzdělávání bylo zrealizováno v roce 2006 ve třech dvoudenních seminářích. Nad manažerským programem převzal oficiální záštitu náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje pan Radek Vonka. Průzkumem mezi vedoucími zaměstnanci bylo zjištěno, že manažerský vzdělávací program hodnotili velice kladně a z absolvované výuky si odnesli nemálo cenných manažerských dovedností a nových poznatků. Vedoucí zaměstnanci poté obdrželi oficiální certifikát potvrzující absolvování výuky. Zaměstnanci organizace také absolvovali ve spolupráci s Magistrátem města Ústí nad Labem školení pro práci na PC. Výroční zpráva 2006


Stáhnout ppt "Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Panská 1700/23 400 01 Ústí nad Labem Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google