Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma:Rizika pro životní prostředí. Jaderná elektrárna Temelín- řešení ukládání jaderného odpadu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma:Rizika pro životní prostředí. Jaderná elektrárna Temelín- řešení ukládání jaderného odpadu."— Transkript prezentace:

1 Téma:Rizika pro životní prostředí

2 Jaderná elektrárna Temelín- řešení ukládání jaderného odpadu

3 Skládka komunálního odpadu

4 Oteplování planety způsobuje rozšiřování pouští

5 Znečištění povrchových a podzemních zdrojů vody

6 Znečištění ovzduší- elektrárny, teplárny a výtopny na tuhá paliva

7 Mostecká hnědouhelná pánev- povrchové doly

8 Rizika pro životní prostředí • • Co je to životní prostředí? Životní prostředí je prostor, ve kterém organismus žije, souhrn všech vnějších vlivů (přírodních i kulturních), které jedince obklopují a umožňují mu podmínky k životu. Životní prostředí je tvořeno neživými, živými a společensko-hospodářskými vlivy a složkami. Všechny působí společně, současně a nepřetržitě. Životní prostředí musí poskytovat organismům prostor a podmínky pro všechny jejich životní děje. Prostředí musí vstřebávat nepotřebné a škodlivé produkty látkové přeměny živých organismů i další produkty jejich činnosti a chránit organismy před nepříznivými vlivy. Všechny živé organismy ovlivňují svoje okolí a tím i podmínky pro vlastní další existenci. Ohrožení životního prostředí je součástí jednoho z hlavních globálních problémů lidstva. • Mezi světové ekologické problémy patří stoupající výroba a spotřeba energie, znečišťování ovzduší, narušení ozonové vrstvy atmosféry a zvyšování skleníkového účinku atmosféry, snižování úrodnosti půdy a rozšiřování pouští, znečišťóvání povrchových vod a zdrojů podzemní vody, ubývání lesů, hromadění odpadků a bohužel i mnoho dalších například : •Hodně se používají výrobky v hliníkových obalech. Tyto obaly ovšem nejvíce škodí životnímu prostředí. Tak třeba obaly od mléka - vypadají, že jsou vyrobeny z papíru, ale když si obal lépe prohlédneme, zjistíme, že se skládá z hliníku a papíru a to je nejhorší kombinace na recyklaci. Je drahá a také nekvalitní. Neměli bychom kupovat výrobky na jedno použití. Například baterie obsahující těžké kovy místo dobíjecích akumulátorů nebo mikrofixy místo tužek s vyměnitelnou náplní. Je dobré se vyvarovat chemických postřiků, neboť ne vždy je to nejlepší řešení. Svět se zdá velmi malý, a proto nám nepřijde divné, že v každém obchodě najdeme výrobky z celého světa. Třeba potraviny: v regálech vedle sebe leží jablka ze Španělska, polévky z Číny, jahody z Argentiny, sušenky z Německa a další... Jenže čím delší cesta výrobku, tím hůře pro přírodu. Na dopravu se spotřebuje mnoho pohonných hmot, jejichž spálením se do vzduchu a vody dostane řada jedovatých látek, které škodí lidem, zvířatům i rostlinám. Proto, abychom přispěli k ochraně životního prostředí, nemusíme vyrazit do přírody čistit studánky nebo podobně. Stejně dobře můžeme přírodu chránit třeba v obchodech. Je to jednoduché. Stačí, když si vybereme potraviny, které nejsou x-krát zabaleny v různých obalech, které pak stejně vyhodíme. Největšími znečišťovateli ovzduší jsou samozdřejmě auta. Problém je v tom, že je jich čím dál víc. Důsledky nese příroda, která se nemůže bránit, ale také tím trpí člověk. Naprostá většina území dnešních Čech byla v minulosti pokryta hustými smíšenými lesy. Pokud by zůstaly bez zásahu člověka, rostly by zde dodnes, neboť podnebí se od počátku našeho letopočtu příliš nezměnilo. Člověk, ale postupně krajinu měnil, dával prostředí svou činností jinou, novou tvář. A co mé okolí? U okolí, které leží převážně v údolí, je jasné, že se zde smog a všechny nejrůznější odpadní látky usazují více než jinde. Tomuto problému nelze pomoci jinak, než zavést u všech typů automobilů katalizátory, tepelné elektrárny, které jsou v našem okolí vybavit kvalitním odsiřovacím zařízením, nahradit lokální vytápění ekologickým centrálním topením. Odpadky by se měly skladovat pouze tam, kde víme, že výpary, špína a další nebudou nikomu vadit a že neohrozí prosakování do půdy. Uskutečnění těchto kroků záleží jen na nás – lidech. •Myslím, že všechny změny, které člověk udělal přírodě násilím, byly mnohdy zbytečné. V té době se mu to zdálo v pořádku, ale příroda nám vše zúročí a vrátí v jiné podobě - například povodněmi. Lidé nemohou přestat ovlivňovat a přetvářet krajinu. Nesmějí však zapomínat, že krajina je velmi složitý a citlivý systém a že oni jsou jeho součástí. Překročí-li člověk svými zásahy do krajiny únosnou míru a naruší v ní rovnováhu. dojde k problémům, případně i k nevratným změnám v prostředí, což může vést k ohrožení rostlin, živočichů a nakonec i člověka. ZEMĚ NENÍ NA JEDNO POUŽITÍ!!!


Stáhnout ppt "Téma:Rizika pro životní prostředí. Jaderná elektrárna Temelín- řešení ukládání jaderného odpadu."

Podobné prezentace


Reklamy Google