Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma:Rizika pro životní prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma:Rizika pro životní prostředí"— Transkript prezentace:

1 Téma:Rizika pro životní prostředí

2 Jaderná elektrárna Temelín- řešení ukládání jaderného odpadu

3 Skládka komunálního odpadu

4 Oteplování planety způsobuje rozšiřování pouští

5 Znečištění povrchových a podzemních zdrojů vody

6 Znečištění ovzduší- elektrárny, teplárny a výtopny na tuhá paliva

7 Mostecká hnědouhelná pánev- povrchové doly

8 Rizika pro životní prostředí
Co je to životní prostředí? Životní prostředí je prostor, ve kterém organismus žije, souhrn všech vnějších vlivů (přírodních i kulturních), které jedince obklopují a umožňují mu podmínky k životu. Životní prostředí je tvořeno neživými, živými a společensko-hospodářskými vlivy a složkami. Všechny působí společně, současně a nepřetržitě. Životní prostředí musí poskytovat organismům prostor a podmínky pro všechny jejich životní děje. Prostředí musí vstřebávat nepotřebné a škodlivé produkty látkové přeměny živých organismů i další produkty jejich činnosti a chránit organismy před nepříznivými vlivy. Všechny živé organismy ovlivňují svoje okolí a tím i podmínky pro vlastní další existenci. Ohrožení životního prostředí je součástí jednoho z hlavních globálních problémů lidstva. Mezi světové ekologické problémy patří stoupající výroba a spotřeba energie, znečišťování ovzduší, narušení ozonové vrstvy atmosféry a zvyšování skleníkového účinku atmosféry, snižování úrodnosti půdy a rozšiřování pouští, znečišťóvání povrchových vod a zdrojů podzemní vody, ubývání lesů, hromadění odpadků a bohužel i mnoho dalších například : Hodně se používají výrobky v hliníkových obalech. Tyto obaly ovšem nejvíce škodí životnímu prostředí. Tak třeba obaly od mléka - vypadají, že jsou vyrobeny z papíru, ale když si obal lépe prohlédneme, zjistíme, že se skládá z hliníku a papíru a to je nejhorší kombinace na recyklaci. Je drahá a také nekvalitní. Neměli bychom kupovat výrobky na jedno použití. Například baterie obsahující těžké kovy místo dobíjecích akumulátorů nebo mikrofixy místo tužek s vyměnitelnou náplní. Je dobré se vyvarovat chemických postřiků, neboť ne vždy je to nejlepší řešení. Svět se zdá velmi malý, a proto nám nepřijde divné, že v každém obchodě najdeme výrobky z celého světa. Třeba potraviny: v regálech vedle sebe leží jablka ze Španělska, polévky z Číny, jahody z Argentiny, sušenky z Německa a další... Jenže čím delší cesta výrobku, tím hůře pro přírodu. Na dopravu se spotřebuje mnoho pohonných hmot, jejichž spálením se do vzduchu a vody dostane řada jedovatých látek, které škodí lidem, zvířatům i rostlinám. Proto, abychom přispěli k ochraně životního prostředí, nemusíme vyrazit do přírody čistit studánky nebo podobně. Stejně dobře můžeme přírodu chránit třeba v obchodech. Je to jednoduché. Stačí, když si vybereme potraviny, které nejsou x-krát zabaleny v různých obalech, které pak stejně vyhodíme. Největšími znečišťovateli ovzduší jsou samozdřejmě auta. Problém je v tom, že je jich čím dál víc. Důsledky nese příroda, která se nemůže bránit, ale také tím trpí člověk. Naprostá většina území dnešních Čech byla v minulosti pokryta hustými smíšenými lesy. Pokud by zůstaly bez zásahu člověka, rostly by zde dodnes, neboť podnebí se od počátku našeho letopočtu příliš nezměnilo. Člověk , ale postupně krajinu měnil, dával prostředí svou činností jinou, novou tvář. A co mé okolí? U okolí, které leží převážně v údolí, je jasné, že se zde smog a všechny nejrůznější odpadní látky usazují více než jinde. Tomuto problému nelze pomoci jinak, než zavést u všech typů automobilů katalizátory, tepelné elektrárny, které jsou v našem okolí vybavit kvalitním odsiřovacím zařízením, nahradit lokální vytápění ekologickým centrálním topením. Odpadky by se měly skladovat pouze tam, kde víme, že výpary, špína a další nebudou nikomu vadit a že neohrozí prosakování do půdy. Uskutečnění těchto kroků záleží jen na nás – lidech. Myslím, že všechny změny, které člověk udělal přírodě násilím, byly mnohdy zbytečné. V té době se mu to zdálo v pořádku, ale příroda nám vše zúročí a vrátí v jiné podobě - například povodněmi. Lidé nemohou přestat ovlivňovat a přetvářet krajinu. Nesmějí však zapomínat, že krajina je velmi složitý a citlivý systém a že oni jsou jeho součástí. Překročí-li člověk svými zásahy do krajiny únosnou míru a naruší v ní rovnováhu. dojde k problémům, případně i k nevratným změnám v prostředí, což může vést k ohrožení rostlin, živočichů a nakonec i člověka. ZEMĚ NENÍ NA JEDNO POUŽITÍ!!!


Stáhnout ppt "Téma:Rizika pro životní prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google