Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„ČLENSKÁ SCHŮZE“ ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD 13.12.2012 Vyškov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„ČLENSKÁ SCHŮZE“ ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD 13.12.2012 Vyškov."— Transkript prezentace:

1 „ČLENSKÁ SCHŮZE“ ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD 13.12.2012 Vyškov

2 „ČLENSKÁ SCHŮZE“ Hlavní úkoly Moravy, MOD v roce 2012 1.Peníze z mlékárny MILTRA B, s. r. o. 2.Bránit poklesu ceny 3.Aktivizace družstva Projekt „Proč chovat mléčný skot – jak přežít“ 4.Připravit se na skončení mléčných kvót

3 „ČLENSKÁ SCHŮZE“

4 Výhled roku 2015 současný stav • ČR nemá v plánu bojovat za kvóty • Denní produkce ČR 7 mil. litrů • Denní vývoz syrového kravského mléka 1,5 mil. litrů • z toho jde 90% do Německa

5 „ČLENSKÁ SCHŮZE“ • RABOBANK předpokládá pokles produkce až 20% • Studie OECD pokles 15% • Západ zvýší produkci mléka

6 „ČLENSKÁ SCHŮZE“ • Pokud Němci zvýší svoji produkci o 5% = roční nárůst o 1,5 miliardy litrů • To je denně nárůst o 4,2 mil. litrů • To je 60% naší denní produkce

7 „ČLENSKÁ SCHŮZE“ Co to bude znamenat pro nás v ČR

8 „ČLENSKÁ SCHŮZE“ Jsou dva hlavní scénáře • Postupná likvidace mléka v ČR • Rychlý konec výroby

9 „ČLENSKÁ SCHŮZE“ Jaké jsou rozdíly

10 „ČLENSKÁ SCHŮZE“ Varianta č. 1 = pomalá smrt  Němci nevypoví všechno mléko, které tam vyvážíme  Musí k nám prodat výrobky z našeho mléka + část ze své zvýšené produkce  Sníží se prostor pro výrobky českých mlékáren na řetězcích – cenová válka  Německé mlékárny mají výrazně nižší náklady na zpracování 1 litru mléka!!!!!!!!!!!!!!  České mlékárny budou mít problémy s odbytem  Spadne cena mléka  Nebudou chtít všechno mléko  Nebudou schopni platit

11 „ČLENSKÁ SCHŮZE“ Varianta č. 2 = rychlá smrt  Němci vypoví většinu mléka od českých producentů  Přetlak suroviny v české kotlině  Postižení producenti budou nabízet své mléko za odvoz  To může prakticky nastat ze dne na den

12 „ČLENSKÁ SCHŮZE“ Rychlá je opticky příznivá pro české zpracovatele  Budou mít „zadarmo“ surovinu  Tím levné výrobky  Tím odbyt  Ale dramatický dopad do ekonomiky chovů skotu

13 „ČLENSKÁ SCHŮZE“  České mlékárny bez silného finančního zázemí padnou  Padnou i ty, které neumí vyvést mimo EU Kdo, ale vydrží dělat mléko zadarmo?????

14 „ČLENSKÁ SCHŮZE“ Co z toho plyne pro nás Moravu, MOD

15 „ČLENSKÁ SCHŮZE“  Dodávat jen do finančně silných mlékáren  Uzavřít s nimi dlouhodobé smlouvy přes rok 2016 na množství mléka našich členů  Tlačit náklady na výrobu mléka dolů

16 „ČLENSKÁ SCHŮZE“ Přehled českých mlékáren mlékárnadenní nákup mil. litrů Madeta1 Interlakto0,55 Agricol Polička0,15 Holandia0,08 Miltra B0,1 Alimpex0,4 Acomm0,15 Babiš0,9 Poděbrady0,15 CELKEM:3,48 mil. litrů denně

17 „ČLENSKÁ SCHŮZE“ České mlékárny v zahraničních rukách mlékárnadenní nákup mil. litrů Laktalis0,9 Pragolaktos1 Orrero0,5 Bongrein0,5 Danone0,16 CELKEM:3,06 mil. litrů denně

18 Na společném jednání představenstva a kontrolní komise Moravy, MOD dne 18.7.2012 došlo k rozhodnutí aktivizovat družstvo, a to ve směru pomoci zajištění dlouhodobé ekonomické prosperity členů při výrobě mléka. K hlavnímu poslání družstva, jímž je zajištění odbytu mléka, poskytnout členům v rámci členství další službu. „PILOTNÍ PROJEKT“ A aby taková situace negativně nedopadla na členy.

19 „ PROČ CHOVAT MLÉČNÝ SKOT – JAK PŘEŽÍT“ Jeho cílem je ve spektru souvisejících otázek dané problematiky pomoci členům Moravy, MOD a tím si stabilizovat objem mléka. Zároveň je snaha být rozhodujícím hráčem na trhu s mlékem v ČR, tj. být atraktivní pro další prvovýrobce mléka. K NAPLNĚNÍ TOHOTO ÚKOLU VZNIKL PROJEKT „PILOTNÍ PROJEKT“

20 Projekt je členěn dle jednotlivých druhů činnosti: 1.Odbyt mléka členů Moravy, MOD 2.Obchodní činnost členů a Moravy, MOD 3.Odborné služby pro členy Moravy, MOD 4.Semináře pro členy Moravy, MOD 5.Pilotní projekt na zvýšení rentability výroby mléka 6.Aktivní spolupráce s odborníky či odbornými firmami 7.Komunikace se členy Moravy, MOD „PILOTNÍ PROJEKT“

21 1. Odbyt mléka členů Moravy, MOD  Zavést institut jednotné ceny.  Snížit počet odebírajících mlékáren.  Hledání výhledové spolupráce s vybranými mlékárnami i zahraničními s garancí odběru mléka a odpovídající ceny i úhrady.  Provést přeregistraci u SZIF na organizaci producentů.  Být členem MLECOOPu – o. d. či podobných organizací podporující společný odbyt mléka.  Zvýšení denní dodávky od členů na mil. litrů. „PILOTNÍ PROJEKT“

22 2. Obchodní činnost Moravy, MOD se členy družstva  Udržet a dál rozvíjet obchod se stávajícími komoditami (nafta, dezinfekční prostředky, apod.) a zapojit více členů.  Rozšířit nabídku o doplňky krmiv.  Rozvíjet obchod s veterinárními léčivy.  Rozšířit nabídku o inseminační dávky. Ve všech výše uvedených obchodních aktivitách se snažit výběrem dosáhnout výhodnou cenu pro členy. Peněžní toky těchto činností by byly zajišťovány z mléka takto obchodujících členů. „PILOTNÍ PROJEKT“

23 3. Bezplatné odborné poradenství odborných služeb  Morava, MOD by pro své členy zajišťovala bezplatné poradenství v oblasti: o Analýzy chovu o Kvality mléka o Veterinární konzultace „PILOTNÍ PROJEKT“

24 4. Odborné semináře  Morava, MOD by pravidelně pořádala pro své členy a jejich management odborné semináře s následujícími okruhy témat: o Ekonomika výroby mléka o Výroby krmiv v návaznosti na strukturu výroby o Maximální produkce mléka z ha objemných krmiv o Obrat stáda o Výživa a náklady na krmení o Zdravotní stav stáda a dopady do ekonomiky výroby mléka o Veterinární péče z pohledu prevence a dopadů do ekonomiky o Genetika a šlechtění „PILOTNÍ PROJEKT“

25 5. Pilotní projekt: Zvýšení rentability výroby mléka  U 3 – 5 členů Moravy, MOD v roce 2012 – 2013 realizovat ve spolupráci s VVS Verměřovice, s. r. o. a za odborného dohledu VÚŽV Uhřiněves výše uvedený program, jehož obecné závěry by byly anonymně prezentovány členům Moravy, MOD.  Zahájení projektu započalo letos v září. „PILOTNÍ PROJEKT“

26 6. Aktivní spolupráce s odborníky či odbornými firmami  Navázat aktivně spolupráci s odborníky a odbornými organizacemi za účelem využití jejich zkušeností ve prospěch členů Moravy, MOD.  Hledat možnosti zapojení zahraniční spolupráce s odbornými seskupeními jako je Morava, MOD. „PILOTNÍ PROJEKT“

27 7. Komunikace se členy Moravy, MOD  Za účelem lepší vzájemné komunikace a navázání kontaktu mezi členy a Moravou, MOD tak realizovat: o Měsíční Zpravodaj – od září 2012 o Zřídit vlastní webové stránky a udržovat je v aktivním stavu „PILOTNÍ PROJEKT“

28 Jedná se o dlouhodobý projekt minimálně do konce roku 2015. Je třeba minimálně čtvrtletně provádět vyhodnocování plnění projektu. Za Moravu, mlékařské odbytové družstvo K zajištění úspěšné realizace popsaného projektu „Proč chovat mléčný skot – jak přežít“ je třeba provést masivní cílenou a dlouhodobou osvětu svých členů na všech úrovních. „PILOTNÍ PROJEKT“

29 Za Moravu, mlékařské odbytové družstvo Ing. Oldřich Žďárský – předseda představenstva Děkuji Vám za pozornost a přejeme šťastné a veselé prožití vánočních svátků a do nového roku 2013 hodně zdraví, štěstí osobních i pracovních úspěchů PF 2013


Stáhnout ppt "„ČLENSKÁ SCHŮZE“ ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD 13.12.2012 Vyškov."

Podobné prezentace


Reklamy Google