Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika a didaktika výcviku sjezdového lyžování dětí SK Arnika 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika a didaktika výcviku sjezdového lyžování dětí SK Arnika 2011"— Transkript prezentace:

1 Metodika a didaktika výcviku sjezdového lyžování dětí SK Arnika 2011
Vychází z: * aktuálních požadavků na výuku stanovených ZL SLČR * metodiky výuky dětí SCUOLA ITALIANA SCI (literatura: Recla Andreas (2010) Kinderskiunterricht)

2 Faktory, které mají na výuku vliv
Věk Emoce (hra, pochvaly, soutěžení …) Názornost ( spojování s tím, co dítě zná ) Strukturovaný postup Schopnosti dítěte ( kondice, koordinace )

3 Metodické úrovně Zelená -> Modrá -> Červená -> Černá
V každé úrovni je potřeba 1. fáze …. naučit dovednost 2. fáze …. automatizovat (fixovat) ji „Většina pedagogů pozná chyby svých žáků, ale jen malé procento si stanoví cíl výcviku, postup k němu a tento dodrží. „

4 Důležité zásady Zvolit cíl výuky pro dnešek
Zvolit svah úměrný tomu, co bude učit a procvičovat Připravit si pomůcky pro výuku a kartičky Připravit si vhodná cvičení Učitel oslovuje žáky jmény Učitel je pro žáky po celou dobu vzorem Učitel odpovědně střeží bezpečnost svých žáků a stále se jim na 100% věnuje Učitel volí tempo a přestávky tak, aby odpovídaly schopnostem a věku dětí

5 …nejlépe se učí, když mají motivaci
Co nejvíce cvičení formou hry s pomůckami Soutěže skupinek žáků Pochvala dělá divy Kartičku s hvězdičkami v dané úrovni předá učitel žákovi za: * Základní dovednosti provedené s nejistotou ** Dovednosti provedené s trochu viditelnou jistotou *** Dovednosti má už správně zafixovány

6 Zelená úroveň Svah … 0o až 5o Cíl - Jak nosit lyže
- Jak je připnout a odepnout - Jak vstát - Zvládnout obraty - Zvládnout skluz - Pluh a oblouk v pluhu - Zastavení - Jízda na vleku Časování - 1/2 den cvičení a) a b) - 1/2 den fixace dovedností z cvičení a) a b) … do další úrovně až po zvládnutí této úrovně

7 Zelená úroveň a) Cvičení a motivace Nasazování a sundávání lyží (hra)
Vstávání s jednou lyží Chůze a skluz s jednou lyží (závody skupin) Vstávání s oběma lyžemi Chůze = = > = > > > Otáčení se (kolem hole)  ( … a další cvičení na koordinaci a rovnováhu )

8 Zelená úroveň b) Cvičení a motivace
Výskoky a úkroky na místě a za jízdy (přes lano na sněhu) Co dělá PLUH (rukama ve sněhu) Postoj PLUH PLUH jízda přímo PLUH brzdění (před překážkou – např. polyuretanová „nudle“) PLUH mezi překážkami ( + cvičení pro váhu na vnější lyži) Zastavení (na signál nebo u překážky ) Jízda na vleku kartička lišák pluh slalom * kartička lišák STOP *

9 Modrá úroveň Svah … 1o až 10o ( dle věku dětí)
Cíl - zvládnutí přívratu vyšší lyží - základní provedení oblouku s paralelním vedením lyží - postupné zužování stopy Časování den cvičení a) b) c) - 3. den fixace dovedností z cvičení a) b) c) … do další úrovně až po zvládnutí této úrovně Při procvičování: přiměřené zvyšování sklonu svahu, rychlosti, zmenšování délky oblouků

10 Modrá úroveň a) Cvičení a motivace Lyže jako KOLEJE
Úkroky tj. PLUH a KOLEJE na místě Úkroky PLUH a KOLEJE při jízdě Hra na PLUH a KOLEJE mezi překážkami kartička lišák kinogram pluh a koleje slalom *

11 Modrá úroveň b) Cvičení a motivace („návštěva v ZOO“)
Lyže jako KOLEJE stopa jako táta SLON zatočení malými skoky jako ŽABIČKA zatočení velkými kroky jako MEDVĚD Zvyšování dovednosti 1. zúžení stopy jako máma SLONICE zatočení středními skoky jako ŽÁBA zatočení středními kroky jako MEDVĚDICE kartička slon + žabička + medvěd * kartička slonice + žába + medvědice **

12 Modrá úroveň c) Cvičení a motivace (učební kartičky)
Zvyšování dovednosti 2. zúžení stopy jako SLŮNĚ zatočení velkými skoky jako ŽABÁK zatočení malými kroky jako MEDVÍDEK Zvyšování dovednosti 3. zatočení … lyže jako KOLEJE bez skoků a kroků zatočení … lyže jako KOLEJE, zvedání vnitřní lyže kartička slůně + žabák + medvídek ** kartička lišák kinogram zvednutá vnitřní lyže ***

13 Červená úroveň Svah … postupné zvyšování sklonu
Cíl - zvládnutí tlaku na přední část vnější lyže - správný postoj v obloucích - píchání holemi - dynamika v tlaku na přední část lyže a vertikálním pohybu Časování den cvičení a) b) - 5. den fixace dovedností z cvičení a) b) - 6. den cvičení c) d) - 7. den fixace dovedností z cvičení c) d) … do další úrovně až po zvládnutí této úrovně

14 Červená úroveň a) Cvičení a motivace
BALONKY do bot (levá pravá) , lyže KOLEJE mačkat BALONKY střídavě na místě a pak za jízdy zmáčknout BALONEK červený pro a modrý pro nácvik ZMRZLÍKA (základní postoj … na povel) BALONEK -> ZMRZLÍK -> BALONEK -> ZMRZLÍK

15 Červená úroveň b) Cvičení a motivace
nosit KUFR na místě, za jízdy (jen v levé, jen v pravé) KUFR+BALONEK -> ZMRZLÍK -> KUFR+BALONEK -> ZMRZLÍK kartička lišák kinogram kufr + balonek, zmrzlík *

16 Červená úroveň c) Cvičení a motivace
ŠROUB na místě, za jízdy (vlevo, vpravo) ŠROUB+BALONEK -> ZMRZLÍK -> ŠROUB+BALONEK -> ZMRZLÍK nosit KUFR + ŠROUB na místě (vlevo, vpravo) KUFR+ŠROUB -> ZMRZLÍK -> KUFR+ŠROUB -> ZMRZLÍK zapojení holí na místě PÍCHNOUT (levá, pravá) KUFR+ŠROUB -> PÍCHNOUT -> KUFR+ŠROUB -> PÍCHNOUT kartička lišák kinogram píchnutí , kufr + šroub **

17 Červená úroveň d) Cvičení a motivace
cvičení intenzity tlaku do jazyků bot a na rovnováhu Stlačit oba balonky a skočit přes podélné lano Ve stoje pérovat a poskakovat (stlačovat balonky) Ruce na kolena a tlačit na balonky Stlačit balonky a skákat do zatáčky Jízda po jedné lyži …….. ohnivé zatáčky: PÍCHNOUT -> KUFR+ŠROUB -> PÍCHNOUT -> KUFR+ŠROUB a velký tlak na balonky (pravý) (levý) kartička lišák kinogram píchnutí , kufr + šroub ***

18 Černá úroveň Svah … další zvyšování sklonu Cíl a) zvýšení stability
b) zúžení stopy v paralelním vedení lyží c) zvýšení schopnosti hranit a tlačit do hran d) zvýšení dynamiky v obloucích, snížení postoje e) zvládnutí základu carvingových oblouků f) zdokonalování smýkaných oblouků g) zdokonalování carvingových oblouků (race, fun) h) zvládnutí různých terénních podmínek i) zvládnutí modifikovaných oblouků Časování vždy max. 2-3 cíle na dva dny (1. cvičení, 2. fixace) v uvedeném pořadí a se zohledněním dosažených dovedností, schopností a dispozic žáků

19 Černá úroveň Cvičení a motivace (motivace především verbální, soutěže, předvádění pro ostatní ..) a) Cvičení pro zvýšení stability Jízda jen po vnější lyži / vnitřní lyži Jízda jen s jednou lyží Jízda se zatnutými břišními svaly (svalové napětí zvyš. jistotu a stabilitu) Odšlapování přes spádnici …… b) Zúžení stopy a paralelní vedení lyží Jízda s balonkem mezi koleny Jízda s dlaněmi na kolenou, palce se dotýkají Soutěž: „kdo udělá ve sněhu nejužší koleje“ Elastickým obvazem svázat kolena a zatáčet tlakem na jazyk vnější boty

20 Černá úroveň c) Zvyšování schopnosti hranit a tlačit do hran
Náklony kolen do stran na místě Na místě se dva vedle sebe drží za ruce a proti sobě hraní (pohyb kolen) Při jízdě ukazovat koleny do oblouku (trochu, víc, nejvíc) V zatáčce ukazovat ostatním skluznice lyží (trochu, víc, nejvíc) = HRANA Navazovat ZMRZLÍK -> HRANA - > ZMRZLÍK -> HRANA Nácvik posunu pánve na místě ( ruce v bok ) Zesílení hranění bočním posunem pánve do oblouku = POSUN ZMRZLÍK -> POSUN - > ZMRZLÍK -> POSUN

21 Černá úroveň d) Zvýšení dynamiky v obloucích, snížení postoje
Jízda ve sníženém postoji, hole držené na půl žerdi Výskoky mezi oblouky Navazování obou předchozích prvků za sebou Velký tlak do jazyka vnější boty … lisujeme blechu, která tam sedí Na místě podřepy … lisujeme blechy na jazycích bot Při jízdě přímo ZMRZLÍK -> POTOPIT -> ZMRZLÍK -> POTOPIT tzn. pohyb těžiště: Při jízdě v obloucích ZMRZLÍK -> POTOPIT -> ZMRZLÍK -> POTOPIT tj. při jízdě : mezi oblouky v oblouku mezi oblouky v oblouku Jízda ve velmi přesazeném „slalomu“ ….

22 Černá úroveň e) Zvládnutí základu carvingových oblouků
Začátek na mírném svahu, a až po zvládnutí zvyšovat sklon Carvingová vlnovka … hole a „trojprstka“ na kolenou Předklon, dřep při tlaku na jazyky bot a přisednutí v malé rychlosti V poloze ZMRZLÍK ukazovat si vnitřním kolenem do oblouku …...

23 Černá úroveň f) Zdokonalování smýkaných oblouků
Složení pohybů ZMRZLÍK -> HRANA -> ZMRZLÍK -> HRANA POTOPIT POTOPIT Složení pohybů ZMRZLÍK -> POSUN -> ZMRZLÍK -> POSUN POTOPIT POTOPIT ŠROUB ŠROUB Složení pohybů PÍCHNOUT -> POSUN -> PÍCHNOUT -> POSUN POTOPIT POTOPIT ŠROUB ŠROUB

24 Černá úroveň g) Zdokonalování carvingových oblouků (race, fun) Race:
kvatro 2 a kvatro 3 Otáčení volantem z oblouku POSUN zdůraznit zatlačením rukou do boku, druhá ruka upažená ….. Fun: Jízda po vnitřní hraně vnitřní lyže Piáno, hlazení pejska, otáčení volantem do oblouku Přisednutí a zdvih na prudším svahu (šikmo, po spádnici, přes spádnici) ……

25 Černá úroveň h) Zvládnutí různých terénních podmínek
Led Hluboký sníh Boule Úzký prostor Skok …… i) Zvládnutí modifikovaných oblouků Oblouk s přibrzděním Oblouk s přeskočením Oblouk v boulích Oblouk v hlubokém sněhu


Stáhnout ppt "Metodika a didaktika výcviku sjezdového lyžování dětí SK Arnika 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google