Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika a didaktika výcviku sjezdového lyžování dětí SK Arnika 2011 Vychází z: * aktuálních požadavků na výuku stanovených ZL SLČR * metodiky výuky dětí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika a didaktika výcviku sjezdového lyžování dětí SK Arnika 2011 Vychází z: * aktuálních požadavků na výuku stanovených ZL SLČR * metodiky výuky dětí."— Transkript prezentace:

1 Metodika a didaktika výcviku sjezdového lyžování dětí SK Arnika 2011 Vychází z: * aktuálních požadavků na výuku stanovených ZL SLČR * metodiky výuky dětí SCUOLA ITALIANA SCI (literatura: Recla Andreas (2010) Kinderskiunterricht)

2 Faktory, které mají na výuku vliv • Věk • Emoce (hra, pochvaly, soutěžení …) • Názornost ( spojování s tím, co dítě zná ) • Strukturovaný postup • Schopnosti dítěte ( kondice, koordinace )

3 Metodické úrovně V každé úrovni je potřeba • 1. fáze …. naučit dovednost • 2. fáze …. automatizovat (fixovat) ji „Většina pedagogů pozná chyby svých žáků, ale jen malé procento si stanoví cíl výcviku, postup k němu a tento dodrží. „ Zelená -> Modrá -> Červená -> Černá

4 Důležité zásady • Zvolit cíl výuky pro dnešek • Zvolit svah úměrný tomu, co bude učit a procvičovat • Připravit si pomůcky pro výuku a kartičky • Připravit si vhodná cvičení • Učitel oslovuje žáky jmény • Učitel je pro žáky po celou dobu vzorem • Učitel odpovědně střeží bezpečnost svých žáků a stále se jim na 100% věnuje • Učitel volí tempo a přestávky tak, aby odpovídaly schopnostem a věku dětí

5  …nejlépe se učí, když mají motivaci • Co nejvíce cvičení formou hry s pomůckami • Soutěže skupinek žáků • Pochvala dělá divy • Kartičku s hvězdičkami v dané úrovni předá učitel žákovi za: * Základní dovednosti provedené s nejistotou ** Dovednosti provedené s trochu viditelnou jistotou *** Dovednosti má už správně zafixovány

6 Zelená úroveň • Svah … 0 o až 5 o • Cíl - Jak nosit lyže - Jak je připnout a odepnout - Jak vstát - Zvládnout obraty - Zvládnout skluz - Pluh a oblouk v pluhu - Zastavení - Jízda na vleku • Časování - 1/2 den cvičení a) a b) - 1/2 den fixace dovedností z cvičení a) a b) … do další úrovně až po zvládnutí této úrovně

7 Zelená úroveň a) • Cvičení a motivace – Nasazování a sundávání lyží (hra) – Vstávání s jednou lyží – Chůze a skluz s jednou lyží (závody skupin) – Vstávání s oběma lyžemi – Chůze = = > = > > > – Otáčení se (kolem hole)  ( … a další cvičení na koordinaci a rovnováhu )

8 Zelená úroveň b) • Cvičení a motivace – Výskoky a úkroky na místě a za jízdy (přes lano na sněhu) – Co dělá PLUH (rukama ve sněhu) – Postoj PLUH – PLUH jízda přímo – PLUH brzdění (před překážkou – např. polyuretanová „nudle“) – PLUH mezi překážkami ( + cvičení pro váhu na vnější lyži) – Zastavení (na signál nebo u překážky ) – Jízda na vleku kartička lišák pluh slalom * kartička lišák STOP *

9 Modrá úroveň • Svah … 1 o až 10 o ( dle věku dětí) • Cíl - zvládnutí přívratu vyšší lyží - základní provedení oblouku s paralelním vedením lyží - postupné zužování stopy • Časování - 2. den cvičení a) b) c) - 3. den fixace dovedností z cvičení a) b) c) … do další úrovně až po zvládnutí této úrovně Při procvičování: přiměřené zvyšování sklonu svahu, rychlosti, zmenšování délky oblouků

10 Modrá úroveň a) • Cvičení a motivace – Lyže jako KOLEJE – Úkroky tj. PLUH a KOLEJE na místě – Úkroky PLUH a KOLEJE při jízdě – Hra na PLUH a KOLEJE mezi překážkami kartička lišák kinogram pluh a koleje slalom *

11 Modrá úroveň b) • Cvičení a motivace („návštěva v ZOO“) Lyže jako KOLEJE – stopa jako táta SLON – zatočení malými skoky jako ŽABIČKA – zatočení velkými kroky jako MEDVĚD Zvyšování dovednosti 1. – zúžení stopy jako máma SLONICE – zatočení středními skoky jako ŽÁBA – zatočení středními kroky jako MEDVĚDICE kartička slon + žabička + medvěd * kartička slonice + žába + medvědice **

12 Modrá úroveň c) • Cvičení a motivace (učební kartičky) Zvyšování dovednosti 2. – zúžení stopy jako SLŮNĚ – zatočení velkými skoky jako ŽABÁK – zatočení malými kroky jako MEDVÍDEK Zvyšování dovednosti 3. – zatočení … lyže jako KOLEJE bez skoků a kroků – zatočení … lyže jako KOLEJE, zvedání vnitřní lyže kartička slůně + žabák + medvídek ** kartička lišák kinogram zvednutá vnitřní lyže ***

13 Červená úroveň • Svah … postupné zvyšování sklonu • Cíl - zvládnutí tlaku na přední část vnější lyže - správný postoj v obloucích - píchání holemi - dynamika v tlaku na přední část lyže a vertikálním pohybu • Časování - 4. den cvičení a) b) - 5. den fixace dovedností z cvičení a) b) - 6. den cvičení c) d) - 7. den fixace dovedností z cvičení c) d) … do další úrovně až po zvládnutí této úrovně

14 Červená úroveň a) • Cvičení a motivace – BALONKY do bot (levá pravá), lyže KOLEJE – mačkat BALONKY střídavě na místě a pak za jízdy – zmáčknout BALONEK červený pro a modrý pro – nácvik ZMRZLÍKA (základní postoj … na povel) – BALONEK -> ZMRZLÍK -> BALONEK -> ZMRZLÍK

15 Červená úroveň b) • Cvičení a motivace – nosit KUFR na místě, za jízdy (jen v levé, jen v pravé) – KUFR+BALONEK -> ZMRZLÍK -> KUFR+BALONEK -> ZMRZLÍK kartička lišák kinogram kufr + balonek, zmrzlík *

16 Červená úroveň c) • Cvičení a motivace – ŠROUB na místě, za jízdy (vlevo, vpravo) – ŠROUB+BALONEK -> ZMRZLÍK -> ŠROUB+BALONEK -> ZMRZLÍK – nosit KUFR + ŠROUB na místě (vlevo, vpravo) – KUFR+ŠROUB -> ZMRZLÍK -> KUFR+ŠROUB -> ZMRZLÍK – zapojení holí na místě PÍCHNOUT (levá, pravá) – KUFR+ŠROUB -> PÍCHNOUT -> KUFR+ŠROUB -> PÍCHNOUT kartička lišák kinogram píchnutí, kufr + šroub **

17 Červená úroveň d) • Cvičení a motivace – cvičení intenzity tlaku do jazyků bot a na rovnováhu • Stlačit oba balonky a skočit přes podélné lano • Ve stoje pérovat a poskakovat (stlačovat balonky) • Ruce na kolena a tlačit na balonky • Stlačit balonky a skákat do zatáčky • Jízda po jedné lyži …….. – ohnivé zatáčky: PÍCHNOUT -> KUFR+ŠROUB -> PÍCHNOUT -> KUFR+ŠROUB a velký tlak na balonky (pravý) (levý) kartička lišák kinogram píchnutí, kufr + šroub ***

18 Černá úroveň • Svah … další zvyšování sklonu • Cíl a) zvýšení stability b) zúžení stopy v paralelním vedení lyží c) zvýšení schopnosti hranit a tlačit do hran d) zvýšení dynamiky v obloucích, snížení postoje e) zvládnutí základu carvingových oblouků f) zdokonalování smýkaných oblouků g) zdokonalování carvingových oblouků (race, fun) h) zvládnutí různých terénních podmínek i) zvládnutí modifikovaných oblouků • Časování vždy max. 2-3 cíle na dva dny (1. cvičení, 2. fixace) v uvedeném pořadí a se zohledněním dosažených dovedností, schopností a dispozic žáků

19 Černá úroveň • Cvičení a motivace (motivace především verbální, soutěže, předvádění pro ostatní..) a) Cvičení pro zvýšení stability • Jízda jen po vnější lyži / vnitřní lyži • Jízda jen s jednou lyží • Jízda se zatnutými břišními svaly (svalové napětí zvyš. jistotu a stabilitu) • Odšlapování přes spádnici • …… b) Zúžení stopy a paralelní vedení lyží • Jízda s balonkem mezi koleny • Jízda s dlaněmi na kolenou, palce se dotýkají • Soutěž: „kdo udělá ve sněhu nejužší koleje“ • Elastickým obvazem svázat kolena a zatáčet tlakem na jazyk vnější boty • ……

20 Černá úroveň c) Zvyšování schopnosti hranit a tlačit do hran • Náklony kolen do stran na místě • Na místě se dva vedle sebe drží za ruce a proti sobě hraní (pohyb kolen) • Při jízdě ukazovat koleny do oblouku (trochu, víc, nejvíc) • V zatáčce ukazovat ostatním skluznice lyží (trochu, víc, nejvíc) = HRANA • Navazovat ZMRZLÍK -> HRANA - > ZMRZLÍK -> HRANA • Nácvik posunu pánve na místě ( ruce v bok ) • Zesílení hranění bočním posunem pánve do oblouku = POSUN ZMRZLÍK -> POSUN - > ZMRZLÍK -> POSUN

21 Černá úroveň d) Zvýšení dynamiky v obloucích, snížení postoje • Jízda ve sníženém postoji, hole držené na půl žerdi • Výskoky mezi oblouky • Navazování obou předchozích prvků za sebou • Velký tlak do jazyka vnější boty … lisujeme blechu, která tam sedí • Na místě podřepy … lisujeme blechy na jazycích bot • Při jízdě přímo ZMRZLÍK -> POTOPIT -> ZMRZLÍK -> POTOPIT tzn. pohyb těžiště: • Při jízdě v obloucích ZMRZLÍK -> POTOPIT -> ZMRZLÍK -> POTOPIT tj. při jízdě : mezi oblouky v oblouku mezi oblouky v oblouku • Jízda ve velmi přesazeném „slalomu“ • ….

22 Černá úroveň e) Zvládnutí základu carvingových oblouků • Začátek na mírném svahu, a až po zvládnutí zvyšovat sklon • Carvingová vlnovka … hole a „trojprstka“ na kolenou • Předklon, dřep při tlaku na jazyky bot a přisednutí v malé rychlosti • V poloze ZMRZLÍK ukazovat si vnitřním kolenem do oblouku • …...

23 Černá úroveň f) Zdokonalování smýkaných oblouků • Složení pohybů ZMRZLÍK -> HRANA -> ZMRZLÍK -> HRANA POTOPIT POTOPIT • Složení pohybů ZMRZLÍK -> POSUN -> ZMRZLÍK -> POSUN POTOPIT POTOPIT • Složení pohybů ZMRZLÍK -> POSUN -> ZMRZLÍK -> POSUN POTOPIT POTOPIT ŠROUB ŠROUB • Složení pohybů PÍCHNOUT -> POSUN -> PÍCHNOUT -> POSUN POTOPIT POTOPIT ŠROUB ŠROUB

24 Černá úroveň g) Zdokonalování carvingových oblouků (race, fun) Race: • kvatro 2 a kvatro 3 • Otáčení volantem z oblouku • POSUN zdůraznit zatlačením rukou do boku, druhá ruka upažená • ….. Fun: • Jízda po vnitřní hraně vnitřní lyže • Piáno, hlazení pejska, otáčení volantem do oblouku • Přisednutí a zdvih na prudším svahu (šikmo, po spádnici, přes spádnici) • ……

25 Černá úroveň h) Zvládnutí různých terénních podmínek • Led • Hluboký sníh • Boule • Úzký prostor • Skok • …… i) Zvládnutí modifikovaných oblouků • Oblouk s přibrzděním • Oblouk s přeskočením • Oblouk v boulích • Oblouk v hlubokém sněhu


Stáhnout ppt "Metodika a didaktika výcviku sjezdového lyžování dětí SK Arnika 2011 Vychází z: * aktuálních požadavků na výuku stanovených ZL SLČR * metodiky výuky dětí."

Podobné prezentace


Reklamy Google