Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodický dopis 2010 Metodická komise OSÚ-ZL Komeštík, B., Finková, D., Krnáč, P., Novák, M., Lukáš, J., Kutač, P., Byrtus, J., Hruša, J. © 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodický dopis 2010 Metodická komise OSÚ-ZL Komeštík, B., Finková, D., Krnáč, P., Novák, M., Lukáš, J., Kutač, P., Byrtus, J., Hruša, J. © 2010."— Transkript prezentace:

1 Metodický dopis 2010 Metodická komise OSÚ-ZL Komeštík, B., Finková, D., Krnáč, P., Novák, M., Lukáš, J., Kutač, P., Byrtus, J., Hruša, J. © 2010

2 Slovo úvodem: Metodická komise předkládá po třech letech další Metodický dopis. Cílem tohoto dopisu je především představit dokončený komplet všech přednášek pro školení Instruktora lyžování praktikanta, Instruktora lyžování a Cvičitele lyžování podle nově upravené směrnice vzdělávání. Komplet je uložen na CD-rom a rozdělen podle tří stupňů kvalifikací. Vždy obsahuje studijní plán, studijní prameny (publikace, videa, DVD), zkouškové požadavky s popisy hodnocení prvků sjezdu i běhu, osnovy a vlastní učivo všech přednášek formou prezentací na počítači s užitím data-projektoru. CD-rom je předlohou pro výklad lektorů a pro uchazeče všech svazových kvalifikací je studijní podporou. Nejde o dogma, předpis, normu, ale o návod a pomůcku pro usnadnění výběru a přednesu učiva.

3 Dále uvádíme přehled, principy a stručné popisy jednotlivých technik zatáčení. Zde vycházíme z nového členění do tzv. „barevného domečku“, který již v minulém dopisu navrhl Pavel Krnáč. Tak po „pyramidách“ Miloše Příbramského (různě postavených na základnu či na špičku) a po „ministerském bublifuku“ máme nové terminologicky logické a didaktické schéma: Průpravné oblouky na tzv. „oslích loučkách“ téže barvy, základní oblouky na méně náročných modrých sjezdovkách, standardní oblouky na náročnějších červených sjezdovkách a modifikované oblouky jako vrcholné tvořivé uplatnění obou typů technik zatáčení (race-, fun- carving a snožné aplikace) na černých sjezdovkách a v extremních terénech. V příloze je analýza současné carvingové techniky zatáčení, daná moderními vlastnostmi lyží a snadnou samostatnou, rozdílnou činností dolních končetin. V Pardubicích 15. listopadu 2009 Pavel Krnáč a Slávek Komeštík předsedové úseku a MK OSÚ ZL Všichni členové MK Vám přejí radostné a bezpečné sjíždění v nové sezóně „SKOL“

4 CD-rom přednášek a úvody studia (IL-p, IL, CvL)

5 Přednášky ke školení Metodická komise OSÚ ZL SLČR * Editor: doc. PhDr. Blahoslav Komeštík, CSc. Instruktor lyžování praktikant Instruktor Lyžování Cvičitel lyžování

6 Instruktor lyžování praktikant © 2010 jen pro vnitřní potřebu Metodická komise OSÚ ZL

7 Podle směrnice ÚZL SL ČR (2005) o vzdělávání obsahuje kurz pro kvalifikaci Instruktor lyžování – praktikant 20 hodin (13 h. praxe a 7 h. teorie) 1. Teorie a didaktika - členění lyžařského výcviku 1 2. Hygiena, úrazová zábrana, první pomoc a zásady pohybu na lyžích v horách 1 3. Výzbroj a výstroj, lyžařská technologie (sjezd i běh) 1 4. Technika a metodika sjíždění a zatáčení 2 5. Technika a metodika běhu 1 6. Zkoušky (teorie) 1 1. Technika a metodika ZEL - 1. část (sjezd a běh) 10 h. 2. Metodická praxe 1 3. Zkoušky (praxe) 2 STUDIJNÍ PLÁN:

8 Sjezd: - - oblouk v pluhu - - napojované základní oblouky (individuální technika jízdy) Běh: - - soupažný běh jednodobý - - odšlapování do osmičky Teorie (test) Zkouškové požadavky

9 Zkouškové požadavky - sjezd •Oblouk v pluhu •Postavení lyží v oboustranném přívratu •Zatížení vnější lyže •Pohyb vnějšího kolene dovnitř a dopředu – snížení •Ukončení oblouku v základním postoji – zvýšení • •Napojované základní oblouky • •Paralelní vedení lyží • •Vedení lyží po vnitřních hranách • •Spojnice kotníků, kolen, boků i ramen rovnoběžná, kompenzační pohyby trupu • •Individuální technika jízdy

10 Zkouškové požadavky - běh •Soupažný běh jednodobý •Odraz z plochy zatížené lyže •Skluz střídavě v jednooporovém a dvouoporovém postoji •Rozsah pohybu paží při odpichu •Odšlapování do osmičky •Skluz v jednooporovém postoji •Odraz z vnitřní hrany lyže, která je ve skluzu •Koordinace odpichu holí s odrazy nohou

11 Instruktor lyžování Metodická komise OSÚ ZL © 2010 jen pro vnitřní potřebu

12 Podle zásad MŠMT ČR (2004) a směrnice ÚZL SL ČR o vzdělávání obsahuje navazující kurz pro kvalifikaci Instruktor lyžování celkem 55 hodin (tedy 6 dnů / 19 hodin teorie a 36 hodin praxe + ZK) 1. Technika a metodika EZL - 1. sjíždění a zatáčení 20 h. 2. Technika a metodika EZL - 1. běh na lyžích 10 4. Zkoušky (praxe) 3 Studijní plán: Praxe 3. Metodická praxe 3

13 4. Anatomie, Fyziologie, Hygiena, Traumatologie, Pohyb v horách 3 5. Lyžařská technologie (sjezd, běh) 3 6. Technika a metodika sjíždění a zatáčení 3 7. Technika a metodika běhu 2 8. Zkoušky (teorie) 2 1. Dějiny a organizace lyžování 2 h. Teorie 2. Pedagogika a psychologie, zvláštnosti výuky dětí 3 3. Teorie a didaktika sportovního tréninku a lyžování 1

14 Zkoušky (praxe) sjezd   oblouky v pluhu   oblouky z přívratu vyšší lyží   základní snožný oblouk   základní carvingový oblouk běh na lyžích   střídavý běh dvoudobý   soupažný běh jednodobý   oboustranné bruslení jednodobé   oboustranné bruslení dvoudobé se symetrickým pohybem paží Požadavky jsou v souladu s pokyny pro akreditovaná zařízení MŠMT ČR (2004): Zásady činnosti akreditovaných zařízení v oblasti lyžování Teorie (test)

15 Hodnocení prvků - sjezd •Oblouky v pluhu •Postavení lyží v oboustranném přívratu •Zatížení vnější lyže •Pohyb vnějšího kolene dovnitř a dopředu – snížení •Ukončení oblouku v základním postoji – zvýšení • •Oblouky z přívratu vyšší lyží • •Z jízdy šikmo svahem vysunutí vyšší lyže do přívratu • •Zatížení vnější lyže pohybem kolene dopředu-dovnitř • •Za spádnicí plynulé sjetí obou lyží do paralelního vedení • •Ukončení oblouku v základním postoji

16 • •Základní snožný oblouk • •Postavení lyží paralelní • •Oporou o hůl a napínáním nohou odlehčení lyží a jejich stáčení do spádnice • •Zatížení vnější lyže, pohyb kolen dopředu a dovnitř oblouku – točení lyží, snižování • •Základní carvingový oblouk • •Pohyby shodné s vlnovkou, ve větším rozsahu a rychlosti • •Vklonění obou kolen dovnitř oblouku (vnitřní koleno a bok vpředu) • •Vedení lyží po vnitřních hranách – minimální smýkání lyží • •Spojnice kotníků, kolen, boků i ramen rovnoběžná, hlava ve směru jízdy, kompenzační pohyby trupu

17 Hodnocení prvků - běh •Střídavý běh dvoudobý •Odraz z plochy zatížené lyže •Skluz v jednooporovém postoji •Rozsah pohybu paží při odpichu •Soupažný běh jednodobý •Odraz z plochy zatížené lyže •Skluz střídavě v jednooporovém a dvouoporovém postoji •Koordinace odpichů holí s odrazy nohou

18 •Oboustranné bruslení jednodobé •Skluz v jednooporovém postoji po ploše skluznice •Odraz z vnitřní hrany lyže, která je ve skluzu •Soupažný odpichu holí před každým odrazem nohy •Oboustranné bruslení dvoudobé se symetrickým pohybem paží •Skluz v jednooporovém postoji po ploše skluznice •Odraz z vnitřní hrany lyže, která je ve skluzu •Soupažný odpichu holí současně s každým druhým odrazem nohy

19 Cvičitel lyžování Metodická komise OSÚ-ZL © 2010

20 Předměty teoretické 1. Úvod do studia 1 h. 2. Anatomie 8 3. Fyziologie 8 4. Traumatologie 6 5. Hygiena 5 6. Pedagogika a psychologie sportu 14 7. Sportovní trénink 8 8. Dějiny lyžování 2 9. Organizace lyžování 4 10. Legislativa a management 2 11. Didaktika a metodika lyžování 14 12. Technika a biomechanika - sjezd 10 13. Technika a biomechanika - běh 8 14. Technologie, výzbroj a výstroj 6 15. Ochrana přírody a pobyt v horách 4 100 h. praktické 1. Technika a metodika EZL / I. a II. část (sjezd) 50 2. Technika a metodika EZL / I. a II. část (běh) 20 3. Metodická praxe (práce v lyžařské škole) 30 4. Zkoušky praxe (metodické výstupy, zkoušky - sjezd, běh) 10 110 h. Poznámka: Z předcházejícího školení Instruktora lyžování je započteno 55 hodin (19 h. teorie, 36 h. praxe). Rozpis odučených hodin v jednotlivých předmětech Instruktora lyžování (viz studijní plán IL). I. Bio - lékařské aspekty sportu II. Pedagogicko - psychologické aspekty sportu III. Teorie, didaktika a organizace lyžování

21 Zkouškové požadavky dle Zásad činnosti AZ (MŠMT ČR, 2004) Poznámka: Střední paralelní oblouk je kombinací řezané a smykové techniky provedení. Ve Svazu lyžařů máme schéma obou linii oblouků a proto tento prvek není předmětem zkoušení.

22 Převzato ze: Zásady činnosti akreditovaných zařízení v oblasti lyžování. Odbor sportu a tělovýchovy MŠMT ČR (2004) Teorie (test a ústní zkouška)

23 Hodnocení prvků - sjezd •Oblouky v pluhu •Postavení lyží v oboustranném přívratu •Zatížení vnější lyže •Pohyb vnějšího kolene dovnitř a dopředu – snížení •Ukončení oblouku v základním postoji v oboustranném přívratu – zvýšení • •Oblouky z přívratu vyšší lyží • •Z jízdy šikmo svahem vysunutí vyšší lyže do přívratu • •Zatížení vnější lyže pohybem kolene dopředu-dovnitř • •Za spádnicí plynulé sjetí obou lyží do paralelního vedení • •Ukončení oblouku v základním postoji

24 • •Střední snožný oblouk • •Shodně s principy základního snožného oblouku • •Kvalitativně lépe, ve vyšší rychlosti a větším rozsahu • •Dynamické provedení v zakončení a zahájení oblouku • •Energické zahranění a opora o hůl • •Základní snožný oblouk • •Postavení lyží paralelní v užší stopě • •Oporou o hůl a napínáním nohou odlehčení lyží a jejich stáčení do spádnice • •Zatížení vnější lyže, pohyb kolen dopředu a dovnitř oblouku – točení lyží, snižování

25 • •Krátký snožný oblouk • •Shodně s principy středního snožného oblouku • •Zkrácení oblouku (cca do 10 m spádnicové délky) • •Dynamické ukončení oblouku v nejnižším postoji • •Výrazná opora o hůl a rytmizace všech pohybů • •Oblouk s přibrzděním • •Shodně s principy krátkého snožného oblouku • •Ukončení oblouku se smykem lyží až k vrstevnici • •Výrazná protirotace trupu • •Dynamický odraz z hran lyží

26 • •Střední carvingový oblouk • •Shodně s principy základního carvingového oblouku • •Kvalitativně lépe, ve vyšší rychlosti a větším rozsahu • •Dynamické provedení, vklonění pánve do oblouku • •Minimalizace smyku • •Základní carvingový oblouk • •Pohyby shodné s vlnovkou, ve větším rozsahu a rychlosti • •Vklonění obou kolen dovnitř oblouku (vnitřní koleno a bok jsou vpředu) • •Vedení lyží po vnitřních hranách – minimální smýkání lyží • •Spojnice kotníků, kolen, boků i ramen rovnoběžná, hlava ve směru jízdy, kompenzační pohyby trupu

27 Hodnocení prvků - běh •Střídavý běh dvoudobý •Odraz z plochy zatížené lyže •Skluz v jednooporovém postoji •Rozsah pohybu paží při odpichu •Soupažný běh jednodobý •Odraz z plochy zatížené lyže •Skluz střídavě v jednooporovém a dvouoporovém postoji •Koordinace odpichů holí s odrazy nohou

28 •Navazování způsobů klasické techniky běhu •Napojení střídavého běhu dvoudobého se soupažným během jednodobým a naopak •Bez ztráty rychlosti a rytmu pohybu •V odpovídajícím místě z hlediska terénu •Oboustranné bruslení jednodobé •Skluz v jednooporovém postoji po ploše skluznice •Odraz z vnitřní hrany lyže, která je ve skluzu •Soupažný odpich holí před každým odrazem nohy

29 •Oboustranné bruslení dvoudobé se symetrickým pohybem paží •Skluz v jednooporovém postoji po ploše skluznice •Odraz z vnitřní hrany lyže, která je ve skluzu •Soupažný odpich holí současně s každým druhým odrazem nohy •Oboustranné bruslení dvoudobé s asymetrickým pohybem paží •Odpich holí v asymetrické poloze paží při zahájení i ukončení odpichu •Synchronizace odpichu po odrazu dominantní nohy •Rotační zapojení trupu do odpichu

30 APUL. Snowsports manual. APUL, 2008. GNAD, T. aj. Základy teorie lyžování a snowboardingu. Praha: Karolinum, 2008. GNAD, T., PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. Praha: UK Karolinum, 2005. MUSIL, D., NĚMEČEK, L. a REICHERT. J. Lyžování od základů k dokonalosti. Praha : Grada, 2007. PSOTOVÁ, D., PŘÍBRAMSKÝ, M. aj. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Česká škola lyžování. Praha: UK Karolinum, 2006. STROBL, K., ŠTANCL, P. Lyžování s úsměvem. ČSLŠ, 2002. TREML, J. Lyžování dětí. Praha: Grada, 2004. Doporučené studijní prameny:

31 APUL. Metodika výuky lyžování. CD-ROM, 2005. APUL. APUL jezdí na všem. CD-ROM, 2008. GNAD, T., PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. CD-ROM 2008. DYGRÝN, J. a DRAHOŇOVSKÝ, R. et al. Carvingová průprava. CD- ROM, Liberec: TU, 2005. BOGDÁLEK, J., DUB, P. et al. Lyžování v obrazech. CD-ROM. Brno: VUT - CESA, 2005. MUSIL, D., NĚMEČEK, L. a REICHERT. J. Škola carvingu. CD-ROM, Opava: Slezská univerzita, 2003. PŘÍBRAMSKÝ, M. et al. Česká škola lyžování. Snožné oblouky. CD-ROM. Praha: FTVS UK, 2002. SNOW. Bezpečné hory. CD-ROM, 2008. Doporučené AV zdroje:

32 Techniky zatáčení (názvosloví a popis) + P Ř Í L O H A

33 Struktura výuky sjíždění a zatáčení na lyžích OSÚ ZL - SL ČR (2007)

34 Princip 1.: při sjezdu svahem postačí minimální stranový pohyb lyžaře ke změně směru a zahájení zatáčení Tři současné principy zatáčení na lyžích Princip 2.: rozsah tohoto pohybu určuje úhel naklopení lyží na hrany a jejich zatížení řídí délku a tvar řezaných oblouků Princip 3.: délka a tvar smýkaných oblouků jsou navíc (vedle úhlu naklopení lyží na hrany a jejich zatížení) určeny mírou aktivního rotačního pohybu lyžaře

35 sjezd - jízda přímo a šikmo svahem = přímočarý posuvný pohyb soustavy (lyžař + lyže) po nakloněné rovině kdy působení vnějších sil (tření) T a vnitřních sil (svalová aktivita lyžaře) F L jsou na jedné přímce změna směru - odšlapování, zatáčení = křivočarý posuvný (přerušovaný - odšlapování, nepřerušovaný - zatáčení) pohyb soustavy po nakloněné rovině, kdy působiště P T a P Fl těchto sil se z jedné přímky vychýlí dvojice sil (DS) - působiště vnějších sil (tření) P T a vnitřních sil (svalová aktivita lyžaře) P Fl nejsou na jedné přímce a síly vytvoří vektor otáčivý moment (OM) - vektor dvojice sil automaticky iniciuje změnu přímočarého pohybu v křivočarý (lyžař zahajuje oblouk) carvingový efekt (CE) - je důsledkem vzniku OM a společným výsledkem náklonu lyžaře + vlastností carvingových lyží (autokinetika a flexe) driftový efekt (DE) - je důsledkem vzniku OM a společným výsledkem náklonu lyžaře + aktivní rotace částí nebo celým tělem lyžaře Slovník biomechanických pojmů:

36 Techniky zatáčení (názvosloví a popis)

37 •Oblouk ke svahu (řezaný) •Vlnovka •Základní oblouk •Střední oblouk •Krátký oblouk •Race- carving •Fun- carving Řezané ( carvingové ) oblouky - přehled

38 •Oblouk ke svahu (smýkaný) •Oblouk v pluhu •Přívratné oblouky •Základní snožný oblouk •Střední snožný oblouk •Krátký snožný oblouk a jeho modifikace Smykové oblouky - přehled

39 • • Oblouk ke svahu - provádíme v obou technických variantách smýkaný - zdvihem (odlehčíme lyže) a aktivní rotací a flexí (od kotníků) oběma nohama společně směrem dopředu a dovnitř stáčíme lyže řezaný - náklonem (postavíme lyže na hrany) a aktivním pohybem oběma nohama nezávisle (kolena a pánev dopředu a dovnitř) zvětšujeme zahranění lyží a využíváme odstředivé síly, lyže zatížené vpředu vykrajují oblouk - autokinetika konstrukce carvingové lyže * oblouk ke svahu * oblouky v pluhu * vlnovka

40 • •Vlnovka Z jízdy přímo svahem v paralelním širším vedení lyží mírně vykláníme (tzv. „statická rovnováha“) a krčíme obě kolena stranou a dopředu (vnitřní koleno a bok vpředu), lyže vyjíždí vlnovku jen v rozsahu jejich vykrojení (rádius), napínáním kolen a pohybem zpět nad lyže oblouk ukončíme v základním, vyváženém postoji • •Oblouky v pluhu Z jízdy šikmo svahem v oboustranném přívratu lyží zatížíme vnější lyži, pohybem kolene dovnitř a dopředu (flexe a snížení) stáčíme lyže a ukončíme oblouk v základním vyváženém postoji nad oběma lyžemi (extenze a zvýšení)

41 • •Oblouk z přívratu vyšší lyží Z jízdy šikmo svahem vysuneme patku vyšší odlehčené lyže do přívratu, zatížíme ji (lyže na hraně se stáčí) pohybem kolen dopředu a dovnitř vedeme oblouk, za spádnicí se lyže plynule sjedou do paralelního postavení, oblouk ukončíme v základním postoji • • Oblouky přívratné * oblouk z přívratu vyšší lyží * oblouk z pluhu * oblouk z přívratu nižší lyží Oblouky z pluhu a z přívratu nižší lyží jsou charakteristické odlehčením a stáčením lyží do oblouku, které vyvoláme aktivním zdvihem s oporou o hůl v zahájení a rotací nohou ve vedení oblouku. Jsou tak vhodné pro nácvik navazujících snožných a modifikovaných oblouků.

42 • •Základní snožný oblouk Z jízdy šikmo svahem v paralelním užším vedení lyží oporou o hůl a napínáním nohou (zdvih) odlehčíme lyže, které se začínají stáčet (drift), rotačním pohybem kolen dopředu a dovnitř vedeme oblouk, který ukončíme ve sníženém postoji a připravíme hůl pro zahájení dalšího oblouku • •Základní carvingový oblouk Shodnými pohyby s vlnovkou, ale ve větším rozsahu a rychlosti (tzv. „dynamická rovnováha“) vykloníme obě kolena i bok dovnitř oblouku (vnitřní koleno a bok jsou vpředu) a vyrovnáme postoj kompenzačním pohybem těla. Vedeme lyže po vnitřních hranách bez rotačních pohybů a bez jejich smýkání patkami stranou. Spojnici: „kotníky-kolena-boky-ramena“ udržujeme rovnoběžně i s hlavou ve směru jízdy a pohybem zpět nad lyže do základního, vyváženého postoje oblouk ukončíme

43

44 • •Snožný oblouk - střední Shodně s provedením základního snožného oblouku, ale ve větším rozsahu a rychlosti, ve vyšší kvalitě a souhře všech pohybů, ve sníženém postoji provedeme dynamické zahranění lyží, oporu o hůl a zdvih, aktivně stáčíme lyže rotací a flexí nohou až do ukončení oblouku opět ve sníženém postoji a s připravenou holí. Postupně zkracujeme a zrychlujeme oblouky, zprvu otevřené, pak zavřené, později i na prudkém svahu • • Snožný oblouk - krátký Provedeme shodně s principy středního snožného oblouku, zkracujeme oblouky (cca do 10 m spádnicové délky), dynamicky ukončíme oblouk v nejnižším postoji, oporou o hůl a zdvihem rytmicky navazujeme další oblouk

45 • •Carvingový oblouk - střední, krátký (otevřený) Provedeme shodně s principy základního carvingového oblouku, kvalitativně lépe, ve vyšší rychlosti, větším rozsahu, a dynamice jízdy. Vykloníme pánev do oblouku a aktivně zatížíme špičky lyží, které se, vedeny po hranách, prohnou (flexe lyží). Minimalizace smyku nám umožní plně využít odstředivou sílu v tzv. „dynamické rovnováze“ Postupně zkracujeme a zrychlujeme oblouky. Na prudším svahu tato dynamická jízda vede při energickém hranění nutně k odsouvání patek lyží a přecházíme tak plynule ke smýkaným a modifikovaným obloukům se zdvihem (až odrazem), s výraznou oporou o hůl a s rotací nohou nebo celého těla

46 Race-carving je shodný se závodní technikou (především s obřím slalomem), kdy jsou lyže výrazným náklonem nohou a pánve vpřed a dovnitř oblouku ostře na hranách a lyžař se snaží o úplné vyloučení jejich smyku. Trup kompenzuje náklon zalomením v bocích (tzv. „hranění pánví“). Paže a hole slouží v rychlé jízdě k rytmizaci a koordinaci všech pohybů. Charakteristické znaky (oproti základním a standardním obloukům): vyšší rychlost, výraznější flexe nohou a vyklonění boku vpřed a dovnitř oblouku. Značný náklon stranou co nejblíže ke svahu je v zahájení oblouku usnadněn posunem vnitřní lyže vpřed.

47 Fun-carving představuje velmi náročnou ”adrenalinovou” aktivitu, která vyžaduje perfektní terénní a sněhové podmínky, specializovanou výzbroj a výstroj, výbornou psychickou a fyzickou kondici. Lyžař se dobrovolně ”vzdává” dvou základních jistot rovnováhy: jízdy po vnější lyži a opory o hůl. ”FUN” znamená radost, volnost, hru bez přesných definic. Charakteristická je jízda bez holí, maximální náklony, rotace trupu do oblouku,nižší rychlost. Častý je kontakt rukou hand-carving nebo celým tělem body-carving se sněhem. Od race-carvingových oblouků se provedení liší hlavně maximálním snížením a předklonem těla. Tím se lyže více zatíží v přední části a lépe a rychleji “nakrojí” oblouk. Lyže vedeme paralelně v široké stopě (až v šířce ramen). Obě lyže buď zatížíme rovnoměrně nebo více zatěžujeme vnitřní lyži, to umožní až zvednutí lyže vnější.

48 V zahájení oblouku ramena natáčíme dovnitř a společně s trupem se výrazně ukláníme přes vnitřní nohu (paže se snaží dosáhnout co nejvíce dopředu).Tim dojde k velkému zatížení a zahranění vnitřní lyže. Úklon vyrovnáme vnější nohou (od odlehčení lyže až k jejímu zvednutí). Rozsah pohybů je dán odstředivou sílou, která v průběhu oblouku narůstá. V určité fázi je náklon tak velký, že se jedna nebo obě ruce dotknou sněhu a můžeme se i opřít dlaní až předloktím (prsty směřují vzhůru). Postoj a paže vzadu ale vedou k zaříznutí patek lyží a ”katapultování” na záda. V ukončení oblouku se necháme vynést odstředivou silou (u extrémních náklonů i s odrazem rukama) zpět a plynule navazujeme další oblouk.

49 * oblouky s přibržděním * oblouky s přeskokem * oblouky v boulích * oblouky v hlubokém sněhu • •Oblouky s přibrzděním Provádíme shodně s principy krátkého snožného oblouku, který ukončíme brzdivým smykem téměř až k vrstevnici s dynamickým zaražením lyží na hranách při velkém pokrčení nohou a protirotaci trupu (tzv. torze). Následuje výrazný zdvih s oporou o hůl, pak odlehčené lyže aktivně (rotací) stáčíme až do ukončení oblouku v nízkém postoji Všechny uvedené oblouky jsou odvozeny od krátkého snožného oblouku. Vyznačují se výraznými vertikálními pohyby (zdvih a extenze - flexe nohou), zaražením či odrazem z hran, oporou o hůl a společnou rotační činností nohou.

50 K o n e c P Ř Í L O H A

51 Příloha „ Efekt bipedie“ (samostatná činnost DK ) KOME Š T Í K, B. (2010)

52 Současná carvingová technika zatáčení je v celém metodickém postupu jejího nácviku značně usnadněna moderní konstrukcí lyží (nové specifické vlastnosti) a snadnými pohyby lyžaře (samostatná a rozdílná činnost dolních končetin): Postavení lyží na hrany automaticky vyvolá zatáčení - Autokinetika a výrazné zatížení v průběhu oblouku způsobí jejich prohnutí - Flexe Plné využití obou těchto vlastností je dáno mírou náklonu do oblouku a stálou dynamickou rovnováhou (sily prostředí versus pohyby lyžaře) Náklon (vykloněním pánve / race- nebo celým tělem fun-) umožňuje samostatná a rozdílná činnost dolních končetin tzv. „efekt bipedie“ Tato přirozená činnost nohou (krčení a napínání, zatížení a odlehčení, napětí a uvolnění, předsunutí a zasunutí) náklon a stranové přesuny těžiště usnadní

53 1 „Stranové pohyby-NÁKLON“ těžiště při náklonu do oblouku je vlevo vrací se zpět nad lyže a přechází vpravo Náklon VPRAVO Těžiště „VLEVO“

54 2a2a „Vertikální pohyby-ZDVIH“ těžiště se v ukončení při pohybu zpět nad lyže zvyšuje a v důsledku náklonu v zahájení snižuje ZDVIHZDVIH S N Í Ž E N Í

55 2b2b FLEXE „ předn í“ noha (vnitřn í ) EXTENZE „ zadn í“ noha (vněj ší ) „Vertikální pohyby-NOHY“ náklon je podmíněn flexí (vnitřní) a extenzí (vnější nohy)

56 3 Změny tlaku (zatížení zpředu - vzad) „Předozadní pohyby-POSUN“ náklon umožňuje posun vnitřní zatížené lyže vpřed působiště síly F L se posunuje na vnější lyži vzad a přesouvá se mezi oběma (vnitřní/vnější) lyžemi POSUN vnitřn í l.

57 Levá noha / pravá paže vpřed Východiska ČEPELÁK (1964) Principy ZEHETMAYER (1996) École du sci francais MEMENTO (2005) 3 D analýza chůze www.sportscience.org (2005) Východiska a principy odvozeny z historických pramenů ČEPELÁK (1964), ZEHETMAYER (1996) Použity kinogramy z SP / Bodwe, Ligety, Zettel (2008) a 3 D analýzy chůze www.sportscience.org (2008) 4 Levá (vnitřní) lyže a pravá (vnější) paže vpřed Pravá (vnitřní) lyže a levá (vnější) paže vpřed „ Zkřížená lateralita“ souhra koordinace nohou a paží v navazovaných krátkých obloucích

58 K o n e c KOMEŠTÍK B.


Stáhnout ppt "Metodický dopis 2010 Metodická komise OSÚ-ZL Komeštík, B., Finková, D., Krnáč, P., Novák, M., Lukáš, J., Kutač, P., Byrtus, J., Hruša, J. © 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google