Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodický dopis 2010 © 2010 Metodická komise OSÚ-ZL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodický dopis 2010 © 2010 Metodická komise OSÚ-ZL"— Transkript prezentace:

1 Metodický dopis 2010 © 2010 Metodická komise OSÚ-ZL Komeštík, B., Finková, D., Krnáč, P., Novák, M., Lukáš, J., Kutač, P., Byrtus, J., Hruša, J. 1

2 Slovo úvodem: Metodická komise předkládá po třech letech další Metodický dopis. Cílem tohoto dopisu je především představit dokončený komplet všech přednášek pro školení Instruktora lyžování praktikanta, Instruktora lyžování a Cvičitele lyžování podle nově upravené směrnice vzdělávání. Komplet je uložen na CD-rom a rozdělen podle tří stupňů kvalifikací. Vždy obsahuje studijní plán, studijní prameny (publikace, videa, DVD), zkouškové požadavky s popisy hodnocení prvků sjezdu i běhu, osnovy a vlastní učivo všech přednášek formou prezentací na počítači s užitím data-projektoru. CD-rom je předlohou pro výklad lektorů a pro uchazeče všech svazových kvalifikací je studijní podporou. Nejde o dogma, předpis, normu, ale o návod a pomůcku pro usnadnění výběru a přednesu učiva.

3 Průpravné oblouky na tzv. „oslích loučkách“ téže barvy, základní
Dále uvádíme přehled, principy a stručné popisy jednotlivých technik zatáčení. Zde vycházíme z nového členění do tzv. „barevného domečku“, který již v minulém dopisu navrhl Pavel Krnáč. Tak po „pyramidách“ Miloše Příbramského (různě postavených na základnu či na špičku) a po „ministerském bublifuku“ máme nové terminologicky logické a didaktické schéma: Průpravné oblouky na tzv. „oslích loučkách“ téže barvy, základní oblouky na méně náročných modrých sjezdovkách, standardní oblouky na náročnějších červených sjezdovkách a modifikované oblouky jako vrcholné tvořivé uplatnění obou typů technik zatáčení (race-, fun- carving a snožné aplikace) na černých sjezdovkách a v extremních terénech. V příloze je analýza současné carvingové techniky zatáčení, daná moderními vlastnostmi lyží a snadnou samostatnou, rozdílnou činností dolních končetin. V Pardubicích 15. listopadu Pavel Krnáč a Slávek Komeštík předsedové úseku a MK OSÚ ZL Všichni členové MK Vám přejí radostné a bezpečné sjíždění v nové sezóně „SKOL“

4 CD-rom přednášek a úvody studia (IL-p, IL, CvL) 4

5 Instruktor lyžování praktikant Instruktor Lyžování Cvičitel lyžování
Přednášky ke školení Metodická komise OSÚ ZL SLČR * Editor: doc. PhDr. Blahoslav Komeštík, CSc. Instruktor lyžování praktikant Instruktor Lyžování Cvičitel lyžování

6 Instruktor lyžování praktikant jen pro vnitřní potřebu
© 2010 jen pro vnitřní potřebu Metodická komise OSÚ ZL

7 STUDIJNÍ PLÁN: pohybu na lyžích v horách 1
Podle směrnice ÚZL SL ČR (2005) o vzdělávání obsahuje kurz pro kvalifikaci Instruktor lyžování – praktikant 20 hodin (13 h. praxe a 7 h. teorie) 1. Technika a metodika ZEL - 1. část (sjezd a běh) h. 2. Metodická praxe 3. Zkoušky (praxe) 1. Teorie a didaktika - členění lyžařského výcviku 2. Hygiena, úrazová zábrana, první pomoc a zásady pohybu na lyžích v horách 3. Výzbroj a výstroj, lyžařská technologie (sjezd i běh) 4. Technika a metodika sjíždění a zatáčení 5. Technika a metodika běhu 6. Zkoušky (teorie)

8 Zkouškové požadavky Sjezd: Běh: Teorie (test) oblouk v pluhu
napojované základní oblouky (individuální technika jízdy) Běh: soupažný běh jednodobý odšlapování do osmičky Teorie (test)

9 Zkouškové požadavky - sjezd
Oblouk v pluhu Postavení lyží v oboustranném přívratu Zatížení vnější lyže Pohyb vnějšího kolene dovnitř a dopředu – snížení Ukončení oblouku v základním postoji – zvýšení Napojované základní oblouky Paralelní vedení lyží Vedení lyží po vnitřních hranách Spojnice kotníků, kolen, boků i ramen rovnoběžná, kompenzační pohyby trupu Individuální technika jízdy

10 Zkouškové požadavky - běh
Soupažný běh jednodobý Odraz z plochy zatížené lyže Skluz střídavě v jednooporovém a dvouoporovém postoji Rozsah pohybu paží při odpichu Odšlapování do osmičky Skluz v jednooporovém postoji Odraz z vnitřní hrany lyže, která je ve skluzu Koordinace odpichu holí s odrazy nohou

11 jen pro vnitřní potřebu
Instruktor lyžování © 2010 jen pro vnitřní potřebu Metodická komise OSÚ ZL

12 (tedy 6 dnů / 19 hodin teorie a 36 hodin praxe + ZK)
Studijní plán: Podle zásad MŠMT ČR (2004) a směrnice ÚZL SL ČR o vzdělávání obsahuje navazující kurz pro kvalifikaci Instruktor lyžování celkem 55 hodin (tedy 6 dnů / 19 hodin teorie a 36 hodin praxe + ZK) Praxe 1. Technika a metodika EZL - 1. sjíždění a zatáčení h. 2. Technika a metodika EZL - 1. běh na lyžích 3. Metodická praxe 4. Zkoušky (praxe)

13 Teorie Pohyb v horách 3 1. Dějiny a organizace lyžování 2 h.
2. Pedagogika a psychologie, zvláštnosti výuky dětí 3. Teorie a didaktika sportovního tréninku a lyžování 1 4. Anatomie, Fyziologie, Hygiena, Traumatologie, Pohyb v horách 5. Lyžařská technologie (sjezd, běh) 6. Technika a metodika sjíždění a zatáčení 7. Technika a metodika běhu 8. Zkoušky (teorie)

14 oblouky z přívratu vyšší lyží základní snožný oblouk
Zkoušky (praxe) sjezd oblouky v pluhu oblouky z přívratu vyšší lyží základní snožný oblouk základní carvingový oblouk běh na lyžích střídavý běh dvoudobý soupažný běh jednodobý oboustranné bruslení jednodobé oboustranné bruslení dvoudobé se symetrickým pohybem paží Teorie (test) Požadavky jsou v souladu s pokyny pro akreditovaná zařízení MŠMT ČR (2004): Zásady činnosti akreditovaných zařízení v oblasti lyžování

15 Hodnocení prvků - sjezd
Oblouky v pluhu Postavení lyží v oboustranném přívratu Zatížení vnější lyže Pohyb vnějšího kolene dovnitř a dopředu – snížení Ukončení oblouku v základním postoji – zvýšení Oblouky z přívratu vyšší lyží Z jízdy šikmo svahem vysunutí vyšší lyže do přívratu Zatížení vnější lyže pohybem kolene dopředu-dovnitř Za spádnicí plynulé sjetí obou lyží do paralelního vedení Ukončení oblouku v základním postoji

16 Základní snožný oblouk
Postavení lyží paralelní Oporou o hůl a napínáním nohou odlehčení lyží a jejich stáčení do spádnice Zatížení vnější lyže, pohyb kolen dopředu a dovnitř oblouku – točení lyží, snižování Základní carvingový oblouk Pohyby shodné s vlnovkou, ve větším rozsahu a rychlosti Vklonění obou kolen dovnitř oblouku (vnitřní koleno a bok vpředu) Vedení lyží po vnitřních hranách – minimální smýkání lyží Spojnice kotníků, kolen, boků i ramen rovnoběžná, hlava ve směru jízdy, kompenzační pohyby trupu

17 Soupažný běh jednodobý
Hodnocení prvků - běh Střídavý běh dvoudobý Odraz z plochy zatížené lyže Skluz v jednooporovém postoji Rozsah pohybu paží při odpichu Soupažný běh jednodobý Skluz střídavě v jednooporovém a dvouoporovém postoji Koordinace odpichů holí s odrazy nohou

18 Oboustranné bruslení jednodobé
Skluz v jednooporovém postoji po ploše skluznice Odraz z vnitřní hrany lyže, která je ve skluzu Soupažný odpichu holí před každým odrazem nohy Oboustranné bruslení dvoudobé se symetrickým pohybem paží Soupažný odpichu holí současně s každým druhým odrazem nohy

19 Cvičitel lyžování © 2010 Metodická komise OSÚ-ZL 19

20 Předměty teoretické praktické
1. Úvod do studia h. 2. Anatomie 3. Fyziologie 4. Traumatologie 5. Hygiena 6. Pedagogika a psychologie sportu 7. Sportovní trénink 8. Dějiny lyžování 9. Organizace lyžování 10. Legislativa a management 11. Didaktika a metodika lyžování 12. Technika a biomechanika - sjezd 13. Technika a biomechanika - běh 14. Technologie, výzbroj a výstroj 15. Ochrana přírody a pobyt v horách 100 h. I. Bio - lékařské aspekty sportu II. Pedagogicko - psychologické aspekty sportu Předměty teoretické III. Teorie, didaktika a organizace lyžování 1. Technika a metodika EZL / I. a II. část (sjezd) 2. Technika a metodika EZL / I. a II. část (běh) 3. Metodická praxe (práce v lyžařské škole) 4. Zkoušky praxe (metodické výstupy, zkoušky - sjezd, běh) 110 h. praktické Poznámka: Z předcházejícího školení Instruktora lyžování je započteno 55 hodin (19 h. teorie, 36 h. praxe). Rozpis odučených hodin v jednotlivých předmětech Instruktora lyžování (viz studijní plán IL). 20

21 Zkouškové požadavky dle Zásad činnosti AZ (MŠMT ČR, 2004) Poznámka:
Střední paralelní oblouk je kombinací řezané a smykové techniky provedení. Ve Svazu lyžařů máme schéma obou linii oblouků a proto tento prvek není předmětem zkoušení. 21

22 Teorie (test a ústní zkouška)
Převzato ze: Zásady činnosti akreditovaných zařízení v oblasti lyžování. Odbor sportu a tělovýchovy MŠMT ČR (2004) 22

23 Hodnocení prvků - sjezd
Oblouky v pluhu Postavení lyží v oboustranném přívratu Zatížení vnější lyže Pohyb vnějšího kolene dovnitř a dopředu – snížení Ukončení oblouku v základním postoji v oboustranném přívratu – zvýšení Oblouky z přívratu vyšší lyží Z jízdy šikmo svahem vysunutí vyšší lyže do přívratu Zatížení vnější lyže pohybem kolene dopředu-dovnitř Za spádnicí plynulé sjetí obou lyží do paralelního vedení Ukončení oblouku v základním postoji 23

24 Střední snožný oblouk Shodně s principy základního snožného oblouku
Kvalitativně lépe, ve vyšší rychlosti a větším rozsahu Dynamické provedení v zakončení a zahájení oblouku Energické zahranění a opora o hůl Základní snožný oblouk Postavení lyží paralelní v užší stopě Oporou o hůl a napínáním nohou odlehčení lyží a jejich stáčení do spádnice Zatížení vnější lyže, pohyb kolen dopředu a dovnitř oblouku – točení lyží, snižování 24

25 Krátký snožný oblouk Oblouk s přibrzděním
Shodně s principy středního snožného oblouku Zkrácení oblouku (cca do 10 m spádnicové délky) Dynamické ukončení oblouku v nejnižším postoji Výrazná opora o hůl a rytmizace všech pohybů Oblouk s přibrzděním Shodně s principy krátkého snožného oblouku Ukončení oblouku se smykem lyží až k vrstevnici Výrazná protirotace trupu Dynamický odraz z hran lyží 25

26 Střední carvingový oblouk
Shodně s principy základního carvingového oblouku Kvalitativně lépe, ve vyšší rychlosti a větším rozsahu Dynamické provedení, vklonění pánve do oblouku Minimalizace smyku Základní carvingový oblouk Pohyby shodné s vlnovkou, ve větším rozsahu a rychlosti Vklonění obou kolen dovnitř oblouku (vnitřní koleno a bok jsou vpředu) Vedení lyží po vnitřních hranách – minimální smýkání lyží Spojnice kotníků, kolen, boků i ramen rovnoběžná, hlava ve směru jízdy, kompenzační pohyby trupu 26

27 Soupažný běh jednodobý
Hodnocení prvků - běh Střídavý běh dvoudobý Odraz z plochy zatížené lyže Skluz v jednooporovém postoji Rozsah pohybu paží při odpichu Soupažný běh jednodobý Skluz střídavě v jednooporovém a dvouoporovém postoji Koordinace odpichů holí s odrazy nohou 27

28 Navazování způsobů klasické techniky běhu
Napojení střídavého běhu dvoudobého se soupažným během jednodobým a naopak Bez ztráty rychlosti a rytmu pohybu V odpovídajícím místě z hlediska terénu Oboustranné bruslení jednodobé Skluz v jednooporovém postoji po ploše skluznice Odraz z vnitřní hrany lyže, která je ve skluzu Soupažný odpich holí před každým odrazem nohy 28

29 Oboustranné bruslení dvoudobé
se symetrickým pohybem paží Skluz v jednooporovém postoji po ploše skluznice Odraz z vnitřní hrany lyže, která je ve skluzu Soupažný odpich holí současně s každým druhým odrazem nohy s asymetrickým pohybem paží Odpich holí v asymetrické poloze paží při zahájení i ukončení odpichu Synchronizace odpichu po odrazu dominantní nohy Rotační zapojení trupu do odpichu 29

30 Doporučené studijní prameny:
APUL. Snowsports manual. APUL, 2008. GNAD, T. aj. Základy teorie lyžování a snowboardingu. Praha: Karolinum, 2008. GNAD, T., PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. Praha: UK Karolinum, 2005. MUSIL, D., NĚMEČEK, L. a REICHERT. J. Lyžování od základů k dokonalosti. Praha : Grada, 2007. PSOTOVÁ, D., PŘÍBRAMSKÝ, M. aj. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Česká škola lyžování. Praha: UK Karolinum, 2006. STROBL, K., ŠTANCL, P. Lyžování s úsměvem. ČSLŠ, 2002. TREML, J. Lyžování dětí. Praha: Grada, 2004. 30

31 Doporučené AV zdroje: APUL. Metodika výuky lyžování. CD-ROM, 2005. APUL. APUL jezdí na všem. CD-ROM, 2008. GNAD, T., PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. CD-ROM 2008. DYGRÝN, J. a DRAHOŇOVSKÝ, R. et al. Carvingová průprava. CD- ROM, Liberec: TU, 2005. BOGDÁLEK, J., DUB, P. et al. Lyžování v obrazech. CD-ROM. Brno: VUT - CESA, 2005. MUSIL, D., NĚMEČEK, L. a REICHERT. J. Škola carvingu. CD-ROM, Opava: Slezská univerzita, 2003. PŘÍBRAMSKÝ, M. et al. Česká škola lyžování. Snožné oblouky. CD-ROM Praha: FTVS UK, 2002. SNOW. Bezpečné hory. CD-ROM, 2008. 31

32 Techniky zatáčení (názvosloví a popis) + P Ř Í L O H A 32

33 OSÚ ZL - SL ČR (2007) Struktura výuky sjíždění a zatáčení na lyžích

34 Tři současné principy zatáčení na lyžích
při sjezdu svahem postačí minimální stranový pohyb lyžaře ke změně směru a zahájení zatáčení Princip 2.: rozsah tohoto pohybu určuje úhel naklopení lyží na hrany a jejich zatížení řídí délku a tvar řezaných oblouků Princip 3.: délka a tvar smýkaných oblouků jsou navíc (vedle úhlu naklopení lyží na hrany a jejich zatížení) určeny mírou aktivního rotačního pohybu lyžaře

35 Slovník biomechanických pojmů:
sjezd - jízda přímo a šikmo svahem = přímočarý posuvný pohyb soustavy (lyžař + lyže) po nakloněné rovině kdy působení vnějších sil (tření) T a vnitřních sil (svalová aktivita lyžaře) FL jsou na jedné přímce změna směru - odšlapování, zatáčení = křivočarý posuvný (přerušovaný - odšlapování, nepřerušovaný - zatáčení) pohyb soustavy po nakloněné rovině, kdy působiště PT a PFl těchto sil se z jedné přímky vychýlí dvojice sil (DS) - působiště vnějších sil (tření) PT a vnitřních sil (svalová aktivita lyžaře) PFl nejsou na jedné přímce a síly vytvoří vektor otáčivý moment (OM) - vektor dvojice sil automaticky iniciuje změnu přímočarého pohybu v křivočarý (lyžař zahajuje oblouk) carvingový efekt (CE) - je důsledkem vzniku OM a společným výsledkem náklonu lyžaře + vlastností carvingových lyží (autokinetika a flexe) driftový efekt (DE) - je důsledkem vzniku OM a společným výsledkem náklonu lyžaře + aktivní rotace částí nebo celým tělem lyžaře

36 Techniky zatáčení (názvosloví a popis)
36

37 Řezané (carvingové) oblouky - přehled
Oblouk ke svahu (řezaný) Vlnovka Základní oblouk Střední oblouk Krátký oblouk Race- carving Fun- carving 37

38 Smykové oblouky - přehled
Oblouk ke svahu (smýkaný) Oblouk v pluhu Přívratné oblouky Základní snožný oblouk Střední snožný oblouk Krátký snožný oblouk a jeho modifikace 38

39 Oblouk ke svahu - provádíme v obou technických variantách
* oblouky v pluhu * vlnovka Oblouk ke svahu - provádíme v obou technických variantách smýkaný - zdvihem (odlehčíme lyže) a aktivní rotací a flexí (od kotníků) oběma nohama společně směrem dopředu a dovnitř stáčíme lyže řezaný - náklonem (postavíme lyže na hrany) a aktivním pohybem oběma nohama nezávisle (kolena a pánev dopředu a dovnitř) zvětšujeme zahranění lyží a využíváme odstředivé síly, lyže zatížené vpředu vykrajují oblouk - autokinetika konstrukce carvingové lyže

40 Z jízdy šikmo svahem v oboustranném přívratu
Oblouky v pluhu Z jízdy šikmo svahem v oboustranném přívratu lyží zatížíme vnější lyži, pohybem kolene dovnitř a dopředu (flexe a snížení) stáčíme lyže a ukončíme oblouk v základním vyváženém postoji nad oběma lyžemi (extenze a zvýšení) Vlnovka Z jízdy přímo svahem v paralelním širším vedení lyží mírně vykláníme (tzv. „statická rovnováha“) a krčíme obě kolena stranou a dopředu (vnitřní koleno a bok vpředu), lyže vyjíždí vlnovku jen v rozsahu jejich vykrojení (rádius), napínáním kolen a pohybem zpět nad lyže oblouk ukončíme v základním, vyváženém postoji 40

41 * oblouk z přívratu vyšší lyží * oblouk z pluhu
Oblouky přívratné * oblouk z přívratu vyšší lyží * oblouk z pluhu * oblouk z přívratu nižší lyží Oblouk z přívratu vyšší lyží Z jízdy šikmo svahem vysuneme patku vyšší odlehčené lyže do přívratu, zatížíme ji (lyže na hraně se stáčí) pohybem kolen dopředu a dovnitř vedeme oblouk, za spádnicí se lyže plynule sjedou do paralelního postavení, oblouk ukončíme v základním postoji Oblouky z pluhu a z přívratu nižší lyží jsou charakteristické odlehčením a stáčením lyží do oblouku, které vyvoláme aktivním zdvihem s oporou o hůl v zahájení a rotací nohou ve vedení oblouku. Jsou tak vhodné pro nácvik navazujících snožných a modifikovaných oblouků. 41

42 Základní snožný oblouk
Z jízdy šikmo svahem v paralelním užším vedení lyží oporou o hůl a napínáním nohou (zdvih) odlehčíme lyže, které se začínají stáčet (drift), rotačním pohybem kolen dopředu a dovnitř vedeme oblouk, který ukončíme ve sníženém postoji a připravíme hůl pro zahájení dalšího oblouku Základní carvingový oblouk Shodnými pohyby s vlnovkou, ale ve větším rozsahu a rychlosti (tzv. „dynamická rovnováha“) vykloníme obě kolena i bok dovnitř oblouku (vnitřní koleno a bok jsou vpředu) a vyrovnáme postoj kompenzačním pohybem těla. Vedeme lyže po vnitřních hranách bez rotačních pohybů a bez jejich smýkání patkami stranou. Spojnici: „kotníky-kolena-boky-ramena“ udržujeme rovnoběžně i s hlavou ve směru jízdy a pohybem zpět nad lyže do základního, vyváženého postoje oblouk ukončíme

43 43

44 Snožný oblouk - střední
Shodně s provedením základního snožného oblouku, ale ve větším rozsahu a rychlosti, ve vyšší kvalitě a souhře všech pohybů, ve sníženém postoji provedeme dynamické zahranění lyží, oporu o hůl a zdvih, aktivně stáčíme lyže rotací a flexí nohou až do ukončení oblouku opět ve sníženém postoji a s připravenou holí. Postupně zkracujeme a zrychlujeme oblouky, zprvu otevřené, pak zavřené, později i na prudkém svahu Snožný oblouk - krátký Provedeme shodně s principy středního snožného oblouku, zkracujeme oblouky (cca do 10 m spádnicové délky), dynamicky ukončíme oblouk v nejnižším postoji, oporou o hůl a zdvihem rytmicky navazujeme další oblouk

45 Carvingový oblouk - střední, krátký (otevřený)
Provedeme shodně s principy základního carvingového oblouku, kvalitativně lépe, ve vyšší rychlosti, větším rozsahu, a dynamice jízdy. Vykloníme pánev do oblouku a aktivně zatížíme špičky lyží, které se, vedeny po hranách, prohnou (flexe lyží). Minimalizace smyku nám umožní plně využít odstředivou sílu v tzv. „dynamické rovnováze“ Postupně zkracujeme a zrychlujeme oblouky. Na prudším svahu tato dynamická jízda vede při energickém hranění nutně k odsouvání patek lyží a přecházíme tak plynule ke smýkaným a modifikovaným obloukům se zdvihem (až odrazem), s výraznou oporou o hůl a s rotací nohou nebo celého těla 45

46 kdy jsou lyže výrazným náklonem nohou a pánve vpřed a dovnitř
Race-carving je shodný se závodní technikou (především s obřím slalomem), kdy jsou lyže výrazným náklonem nohou a pánve vpřed a dovnitř oblouku ostře na hranách a lyžař se snaží o úplné vyloučení jejich smyku. Trup kompenzuje náklon zalomením v bocích (tzv. „hranění pánví“). Paže a hole slouží v rychlé jízdě k rytmizaci a koordinaci všech pohybů. Charakteristické znaky (oproti základním a standardním obloukům): vyšší rychlost, výraznější flexe nohou a vyklonění boku vpřed a dovnitř oblouku. Značný náklon stranou co nejblíže ke svahu je v zahájení oblouku usnadněn posunem vnitřní lyže vpřed.

47 Fun-carving představuje velmi náročnou ”adrenalinovou” aktivitu, která
vyžaduje perfektní terénní a sněhové podmínky, specializovanou výzbroj a výstroj, výbornou psychickou a fyzickou kondici. Lyžař se dobrovolně ”vzdává” dvou základních jistot rovnováhy: jízdy po vnější lyži a opory o hůl. ”FUN” znamená radost, volnost, hru bez přesných definic. Charakteristická je jízda bez holí, maximální náklony, rotace trupu do oblouku,nižší rychlost. Častý je kontakt rukou hand-carving nebo celým tělem body-carving se sněhem. Od race-carvingových oblouků se provedení liší hlavně maximálním snížením a předklonem těla. Tím se lyže více zatíží v přední části a lépe a rychleji “nakrojí” oblouk. Lyže vedeme paralelně v široké stopě (až v šířce ramen). Obě lyže buď zatížíme rovnoměrně nebo více zatěžujeme vnitřní lyži, to umožní až zvednutí lyže vnější.

48 V zahájení oblouku ramena natáčíme dovnitř a společně s trupem se
výrazně ukláníme přes vnitřní nohu (paže se snaží dosáhnout co nejvíce dopředu).Tim dojde k velkému zatížení a zahranění vnitřní lyže. Úklon vyrovnáme vnější nohou (od odlehčení lyže až k jejímu zvednutí). Rozsah pohybů je dán odstředivou sílou, která v průběhu oblouku narůstá. V určité fázi je náklon tak velký, že se jedna nebo obě ruce dotknou sněhu a můžeme se i opřít dlaní až předloktím (prsty směřují vzhůru). Postoj a paže vzadu ale vedou k zaříznutí patek lyží a ”katapultování” na záda. V ukončení oblouku se necháme vynést odstředivou silou (u extrémních náklonů i s odrazem rukama) zpět a plynule navazujeme další oblouk.

49 * oblouky s přibržděním * oblouky s přeskokem * oblouky v boulích
* oblouky v hlubokém sněhu Oblouky s přibrzděním Provádíme shodně s principy krátkého snožného oblouku, který ukončíme brzdivým smykem téměř až k vrstevnici s dynamickým zaražením lyží na hranách při velkém pokrčení nohou a protirotaci trupu (tzv. torze). Následuje výrazný zdvih s oporou o hůl, pak odlehčené lyže aktivně (rotací) stáčíme až do ukončení oblouku v nízkém postoji Všechny uvedené oblouky jsou odvozeny od krátkého snožného oblouku. Vyznačují se výraznými vertikálními pohyby (zdvih a extenze - flexe nohou), zaražením či odrazem z hran, oporou o hůl a společnou rotační činností nohou. 49

50 K o n e c P Ř Í L O H A 50

51 (samostatná činnost DK )
Příloha „ Efekt bipedie“ (samostatná činnost DK ) KOMEŠTÍK, B. (2010) 51

52 Postavení lyží na hrany automaticky vyvolá zatáčení - Autokinetika
Současná carvingová technika zatáčení je v celém metodickém postupu jejího nácviku značně usnadněna moderní konstrukcí lyží (nové specifické vlastnosti) a snadnými pohyby lyžaře (samostatná a rozdílná činnost dolních končetin): Postavení lyží na hrany automaticky vyvolá zatáčení - Autokinetika a výrazné zatížení v průběhu oblouku způsobí jejich prohnutí - Flexe Plné využití obou těchto vlastností je dáno mírou náklonu do oblouku a stálou dynamickou rovnováhou (sily prostředí versus pohyby lyžaře) Náklon (vykloněním pánve / race- nebo celým tělem fun-) umožňuje samostatná a rozdílná činnost dolních končetin tzv. „efekt bipedie“ Tato přirozená činnost nohou (krčení a napínání, zatížení a odlehčení, napětí a uvolnění, předsunutí a zasunutí) náklon a stranové přesuny těžiště usnadní

53 1 „Stranové pohyby-NÁKLON“ Náklon VPRAVO Těžiště „VLEVO“
těžiště při náklonu do oblouku je vlevo vrací se zpět nad lyže a přechází vpravo 53

54 „Vertikální pohyby-ZDVIH“
S N Í Ž E N Í 2a Z D V I H „Vertikální pohyby-ZDVIH“ těžiště se v ukončení při pohybu zpět nad lyže zvyšuje a v důsledku náklonu v zahájení snižuje

55 2b „Vertikální pohyby-NOHY“ FLEXE „přední“ noha (vnitřní) EXTENZE
„zadní“ noha (vnější) „Vertikální pohyby-NOHY“ náklon je podmíněn flexí (vnitřní) a extenzí (vnější nohy)

56 3 „Předozadní pohyby-POSUN“ POSUN vnitřní l. Změny tlaku
(zatížení zpředu - vzad) „Předozadní pohyby-POSUN“ náklon umožňuje posun vnitřní zatížené lyže vpřed působiště síly FL se posunuje na vnější lyži vzad a přesouvá se mezi oběma (vnitřní/vnější) lyžemi 56

57 4 „Zkřížená lateralita“ Pravá (vnitřní) lyže
a levá (vnější) paže vpřed Levá (vnitřní) lyže a pravá (vnější) paže vpřed Levá noha / pravá paže vpřed „Zkřížená lateralita“ souhra koordinace nohou a paží v navazovaných krátkých obloucích Východiska a principy odvozeny z historických pramenů ČEPELÁK (1964) , ZEHETMAYER (1996) Použity kinogramy z SP / Bodwe, Ligety, Zettel (2008) a 3 D analýzy chůze (2008) Východiska ČEPELÁK (1964) Principy ZEHETMAYER (1996) École du sci francais MEMENTO (2005) 3 D analýza chůze (2005) 57

58 K o n e c KOMEŠTÍK B. 58


Stáhnout ppt "Metodický dopis 2010 © 2010 Metodická komise OSÚ-ZL"

Podobné prezentace


Reklamy Google