Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelé a legislativa, jak se aktivněji zapojit do dění v EU Lucie Růžičková 24. 06. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelé a legislativa, jak se aktivněji zapojit do dění v EU Lucie Růžičková 24. 06. 2011."— Transkript prezentace:

1 Podnikatelé a legislativa, jak se aktivněji zapojit do dění v EU Lucie Růžičková 24. 06. 2011

2 Podnikatelé a legislativa, jak se aktivněji zapojit do dění v EU Co nás vedlo k přípravě stránek EU pro podnikatele? - mít jednu stránku, na které budou informace důležité pro podnikatele spojené s děním v EU pohromadě - přiblížení/vysvětlení procesu tvorby legislativy EU pro podnikatele - uvedení možností pro podnikatele, jak ovlivnit dění na EU úrovni - uvedení, kde najít pro prosazení svých zájmů spojence - informace pro podnikatele, jak se chránit při porušení svých práv - informace, které by mohly být pro podnikatele užitečné, pokud zvažují podnikání nebo již podnikají v zahraničí - další důležité informace pro podnikatele (informace o strukturálních fondech, o rámcových programech EU aj.) - informace o aktuálním dění

3 Podnikatelé a legislativa, jak se aktivněji zapojit do dění v EU -webové stránky SZ Brusel „EU pro podnikatele“: http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/eu_pro_podnikatele/i ndex.html rozcestník navigující návštěvníka na 5 hlavních sekcí webu: 1.informativní (obsahově konstantnější) část webu - jak ovlivnit předpisy v EU - jak najít spojence - jak podnikat v zahraničí - jak získat peníze z EU - jak řešit problémy 2.aktuality (pravidelně doplňováno) aktuální, pro podnikatele zajímavé a přínosné informace: např. o nově vypsaných veřejných konzultacích k plánovaným legislativním i nelegislativním aktům na úrovni EU, o připravovaných seminářích a konferencích aj.

4 Podnikatelé a legislativa, jak se aktivněji zapojit do dění v EU Jak ovlivnit předpisy v EU - je uváděno, že 80 % – 85 % všech právních norem vznikne na EU úrovni, proto je důležité se s připravovanou legislativou seznámit a vyjádřit k ní svůj názor -tato sekce by měla seznámit podnikatele s legislativním procesem na úrovni EU (kdo a jakým způsobem připravuje návrhy, postupy přijímání předpisů, jaké jsou druhy legislativních předpisů v EU apod.), informovat je o tom, jak se mohou aktivně zapojit do procesu tvorby legislativy (informace o zveřejněných „roadmaps“, veřejných konzultacích, Evropském podnikatelském konzultačním panelu aj.) a kde najít současně platnou legislativu (odkaz na internetový portál Eur-Lex, databázi komitologických předpisů aj.). Proces tvorby předpisů na úrovni EU: právo legislativní iniciativy v EU – Evropská komise Pracovní program Komise - každý rok - obsahuje aktivity, které by chtěla EK v nadcházejícím roce uskutečnit, a cíle, kterých by chtěla dosáhnout -pracovní program EK: http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm

5 Podnikatelé a legislativa, jak se aktivněji zapojit do dění v EU Možnost ovlivnit obsah předpisů ve fázi jejich přípravy: 1.indikace, že určitá oblast potřebuje upravit/novelizovat závaznou právní formou ↓ 2. vytvoření tzv. „roadmap“ - popsán plánovaný postup EK pro danou iniciativu (název iniciativy, problémy a důvody, které vedou EK ke zvažování předmětné iniciativy, možnosti, kterými může EK detekovaný problém řešit, plán pro provedení hodnocení dopadů aj.) - http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/planned_ia_en.htmhttp://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/planned_ia_en.htm ↓

6 Podnikatelé a legislativa, jak se aktivněji zapojit do dění v EU ↓ 3. zjištění současného stavu/potřebných úprav – veřejné konzultace, externí firmy najaté EK za účelem sběru informací (studie) - webová stránka EK – Váš hlas v Evropě – seznam probíhajících veřejných konzultací : http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_cs.htmhttp://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_cs.htm - minimální lhůta trvání veřejné konzultace: 8 týdnů, od začátku roku 2012 – 12 týdnů Evropský podnikatelský konzultační panel (EBTP) - podnikatelé, kteří chtějí být při přípravě návrhů EK na internetu pravidelně konzultovány, se mohou zaregistrovat do Evropského podnikatelského konzultačního panelu. Konzultace fungují formou 6 až 8 dotazníků ročně, vyplnění jednoho dotazníku zabere cca 15 minut. Webová stránka EBTP: http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/index_cs.htmhttp://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/index_cs.htm ↓

7 Podnikatelé a legislativa, jak se aktivněji zapojit do dění v EU ↓ 4. vyhodnocení sebraných informací/možností jednat – dopadové studie http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2010_en. htm ↓ 5. na základě dopadových studií - připraven právní předpis ↓ 6. schválení právního předpisu EK a postoupení Radě (+ EP) do dalšího procesu přijímání

8 Podnikatelé a legislativa, jak se aktivněji zapojit do dění v EU Možnost ovlivnit obsah předpisů ve fázi jejich projednávání: - při přípravě pozice ČS pro projednávání návrhu předpisu v pracovní skupině Rady - možnost kontaktovat EP (europoslance) - časový harmonogram projednávání postoupeného legislativního návrhu v Evropském parlamentu je možné nalézt na stránkách Legislative Obsrvatory EP. http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsphttp://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp - možnost obrátit se na národní parlamenty, pokud je projednávaný předpis v rozporu s principem subsidiarity. - seznámit se se stanovisky národních parlamentů je možné v databázi IPEX (Interparliamentary EU Information exchange): http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/Documents http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/Documents

9 Podnikatelé a legislativa, jak se aktivněji zapojit do dění v EU Kde najít přijaté předpisy EU: EUR-Lex - přímý bezplatný přístup k právním předpisům EU a jiným dokumentům, které se považují za veřejné - k dispozici ve 23 úředních jazycích EU http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm Databáze komitologických předpisů http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm Komitologie – proces přijímání prováděcích předpisů na úrovni EU - přijetím Lisabonské smlouvy byl změněn také komitologický systém - akty v přenesené pravomoci a akty prováděcí.

10 Podnikatelé a legislativa, jak se aktivněji zapojit do dění v EU Jak najít spojence -každý může hájit své zájmy samostatně, ale úspěšnějším postupem je bezesporu postup kolektivní. -v této sekci webu se dozvíte nejen to, jaké nové aktivity se v jednotlivých odvětvích připravují, ale také to, kde hledat spojence pro prosazování svých potřeb (významné organizace, svazy, asociace podle odvětví). -http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/eu_pro_podnikatele/ jak_najit_spojence/index.htmlhttp://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/eu_pro_podnikatele/ jak_najit_spojence/index.html

11 Podnikatelé a legislativa, jak se aktivněji zapojit do dění v EU Jak podnikat v zahraničí informace pro podnikatele, které jim mohou usnadnit podnikání v jiných ČS EU předcházení překážkám na trhu v oblasti volného pohybu zboží a služeb informační společnosti – nástroje Směrnice 98/34/ES informace o kontaktních místech pro získání informací o požadavcích na neharmonizované výrobky v členských státech EU a informací o pravidlech fungování volného pohybu zboží v EU informace o pravidlech volného pohybu služeb v EU, stejně jako informace o konkrétních požadavcích pro vstup do podnikání v ČS – Jednotná kontaktní místa v členských státech informace o právních systémech členských států EU a o jejich o platné legislativě mohou podnikatelé nalézt Portál N-Lex (http://eur- lex.europa.eu/n-lex/index_cs.htm)http://eur- lex.europa.eu/n-lex/index_cs.htm

12 Podnikatelé a legislativa, jak se aktivněji zapojit do dění v EU zapojení do projektů vnější pomoci - stručné info o tom, co jsou projekty vnější pomoci, informace o důležitých dokumentech, o tom, jak postupovat ve výběrovém řízení a kde hledat další informace obchod, obchodně ochranná opatření a celní záležitosti - rozcestník užitečných odkazů na příslušné webové stránky spojené s obchodem, celní problematikou a potížemi s vývozem mimo EU informace o právu obchodních společností – informace o dvou nadnárodních formách společností - evropské společnosti a evropské družstevní společnosti. Obě nabízejí alternativu k národním formám společností a tzv. evropskou image (neboli značku, která je v rámci EU jednotná a snadno rozpoznatelná).

13 Podnikatelé a legislativa, jak se aktivněji zapojit do dění v EU Jak řešit problémy -k aktivnímu prosazování svých práv patří nejen uplatňování svých zájmů v průběhu legislativního procesu, ale také ohrazení se v případech, kdy jsou pravidla nesprávně vykládána a aplikována Na koho se obrátit v případě porušení evropského práva SOLVIT - rychlý a efektivní způsob nápravy v případě, že pravidla daná evropskou legislativou budou správními úřady nesprávně vykládána a aplikována - neformální, zato však velice účinný systém (úspěšnost řešených případů dosahuje 90%) Stížnost k Evropské komisi a řešení sporu před Evropským soudním dvorem - v případě, že neformální způsob řešení sporů nebude úspěšný, může podnikatel podat stížnost k Evropské komisi na porušení evropského práva členským státem EU - náležitosti stížnosti a postup při řešení: http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_cs.htm http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_cs.htm Stížnost u evropského veřejného ochránce práv - v případě nesprávného úředního postupu ze strany orgánů a institucí EU

14 Podnikatelé a legislativa, jak se aktivněji zapojit do dění v EU Jak řešit problémy Jak řešit potíže s vývozem mimo EU - Generální ředitelství cel ve spolupráci se SZB připravily zvláštní kontaktní místo, na které obrátit s problémy, které narušují obchodní aktivity, zvyšují náklady spojené s vývozem zboží a tím i cenu zboží, či snižují konkurenceschopnost výrobků na místním trhu. Kontaktní adresy: GŘC: posta9400@cs.mfcr.cz Stálé zastoupení ČR při EU: david_chovanec@mzv.cz Do předmětu zprávy uvádějte zkratku JCCC. Jak chránit své duševní vlastnictví - informace o tom, kde najít základní informace a uvedení důležitých odkazů

15 Podnikatelé a legislativa, jak se aktivněji zapojit do dění v EU Další aktivity SZ Brusel pro podnikatele: Sektorové semináře: - dvakrát ročně v Bruselu - příležitostí, jak získat informace o budoucích projektech v konkrétním podnikatelském oboru - cílová skupina: podnikatelé ze zemí EU, kteří mají zájem účastnit se projektů zahraniční spolupráce ve třetích zemích, cca 150 firem z celé EU. - mají neměnné schéma: dopolední prezentace - vystupují experti Evropské komise a mezinárodních finančních institucí (zejména EIB, EBRD) a v odpolední části je prostor pro matchmaking mezi firmami - výměnu zkušeností a navázání kontaktů pro eventuální budoucí spolupráci. - poslední seminář zaměřen na oblast rozvoje soukromého sektoru a podpory malých a středních podniků ve třetích státech, 26. 05. 2011 - role SZ: spoluorganizace, komunikace s českými firmami, asistence při odpoledním matchmakingu firem

16 Podnikatelé a legislativa, jak se aktivněji zapojit do dění v EU Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Podnikatelé a legislativa, jak se aktivněji zapojit do dění v EU Lucie Růžičková 24. 06. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google