Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. 2 3 4 Smysl práce z domu • Vědomí hodnot • Společenská odpovědnost • Co byste udělali, kdybyste se nebáli? 5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. 2 3 4 Smysl práce z domu • Vědomí hodnot • Společenská odpovědnost • Co byste udělali, kdybyste se nebáli? 5."— Transkript prezentace:

1 1

2 2

3 3

4 4

5 Smysl práce z domu • Vědomí hodnot • Společenská odpovědnost • Co byste udělali, kdybyste se nebáli? 5

6 Globální cíl kraje Vytvářet podmínky a prostředí umožňující spokojený život obyvatel v kraji a zvýšit atraktivitu regionu pro podnikání, investice a život obyvatel. 6

7 Strategický cíl úřadu Snížení fixních nákladů úřadu při zkvalitnění pracovních podmínek zaměstnanců, rozšíření pracovní doby úřadu a využívání práce z domu Termín: prosinec 2013 7

8 Hrdost a autorství • Kultura důvěry umožňující něco vytvořit a chtít se pod to podepsat • Vztah kultura-strategie-struktura – Vítěz je pouze jeden 8

9 Proč náš úřad ?! Zvýšení efektivity výkonu veřejných služeb, resp. úřadu a růst spokojenosti zaměstnanců (efektivnost předpokládá, že cíle jsou stanoveny a zdroje jsou k dispozici) Práce z domu nejvýznamnějším cílem 2 strategií úřadu: • Strategie úřadu 2011-2014 Snížení fixních nákladů, odstranění plýtvání ve využívání kancelářských prostor, ….. • Slaďování rodinného a pracovního života Zkvalitnění pracovních podmínek zaměstnanců, nejvýznamnější benefit pro zaměstnance 9

10 Podstata řešení • Zkvalitnění řízení a organizace práce • Efektivnější využívání kancelářských prostor • Snížení provozních nákladů, resp. odstranění plýtvání • Rozšiřování moderních technologií, rozvoj znalostí a dovedností • Růst spokojenosti zaměstnanců,loajalita k zaměstnavateli 10

11 Implementace práce z domu 2011 a 2012 Popis řešení 2011 vytvořen PT, připraven harmonogram implementace analýza zaměstnanců vhodných pro práci z domu projednání s dotčenými a schválení vedením 2012 pilotní odzkoušení (6 z odd. kontroly obcí a analýz) dohody do 31.12.2012 vyhodnocení a podpis dohod do 31.12.2013 schválení přípravy rozšíření práce z domu v r. 2013 11

12 Implementace práce z domu 2013 PT připravil rozšíření (80 nejenom může, ale chce) Vybráni ti, kteří alespoň 2 dny v týdnu z domu Zajištění techniky (NTB, mobil, internet,…zpravidla obměna) Od března, resp. září 37 zaměstnanců z 9 odborů Konec listopadu vyhodnocení 2 nechtějí pokračovat 3 nepovoleno Nově vybráno dalších 12 pro práci z domu od 1.1.2014 12

13 Vývoj/měřítka 2012-2014 rok201220132014 Zaměstnanci s domácí prací 63744 Počet odborů s domácí prací 1910 Redukce kanceláří2410 Úspory v tis. Kč266334990 Zkratky odborůEOEO,DS,KH,KR,SM,ŽP, VZ,SV,ZD EO,DS,KH,KR,SM,ŽP, VZ,SV,ZD, ÚP 13

14 Náklady a přínosy využívání práce z domu 1 zaměstnanec s prací z domu stojí cca 4 tis. Kč/rok i méně a taky „0“ 1 uvolněná kancelář šetří cca 100 tis. Kč (resp. 3600 Kč/m 2 /rok) To podstatné zaměstnavatel (zatím) nevidí. 14

15 Inovativnost a přenositelnost • Institucionalizace změny, zakotvení • Podpora kultury učící se organizace (změna chování, řízení a organizace práce, komunikace, včetně informování veřejnosti o práci z domu a nabídka schůzek v rozšířené době prostřednictvím informačního centra….ukládání a přebírání úkolů, vzdělávání zaměstnanců • Nové znalosti a dovednosti (využívání moderních komunikačních technologií, příprava vnitřních norem, Pracovní řád, dohody o práci mimo pracoviště zaměstnavatele,.. • Nová IT řešení (aktualizace bezpečností politiky ICT, zajištění bezpečného vzdáleného přístupu k aplikacím a na servery prostřednictvím tenkého klienta, úprava některých aplikací dle požadavků, docházkový systém rozšířen o SW terminál, propojení s webovými stránkami kraje, proškolení zaměstnanců k využívání ICT,…) 15

16 Doporučení PT • Jasná VIZE • NALÉHAVOST změny JE x NENÍ ? • VŠESMĚRNÁ KOMUNIKACE napříč organizací • Brát v úvahu DŮVODY SE BRÁNIT– vlastní zájmy dotčené osoby, nejistota, obavy ze ztrát, neporozumění, špatná zkušenost • Získat PODPORU VŮDCE a následně všech úrovní, zaměstnanců • DŮSLEDNÉ ZAVÁDĚNÍ, bez výjimek oddalujících dosažení vize, cíle, mohou změnu zmařit 16

17 CHYTRÁ PRÁCE • Využít znalostí ze zahraničí, které mají v Hodoníně, Třebíči,…. • - metodika pro zavedení • Specifikace forem práce na dálku • Chytrá práce vyžaduje modernější manažery = VEDOU LIDI ZA JASNÝMI VÝSLEDKY Růst vzájemné spolupráce a sdílení Služby dostupné odkudkoliv a kdykoliv Vytvořit centrální místo úřadu 17

18 Další rozšiřování  ?  Vize 50 % zaměstnanců využívá práci z domu 18

19 Jan Werich Má-li se udržet oheň, musí být někdo, kdo fouká do jiskřiček. Přitom je třeba někdy zaujmout i nedůstojnou polohu. 19

20 Na závěr otázka O co přicházíme, když zůstáváme při starém? 20

21 Děkuji za pozornost Mgr. Libor Košťál, MBA Vedoucí odboru kancelář ředitelky Krajský úřad Královéhradeckého kraje 495 817 299 lkostal@kr-kralovehradecky.cz 21


Stáhnout ppt "1. 2 3 4 Smysl práce z domu • Vědomí hodnot • Společenská odpovědnost • Co byste udělali, kdybyste se nebáli? 5."

Podobné prezentace


Reklamy Google