Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prostředky IT = jedno z protistresových řešení Ing. Miroslav HEROLD, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prostředky IT = jedno z protistresových řešení Ing. Miroslav HEROLD, CSc."— Transkript prezentace:

1 Prostředky IT = jedno z protistresových řešení Ing. Miroslav HEROLD, CSc. mherold@volny.cz

2 Cílová skupina •Přednáška je určena především překladatelům vědeckých, technických či humanitních směrů, kde prioritním kritériem je převod INFORMAČNÍHO OBSAHU do cílového jazyka •Uváděné postupy jsou použitelné zčásti nebo nejsou použitelné vůbec v překladech •Krásné literatury – v mnoha případech se musí převádět do cílového jazyka spíše pocity čtenáře než verbální informace. Pomůcky = synonymické slovníky bohatě ilustrované příklady, např. OED •Politické texty – informační obsah konverguje k nule, cílem je vzbudit v posluchači/čtenáři iracionální emoce •Marketingové texty – informační obsah jednostranný, manipulativní; cílem opětně spíše emoce než selský rozum. Slovníky či glosáře nepostihují konotace v jednotlivých jazycích.

3 Protistresová řešení •Stres = soubor podnětů nadměrně nepříznivě zatěžujících organizmus v oblasti duševní i tělesné; stav takového zatížení, zátěž •Krize = těžká, svízelná situace, svízel, potíž, tíseň, zmatek

4 Co způsobuje stres? 1.Nedostatek terminologických informací v cílovém jazyce – hledání ve slovnících 2.Přebytek terminologických informací v cílovém jazyce, pokud použitý slovník je rozsáhlý a dostatečně neupřesňuje oborově, nutnost dalších glosářů či kontextových informací 3.Nedostatek stylistických informací = o cílové skupině, tj. kdo to bude číst 4.Časové hledisko 1.Příliš mnoho NS/den kvůli termínu 2.Příliš mnoho NS/den kvůli nízké jednotkové ceně = 200,- Kč / hod nikomu sebeúctu nepřidá

5 Preventivní opatření •Organizační –Znát svoji denní kapacitu pro různé typy textů (důkladná statistika minulých projektů) –Znát svoji odolnost vůči krátkodobému přetížení (2-3 dny lze dělat 12 hod. denně, delší doba = cvokárna). Nedodržení = STRES –Znát svoji cenu v Kč/hod. S přihlédnutím k předchozím 2 položkám, NEBRAT zakázky, které nesplňují tento požadavek: jinak = FRUSTRACE, pocit dělání pod sebe. •Připravenost –Archivovat VEŠKERÉ staré překlady, pokud možno ve formátu PŘEKLADOVÝCH PAMĚTÍ (2jazyčné), jsou-li DOC, tak mít shodně pojmenovány zdrojové a cílové soubory, odlišené pouze příponou –Archivovat VEŠKERÉ staré glosáře, ať již vlastní nebo převzaté od zadavatelů –Mít dostatečné SW vybavení k efektivnímu prohledávání výše uvedených archivů

6 Hlediska určující výběr SW nástroje k prohledávání •Co budeme prohledávat; •Kde všude je to rozptýleno; •Jak často budeme toto pomocné hledání potřebovat; •Konfigurace HW; •Kdo nám zaplatí za kvalitnější vyhledávání nejasných termínů = lepší vyhledávací nástroje = vyšší kvalita cílového překladu. V současné tržní situaci většina odběratelů chce překlad co možno nejlevněji, kvalitu by chtěli, ale platit pokud možno ani floka. •Připojení k Internetu = vytáčené připojení x ADSL x pevná linka.

7 Druhy nástrojů •Prohledávání jediného souboru (P1S) •Prohledávání jediného adresáře (P1A) –Přímo na HD –Pomocí vyhledávací tabulky (search table, ST) •Prohledávání více adresářů (PMA) –Přímo na HD –Pomocí vyhledávací tabulky •Prohledávání celého HD počítače (PT) – musí vždy použít vyhledávací tabulku •Některé nástroje umožňují omezit hledání na určité typy souborů podle rozšíření názvu (DOC, CSV, TXT...) •Hledání na Internetu = Google, Yahoo atd.

8 Co budeme prohledávat •Staré „slovníčky“ (dvojjazyčné) vytvořené k předchozím projektům/překladům (nejčastěji tabulka DOC, XLS, event. CSV nebo TXT) •Materiály jednojazyčné, vysvětlující glosáře (od klientů, z webu) •Zapomětliví budou hledat: –nějaký konkrétní soubor, ať již překladu nebo podkladu od klienta, který mají, ale neví kde; –mail s objednávkou nebo jiným potřebným obsahem. •Publikace stažené z webu, bohužel, nejčastěji ve formátu PDF.

9 Co budeme prohledávat (2) •Uživatelé libovolného CAT SW budou chtít prohledávat překladové paměti (TM): –Mají-li (starší) CAT obsluhující on-line jen 1 TM, další TM z téhož CAT –Pokud kvůli klientovi pracují v konkrétním CAT a při tom tématicky příbuzné projekty překládali v jiném (nejčastěji TRADOS x Transit, popř. DejaVue) –Pokud mají smůlu a klient vyžaduje IBM Translation Manager, který nemá „concordance search“, musí kvůli této funkci použít externí vyhledávací SW

10 Co budeme prohledávat (3) •Jak??? •Chceme jen sousloví uzavřené v uvozovkách („bleeding valve“), nebo •Potřebujeme použít logických operátorů (AND, NOT, OR...) •Či dokonce další omezující atributy (datum, priorita...)

11 Kde jsou data rozptýlena •Nejjednodušší – vlastní glosáře (GLS) + dodané klientem neustále přidáváme do jednoho dlouhého XLS souboru •GLS v jediném adresáři, jediné úrovni •GLS ve strukturovaném adresáři nebo více adresářích •Hledání v blíže neurčeném adresáři

12 Hledání v jediném XLS •Ukázka hledání v XLS souboru, cca 4200 záznamů, •I na relativně pomalých počítačích rychlá odezva •Hledá fulltextově •Duplicitu záznamů si ale musí ošetřit uživatel manuálně

13 Jak často hledáme •Uživatel CAT hledá relativně zřídka – historické překlady mu prohledává překladová paměť, nejčastější výrazy má ve vestavěném GLS (popř. více) = vystačí s typem BEZ ST •Uživatelé bez CAT mající velké elektronické slovníky umožňující doplňování uživatelského slovníku dávkovým způsobem také nemusí hledat tak často = vystačí s typem BEZ ST •Čím častěji hledáme, tím více vystupuje do popředí rychlost hledání = nutnost použít typu s ST

14 Ukázka použití elektronického slovníku •Millennium dovoluje import z TAB-delimited TXT souboru (přidáno 4245 záznamů). Musíme tedy být schopni výchozí terminologický zdroj převést do tohoto formátu. •Při importu hlídá duplicity •Po importu nutná komprese databáze = přidání 4200 záznamů „nafouklo“ databázi, kompresí se zmenší o 190 MB •Výhoda = současné hledání se slovníkem •Rozhraní lze použít i v případě, že vlastní slovník Mill7 je jen základní. (Stojí něco okolo 300,- Kč)

15 Konfigurace HW •Velikost pevného disku dnes již prakticky nerozhoduje, i ty nejchudší konfigurace mají většinou HD > 80 GB •Může být rozhodující velikost RAM = čím větší RAM, tím větší část ST v ní může být, tím vyšší rychlost hledání

16 WinGrep •Konstrukčně nejstarší prohledávač, ale dodnes jeden z nejvýkonnějších

17 WinGrep ( Typ PMA ) •Výhody –Velmi skromný na prostředky – prohledává přímo na HD a při tom velmi rychle. Způsobeno skutečností, že využívá takřka výhradně vnitřní služby systému. –Z více adresářů umožní vybírat po jednotlivých souborech •Nevýhody –Musí se opisovat, nelze kopírovat –Soubory výhradně TXT + CSV –Historické zobrazení názvů souboru 8.3, špatně se vybírají, musí být pomocná tabulka –Zobrazuje pouze prvních 256 znaků ze záznamu –Nepamatuje si ani jedno předchozí nastavení

18 QuickSearch (typ P1A) •Používá se u IBM dodavatelů

19 QuickSearch (typ P1A) •Výhody –Hledá přímo na HD –Zabere jen 6,5 MB RAM –Zobrazuje celý název souboru –Zobrazí celý nalezený záznam –Lze z něj kopírovat –Umožňuje následné hledání (podmnožinu) •Nevýhody –Velmi pomalý – pokus o prohledávání více než 30 MB vede již na čekání, 60 MB je na koukání z okna –Soubory výhradně TXT + CSV –V rámci daného adresáře výběr jen hvězdičkovou konvencí –Pamatuje si jediné poslední nastavení

20 Search + Replace (typ PMA) •Shareware = www.funduc.com, www.searchandreplace.comwww.funduc.comwww.searchandreplace.com •Jako freeware jsou k dispozici Word Search and Replace, Excel Search and Replace a PowerPoint Search and ReplaceWord Search and ReplaceExcel Search and ReplacePowerPoint Search and Replace •Slouží nejen k vyhledávání, ale také hromadným úpravám TXT/CSV souborů.

21 Search + Replace •Výsledky hledání lze zobrazit ve volitelné délce (důležité při prohledávání překladových pamětí •Umí prohledávat i ZIP archivy •Hledání lze omezit na soubory v intervalu dat nebo velikostí (vhodné k vyloučení velkých překladových pamětí, aby se nezdržovalo

22 Search + Replace •Z vyhledávacích programů prohledávajících disk v zadané části je nejvhodnějším kompromisem •I pro rozsáhlé adresáře = přijatelný: 269 MB TXT + CSV souborů prohledá za méně než 10 vteřin •Rychlejší i obsáhlejší než QuickSearch (má historii dotazů i prohledávaných míst) •Je pomalejší než WinGrep, ale v porovnání s ním má mnohem větší luxus práce •Poměrně skromný na RAM = pouhých 6 MB •Dovoluje prohledávání nalezené množiny •Nevýhoda = kopírování je nepřímé (přes Notepad, TextPad atp.)

23 Search Within (typ PMA, s ST) •Freeware = www.searchwithin.co m; pokud uživatele otravuje nabíhání reklamní HTML stránky, za 9,90 USD je „čistá“ verze www.searchwithin.co m •Umí indexovat nejen TXT, ale i DOC, XLS, PDF, PPT a Wordperfect soubory

24 Search Within (typ PMA, s ST) •Nabízí boolovské operátory AND a OR, hledání fráze •Nevýhoda = viz předchozí slide = ve výsledku vidíme jen název souboru, musí se dohledávat otevřením příslušného souboru •Umožňuje současné prohledávání více PDF souborů najednou Dovoluje spouštět indexování na pozadí v určitou hodinu dne – kdy to nebude rušit

25 Search Within (typ PMA, s ST) •Vzhledem k nutnosti otevírat soubory v nativní aplikaci (Acrobat Reader = pomalé hledání) je vhodný jako poslední záchrana, když ostatní vyhledávače nic nenajdou, nebo to není to pravé ořechové.

26 Find Personal (typ PMA, s ST)

27 Find Personal •Komerční produkt, cena cca 1500,- Kč, mezi překladatelské prohledavače patří spíše okrajově; hlavní nasazení v místech, kde se filtruje příchozí pošta a směřuje do různých míst. •Je schopen (viz předchozí slide) indexovat více formátů •Pro všechny nalezené soubory je nutno otevřít buď v originální aplikaci nebo dedikovaném prohlížeči

28 FileHand •Shareware – první měsíc funguje naplno, potom už jen dává výsledky bez výpisu, nelze indexovat •www.filehand.comwww.filehand.com •Nejpřitažlivější je množství formátů, které umí indexovat •Určitý nedostatek = TXT soubory, které obsahují znakové sady CE, se musí ukládat v UNICODE, aby se zobrazily správně •PDF soubory zobrazí správně pouze pro Latin1 – tím je takřka degradován na úroveň SearchWithin •Indexování trvá poměrně dlouho – 6,5 MB se indexovalo 3:45. ST vzrostla o více než 8 MB

29 FileHand •Přednosti –Schopnost indexace i velmi dlouhých souborů (6,5 MB úspěšně) –Zobrazí místo prvního výskytu hledaného řetězce a následně je možné pojíždět po souboru na další výskyty –Široká paleta možností rozšířeného hledání –Filtrace podle typu souboru, částečného názvu souboru nebo data

30 XBench •Je ZDARMA ke stažení na adrese: www.apsic.com •Je vhodný pro všechny překladatele počítačových textů, kteří musí zohledňovat terminologii Microsoft (ať již dobrovolně nebo z doporučení klienta) •Bleskurychle prohledává až 96 MB kompletní terminologické databáze publikované Microsoftem na: ftp://ftp.microsoft.com/developr/msdn/newup/Glo ssary ftp://ftp.microsoft.com/developr/msdn/newup/Glo ssary

31 XBench •Umí prohledávat: •TXT s oddělovačem TAB •Glosáře Microsoft (soubory.csv) •Exportované paměti Trados Workbench •Exportované glosáře Trados Multiterm •Soubory Trados TagEditoru •2jazyčné soubory „uncleaned“ Trados Word •Instalované složky IBM TranslationManageru •Exportované slovníky IBM TranslationManageru •SouborySDLX.itd •ProjektyStar Transit •Glosáře Wordfastu •Paměti Wordfast

32 XBench •Lze přímo kopírovat •Ze souborů lze vybrat do 3 priorit – podle překládaného tématu •Má historii dotazů •Lze definovat několik projektů, z nichž každý prohledává nějakou podmnožinu •Spolupracuje přímo na horké klávesy s MS Office, MS Internet Explorer + některými dalšími aplikacemi (tyto horké klávesy lze přeprogramovat)

33 XBench -Výhoda -Nevytváří ST na HD, ale v RAM -Nevýhoda – jen 1 ale velká -Potřebuje pro MS GLS minimálně 210 MB RAM; to znamená že fyzická RAM + odkládací systémová oblast na HD musí mít (pro rozumnou práci s dalšími SW) minimálně 800 MB; swapování pochopitelně zdržuje, takže doporučená fyzická RAM = minimálně 512 MB.

34 LookOut Není univerzální prohledávač, ulehčuje práci uživatelům MS Outlook Freeware = www.lookoutsoft.com

35 LookOut •Umí indexovat i přílohy pošty (DOC, XLS, PPT,HTML,TXT) •Lze omezovat hledání datem OD-DO •Okno na tvorbu dotazu dovoluje filtraci kterýmkoliv parametrem, který MS Outlook obhospodařuje •Ve srovnání s vlastním hledáním MS Outlook je bleskurychlé •Pamatuje si předchozí hledání (historii)

36 Yahoo! Desktop

37 -Představovat = nošení dříví do lesa, webový Yahoo zná snad každý -Se stejnou obsluhou je k dispozici prohledavač vlastního počítače -V tuto chvíli ke stažení zdarma na http://desktop.yahoo.com/http://desktop.yahoo.com/ -Indexuje soubory až do řádu 15 MB (větší nebyl testován) = výhoda oproti Google Desktop -Indexaci lze podrobně ovládat nastavením (čím přesnější, tím menší ST) -ST na celý 40 GB HD = cca 1,2 GB -Zobrazí v případě vícejazyčného slovníku/překladové paměti místo prvního výskytu = vidíme hned překlad; platí jen pro soubory do cca 850 kB; větší soubory = nutno klepnout do zobrazeného začátku souboru a použít opětovné hledání CTRL-F -Umožňuje zúžit hledání podle názvu souboru (hvězdičková konvence), data/času vytvoření, velikosti, typu souboru, cesty -Přímo z Desktopu lze prohledávat i Web

38 Yahoo! Desktop •Nevýhody –Čtyř a víceslovná spojení v delších souborech dělají potíže = nelze použít pro hledání celých vět. Nutno vybrat charakteristické 3 slova. –Indexuje sice i ZIP soubory, ale při nalezení hledaného sousloví ve větším souboru (> 2 MB) postupovat opatrně, rozbalování dokáže i relativně výkonný počítač (CPU 2,6 GHz) na hodně minut zahltit –V současnosti neindexuje síťové disky. Pro agentury je vhodný komerční produkt Yahoo Enterprise (neměl jsem k dispozici)

39 Hledání na webu •Dnes již nepředstavitelně rozsáhlá databáze •Vyhledávací programy = Google, Yahoo,... Seznam •Vyhledávání textových informací vyžaduje určitou znalost, kam sahnout, respektive jak omezit hledání, abychom nebyli zahlceni stovkami či dokonce tisíci odkazů •Jedna z možností = servery nabízející odkazy na on-line slovníky –JTP = http://www.jtpunion.org/odkazy/ http://www.jtpunion.org/odkazy/ –Xlation = http://www.xlation.com/glossaries/

40 Hledání na webu •Xlation = indexováno podle jazyků a podle oborů •1683 glosářů

41 Hledání na webu •Umožňuje vyhledávání podle více jazyků •Vyhledávání podle více témat •Fulltextové vyhledávání s diakritikou

42 Hledání na webu •Další zajímavé odkazy –europa.eu.int/eurodicautom = terminologická databáze Evropske komiseeuropa.eu.int/eurodicautom –http://lipas.uwasa.fi/comm/termino/collect/ = odkazy na terminologické databáze, tříděné podle jazyků + oborůhttp://lipas.uwasa.fi/comm/termino/collect/ –http://dictionary.cambridge.org/ = celkem 5 slovníků vydaných Cambridge University Presshttp://dictionary.cambridge.org/ –http://www.slovnik.cz/ = celkem 7 jazyků; EN,D,F,I,E,RU,Latina do češtinyhttp://www.slovnik.cz/ –http://www.bartleby.com/ = American Heritage Dictionary + encyklopedie + citáty etc.http://www.bartleby.com/ –http://www.onelook.com/ = prohledává na 1 dotaz 974 slovníkůhttp://www.onelook.com/

43 Nebojte se strojového překladu •Počítač v dohledné době překladatele nenahradí

44 Nebojte se strojového překladu •I prodávaný SW zatím nehrozí. Za 790,- Kč ročně dostane uživatel takovýto překlad internetových stránek

45 Závěr Jak se tedy vybavit? -Kromě majitelů geniální paměti, kteří nikdy nehledají zapomenuté soubory či termíny, je pro všechny ideální Yahoo! Desktop. De facto mapa celého počítače, která je ZADARMO -Pokud je terminologie jen trochu rozstrkaná, je vhodný některý typ PMA (nejspíše Search + Replace); tutéž práci ale zastane Yahoo! Desktop s rozumně zadanou podmnožinou stromu -Překladatel, který potřebuje prohledávat TM/GLS více výrobců, sáhne nejspíše po Apsic XBench.


Stáhnout ppt "Prostředky IT = jedno z protistresových řešení Ing. Miroslav HEROLD, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google