Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Predikce daňových výnosů Smilovice, prosinec 2008

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Predikce daňových výnosů Smilovice, prosinec 2008"— Transkript prezentace:

1 Predikce daňových výnosů Smilovice, prosinec 2008
Martin Jareš Odbor 25

2 Obsah Obecně – autonomní vývoj Daň z přidané hodnoty Spotřební daně
Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Ostatní daně

3 Obecně – autonomní vývoj
Predikce daní pro běžný rok t Základem je skutečný výnos daně v roce t-1 aktuální měsíční vývoj roku t tempo růstu za již uplynulé období roku t se aplikuje na výnos v roce t-1 Očištění o jednorázové vlivy: předfakturace, předzásobení dopady legislativy nepůsobící celý rok

4 Obecně – autonomní vývoj
Uvedený postup přináší, v rámci možností, dobré výsledky Není použitelný, pokud jsou jednorázové vlivy příliš významné např. předzásobení cigaretami jsou některé tyto jevy obsaženy v makropredikci?

5 Obecně – autonomní vývoj
Predikce pro další roky t+1 ad. odhad pro rok t se vynásobí odhadovaným tempem růstu makroekonomické veličiny, kterou lze považovat za základ daně předpokládá se jednotková elasticita výnosu daně vůči základu Pokud dojde ke změnám daňové legislativy, je nutno zohlednit dopady

6 Jevy, které způsobují odlišný vývoj konečné spotřeby a základu daně
Daň z přidané hodnoty Jevy, které způsobují odlišný vývoj konečné spotřeby a základu daně stavebnictví: údaje o relevantních podnicích nekorespondují s uváděným růstem posledních let, trh s automobily: nárůst dovozu ojetin vede k poklesu výnosu DPH, nárůst neobchodních dovozů: mají vliv, ale nevýznamný.

7 Daň z přidané hodnoty DPH a pohonné hmoty
růst cen ropy, energetické daně: vliv na výnos DPH, při existenci rozpočtového omezení spotřebitelů jsou dopady na výnos DPH z principu oslabeny, teoreticky při růstu cen pohonných hmot může dojít až k poklesu výnosu DPH v důsledku nahrazení individuální dopravy dopravou hromadnou, která je zdaněna sníženou sazbou DPH.

8 Odhady dopadů změn DPH Daň z přidané hodnoty
Pouze změny sazeb: možno vyjít z daňových přiznání Jsou uváděny daň na vstupu i na výstupu v rozdělení na sazby Z toho je možno spočítat základ každé sazby

9 Odhady dopadů změn DPH Daň z přidané hodnoty
Pohyby mezi sazbami: je nutno vyjít ze struktury konečné spotřeby zohlednit další rysy jako je osvobozený sekto Model založený na tabulkách dodávek a užití

10 Spotřební daně Uvalovány v podobě Nízká elasticita
specifických daní (Kč na jednotku) kombinované daně (spotřební daň z cigaret má pevnou a procentní složku) Nízká elasticita spotřeba a tedy výnos daně se příliš nemění To platí zejména pro spotřební daně z alkoholických nápojů

11 Spotřební daně Spotřební daň z minerálních olejů meziroční růst výnosu
nepotvrdila se významná závislost mezi cenou pohonných hmot a poptávkou zohledňují se i další informace zavedení mýtného výstavba silnic a dálnic

12 Spotřební daně Spotřební daň z tabákových výrobků
výrazný růst inkasa v posledních letech z důvodů navyšování sazeb, vlivem sazby, která je stanovena jako procento z konečné maloobchodní ceny je nutno při odhadech změn sazeb odhadovat i vývoj cen, obtížně odhadnutelné, jak velkou část daně firmy „zaplatí ze svého“ formou snížení ziskové marže, významný vliv předzásobení.

13 Spotřební daně Energetické daně
zemní plyn, a některé další plyny, elektřina, pevná paliva, predikce na základě dat Českého statistického úřadu energetická bilance - spotřeba daných komodit v minulých letech.

14 Daň z příjmů právnických osob
Celkový výnos DPPO je tvořen: daní z příjmů právnických osob odváděnou na základě daňových přiznání srážkovou daní z kapitálových příjmů placenou právnickými osobami vybíranou u zdroje příjmů daní z příjmů právnických osob placenou samotnými obcemi, která zůstává v rozpočtech municipalit Podstatná je první složka.

15 Daň z příjmů právnických osob
Daň je placena formou záloh, vyrovnání v dalším roce po podání daňového přiznání Zálohy se odvozují od daně uvedené v posledním daňovém přiznání

16 Daň z příjmů právnických osob
Nejvíce volatilní daň Závisí na hospodářském vývoji zejména velkých subjektů V predikci je snaha zohledňovat informace, které jsou k dispozici

17 Daň z příjmů právnických osob
Tempo růstu daně by mělo odpovídat tempu růstu HDP V období po vstupu do EU však roste mnohem rychleji Predikci ztěžuje to, že od roku 2004 do roku 2010 platí kromě let 2006 a 2007 každý rok jiná sazba

18 Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob

19 Daň z příjmů právnických osob
Snižování sazby je jednodušší modelovat akruálně dopady změny sazeb se projeví na daňové povinnosti v daném roce = akruální výnos z toho je pak odhadována výše záloh a vyrovnání = hotovostní výnos snížení sazby se v prvním roce neprojeví

20 Daň z příjmů právnických osob
Problémové oblasti: vliv využívání daňových rájů a offshore-center, vztah mateřských a dceřiných společností transferové ceny dopady růstu cen ropy dopady finanční krize na finanční instituce a dostupnost úvěrů

21 Daň z příjmů fyzických osob
Celkový výnos DPFO je tvořen: daní z příjmů fyzických osob z mezd daní z příjmů fyzických osob placenou na základě přiznání srážkovou daní z příjmů fyzických osob Každá složka má jiné rozpočtové určení daně.

22 Daň z příjmů fyzických osob
DPFO z mezd je nejstabilnější daní,nejpřesnější odhady vzhledem k progresivitě daně (i při jedné sazbě 15 %) je třeba pro odhady používat údaje o distribuci mezd statistiky je třeba upravit dle skutečného výnosu v daném roce a poté extrapolovat do budoucna

23 Daň z příjmů fyzických osob
DPFO z mezd poté se v každé skupině spočítá daň na základě postupů daných zákonem vynásobí se počtem osob ve skupině Obtíže dopady opatření u vysokopříjmových skupin nahrazení odečitatelných položek slevami na dani

24 Daň z příjmů fyzických osob
Historie – vývoj nejvyšší sazby daně

25 Daň z příjmů fyzických osob
DPFO na základě přiznání zejména příjmy OSVČ vývoj srovnatelný s DPPO i s DPFO z mezd nejvíce ho v poslední době ovlivnilo zavedení a následné zrušení společného zdanění manželů (přesun až 4 mld. Kč) významný dopad na rozpočty obcí

26 Daň z příjmů fyzických osob
DPFO srážková dividendy a úroky ale i některé příjmy pracovního charakteru v poslední době významně ovlivňuje výše vyplácených dividend

27 Vývoj daňového výnosu ostatních daní

28 Ostatní daně S ohledem na charakter předmětu daně s výjimkou daně z převodu nemovitostí, velmi stabilní výše výnosu Vzhledem k charakteru sazeb daně silniční změny ve výši daňového výnosu ovlivňují zejména změny forem zvýhodnění „ekologických“ vozidel Výnos daně z nemovitostí ovlivňují změny úředních cen zemědělské půdy v daném katastrálním území a také změna skladby nemovitostí daného katastru. Nová legislativní úprava výrazným způsobem zvýšila pravomoc obcí ovlivňovat výnos daně z nemovitostí na vlastním katastru


Stáhnout ppt "Predikce daňových výnosů Smilovice, prosinec 2008"

Podobné prezentace


Reklamy Google