Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Predikce daňových výnosů Smilovice, prosinec 2008 Martin Jareš Odbor 25.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Predikce daňových výnosů Smilovice, prosinec 2008 Martin Jareš Odbor 25."— Transkript prezentace:

1 Predikce daňových výnosů Smilovice, prosinec 2008 Martin Jareš Odbor 25

2 Obsah  Obecně – autonomní vývoj  Daň z přidané hodnoty  Spotřební daně  Daň z příjmů právnických osob  Daň z příjmů fyzických osob  Ostatní daně

3 Obecně – autonomní vývoj Predikce daní pro běžný rok t  Základem je  skutečný výnos daně v roce t-1  aktuální měsíční vývoj roku t  tempo růstu za již uplynulé období roku t se aplikuje na výnos v roce t-1  Očištění o  jednorázové vlivy: předfakturace, předzásobení  dopady legislativy nepůsobící celý rok

4 Obecně – autonomní vývoj  Uvedený postup přináší, v rámci možností, dobré výsledky  Není použitelný, pokud jsou jednorázové vlivy příliš významné  např. předzásobení cigaretami  jsou některé tyto jevy obsaženy v makropredikci?

5 Obecně – autonomní vývoj  Predikce pro další roky t+1 ad.  odhad pro rok t se vynásobí odhadovaným tempem růstu makroekonomické veličiny, kterou lze považovat za základ daně  předpokládá se jednotková elasticita výnosu daně vůči základu  Pokud dojde ke změnám daňové legislativy, je nutno zohlednit dopady

6 Daň z přidané hodnoty Jevy, které způsobují odlišný vývoj konečné spotřeby a základu daně  stavebnictví: údaje o relevantních podnicích nekorespondují s uváděným růstem posledních let,  trh s automobily: nárůst dovozu ojetin vede k poklesu výnosu DPH,  nárůst neobchodních dovozů: mají vliv, ale nevýznamný.

7 Daň z přidané hodnoty DPH a pohonné hmoty  růst cen ropy, energetické daně: vliv na výnos DPH,  při existenci rozpočtového omezení spotřebitelů jsou dopady na výnos DPH z principu oslabeny,  teoreticky při růstu cen pohonných hmot může dojít až k poklesu výnosu DPH v důsledku nahrazení individuální dopravy dopravou hromadnou, která je zdaněna sníženou sazbou DPH.

8 Daň z přidané hodnoty Odhady dopadů změn DPH  Pouze změny sazeb: možno vyjít z daňových přiznání  Jsou uváděny daň na vstupu i na výstupu v rozdělení na sazby  Z toho je možno spočítat základ každé sazby

9 Daň z přidané hodnoty Odhady dopadů změn DPH  Pohyby mezi sazbami: je nutno  vyjít ze struktury konečné spotřeby  zohlednit další rysy jako je osvobozený sekto  Model založený na tabulkách dodávek a užití

10 Spotřební daně  Uvalovány v podobě  specifických daní (Kč na jednotku)  kombinované daně (spotřební daň z cigaret má pevnou a procentní složku)  Nízká elasticita  spotřeba a tedy výnos daně se příliš nemění  To platí zejména pro spotřební daně z alkoholických nápojů

11 Spotřební daně  Spotřební daň z minerálních olejů  meziroční růst výnosu  nepotvrdila se významná závislost mezi cenou pohonných hmot a poptávkou  zohledňují se i další informace  zavedení mýtného  výstavba silnic a dálnic

12 Spotřební daně  Spotřební daň z tabákových výrobků  výrazný růst inkasa v posledních letech z důvodů navyšování sazeb,  vlivem sazby, která je stanovena jako procento z konečné maloobchodní ceny je nutno při odhadech změn sazeb odhadovat i vývoj cen,  obtížně odhadnutelné, jak velkou část daně firmy „zaplatí ze svého“ formou snížení ziskové marže,  významný vliv předzásobení.

13 Spotřební daně  Energetické daně  zemní plyn, a některé další plyny, elektřina, pevná paliva,  predikce na základě dat Českého statistického úřadu  energetická bilance - spotřeba daných komodit v minulých letech.

14 Daň z příjmů právnických osob Celkový výnos DPPO je tvořen:  daní z příjmů právnických osob odváděnou na základě daňových přiznání  srážkovou daní z kapitálových příjmů placenou právnickými osobami vybíranou u zdroje příjmů  daní z příjmů právnických osob placenou samotnými obcemi, která zůstává v rozpočtech municipalit Podstatná je první složka.

15 Daň z příjmů právnických osob  Daň je placena formou  záloh,  vyrovnání v dalším roce po podání daňového přiznání  Zálohy se odvozují od daně uvedené v posledním daňovém přiznání

16 Daň z příjmů právnických osob  Nejvíce volatilní daň  Závisí na hospodářském vývoji zejména velkých subjektů  V predikci je snaha zohledňovat informace, které jsou k dispozici

17 Daň z příjmů právnických osob  Tempo růstu daně by mělo odpovídat tempu růstu HDP  V období po vstupu do EU však roste mnohem rychleji  Predikci ztěžuje to, že od roku 2004 do roku 2010 platí kromě let 2006 a 2007 každý rok jiná sazba

18 Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob

19 Daň z příjmů právnických osob Snižování sazby je jednodušší modelovat akruálně  dopady změny sazeb se projeví na daňové povinnosti v daném roce = akruální výnos  z toho je pak odhadována výše záloh a vyrovnání = hotovostní výnos  snížení sazby se v prvním roce neprojeví

20 Daň z příjmů právnických osob Problémové oblasti:  vliv využívání daňových rájů a offshore-center, vztah mateřských a dceřiných společností  transferové ceny  dopady růstu cen ropy  dopady finanční krize na finanční instituce a dostupnost úvěrů

21 Daň z příjmů fyzických osob Celkový výnos DPFO je tvořen:  daní z příjmů fyzických osob z mezd  daní z příjmů fyzických osob placenou na základě přiznání  srážkovou daní z příjmů fyzických osob Každá složka má jiné rozpočtové určení daně.

22 Daň z příjmů fyzických osob DPFO z mezd  je nejstabilnější daní,nejpřesnější odhady  vzhledem k progresivitě daně (i při jedné sazbě 15 %) je třeba pro odhady používat údaje o distribuci mezd  statistiky je třeba upravit dle skutečného výnosu v daném roce a poté extrapolovat do budoucna

23 Daň z příjmů fyzických osob DPFO z mezd  poté se v každé skupině spočítá daň na základě postupů daných zákonem  vynásobí se počtem osob ve skupině Obtíže  dopady opatření u vysokopříjmových skupin  nahrazení odečitatelných položek slevami na dani

24 Daň z příjmů fyzických osob Historie – vývoj nejvyšší sazby daně

25 Daň z příjmů fyzických osob DPFO na základě přiznání  zejména příjmy OSVČ  vývoj srovnatelný s DPPO i s DPFO z mezd  nejvíce ho v poslední době ovlivnilo zavedení a následné zrušení společného zdanění manželů (přesun až 4 mld. Kč)  významný dopad na rozpočty obcí

26 Daň z příjmů fyzických osob DPFO srážková  dividendy a úroky  ale i některé příjmy pracovního charakteru  v poslední době významně ovlivňuje výše vyplácených dividend

27 Vývoj daňového výnosu ostatních daní

28 Ostatní daně  S ohledem na charakter předmětu daně s výjimkou daně z převodu nemovitostí, velmi stabilní výše výnosu  Vzhledem k charakteru sazeb daně silniční změny ve výši daňového výnosu ovlivňují zejména změny forem zvýhodnění „ekologických“ vozidel  Výnos daně z nemovitostí ovlivňují změny úředních cen zemědělské půdy v daném katastrálním území a také změna skladby nemovitostí daného katastru. Nová legislativní úprava výrazným způsobem zvýšila pravomoc obcí ovlivňovat výnos daně z nemovitostí na vlastním katastru


Stáhnout ppt "Predikce daňových výnosů Smilovice, prosinec 2008 Martin Jareš Odbor 25."

Podobné prezentace


Reklamy Google