Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Word 2007 pro začátečníky (eGON) Lekce č. 3. 2 WordArt  Umožňuje vytvářet graficky okrasný text. –Nejprve napište text (například nápis na letáku) a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Word 2007 pro začátečníky (eGON) Lekce č. 3. 2 WordArt  Umožňuje vytvářet graficky okrasný text. –Nejprve napište text (například nápis na letáku) a."— Transkript prezentace:

1 Word 2007 pro začátečníky (eGON) Lekce č. 3

2 2 WordArt  Umožňuje vytvářet graficky okrasný text. –Nejprve napište text (například nápis na letáku) a označte jej. –Přejděte na kartu Vložení a ve skupině Text klepněte na tlačítko WordArt –Z nabídky vyberte styl ozdobného textu, který se vám líbí –Zadejte font písma a jeho velikost. Dokončete tlačítkem OK –Vložený okrasný text se chová obdobně jako ostatní objekty, můžete jej tedy přesouvat a měnit jeho velikost

3 3 Ukázka textu s využitím funkce WordArt

4 4 Iniciála  Iniciála je ozdobné písmeno, které je umístěno typicky na začátku kapitoly –Označte písmeno, které se má stát iniciálou. –Přejděte na kartu Vložení a ve skupině Text klepněte na tlačítko Iniciála. –Z nabídky vyberte Možnosti iniciál. –Vyberte formátování, které se vám líbí, a potvrďte tlačítkem OK.

5 5 Dialogové okno Iniciála

6 6 Rovnice  Word 2007 obsahuje velmi pokročilý editor rovnic: –Přejděte na kartu Vložení –Klepněte na spodní polovinu tlačítka Rovnice –Buď zvolte jednu z předem vytvořených rovnic, nebo klepněte na Vložit novou rovnici. –Objeví se prázdný rámeček a zároveň nová karta Návrh, která nabízí jednotlivé matematické symboly

7 7 Karta Návrh – úprava rovnice

8 8 Rovnice  Rovnice, které budete častěji používat, si můžete uložit do předvolených –Označte rovnici a klepněte na malou šipku v pravé části rámečku kolem rovnice. –Z nabídky vyberte Uložit jako novou rovnici –Upravte název a popis rovnice a potvrďte tlačítkem OK

9 9 Rovnice a nabídka pro uložení do předvolených

10 10 Symboly  Chcete−li vložit do dokumentu jiné symboly, klepněte na tlačítko Symbol ve skupině Symboly na kartě Vložení.  Pro nabídku všech dostupných symbolů klepněte v nabídce tlačítka Symbol na položku Další symboly.

11 11 Záhlaví, zápatí a čísla stran  Záhlaví je oblast nad oblastí hlavního textu, zápatí je naopak oblast pod textem. Záhlaví a zápatí je vidět pouze tehdy, pokud máte zvoleno zobrazení Rozložení při tisku  Do záhlaví a zápatí dokumentu je možné vložit text nebo obrázky, tyto oblasti se ale upravují odděleně od hlavního obsahu dokumentu

12 12 Úprava záhlaví a zápatí –Přepněte se na kartu Vložení. –Klepněte na tlačítko Záhlaví/Zápatí. –Z nabídky můžete vybrat předem připravené záhlaví/zápatí, pokud jej ale chcete vytvořit kompletně sami, vyberte možnost Upravit záhlaví/zápatí. –Word se přepne do režimu úpravy záhlaví/zápatí – poznáte to tak, že se zobrazí přerušovaná čára oddělující záhlaví/zápatí od hlavní oblasti dokumentu.

13 13 Karta Návrh v režimu úprav záhlaví/zápatí –Režim úpravy záhlaví/zápatí ukončíte klepnutím na tlačítko Zavřít záhlaví a zápatí

14 14 Úprava záhlaví a zápatí  Pokud jste již přidali do záhlaví/zápatí nějaký obsah, dostanete se do režimu editace poklepáním v oblasti záhlaví/zápatí  Záhlaví je stejné pro celý oddíl (případně dokument).  Výjimky můžete nastavit ve skupině Možnosti: –Jiné na první stránce –Různé liché a sudé stránky –Zobrazit text v dokumentu - zda se má při úpravách záhlaví/zápatí zobrazovat současně hlavní text dokumentu.

15 15 Čísla stránek –Pokud nejste v režimu úpravy záhlaví/zápatí, přepněte se na kartu Vložení. –Klepněte na tlačítko Záhlaví/Zápatí. –Na kartě Návrh, ve skupině Záhlaví a zápatí klepněte na tlačítko Číslo stránky. –V zobrazené nabídce vyberte buď předem připravené formátování číslování stránek, nebo klepněte na Formát číslování stránek. –V dialogovém okně vyberte možnosti formátování a potvrďte tlačítkem OK.

16 16 Form á t č í slov á n í

17 17 Obsah, rejstřík, poznámky pod čarou a citace  Jedná se o tzv. automatické funkce  Vkládání výše popsaných prvků je možné provádět pomocí karty Odkazy  Pokud chcete tyto funkce využívat, měli byste dodržovat následující pravidla: –všechny odstavce (zejména nadpisy) dávat do příslušných stylů –poznámky pod čarou a citace vkládat výhradně pomocí automatických funkcí

18 18 Obsah –Přesuňte se v dokumentu na místo, kam hodláte obsah vložit. –Přejděte na kartu Odkazy. –Ve skupině Obsah klepněte na tlačítko Obsah a •buď vyberte jeden z předem vytvořených stylů, •nebo klepněte na Vložit obsah.

19 19 Dialogové okno Obsah –V dialogovém okně vyberte možnosti formátování obsahu a potvrďte tlačítkem OK.

20 20 Obsah  Potřebujete−li přidat do obsahu další úrovně nadpisů (standardně jsou nastaveny tři úrovně), klepněte v dialogovém okně Obsah na tlačítko Možnosti.

21 Obsah  Pokud v dokumentu přibudou další nadpisy, případně se dokument jinak změní, můžete obsah aktualizovat klepnutím na tlačítko Aktualizovat tabulku ve skupině Obsah

22 22 Rejstřík  Nejdříve musíte označit výrazy (tedy slova), jež chcete do rejstříku zahrnout: –Označte poklepáním slovo, které chcete zahrnout do rejstříku. –Přejděte na kartu Odkazy. –Klepněte na tlačítko Označit položku.

23 23 Rejstřík  Pokud chcete některou z položek rejstříku vyjmout, zapněte zobrazení formátovacích značek a smažte formátovací znaky u daného slova.

24 24 Rejstřík  Automatické vygenerování rejstříku: –Přejděte v dokumentu na místo, kde chcete vložit rejstřík (typicky na konec dokumentu), nejlépe na novou stránku. –Přejděte na kartu Odkazy a klepněte na tlačítko Vložit rejstřík.

25 25 Vytvoření rejstříku Pokud nechcete měnit předem nastavené formátování, dokončete vložení rejstříku tlačítkem OK.

26 26 Pozn á mky pod čarou  Automaticky vložené poznámky pod čarou mají tu výhodu, že jsou jednotně formátované a automaticky číslované.  K libovolnému slovu můžete přidat odkaz na poznámku pod čarou, která se automaticky vloží na konec stránky a očísluje.  U odkazovaného slova se číslo poznámky označí indexem.

27 27 Poznámky pod čarou –Přejděte na kartu Odkazy. –Klepněte za slovo, ke kterému chcete přidat odkaz na poznámku pod čarou. –Ve skupině Poznámka pod čarou klepněte na tlačítko Vložit poznámku pod čarou. –Do připravené oblasti oddělené čárou vepište poznámku.

28 28 Dialogové okno Poznámka pod čarou

29 29 Citace a bibliografie  Tato funkce je užitečná zejména v případě, že je v dokumentu nutné na více místech odkazovat na citaci ze stejné publikace. –Přejděte na kartu Odkazy. –Klepněte myší na místo, kam chcete citaci vložit. –Ve skupině Citace a bibliografie klepněte na tlačítko Vložit citaci. –V nabídce vyberte Přidat nový pramen.

30 30 Dialogové okno Vytvořit pramen –V dialogovém okně Vytvořit pramen zadejte všechny dostupné údaje o citovaném zdroji a potvrďte vložení odkazu citace tlačítkem OK.

31 31 Citace a bibliografie  Vložení seznamu citované literatury: –Přepněte se na kartu Odkazy –Přejděte na konec dokumentu (případně na jiné místo, kam chcete vložit seznam citovaných zdrojů). –Ve skupině Citace a bibliografie klepněte na tlačítko Bibliografie. –V nabídce vyberte buď možnosti s nadpisem (Bibliografie, Citovaná literatura) nebo Vložit bibliografii. –Obdobným způsobem můžete do dokumentu vložit i seznam obrázků. Funkce pro vložení seznamu obrázků najdete ve skupině Titulky na kartě Odkazy.

32 Titulky  Program Word umožňuje vytvořit titulky, které se vztahují k obrázkům nebo jiným objektům, vloženým do textu.  Použijeme-li titulky, můžeme také v dokumentu automaticky vygenerovat jejich seznam.  Pro obsluhu titulků slouží karta Titulky 32

33 Titulky  Nejprve musíme mít v textu vložené objekty, ke kterým vytvoříme titulky.  Mohou to být obrázky, ale i tabulky, případně rovnice nebo vložené grafy.  Na kartě Titulky stiskneme ikonu Vložit titulek. Zobrazí se dialogové okno: 33

34 Titulky  Pokud jsme všechny obrázky nebo jiné objekty opatřili titulky výše popsaným způsobem, můžeme vytvořit jejich seznam  Na kartě Titulky potvrdíme příkaz Vložit seznam obrázků 34

35 Křížový odkaz  Nabídka Vložení - karta odkazy - Křížový odkaz  Slouží k vložení odkazu na již hotový text nebo jiný prvek, na který se chceme v dalším textu odvolávat. 35

36 Křížový odkaz 36

37 37 Korespondence – obálky a štítky  Slouží k vytvoření sady dokumentů  Každý dopis nebo štítek obsahuje stejný druh informací, ale samotný obsah je pro každý dopis nebo štítek odlišný  Jedinečné informace v každém dopisu nebo štítku pocházejí z položek ve zdroji dat.  Zdrojem dat může být například databáze adres

38 38 Karta Korespondence Přejděte na kartu Korespondence. Ve skupině Spustit hromadnou korespondenci klepněte na tlačítko stejného názvu.

39 Korespondence Z nabídky vyberte Podrobný průvodce hromadnou korespondencí

40 40 Korespondence  Nebudete−li používat průvodce, musíte při vytváření hromadné korespondence projít následujícími kroky – viz dále

41 41 Nastavení hlavního dokumentu  Hlavní dokument obsahuje text a grafiku totožnou v každé verzi sloučených dokumentů –Přepněte se na kartu Korespondence. –Ve skupině Spustit hromadnou korespondenci klepněte na tlačítko stejného jména. –Vyberte typ dokumentu, který chcete vytvořit a vytvořte požadovaný dokument.

42 42 Připojení dokumentu ke zdroji dat  Zdroj dat je soubor obsahující informace, které chcete sloučit do dokumentu –Klepněte na tlačítko Vybrat příjemce ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na kartě Korespondence. –Vyberte z nabízených možností zdrojových dat: •a) Zadat nový seznam – vytvoření nové databáze adres •b) Použít existující seznam – načtení existující databáze •c) Vybrat z kontaktů aplikace Outlook

43 43 Upřesnění seznamu příjemců nebo položek  Můžete vybrat položky, které chcete zahrnout pro generování kopie hlavního dokumentu: –Na kartě Korespondence klepněte ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na položku Upravit seznam příjemců. –V dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence proveďte některý z následujících kroků: •Výběr jednotlivých záznamů •Seřazení záznamů •Filtrování záznamů

44 44 Vložení zástupních symbolů  Zástupné symboly označují místo, kde se v každé kopii dokumentu zobrazí jedinečné informace.  Zástupné symboly, například adresa a pozdrav, se označují jako pole hromadné korespondence. –Klepněte na místo, kam chcete vložit pole. –Přejděte na kartu Korespondence. –Ve skupině Zapsat a vložit pole přidejte některou z nabízených položek Blok adresy, Řádek s pozdravem.

45 45 Náhled a dokončení hromadné korespondence  Před vytištěním celé sady můžete zobrazit náhled každé kopie dokumentu.  Pro zobrazení náhledu klepněte na tlačítko Náhled výsledků ve skupině Náhled výsledků na kartě Korespondence.  Jednotlivými vygenerovanými dokumenty můžete procházet pomocí tlačítek Další záznam a Předchozí záznam ve stejné skupině tlačítek.

46 46 Náhled a dokončení hromadné korespondence  Pokud je vše v pořádku a jste s náhledy jednotlivých dokumentů spokojeni, můžete dokončit hromadnou korespondenci takto: –Přejděte na kartu Korespondence. –Klepněte na tlačítko Dokončit a sloučit ve skupině Dokončit. –Z nabídky vyberte Tisk dokumentů. –Určete, zda chcete vytisknout všechny dokumenty, aktuální dokument nebo určitou skupinu dokumentů, a potvrďte tlačítkem OK.

47 47 Revize a komentáře  Pokud na vytvoření jakéhokoliv typu dokumentu spolupracuje více lidí, můžete pro sledování změn využít tzv. revize  Pro usnadnění spolupráce můžete k jednotlivým slovům, větám či odstavcům přidat komentáře  Zapnete−li sledování změn, všechna smazaná nebo naopak připsaná slova (případně i změny formátování) se v dokumentu automaticky vyznačí.  Jednotlivé změny je pak možné následně přijmout nebo odmítnout.  Všechny tyto funkce jsou umístěny na kartě Revize

48 48 Karta Revize Klepněte na horní polovinu tlačítka Sledování změn Sledování změn v dokumentu zapnete takto: Word se přepne do režimu, ve kterém zaznamená veškeré změny vzniklé v dokumentu.

49 49 Revize a komentáře  Zda je aktivován režim sledování změn, poznáte podle tlačítka Sledování změn  Pokud je podsvícené, režim je aktivován

50 50 Označení změn v dokumentu Nový text se vyznačí jinou barvou a podtržením Smazaný text se vyznačí textem v bublině Změna formátování se opět vyznačí bublinou

51 51 Nastavení vyznačení změn  Vyznačování změn můžete přizpůsobit: –Zobrazovat revize v bublinách –Zobrazovat všechny revize v textu –Zobrazovat v bublinách pouze komentáře a formátování –Ve skupině Sledování změn můžete také nastavit, zda se má zobrazit původní verze dokumentu (tedy před změnami) nebo aktuální verze dokumentu (po změnách)

52 52 Podrobné nastavení sledování změn –Přepněte se na kartu Revize a klepněte na spodní polovinu tlačítka Sledování změn. –Z nabídky vyberte Změnit možnosti sledování změn. –Dialogové okno Možnosti sledování změn nabízí velmi detailní možnosti nastavení

53 53 Dialogové okno Možnosti sledování záměn –Pro vypnutí sledování formátování, zrušte zatržení u položky Sledovat formátování.

54 54 Přijmutí či odmítnutí změn  Pro přijmutí všech změn v celém dokumentu postupujte takto: –Přepněte se na kartu Revize –Ve skupině Změny klepněte na spodní polovinu tlačítka Přijmout –Vyberte položku Přijmout všechny změny v dokumentu –Obdobný postup můžete uplatnit, pokud chcete všechny změny odmítnout

55 55 Komentáře  Kromě sledování změn můžete opatřit dokument také komentáři, které přidáte ke konkrétnímu slovu nebo libovolně velké části textu –Označte část textu, ke které patří komentář –Přejděte na kartu Revize a klepněte ve skupině Komentář na tlačítko Nový komentář

56 56 Komentář přidaný k určitému slovu  Nastavení komentářů najdete na stejném místě jako nastavení sledování změn (karta Revize, skupina Sledování, spodní polovina tlačítka Sledování změn, položka Změnit možnosti sledování). –U pravého okraje stránky se objeví prázdná bublina, do které můžete vepsat libovolný text

57 57 Porovnání dvou dokumentů  I v případě, že byly v dokumentu provedeny změny bez zapnutých revizí, je možné tyto změny jednoduše zobrazit, musíte však mít k dispozici původní verzi dokumentu.  Vytváříte-li delší dokument v delším časovém úseku, ukládejte jednotlivé verze dokumentu vícekrát s jiným jménem (nejlépe s označením data uložení).  Jen tak se můžete kdykoliv vrátit ke starší verzi dokumentu.  Stále platí zlaté pravidlo: zálohovat, zálohovat a zálohovat.

58 58 Porovnání dvou dokumentů  Pokud máte k dispozici původní a změněnou verzi dokumentu, můžete zobrazit změny takto: –Přejděte na kartu Revize –Ve skupině Porovnat klepněte na tlačítko Porovnat a z nabídky vyberte Kombinovat –Vyberte originální dokument a revidovaný dokument. Porovnání potvrďte tlačítkem OK –Ve skupině Porovnat se rovněž nachází tlačítko Zobrazit zdrojové dokumenty –Pomocí tohoto tlačítka můžete oba dva dokumenty zobrazit současně vedle sebe

59 59 Dialogové okno Sloučené dokumenty  Pokud chcete porovnat jenom některé součásti dokumentu, postupujte takto:  V dialogovém okně Sloučené dokumenty klepněte na tlačítko Více a v rozšířeném okně zrušte zaškrtnutí u těch položek, které chcete z porovnávání vynechat.

60 Úkoly k procvičení  Úkoly jsou zaměřeny na využití hromadné korespondence v dokumentech a tvorbu hlavičkového papíru  Soubory: –Předloha 4 – Hlavičkový papírPředloha 4 – Hlavičkový papír –Hlavičkový papír k úpravěHlavičkový papír k úpravě –Předloha 5 – Hromadná korespondencePředloha 5 – Hromadná korespondence –Hromadná korespondence k úpravěHromadná korespondence k úpravě

61 61 Použitá literatura  Petr Broža a kol. – Microsoft Office 2007: Průvodce pro každého  Materiály ke stažení: http://skoleni.holesov.cz


Stáhnout ppt "Word 2007 pro začátečníky (eGON) Lekce č. 3. 2 WordArt  Umožňuje vytvářet graficky okrasný text. –Nejprve napište text (například nápis na letáku) a."

Podobné prezentace


Reklamy Google