Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

pro začátečníky (eGON) Lekce č. 3

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "pro začátečníky (eGON) Lekce č. 3"— Transkript prezentace:

1 pro začátečníky (eGON) Lekce č. 3
Word 2007 pro začátečníky (eGON) Lekce č. 3

2 WordArt Umožňuje vytvářet graficky okrasný text.
Nejprve napište text (například nápis na letáku) a označte jej. Přejděte na kartu Vložení a ve skupině Text klepněte na tlačítko WordArt Z nabídky vyberte styl ozdobného textu, který se vám líbí Zadejte font písma a jeho velikost. Dokončete tlačítkem OK Vložený okrasný text se chová obdobně jako ostatní objekty, můžete jej tedy přesouvat a měnit jeho velikost

3 Ukázka textu s využitím funkce WordArt

4 Iniciála Iniciála je ozdobné písmeno, které je umístěno typicky na začátku kapitoly Označte písmeno, které se má stát iniciálou. Přejděte na kartu Vložení a ve skupině Text klepněte na tlačítko Iniciála. Z nabídky vyberte Možnosti iniciál. Vyberte formátování, které se vám líbí, a potvrďte tlačítkem OK.

5 Dialogové okno Iniciála

6 Rovnice Word 2007 obsahuje velmi pokročilý editor rovnic:
Přejděte na kartu Vložení Klepněte na spodní polovinu tlačítka Rovnice Buď zvolte jednu z předem vytvořených rovnic, nebo klepněte na Vložit novou rovnici. Objeví se prázdný rámeček a zároveň nová karta Návrh, která nabízí jednotlivé matematické symboly

7 Karta Návrh – úprava rovnice

8 Rovnice Rovnice, které budete častěji používat, si můžete uložit do předvolených Označte rovnici a klepněte na malou šipku v pravé části rámečku kolem rovnice. Z nabídky vyberte Uložit jako novou rovnici Upravte název a popis rovnice a potvrďte tlačítkem OK

9 Rovnice a nabídka pro uložení do předvolených

10 Symboly Chcete−li vložit do dokumentu jiné symboly, klepněte na tlačítko Symbol ve skupině Symboly na kartě Vložení. Pro nabídku všech dostupných symbolů klepněte v nabídce tlačítka Symbol na položku Další symboly.

11 Záhlaví, zápatí a čísla stran
Záhlaví je oblast nad oblastí hlavního textu, zápatí je naopak oblast pod textem. Záhlaví a zápatí je vidět pouze tehdy, pokud máte zvoleno zobrazení Rozložení při tisku Do záhlaví a zápatí dokumentu je možné vložit text nebo obrázky, tyto oblasti se ale upravují odděleně od hlavního obsahu dokumentu

12 Úprava záhlaví a zápatí
Přepněte se na kartu Vložení. Klepněte na tlačítko Záhlaví/Zápatí. Z nabídky můžete vybrat předem připravené záhlaví/zápatí, pokud jej ale chcete vytvořit kompletně sami, vyberte možnost Upravit záhlaví/zápatí. Word se přepne do režimu úpravy záhlaví/zápatí – poznáte to tak, že se zobrazí přerušovaná čára oddělující záhlaví/zápatí od hlavní oblasti dokumentu.

13 Karta Návrh v režimu úprav záhlaví/zápatí
Režim úpravy záhlaví/zápatí ukončíte klepnutím na tlačítko Zavřít záhlaví a zápatí

14 Úprava záhlaví a zápatí
Pokud jste již přidali do záhlaví/zápatí nějaký obsah, dostanete se do režimu editace poklepáním v oblasti záhlaví/zápatí Záhlaví je stejné pro celý oddíl (případně dokument). Výjimky můžete nastavit ve skupině Možnosti: Jiné na první stránce Různé liché a sudé stránky Zobrazit text v dokumentu - zda se má při úpravách záhlaví/zápatí zobrazovat současně hlavní text dokumentu.

15 Čísla stránek Pokud nejste v režimu úpravy záhlaví/zápatí, přepněte se na kartu Vložení. Klepněte na tlačítko Záhlaví/Zápatí. Na kartě Návrh, ve skupině Záhlaví a zápatí klepněte na tlačítko Číslo stránky. V zobrazené nabídce vyberte buď předem připravené formátování číslování stránek, nebo klepněte na Formát číslování stránek. V dialogovém okně vyberte možnosti formátování a potvrďte tlačítkem OK.

16 Formát číslování

17 Obsah, rejstřík, poznámky pod čarou a citace
Jedná se o tzv. automatické funkce Vkládání výše popsaných prvků je možné provádět pomocí karty Odkazy Pokud chcete tyto funkce využívat, měli byste dodržovat následující pravidla: všechny odstavce (zejména nadpisy) dávat do příslušných stylů poznámky pod čarou a citace vkládat výhradně pomocí automatických funkcí

18 Obsah Přesuňte se v dokumentu na místo, kam hodláte obsah vložit.
Přejděte na kartu Odkazy. Ve skupině Obsah klepněte na tlačítko Obsah a buď vyberte jeden z předem vytvořených stylů, nebo klepněte na Vložit obsah.

19 Dialogové okno Obsah V dialogovém okně vyberte možnosti formátování obsahu a potvrďte tlačítkem OK.

20 Obsah Potřebujete−li přidat do obsahu další úrovně nadpisů (standardně jsou nastaveny tři úrovně), klepněte v dialogovém okně Obsah na tlačítko Možnosti.

21 Obsah Pokud v dokumentu přibudou další nadpisy, případně se dokument jinak změní, můžete obsah aktualizovat klepnutím na tlačítko Aktualizovat tabulku ve skupině Obsah

22 Rejstřík Nejdříve musíte označit výrazy (tedy slova), jež chcete do rejstříku zahrnout: Označte poklepáním slovo, které chcete zahrnout do rejstříku. Přejděte na kartu Odkazy. Klepněte na tlačítko Označit položku.

23 Rejstřík Pokud chcete některou z položek rejstříku vyjmout, zapněte zobrazení formátovacích značek a smažte formátovací znaky u daného slova.

24 Rejstřík Automatické vygenerování rejstříku:
Přejděte v dokumentu na místo, kde chcete vložit rejstřík (typicky na konec dokumentu), nejlépe na novou stránku. Přejděte na kartu Odkazy a klepněte na tlačítko Vložit rejstřík.

25 Vytvoření rejstříku Pokud nechcete měnit předem nastavené formátování, dokončete vložení rejstříku tlačítkem OK.

26 Poznámky pod čarou Automaticky vložené poznámky pod čarou mají tu výhodu, že jsou jednotně formátované a automaticky číslované. K libovolnému slovu můžete přidat odkaz na poznámku pod čarou, která se automaticky vloží na konec stránky a očísluje. U odkazovaného slova se číslo poznámky označí indexem.

27 Poznámky pod čarou Přejděte na kartu Odkazy.
Klepněte za slovo, ke kterému chcete přidat odkaz na poznámku pod čarou. Ve skupině Poznámka pod čarou klepněte na tlačítko Vložit poznámku pod čarou. Do připravené oblasti oddělené čárou vepište poznámku.

28 Dialogové okno Poznámka pod čarou

29 Citace a bibliografie Tato funkce je užitečná zejména v případě, že je v dokumentu nutné na více místech odkazovat na citaci ze stejné publikace. Přejděte na kartu Odkazy. Klepněte myší na místo, kam chcete citaci vložit. Ve skupině Citace a bibliografie klepněte na tlačítko Vložit citaci. V nabídce vyberte Přidat nový pramen.

30 Dialogové okno Vytvořit pramen
V dialogovém okně Vytvořit pramen zadejte všechny dostupné údaje o citovaném zdroji a potvrďte vložení odkazu citace tlačítkem OK.

31 Citace a bibliografie Vložení seznamu citované literatury:
Přepněte se na kartu Odkazy Přejděte na konec dokumentu (případně na jiné místo, kam chcete vložit seznam citovaných zdrojů). Ve skupině Citace a bibliografie klepněte na tlačítko Bibliografie. V nabídce vyberte buď možnosti s nadpisem (Bibliografie, Citovaná literatura) nebo Vložit bibliografii. Obdobným způsobem můžete do dokumentu vložit i seznam obrázků. Funkce pro vložení seznamu obrázků najdete ve skupině Titulky na kartě Odkazy.

32 Titulky Program Word umožňuje vytvořit titulky, které se vztahují k obrázkům nebo jiným objektům, vloženým do textu. Použijeme-li titulky, můžeme také v dokumentu automaticky vygenerovat jejich seznam. Pro obsluhu titulků slouží karta Titulky

33 Titulky Nejprve musíme mít v textu vložené objekty, ke kterým vytvoříme titulky. Mohou to být obrázky, ale i tabulky, případně rovnice nebo vložené grafy. Na kartě Titulky stiskneme ikonu Vložit titulek. Zobrazí se dialogové okno:

34 Titulky Pokud jsme všechny obrázky nebo jiné objekty opatřili titulky výše popsaným způsobem, můžeme vytvořit jejich seznam Na kartě Titulky potvrdíme příkaz Vložit seznam obrázků

35 Křížový odkaz Nabídka Vložení - karta odkazy - Křížový odkaz
Slouží k vložení odkazu na již hotový text nebo jiný prvek, na který se chceme v dalším textu odvolávat.

36 Křížový odkaz

37 Korespondence – obálky a štítky
Slouží k vytvoření sady dokumentů Každý dopis nebo štítek obsahuje stejný druh informací, ale samotný obsah je pro každý dopis nebo štítek odlišný Jedinečné informace v každém dopisu nebo štítku pocházejí z položek ve zdroji dat. Zdrojem dat může být například databáze adres

38 Přejděte na kartu Korespondence.
Karta Korespondence Přejděte na kartu Korespondence. Ve skupině Spustit hromadnou korespondenci klepněte na tlačítko stejného názvu.

39 Z nabídky vyberte Podrobný průvodce hromadnou korespondencí
Korespondence Z nabídky vyberte Podrobný průvodce hromadnou korespondencí

40 Korespondence Nebudete−li používat průvodce, musíte při vytváření hromadné korespondence projít následujícími kroky – viz dále

41 Nastavení hlavního dokumentu
Hlavní dokument obsahuje text a grafiku totožnou v každé verzi sloučených dokumentů Přepněte se na kartu Korespondence. Ve skupině Spustit hromadnou korespondenci klepněte na tlačítko stejného jména. Vyberte typ dokumentu, který chcete vytvořit a vytvořte požadovaný dokument.

42 Připojení dokumentu ke zdroji dat
Zdroj dat je soubor obsahující informace, které chcete sloučit do dokumentu Klepněte na tlačítko Vybrat příjemce ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na kartě Korespondence. Vyberte z nabízených možností zdrojových dat: a) Zadat nový seznam – vytvoření nové databáze adres b) Použít existující seznam – načtení existující databáze c) Vybrat z kontaktů aplikace Outlook

43 Upřesnění seznamu příjemců nebo položek
Můžete vybrat položky, které chcete zahrnout pro generování kopie hlavního dokumentu: Na kartě Korespondence klepněte ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na položku Upravit seznam příjemců. V dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence proveďte některý z následujících kroků: Výběr jednotlivých záznamů Seřazení záznamů Filtrování záznamů

44 Vložení zástupních symbolů
Zástupné symboly označují místo, kde se v každé kopii dokumentu zobrazí jedinečné informace. Zástupné symboly, například adresa a pozdrav, se označují jako pole hromadné korespondence. Klepněte na místo, kam chcete vložit pole. Přejděte na kartu Korespondence. Ve skupině Zapsat a vložit pole přidejte některou z nabízených položek Blok adresy, Řádek s pozdravem.

45 Náhled a dokončení hromadné korespondence
Před vytištěním celé sady můžete zobrazit náhled každé kopie dokumentu. Pro zobrazení náhledu klepněte na tlačítko Náhled výsledků ve skupině Náhled výsledků na kartě Korespondence. Jednotlivými vygenerovanými dokumenty můžete procházet pomocí tlačítek Další záznam a Předchozí záznam ve stejné skupině tlačítek.

46 Náhled a dokončení hromadné korespondence
Pokud je vše v pořádku a jste s náhledy jednotlivých dokumentů spokojeni, můžete dokončit hromadnou korespondenci takto: Přejděte na kartu Korespondence. Klepněte na tlačítko Dokončit a sloučit ve skupině Dokončit. Z nabídky vyberte Tisk dokumentů. Určete, zda chcete vytisknout všechny dokumenty, aktuální dokument nebo určitou skupinu dokumentů, a potvrďte tlačítkem OK.

47 Revize a komentáře Pokud na vytvoření jakéhokoliv typu dokumentu spolupracuje více lidí, můžete pro sledování změn využít tzv. revize Pro usnadnění spolupráce můžete k jednotlivým slovům, větám či odstavcům přidat komentáře Zapnete−li sledování změn, všechna smazaná nebo naopak připsaná slova (případně i změny formátování) se v dokumentu automaticky vyznačí. Jednotlivé změny je pak možné následně přijmout nebo odmítnout. Všechny tyto funkce jsou umístěny na kartě Revize

48 Karta Revize Sledování změn v dokumentu zapnete takto:
Word se přepne do režimu, ve kterém zaznamená veškeré změny vzniklé v dokumentu. Klepněte na horní polovinu tlačítka Sledování změn

49 Revize a komentáře Zda je aktivován režim sledování změn, poznáte podle tlačítka Sledování změn Pokud je podsvícené, režim je aktivován

50 Označení změn v dokumentu
Nový text se vyznačí jinou barvou a podtržením Označení změn v dokumentu Smazaný text se vyznačí textem v bublině Změna formátování se opět vyznačí bublinou

51 Nastavení vyznačení změn
Vyznačování změn můžete přizpůsobit: Zobrazovat revize v bublinách Zobrazovat všechny revize v textu Zobrazovat v bublinách pouze komentáře a formátování Ve skupině Sledování změn můžete také nastavit, zda se má zobrazit původní verze dokumentu (tedy před změnami) nebo aktuální verze dokumentu (po změnách)

52 Podrobné nastavení sledování změn
Přepněte se na kartu Revize a klepněte na spodní polovinu tlačítka Sledování změn. Z nabídky vyberte Změnit možnosti sledování změn. Dialogové okno Možnosti sledování změn nabízí velmi detailní možnosti nastavení

53 Dialogové okno Možnosti sledování záměn
Pro vypnutí sledování formátování, zrušte zatržení u položky Sledovat formátování.

54 Přijmutí či odmítnutí změn
Pro přijmutí všech změn v celém dokumentu postupujte takto: Přepněte se na kartu Revize Ve skupině Změny klepněte na spodní polovinu tlačítka Přijmout Vyberte položku Přijmout všechny změny v dokumentu Obdobný postup můžete uplatnit, pokud chcete všechny změny odmítnout

55 Komentáře Kromě sledování změn můžete opatřit dokument také komentáři, které přidáte ke konkrétnímu slovu nebo libovolně velké části textu Označte část textu, ke které patří komentář Přejděte na kartu Revize a klepněte ve skupině Komentář na tlačítko Nový komentář

56 Komentář přidaný k určitému slovu
U pravého okraje stránky se objeví prázdná bublina, do které můžete vepsat libovolný text Nastavení komentářů najdete na stejném místě jako nastavení sledování změn (karta Revize, skupina Sledování, spodní polovina tlačítka Sledování změn, položka Změnit možnosti sledování).

57 Porovnání dvou dokumentů
I v případě, že byly v dokumentu provedeny změny bez zapnutých revizí, je možné tyto změny jednoduše zobrazit, musíte však mít k dispozici původní verzi dokumentu. Vytváříte-li delší dokument v delším časovém úseku, ukládejte jednotlivé verze dokumentu vícekrát s jiným jménem (nejlépe s označením data uložení). Jen tak se můžete kdykoliv vrátit ke starší verzi dokumentu. Stále platí zlaté pravidlo: zálohovat, zálohovat a zálohovat.

58 Porovnání dvou dokumentů
Pokud máte k dispozici původní a změněnou verzi dokumentu, můžete zobrazit změny takto: Přejděte na kartu Revize Ve skupině Porovnat klepněte na tlačítko Porovnat a z nabídky vyberte Kombinovat Vyberte originální dokument a revidovaný dokument. Porovnání potvrďte tlačítkem OK Ve skupině Porovnat se rovněž nachází tlačítko Zobrazit zdrojové dokumenty Pomocí tohoto tlačítka můžete oba dva dokumenty zobrazit současně vedle sebe

59 Dialogové okno Sloučené dokumenty
Pokud chcete porovnat jenom některé součásti dokumentu, postupujte takto: V dialogovém okně Sloučené dokumenty klepněte na tlačítko Více a v rozšířeném okně zrušte zaškrtnutí u těch položek, které chcete z porovnávání vynechat.

60 Úkoly k procvičení Úkoly jsou zaměřeny na využití hromadné korespondence v dokumentech a tvorbu hlavičkového papíru Soubory: Předloha 4 – Hlavičkový papír Hlavičkový papír k úpravě Předloha 5 – Hromadná korespondence Hromadná korespondence k úpravě

61 Použitá literatura Petr Broža a kol. – Microsoft Office 2007: Průvodce pro každého Materiály ke stažení:


Stáhnout ppt "pro začátečníky (eGON) Lekce č. 3"

Podobné prezentace


Reklamy Google