Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, j e Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, j e Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, j e Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). 23.

2 ÚtvarPřed miliony let Geologické události Organismy MLADŠÍ25Vznik hnědouhelných pánví, pozvolné ochlazování ‒ první doba ledová. Opadavé listnaté stromy (bříza, javor, dub). Chobotnatci a koňovití, první předchůdci člověka. STARŠÍ65Alpinské vrásnění, stepi a savany. Rozvoj ptáků a savců, první kopytníci a šelmy. Jednoděložné a dvouděložné rostliny.

3 Vrcholilo zde alpinské vrásnění, během kterého vznikly: Pyreneje, Alpy, Himaláje, Atlas, Karpaty, Kavkaz, Pamír a Kordillery. Osamostatnila se Austrálie a Antarktida. 1. Ú.: Ukažte na mapě pohoří vzniklá alpinským vrásněním.

4 Podsouvání litosférických desek pod sebe se nazývá subdukce a ta má za následek únik zemské energie a vytvoření tektonických poruch (vrásnění: vrásy, zlomy, příkrovy, …). 27.

5 Významnými byly jehličnany. Rostly v močálech a postupně po jejich odumření z nich karbonizací vzniklo hnědé uhlí. 2.

6 Třetihorní jehličnany se v močálech rozkládaly procesem karbonizace (rozklad hmoty za nepřístupu vzduchu, z prvků v biomase zbude uhlík a stopy síry). Tímto procesem z nich za 25 milionů let vzniklo hnědé uhlí. 28. Proč hnědé uhlí obsahuje více síry než černé? Co síra způsobuje při spalování hnědého uhlí?

7 V tropických a subtropických oblastech rostly: palmy, fíkusy, magnolie. 3. 4. 5.

8 V mírném pásu se dařilo: vrbám, topolům, bříze, olši, javoru, dubu, jilmu. 11. Jilm 6. Javor 7.

9 8. 9. 10.

10 Ve třetihorách žili ptáci Moa podobní pštrosům, vysocí až 3 m a vážící 250 kg. 12.

11 29. 30.

12 Třetihory jsou érou savců. Vyvinuli se: vačnatci, hmyzožravci (krtek, ježek), letouni, hlodavci, lichokopytníci, sudokopytníci. Započal zrod chobotnatců: sloni, mastodonti a mamuti. Velice významné byly šelmy: kunovité, medvědovité, psovité nebo kočkovité, které jsou známé jako tzv. šavlozubí tygři. Ze skupiny Miacidae se vyvinuli dnešní zcela vodnímu prostředí přizpůsobení kytovci. Ze skupiny hmyzožravců vznikli předchůdci člověka. Oxyaena 13.

13 14.

14 Lichokopytníky (kteří byli velmi rozmanití a měli vyvinutý třetí prst) řadíme do tří linií: 1. tapíři a nosorožci, 2. koňovití, Brontotheria, 3. Chalicotheria ‒ vymřelá skupina lichokopytníků, která měla místo kopyt drápy. 20.

15 Hyracotherium byl lichokopytník, který žil na území Severní Ameriky. Byl to koník malého vzrůstu. 19.

16 32.

17 Litopterna ‒ byl živočich, který připomíná kombinaci velblouda a koně. 15.

18 Notoungulata ‒ byla rozšířena hlavně v Jižní Americe. Podívejte se na rozdělení kontinentů ve třetihorách. 17.

19 16. 18.

20 Smilodon měl extrémně dlouhé špičáky. Vážil až 400 kg. Se současným tygrem není přímý příbuzný. 21.

21 31.

22 Mastodont je vyhynulý chobotnatec. 22.

23 Deinotherium je dalším vyhynulým chobotnatcem. 25. 26.

24 Dalším vyhynulým chobotnatcem, obyvatelem doby ledové, je mamut. 23.

25 24.

26  Které vrásnění vrcholilo ve třetihorách a jaká pohoří díky němu vznikala?  Co vzniklo z třetihorních jehličnanů? Proces podrobně popište.  Které rostliny se objevovaly ve třetihorách?  Jací ptáci podobní pštrosům žili ve třetihorách?  Kdo to byl Smilodon?  Kdo to byl Litopterna?  Do jaké skupiny živočichů patřil Mastodont?

27  Alpinské vrásnění  Jehličnany  Moa  Smilodon  Hyracotherium  Litopterna  Mastodont  Koník malého vzrůstu  Chobotnatec  Himaláje  Připomínal velblouda i koně  Karbonizace  Ptáci podobní pštrosům  Šavlozubý tygr

28  ŠVECOVÁ, M.; MATĚJKA, D. Přírodopis 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2007. ISBN 9788072385874.  CÍLEK, V.; MATĚJKA, D. Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy. 1. vyd. Praha : Scientia, s. r. o., pedagogické nakladatelství, 2000. ISBN 8071832049.  Woudloper. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Folding_Gasteretal.jpg  Mukasora. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 2.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sanbongi_Brown_Coal_Memorial_Hall,_1 0_ton_brown_coal,_in_2010-03-06.jpg  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 3.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnolia_campbellii_flowers.jpg  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 4.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IMG_0855.JPG  Zerosey. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palmvancouver.jpg

29  Walter Siegmund. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 6.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VineMaple_7518t.jpg  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 7.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Ulmus_carpinifolia0.jpg  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Free Art License na WWW: 8.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_genus_Acer.png  E-190. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acer_ukurunduense_(200707).jpg  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 10.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acer_spicatum_drawing.png  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 11.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castaneafolia_leaves.jpg  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 12.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moa_Heinrich_Harder.jpg

30  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 13.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oxyaena.jpg  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hereditary_branch_Condylartha.svg  Ghedoghedo. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 15.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macrauchenia.JPG  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 16.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyrotherium_romeroi.jpg  Noles1984. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 17.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Notoungulata_range.png  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scarrittia.png  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 19.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hyracotherium_Eohippus_hharder.jpg

31  Imagination505. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 20.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eohippus_sketch_BW.jpg  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 21.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smilodon.jpg  Dantheman9758. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 22.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMastodon.jpg  DiBgd. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 23.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mammuthus_trogontherii122DB.jpg  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 24.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Mammuthus.jpg  Alannis. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 25.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deinotherium.jpg?uselang=cs  Nobu Tamura. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 26.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deinotherium_BW.jpg?uselang=cs

32  Melanie Moreno. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 27.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shallow_subduction_Laramide_orogeny.p ng  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 28.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyrolysis.es.png  [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 29.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giant_moa.jpg  Drow male. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 30.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dinornis_maximus.001_- _Natural_History_Museum_of_London.JPG  Sergiodlarosa. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 31.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smilodon_fatalis_Sergiodlarosa.jpg  Jeff Kubina. [cit. 2011-09-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 32.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HyracotheriumVasacciensisLikeHorse.JPG


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, j e Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google