Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HISTORIE ZEMĚ 6 - TŘETIHORY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HISTORIE ZEMĚ 6 - TŘETIHORY"— Transkript prezentace:

1 HISTORIE ZEMĚ 6 - TŘETIHORY
23. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 TŘETIhohory = TERCIÉR = KENozoikum
Útvar Před miliony let Geologické události Organismy MLADŠÍ 25 Vznik hnědouhelných pánví, pozvolné ochlazování ‒ první doba ledová. Opadavé listnaté stromy (bříza, javor, dub). Chobotnatci a koňovití, první předchůdci člověka. STARŠÍ 65 Alpinské vrásnění, stepi a savany. Rozvoj ptáků a savců, první kopytníci a šelmy. Jednoděložné a dvouděložné rostliny.

3 Třetihory – zemská kůra
Vrcholilo zde alpinské vrásnění, během kterého vznikly: Pyreneje, Alpy, Himaláje, Atlas, Karpaty, Kavkaz, Pamír a Kordillery. Osamostatnila se Austrálie a Antarktida. Ú.: Ukažte na mapě pohoří vzniklá alpinským vrásněním. 1.

4 Princip vrásnění – proč probíhá?
Podsouvání litosférických desek pod sebe se nazývá subdukce a ta má za následek únik zemské energie a vytvoření tektonických poruch (vrásnění: vrásy, zlomy, příkrovy, …). 27.

5 Třetihory - rostliny Významnými byly jehličnany. Rostly v močálech a postupně po jejich odumření z nich karbonizací vzniklo hnědé uhlí. 2.

6 Karbonizace jehličnanů
Třetihorní jehličnany se v močálech rozkládaly procesem karbonizace (rozklad hmoty za nepřístupu vzduchu, z prvků v biomase zbude uhlík a stopy síry). Tímto procesem z nich za 25 milionů let vzniklo hnědé uhlí. 28. Proč hnědé uhlí obsahuje více síry než černé? Co síra způsobuje při spalování hnědého uhlí?

7 Třetihory - rostliny V tropických a subtropických oblastech rostly: palmy, fíkusy, magnolie. 4. 3. 5.

8 Třetihory - rostliny V mírném pásu se dařilo: vrbám, topolům, bříze, olši, javoru, dubu, jilmu. 11. Jilm 6. Javor 7.

9 Rozšíření javoru 9. 10. 8.

10 Třetihory - živočichové
Ve třetihorách žili ptáci Moa podobní pštrosům, vysocí až 3 m a vážící 250 kg. 12.

11 Ptáci moa 29. 30.

12 Třetihory - živočichové
Třetihory jsou érou savců. Vyvinuli se: vačnatci, hmyzožravci (krtek, ježek), letouni, hlodavci, lichokopytníci, sudokopytníci. Započal zrod chobotnatců: sloni, mastodonti a mamuti. Velice významné byly šelmy: kunovité, medvědovité, psovité nebo kočkovité, které jsou známé jako tzv. šavlozubí tygři. Ze skupiny Miacidae se vyvinuli dnešní zcela vodnímu prostředí přizpůsobení kytovci. Ze skupiny hmyzožravců vznikli předchůdci člověka. Oxyaena 13.

13 Vývoj linie SAVCŮ 14.

14 lichokopytníci Lichokopytníky (kteří byli velmi rozmanití a měli vyvinutý třetí prst) řadíme do tří linií: 1. tapíři a nosorožci, 2. koňovití, Brontotheria, 3. Chalicotheria ‒ vymřelá skupina lichokopytníků, která měla místo kopyt drápy. 20.

15 Hyracotherium Hyracotherium byl lichokopytník, který žil na území Severní Ameriky. Byl to koník malého vzrůstu. 19.

16 Hyracotherium 32.

17 Třetihory - živočichové
Litopterna ‒ byl živočich, který připomíná kombinaci velblouda a koně. 15.

18 Savci třetihor - Notoungulata
Notoungulata ‒ byla rozšířena hlavně v Jižní Americe. 17. Podívejte se na rozdělení kontinentů ve třetihorách.

19 Savci třetihor - Notoungulata
18. 16.

20 Šavlozubý tygr - Smilodon
Smilodon měl extrémně dlouhé špičáky. Vážil až 400 kg. Se současným tygrem není přímý příbuzný. 21.

21 smilodon 31.

22 Mastodont je vyhynulý chobotnatec.
22.

23 Deinotherium je dalším vyhynulým chobotnatcem.
26. 25.

24 Dalším vyhynulým chobotnatcem, obyvatelem doby ledové, je mamut.
23.

25 Druhy mamutů dle velikosti
24.

26 opakování Které vrásnění vrcholilo ve třetihorách a jaká pohoří díky němu vznikala? Co vzniklo z třetihorních jehličnanů? Proces podrobně popište. Které rostliny se objevovaly ve třetihorách? Jací ptáci podobní pštrosům žili ve třetihorách? Kdo to byl Smilodon? Kdo to byl Litopterna? Do jaké skupiny živočichů patřil Mastodont?

27 Spojte k sobě patřící pojmy
Alpinské vrásnění Jehličnany Moa Smilodon Hyracotherium Litopterna Mastodont Koník malého vzrůstu Chobotnatec Himaláje Připomínal velblouda i koně Karbonizace Ptáci podobní pštrosům Šavlozubý tygr

28 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 30. 9. 2011 mezi 12. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a hod., DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS ŠVECOVÁ, M.; MATĚJKA, D. Přírodopis 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, ISBN CÍLEK, V.; MATĚJKA, D. Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy. 1. vyd. Praha : Scientia, s. r. o., pedagogické nakladatelství, ISBN Woudloper. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 1. Mukasora. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 0_ton_brown_coal,_in_ jpg> 2. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 3. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 4. Zerosey. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 5.

29 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 30. 9. 2011 mezi 12. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS Walter Siegmund. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 6. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 7. [cit ]. Dostupný pod licencí Free Art License na WWW: < 8. E-190. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 9. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <

30 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 30. 9. 2011 mezi 12. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Ghedoghedo. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 15. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Noles1984. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <

31 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 30. 9. 2011 mezi 12. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS Imagination505. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < Dantheman9758. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < DiBgd. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Alannis. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Nobu Tamura. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <

32 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 30. 9. 2011 mezi 12. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS Melanie Moreno. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < ng> 27. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < Drow male. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < _Natural_History_Museum_of_London.JPG> 30. Sergiodlarosa. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Jeff Kubina. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < > 32.


Stáhnout ppt "HISTORIE ZEMĚ 6 - TŘETIHORY"

Podobné prezentace


Reklamy Google