Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. Ročník soutěže Mladý speditér

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. Ročník soutěže Mladý speditér"— Transkript prezentace:

1 4. Ročník soutěže Mladý speditér
Vyhodnocení 1. kola

2 Otázka č. 1 - Co je to INCOTERMS? Kdo, kdy a proč ho používá?
V podstatě zvládnutá všemi družstvy. Platné INCOTERMS jsou INCOTERMS 2010 Nejdůležitější body odpovědi – dobrovolná smluvní doložka, usnadňuje definování podmínek smlouvy Soutěžní otázky

3 Otázka č. 2 - Co to je Úmluva CMR, kdo a kdy ji využívá, čím je v praxi realizovaná. Vyjmenujte základní doklady silniční přepravy zboží. V podstatě zvládnutá všemi družstvy. Chyby v dalších dokladech Nejdůležitější body odpovědi – přesná pravidla při škodách, v podstatě povinnost použití při splnění výchozích podmínek Soutěžní otázky

4 Soutěžní otázky Správná odpověď Další dokumenty:
Zahraniční vstupní/výstupní povolení, Celní doklady, Fytopatologická kontrola, Veterinární osvědčení, Prohlášení o jakosti, Osvědčení o původu zboží, Pokyny pro případ nehody – ADR, Povolení k přepravě nadrozměrných zásilek, Fakturace, Balící list, atd. Dále ve vozidle jsou tyto dokumenty: Osvědčení o registraci vozidla, Záznam o době řízení a bezpečnostních přestávkách, Doklad o zdravotní způsobilosti, Technický průkaz vozidla, Zelená karta, Řidičské oprávnění, a další dle přepravovaného zboží. Soutěžní otázky

5 Otázka č. 3 - Vyjmenujte výhody železniční přepravy zboží v porovnání se silniční přepravou. Zkuste posoudit, proč se nedaří zastavit propad poměru přepraveného zboží po železnici v porovnání s přepravou po silnici. Základní chyba při porovnání – nedefinujete výchozí podmínky (co s čím srovnáváte) Soutěžní otázky

6 Soutěžní otázky Otázka č. 3 Všeobecné definice
V porovnání se silniční přepravou je mnohem více šetrnější pro životní prostředí Dále způsobuje relativně málo hluku, oproti silniční dopravě (když vlak projíždí, je hlasitý, avšak neustály proud automobilů toto relativně kompenzuje, protože ti způsobují hluk neustálý). Soutěžní otázky

7 Soutěžní otázky Otázka č. 3 Všeobecné definice
Je relativně přesná co se týče času Dále je méně ekonomicky nákladná, pokud mluvíme o jejím provoze, ne výstavbě Tato tvrzení jsou pravdivá, ale železnice je neumí využít Soutěžní otázky

8 Soutěžní otázky Otázka č. 3 Diskutabilní nebo nesmyslná tvrzení
pokud přepravujeme do třetích zemí, na železnici nám odpadají povinnosti v dokumentaci při celních kontrolách na hraničních přechodech, což nás na silnici může dost zdržet Dalším problémem je fakt, že železniční tratě zasahují do krajiny daleko více než dálnice (potřebují více prostoru pro přemostění údolí, pro zářezy do krajiny a také více tunelů, každá nová trať potřebuje i nové elektrické vedení), proto je výstavba nových tratí prakticky nemožná. Soutěžní otázky

9 Soutěžní otázky Otázka č. 3 Diskutabilní nebo nesmyslná tvrzení
Příčina poklesu železniční přepravy - liberalizace trhu – na trh vstupují soukromí dopravci například AWT, ale i státní dopravci ostatních států například německé Deutsche Bahn, Rail Cargo, Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, Další výhodou železniční přepravy na úkor přepravy silniční je možnost kombinované přepravy Soutěžní otázky

10 Soutěžní otázky Otázka č. 3 Nejlepší tvrzení
Žádný z dopravců na železnici se u nás zatím nepokusil vytvořit svůj vlastní dopravní systém, který by zajišťoval přepravu door-to-door a využíval by k tomu jak silnici, tak železnici. Soutěžní otázky

11 Soutěžní otázky Nesprávná tvrzení
Otázka č. 4 - Jaké jsou výhody a nevýhody přepravy zboží v kontejnerech oproti jiným druhům přeprav? Co lze v tomto typu přepravy zlepšit? Nesprávná tvrzení V případě kontejnerové přepravy není možné přepravní jednotku kdekoliv naložit a vyložit, musí se použít překladiště, která jsou od sebe daleko vzdálená a počáteční investice, které je nutno vynaložit jsou vysoké. Nelze je zaměňovat mezi jednotlivými dopravci – ptáte se proč? Uveďme příklad: Odešlete nový kontejner a zpět se Vám vrátí jiný ve špatném stavu – no řekněte, líbilo by se Vám to? Nám tedy ne. Každý kontejner je v jiném technickém stavu a na to musí být brán velmi důležitý zřetel. Stát by se měl více zajímat o kontejnerovou, ale i kombinovanou přepravu a finančně jí podporovat a to nejen pro to, že tento způsob dopravy šetří naše životní prostředí a je ekologická. Soutěžní otázky

12 Soutěžní otázky Otázka č. 4 Zajímavé náměty
Zlepšit vybavenost terminálů a překladišť specializovaných na toho odvětví dopravy. Nejen modernizací překládacích mechanizmů, vybavení, vozovky nebo kolejí, ale také vytvoření zázemí pro studenty. Ti by se rádi v tomto typu dopravy zorientovali lépe v praxi než jen z učebnic a výkladů. Umožnit jednotlivým dopravcům sledování vlastního kontejneru na cestě pomocí globálního naváděcího systému GPS, která by byla umístěna vně kontejneru. Soutěžní otázky

13 Soutěžní otázky Otázka č. 4 Zajímavé náměty
kontejnery vybavit jednou vlastností, a to nepotopitelností. Ať už změnou materiálu zmíněnou výše nebo připevněním nějakých modulů po bocích, abychom neznemožnili stohovatelnost kontejnerů. Ty moduly by udrželi kontejner nad vodou. Stohovatelnost kontejnerů Soutěžní otázky

14 Otázka č. 5 - Co ovlivňuje speditéra nebo odesílatele při výběru námořního přístavu pro svoji přepravu? Nejčastěji chybělo Relace, které přístav nabízí Napojení přístavu na další pokračování Soutěžní otázky

15 Soutěžní otázky Otázka č. 5 Co zaujalo
Pořízení a vybavení přístavu je finančně velmi náročné Exkurze a prezentace přístavu pro odbornou veřejnost Soutěžní otázky

16 Otázka č. 6 - Co to je logistické centrum a jaké úlohy v dopravním procesu plní?
Nejčastěji chybělo Primární role – sdružovat a rozdružovat zásilky Nejasný pojem Veřejné logistické centrum Soutěžní otázky

17 Soutěžní otázky Otázka č. 6 Nesprávná tvrzení
Logistické centrum přemísťuje přepravu na dopravní prostředky příznivější vůči životnímu prostředí.. Logistické centrum by mělo být vybaveno zařízením, které umožňuje vykonávat uvedené operace a také veřejné služby, pokud je to možné. Soutěžní otázky

18 Pořadí

19 Pořadí

20 Pořadí

21 Firmou TOYTOY je poptávána přeprava hraček ve 22 čtyřiceti stopých kontejnerech (současně), hmotnost á 11 t, z Číny Šanghaj - do velkoskladu ve Velké Bystřici u Olomouce. Sklad je přístupný po silnici II. třídy a je i napojen na železniční vlečku. Vyberte si libovolný evropský přístav přijímající kontejnerové lodě z Číny a navrhněte co nejlevnější přepravu do místa určení. Zjistěte si cenu z Číny do evropského přístavu Navrhněte způsob dopravy z tohoto přístavu a určete cenu Výhodnost ceny prokažte alternativním způsobem přepravy 2. Kolo - Otázky

22 Podstata splnění úkolu je zpracování reálné situace
Podstata splnění úkolu je zpracování reálné situace. Nerozhoduje vzájemné posouzení ceny, ale reálnost prezentované ceny a způsobu přepravy, odůvodnění ceny alternativním způsobem a způsob zpracování. Výsledek zpracujte do formy písemné nabídky (MS Word) Max. možný počet bodů je 75. 2. Kolo - Otázky

23 Připravte prezentaci firmy zabývající se libovolným druhem kombinované dopravy. Tuto prezentaci využijete při prezentaci této firmy v závěrečné fázi soutěže. Rozsah prezentace je max. 12 slade (nedodržení znamená – 10 bodů) Vlastní prezentace nesmí překročit časový limit 15 minut (nedodržení znamená – 10 bodů) Bude-li předmětem podnikání Vaší fiktivní firmy jiný druh kombinované dopravy než standardní využití kontejnerů ISO 1 C, získáte bonus 15 bodů Max. možný počet bodů bez bonusů a srážek je 75 2. Kolo - Otázky

24 Jste v roli odborného poradce ministra dopravy a máte navrhnout vizi pro řešení odlehčení silniční nákladní dopravy při rekonstrukci D1 Navrhněte způsob odlehčení a co je pro něj potřeba vytvořit Vaše úvaha nemusí být ovlivněna současným stavem infrastruktury ani současnou politickou a ekonomickou situací Odprezentujte tuto svou úvahu pomocí prezentace (max. 6 slade), cílem prezentace je přesvědčit „ministra“, že Váš nápad stojí za to se jím dále zabývat. Max. možný počet bodů bez bonusů je 50. 2. Kolo - Otázky

25 2. Kolo - Harmonogram Odevzdání úkolů – 11. května
Odevzdání úkolů – 11. května Závěrečný pobyt – CHA MARTA, Horní Bečva Exkurze na vlečkách – duben - červen Beseda s předsedou představenstva ČD Cargo ing. Slamečkou Hamburk pro vítěze po 22. září – 24. září 2. Kolo - Harmonogram


Stáhnout ppt "4. Ročník soutěže Mladý speditér"

Podobné prezentace


Reklamy Google