Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. Ročník soutěže Mladý speditér Vyhodnocení 1. kola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. Ročník soutěže Mladý speditér Vyhodnocení 1. kola."— Transkript prezentace:

1 4. Ročník soutěže Mladý speditér Vyhodnocení 1. kola

2 Soutěžní otázky Otázka č. 1 - Co je to INCOTERMS? Kdo, kdy a proč ho používá?  V podstatě zvládnutá všemi družstvy.  Platné INCOTERMS jsou INCOTERMS 2010  Nejdůležitější body odpovědi – dobrovolná smluvní doložka, usnadňuje definování podmínek smlouvy

3 Soutěžní otázky Otázka č. 2 - Co to je Úmluva CMR, kdo a kdy ji využívá, čím je v praxi realizovaná. Vyjmenujte základní doklady silniční přepravy zboží.  V podstatě zvládnutá všemi družstvy.  Chyby v dalších dokladech  Nejdůležitější body odpovědi – přesná pravidla při škodách, v podstatě povinnost použití při splnění výchozích podmínek

4 Soutěžní otázky Správná odpověď • Další dokumenty: • Zahraniční vstupní/výstupní povolení, • Celní doklady, • Fytopatologická kontrola, • Veterinární osvědčení, • Prohlášení o jakosti, • Osvědčení o původu zboží, • Pokyny pro případ nehody – ADR, • Povolení k přepravě nadrozměrných zásilek, • Fakturace, • Balící list, atd. • Dále ve vozidle jsou tyto dokumenty: Osvědčení o registraci vozidla, Záznam o době řízení a bezpečnostních přestávkách, Doklad o zdravotní způsobilosti, Technický průkaz vozidla, Zelená karta, Řidičské oprávnění, a další dle přepravovaného zboží.

5 Soutěžní otázky Otázka č. 3 - Vyjmenujte výhody železniční přepravy zboží v porovnání se silniční přepravou. Zkuste posoudit, proč se nedaří zastavit propad poměru přepraveného zboží po železnici v porovnání s přepravou po silnici.  Základní chyba při porovnání – nedefinujete výchozí podmínky (co s čím srovnáváte)

6 Soutěžní otázky Otázka č. 3 Všeobecné definice  V porovnání se silniční přepravou je mnohem více šetrnější pro životní prostředí  Dále způsobuje relativně málo hluku, oproti silniční dopravě (když vlak projíždí, je hlasitý, avšak neustály proud automobilů toto relativně kompenzuje, protože ti způsobují hluk neustálý).

7 Soutěžní otázky Otázka č. 3 Všeobecné definice • Je relativně přesná co se týče času • Dále je méně ekonomicky nákladná, pokud mluvíme o jejím provoze, ne výstavbě  Tato tvrzení jsou pravdivá, ale železnice je neumí využít

8 Soutěžní otázky Otázka č. 3 Diskutabilní nebo nesmyslná tvrzení  pokud přepravujeme do třetích zemí, na železnici nám odpadají povinnosti v dokumentaci při celních kontrolách na hraničních přechodech, což nás na silnici může dost zdržet  Dalším problémem je fakt, že železniční tratě zasahují do krajiny daleko více než dálnice (potřebují více prostoru pro přemostění údolí, pro zářezy do krajiny a také více tunelů, každá nová trať potřebuje i nové elektrické vedení), proto je výstavba nových tratí prakticky nemožná.

9 Soutěžní otázky Otázka č. 3 Diskutabilní nebo nesmyslná tvrzení  Příčina poklesu železniční přepravy - liberalizace trhu – na trh vstupují soukromí dopravci například AWT, ale i státní dopravci ostatních států například německé Deutsche Bahn, Rail Cargo, Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko,  Další výhodou železniční přepravy na úkor přepravy silniční je možnost kombinované přepravy

10 Soutěžní otázky Otázka č. 3 Nejlepší tvrzení Žádný z dopravců na železnici se u nás zatím nepokusil vytvořit svůj vlastní dopravní systém, který by zajišťoval přepravu door-to-door a využíval by k tomu jak silnici, tak železnici.

11 Soutěžní otázky Otázka č. 4 - Jaké jsou výhody a nevýhody přepravy zboží v kontejnerech oproti jiným druhům přeprav? Co lze v tomto typu přepravy zlepšit? Nesprávná tvrzení • V případě kontejnerové přepravy není možné přepravní jednotku kdekoliv naložit a vyložit, musí se použít překladiště, která jsou od sebe daleko vzdálená a počáteční investice, které je nutno vynaložit jsou vysoké. • Nelze je zaměňovat mezi jednotlivými dopravci – ptáte se proč? Uveďme příklad: Odešlete nový kontejner a zpět se Vám vrátí jiný ve špatném stavu – no řekněte, líbilo by se Vám to? Nám tedy ne. Každý kontejner je v jiném technickém stavu a na to musí být brán velmi důležitý zřetel. • Stát by se měl více zajímat o kontejnerovou, ale i kombinovanou přepravu a finančně jí podporovat a to nejen pro to, že tento způsob dopravy šetří naše životní prostředí a je ekologická.

12 Soutěžní otázky Otázka č. 4 Zajímavé náměty  Zlepšit vybavenost terminálů a překladišť specializovaných na toho odvětví dopravy. Nejen modernizací překládacích mechanizmů, vybavení, vozovky nebo kolejí, ale také vytvoření zázemí pro studenty. Ti by se rádi v tomto typu dopravy zorientovali lépe v praxi než jen z učebnic a výkladů.  Umožnit jednotlivým dopravcům sledování vlastního kontejneru na cestě pomocí globálního naváděcího systému GPS, která by byla umístěna vně kontejneru.

13 Soutěžní otázky Otázka č. 4 Zajímavé náměty  kontejnery vybavit jednou vlastností, a to nepotopitelností. Ať už změnou materiálu zmíněnou výše nebo připevněním nějakých modulů po bocích, abychom neznemožnili stohovatelnost kontejnerů. Ty moduly by udrželi kontejner nad vodou.  Stohovatelnost kontejnerů

14 Soutěžní otázky Otázka č. 5 - Co ovlivňuje speditéra nebo odesílatele při výběru námořního přístavu pro svoji přepravu? Nejčastěji chybělo  Relace, které přístav nabízí  Napojení přístavu na další pokračování

15 Soutěžní otázky Otázka č. 5 Co zaujalo  Pořízení a vybavení přístavu je finančně velmi náročné  Exkurze a prezentace přístavu pro odbornou veřejnost

16 Soutěžní otázky Otázka č. 6 - Co to je logistické centrum a jaké úlohy v dopravním procesu plní? Nejčastěji chybělo  Primární role – sdružovat a rozdružovat zásilky Nejasný pojem  Veřejné logistické centrum

17 Soutěžní otázky Otázka č. 6 Nesprávná tvrzení • Logistické centrum přemísťuje přepravu na dopravní prostředky příznivější vůči životnímu prostředí.. • Logistické centrum by mělo být vybaveno zařízením, které umožňuje vykonávat uvedené operace a také veřejné služby, pokud je to možné.

18 Pořadí

19

20

21 2. Kolo - Otázky Firmou TOYTOY je poptávána přeprava hraček ve 22 čtyřiceti stopých kontejnerech (současně), hmotnost á 11 t, z Číny Šanghaj - do velkoskladu ve Velké Bystřici u Olomouce. Sklad je přístupný po silnici II. třídy a je i napojen na železniční vlečku. • Vyberte si libovolný evropský přístav přijímající kontejnerové lodě z Číny a navrhněte co nejlevnější přepravu do místa určení. • Zjistěte si cenu z Číny do evropského přístavu • Navrhněte způsob dopravy z tohoto přístavu a určete cenu • Výhodnost ceny prokažte alternativním způsobem přepravy

22 2. Kolo - Otázky • Podstata splnění úkolu je zpracování reálné situace. Nerozhoduje vzájemné posouzení ceny, ale reálnost prezentované ceny a způsobu přepravy, odůvodnění ceny alternativním způsobem a způsob zpracování. Výsledek zpracujte do formy písemné nabídky (MS Word) Max. možný počet bodů je 75.

23 2. Kolo - Otázky Připravte prezentaci firmy zabývající se libovolným druhem kombinované dopravy. Tuto prezentaci využijete při prezentaci této firmy v závěrečné fázi soutěže. • Rozsah prezentace je max. 12 slade (nedodržení znamená – 10 bodů) • Vlastní prezentace nesmí překročit časový limit 15 minut (nedodržení znamená – 10 bodů) • Bude-li předmětem podnikání Vaší fiktivní firmy jiný druh kombinované dopravy než standardní využití kontejnerů ISO 1 C, získáte bonus 15 bodů • Max. možný počet bodů bez bonusů a srážek je 75

24 2. Kolo - Otázky Jste v roli odborného poradce ministra dopravy a máte navrhnout vizi pro řešení odlehčení silniční nákladní dopravy při rekonstrukci D1 • Navrhněte způsob odlehčení a co je pro něj potřeba vytvořit • Vaše úvaha nemusí být ovlivněna současným stavem infrastruktury ani současnou politickou a ekonomickou situací • Odprezentujte tuto svou úvahu pomocí prezentace (max. 6 slade), cílem prezentace je přesvědčit „ministra“, že Váš nápad stojí za to se jím dále zabývat. • Max. možný počet bodů bez bonusů je 50.

25 2. Kolo - Harmonogram • Odevzdání úkolů – 11. května • Závěrečný pobyt 18. 5. – 20. 5. CHA MARTA, Horní Bečva • Exkurze na vlečkách – duben - červen • Beseda s předsedou představenstva ČD Cargo ing. Slamečkou • Hamburk pro vítěze po 22. září – 24. září


Stáhnout ppt "4. Ročník soutěže Mladý speditér Vyhodnocení 1. kola."

Podobné prezentace


Reklamy Google